Főoldal / Tudástár / Konzultáció

KonzultációEsemény résztvevői: Finanszírozó cég (1) Bérbeadó cég (2) Bérbeadó cég ügyfele (3) Bérbeadási céllal beszerez egy cég(2) pénzügyi lízinggel finanszírozott gépjárművet , ügyfele (3) igényi szerint – szerződött igény . A Finanszírozó cég (1) pénzügyi lízing (nyílt végű) keretében átadja a gépjárművet a Bérbeadó cégnek (2). A Finanszírozó (1) a törlesztés részleteiről számlát állít ki a bérbeadó cég (2) felé , a számla tartalma : • Tőke (legyen 15 egység nettó) • Kamat (legyen 4 egység nettó) (FK81 vagy FK87) --- (összesen 19 egység nettó) A bérbeadó (2) ennek megfelelően számlát állít ki ügyfelének (3) , számla tartalma – szerződött : • Bérleti díj (19 egység nettó)

Kérdés
Kérdés: A Bérbeadó (2) cég szempontjából, a fenti esetben a (4 egység) kamat közvetített szolgáltatás(FK81) vagy kamat ráfordítás (FK87)

A kérdező által jónak ítélt válasz, megoldás, beleértve a kérdező által lényegesnek ítélt törvényi hivatkozásokat, felhasznált szakirodalmi anyagokat.
Mivel a kamat a bérbeadó költsége, ezért közvetített szolgáltatásnak minősítenénk.
 

A Ptk. nem tartalmaz olyan fogalmat, mint ami az Szt-ben és a Hipa törvényben található. A közvetítés sem azonos a számvitel közvetített szolgáltatások fogalmával. Egyes adószakértők szerint a Ptk. bizományosi szerződésre vonatkozó előírásai teljesítik csak a közvetített szolgáltatások fogalmi és tartalmi követelményeit.

Véleményem szerint a kamatok közvetített szolgáltatásként való elszámolása akkor lenne lehetséges, ha az Szt. szerinti fogalom formai és tartalmi kellékeinek megfelelne.

(4) E törvény alkalmazásában
1. közvetített szolgáltatás: a gazdálkodó által saját nevében vásárolt és a harmadik személlyel (a megrendelővel) kötött szerződés alapján, a szerződésben rögzített módon részben vagy egészben, de változatlan formában továbbértékesített (továbbszámlázott) szolgáltatás; közvetített szolgáltatásnál a gazdálkodó vevője és nyújtója is a szolgáltatásnak, a gazdálkodó a vásárolt szolgáltatást részben vagy egészben közvetíti úgy, hogy a megrendelővel kötött szerződésből a közvetítés lehetősége, a számlából a közvetítés ténye, vagyis az, hogy a gazdálkodó nemcsak a saját, hanem az általa vásárolt szolgáltatást is értékesíti változatlan formában, de nem feltétlenül változatlan áron, egyértelműen megállapítható;

A Hipa tv. szerint ezt még írásba is kell foglalni.
Csak és kizárólag akkor beszélhetünk közvetített szolgáltatásról, ha a fenti feltételek formai és tartalmi kellékei mind fennállnak. A kérdéses esetben ezt nem látom így, tekintettel arra, hogy a bérbeadó (1) megfinanszírozta az eszköz beszerzését, a bérbeadó (2) ezért tőkét törleszt és kamatot fizet. Itt fennáll a pénzügyi lízingre vonatkozó kapcsolat. A bérbeadó (2) viszont nem ugyanolyan szerződés alapján nyújtja tovább a szolgáltatást, mert a bérleti díj 19, ami nála nettó árbevétel és nem 15 + 4 kamatot hárít át lízingszerződés alapján. Természetesen az ár változhatott volna, hiszen ebben a törvény megengedő.

Véleményem szerint azért sem minősülhet közvetített szolgáltatásnak a kérdéses eset, mert a kamatot nem lehet a reálfolyamatokban elszámolni az értékesítés közvetlen ráfordításaként. A fizetett kamat vagy a bekerülési ár része, vagy a pénzügyi műveletek között számolandó el. (Kivételes esetben ismerünk olyan példát, amikor költség lesz belőle, de nem ez a jellemző.)

A kamat a pénz használatáért fizetett díj. Pl. a banki szolgáltatásokért fizetett díj az egyéb szolgáltatások értéke eredménykimutatás sort érinti a költségek között. Igazából magának a tőkének a kihelyezése tehát nem tekinthető a fenti fogalomban szolgáltatásnyújtásnak. Az Szt. szerint egy szolgáltatásnak meg tudom határozni az önköltségét. Itt erről nincs szó, mert magának a tőke kihelyezésének nem a tőke maga az önköltsége, hanem a mögöttes banki tevékenységek. A tőke a finanszírozó részéről nem egy létrehozott új teljesítmény. Egy normál vállalkozásnál tehát a folyósított kölcsön nem a szolgáltatás bekerülési ára lesz, amelyet változatlan formában tovább tudna értékesíteni a bérbeadó (2).

Véleményem szerint a fizetendő (fizetett) kamat tehát nem lehet soha közvetített szolgáltatás.

Címkék: LízingKamat, késedelmi kamatKonzultációs szolgálat