Főoldal / Tudástár / Konzultáció

Konzultáció"Külföldi vállalkozás kereskedelmi képviselete át akar alakulni kft-vé.

Kérdés
Lehetséges-e ez? A képviselet ügyvédje szerint működhet az átalakulás. Ha igen, ebben az esetben a vagyonmérleg (tervezet, végleges) hogy néz ki?

A kérdező által jónak ítélt válasz, megoldás, beleértve a kérdező által lényegesnek ítélt törvényi hivatkozásokat, felhasznált szakirodalmi anyagokat.
Véleményem szerint csak jogi személyiségű gazdasági társaság alakulhat át. A kereskedelmi képviselet nem az - 1997. évi CXXXII. törvény 26. § (1)"

2018. április

A kérdező a feltett kérdésére helyes választ adott.
A kereskedelmi képviselet fogalmát az 1997. évi CXXXII. törvény 2. § c) pontja határozza meg: "kereskedelmi képviselet: a külföldi vállalkozás saját nevében vállalkozási tevékenységet nem folytató, a belföldi cégnyilvántartásba önálló cégformaként bejegyzett olyan szervezeti egysége, amely - a külföldi vállalkozás nevében és javára - szerződések közvetítésével, előkészítésével, megkötésével, az üzletfelek tájékoztatásával és a velük való kapcsolattartással összefüggő feladatokat lát el."
Ugyanezen törvény 26. § (1) bekezdése szerint: "A kereskedelmi képviselet a külföldi vállalkozás jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeti egysége, amely a cégnyilvántartásba való bejegyzéssel jön létre, működését a cégbejegyzést követően kezdheti meg."
Ebből egyértelműen kiderül, hogy a kereskedelmi képviselet jogi személyiséggel nem rendelkezik. Ebben a jogszabályban nem szerepel, hogy jogutódlással is megszűnhetne a kereskedelmi képviselet.
Az Átalakulási törvény (2013. évi CLXXVI. törvény) 1. § (2) bekezdése szerint: "E törvény rendelkezéseit megfelelően alkalmazni kell, ha jogszabály a Ptk.-nak a jogi személy átalakulására, egyesülésére, szétválására vonatkozó szabályai alkalmazását írja elő."
Fenti jogszabály hely alapján, mivel nem jogi személy a kereskedelmi képviselet, emiatt ez a jogszabály nem alkalmazható rá.
A Számviteli törvény (2000. évi C. törvény) 2. § (3) bekezdése szerint: "A törvény hatálya nem terjed ki az egyéni vállalkozóra, a polgári jogi társaságra, az építőközösségre, továbbá a külföldi székhelyű vállalkozás magyarországi kereskedelmi képviseletére."
Ebből következik, hogy a Szt. átalakulásra vonatkozó szabályait sem lehet alkalmazni.
Összefoglalóan megállapítható, hogy a Kereskedelmi képviselet nem alakulhat társasággá, abból társaságot csak új alapítású társaságként lehet létrehozni, oda természetesen nem pénzbeli hozzájárulásként eszközöket be lehet vinni.

Címkék: Konzultációs szolgálatÁtalakulás