Főoldal / Tudástár / Konzultáció

Konzultáció"Egy könyvvizsgálat kapcsán merült föl problémaként a könyvelővel a nyíltvégű lízing könyvelése. Én úgy tudtam, hogy ez, mivel a lejáratkor nem kerül automatikusan tulajdonba, tulajdonképpen bérlet a kifutásig. Utána ha a lízingbe vevő tulajdonába kerül, eszköz beszerzésként könyveljük a maradványértékkel. A könyvelő tárgyi eszközként kezelte, 16-oson van.

Kérdés
A nyíltvégű lízinget a tárgyi eszközök között kell nyilvántartani?

A kérdező által jónak ítélt válasz, megoldás, beleértve a kérdező által lényegesnek ítélt törvényi hivatkozásokat, felhasznált szakirodalmi anyagokat.
A nyíltvégű lízinget a tárgyi eszközök között nem kell nyilvántartani."

2018. április

Az Ön által felvázolt témában korábban már érkezett megkeresés a Konzultációs Szolgálathoz, így az arra adott válasz ide vonatkozó részét idézem, kiemelve belőle a válasz szempontjából a kulcs tényezőket:
„A nyílt végű pénzügyi lízing esetén a megvásárolt eszközt valóban egy számviteli bizonylat alapján, nettó összegben (tehát áfa nélkül) kell állományba venni. A lízingdíj áfa nélküli összege csökkenti a hosszú lejáratú kötelezettségek közötti lízingtartozást és elő kell írni egyéb rövid lejáratú kötelezettségként. A számlában megjelenő áfa előzetesen felszámított áfa lesz és egyéb rövid lejáratú kötelezettség. Ha a visszaigényelhetőséget azért vizsgáljuk, mert arányosítani kell az áfát, akkor az előzetesen felszámított áfa helyett egy megosztandó áfára (egyéb követelés) kellene elszámolni az összeget, majd ami ebből visszaigényelhető lesz, az megy a levonható áfára, ami nem, abból egyéb ráfordítás lesz”

Tehát nyílt végű pénzügyi lízing esetén, az eszközt nettó összegben kell állományba venni a tárgyi eszközök között a Szt. 47. §-ban foglaltak alapján és a használatbavételkor a tervszerinti értékcsökkenés elszámolását is el kell kezdeni.

Címkék: Konzultációs szolgálatLízing