Főoldal / Tudástár / Konzultáció

Konzultáció"A könyvvizsgálat, könyvelés mellett elkezdtem képzőművészeti alkotásokat készíteni. Végezhetem-e ezt a tevékenységet a könyvvizsgálattal foglalkozó cégemből, egyéni vállalkozásomból? Tehát számlázhatok-e festményt a könyvvizsgálat mellett?

A kérdező által jónak ítélt válasz, megoldás, beleértve a kérdező által lényegesnek ítélt törvényi hivatkozásokat, felhasznált szakirodalmi anyagokat.
A kkt szerint a könyvvizsgáló cég nem végezhet olyan tevékenységet, amely akadályozná a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység ellátásában [35. § f) pont], és amely összeegyeztethetetlen a könyvvizsgálói tevékenységgel (53. §), azaz amely csorbítja, vagy csorbíthatja feddhetetlenségét, objektivitását, függetlenségét vagy a szakma jó hírnevét, valamint olyan tevékenység sem végezhető, amelynek hatására a könyvvizsgáló cég nem képes a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenységet megfelelően ellátni. Véleményem szerint a művészeti tevékenység ellátása a fentieket nem eredményezné, tehát végezhető a könyvvizsgálattal párhuzamosan (nem beszélve arról, hogy a jobb és bal agyfélteke tornáztatása még teljesítményem növelésével is járhatna :))."

2018. szeptember

 

A kérdésre a választ elsődlegesen a Kkt. (2007. évi LXXV. törvény), a kamara alapszabálya, valamint etikai szabályzata alapján lehet megadni. Mindezeket tanulmányozva megállapítható, hogy az általános szabály az, hogy amit ezek a szabályozások nem tiltanak, azt lehet. Ez egyaránt vonatkozik a könyvvizsgálatra, a könyvvizsgálói tevékenységen kívüli egyéb szakmai szolgáltatások nyújtására, valamint minden más tevékenységre is. Ez utóbbiról a Kkt. 18. §-a így rendelkezik:

„A kamarai tag könyvvizsgáló folytathat minden olyan egyéb tevékenységet is, amely nem ütközik a törvény, a kamara alapszabálya, valamint etikai szabályzata rendelkezéseibe.”

Konkrét tevékenységekre vonatkozó általános érvényű tiltást ezek a szabályozások nem tartalmaznak a könyvvizsgáló szolgáltatóra nézve. Figyelembe kell azonban venni, hogy a kamarai alapszabályi előírások, valamint az etikai szabályok között van néhány olyan előírás, aminek a betartása lehetséges, hogy csak úgy tud megvalósulni, ha az előzőek ellenére az adott (nem könyvvizsgálati) tevékenység gyakorlásától, illetve folytatásától a könyvvizsgáló szolgáltató tartózkodik. Az etikai szabályok közül kiemelném különösen a függetlenségre (és az összeférhetetlenségre) vonatkozó előírásokat, amelyek közül a legfontosabb általános szabályokat az Ön által is említett Kkt. 53. §-a rögzíti.

A kamara alapszabálya, valamint etikai szabályzata a könyvvizsgálói hivatással összeegyeztethetetlen tevékenységekről további részletszabályokat tartalmaz, amelyek kifejtésére itt most nincs mód, de érdemes azokat is áttanulmányozni. Kiemelt figyelmet érdemelnek többek között az alapszabály 131. és 132. pontjában foglaltak. A 132. pont nem a könyvvizsgálói tevékenységen kívüli tevékenység jellegére tekintettel, hanem az ún. másodlagos státusz helyzet esetleges keletkezése tekintetében rögzít bizonyos szabályokat. Kimondja továbbá, hogy „Minden esetben – a jogszabályok, az alapszabály, az etikai szabályzat és az IFAC Könyvvizsgálói Etikai Kódex alapján – egyedileg kell mérlegelni, hogy a tevékenységét nem szüneteltető kamarai tag könyvvizsgáló jövedelemszerző tevékenysége összeegyeztethető-e a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenységgel.”

Ha a Kkt., az alapszabály és az etikai szabályzat általános és részletes szabályai alapján nincs kizáró ok, akkor véleményem szerint a kérdésben említett, képzőművészeti alkotások (festmények) készítése tevékenység is folytatható (a tevékenységi körbe felvehető, gyakorolható és számlázható) könyvvizsgáló szolgáltató által.