Főoldal / Tudástár / Konzultáció

Konzultáció"Egy vállalkozás több évi felszámolási eljárás és egyezkedés után a továbbműködést választotta. A hitelezők elengedték követeléseik 90 %-át. Pontosabban volt egy hitelező gazdasági társaság, amely megvette egy Bank követelését annak 50 %-án, a jelzáloggal együtt, de nem a bank volt a felszámolási eljárás alatt lévő társaság egyetlen hitelezője. Ezen vállalkozás adminisztrációja vette át a továbbműködő vállalkozás könyvelését. A hitelezők által elengedett követelésekről a megállapodás 2018. március-augusztus között történt. A bíróság bejegyezte a továbbműködést október 12-én, de addigra még nem volt jogerősen elbírálva (állítólag) a megállapodás, így az egyezségben meghatározott kötelezettségek szerepelnek a felszámolást megszüntető mérlegben. Ezt az összeget a továbbműködő cégnél kellett lekönyvelni egyéb bevételként az 10 %-os utalásokkal egy időben. Véleményem szerint a 90 %-os kötelezettség elengedést még a felszámolónak kellett volna lekönyvelni. A társasági adó-törvény 17 § (13) bekezdését esetünkben nem teljesen tudom értelmezni. Azt sikerült kideríteni, hogy a felszámolás kezdetéig 292 millió veszteség került az eredménytartalékba az utolsó 3 évben. Előtte a vállalkozás eredményesen gazdálkodott. A „tevékenység folytatása” elnevezésű, elektronikus beszámoló portálon közzétett dokumentumból erre vonatkozóan nem sikerült adatokat kinyerni. A felszámolás alatti időszakról nem kaptunk részletes adatot, csupán egy főkönyvi kivonatot, amelyben az eredménytartalék -664 millió forint, szemben a felszámolási eljárás kezdetekor leadott mérlegben kimutatott -114 millió forinttal. Ebben a főkönyvi kivonatban a kötelezettségek 900 millió Ft értékben szerepelnek. Az egyezség alapján a vállalkozást továbbfolytató cég 90 millió Ft-ot kiegyenlített a hitelezőknek, így 810 milliót könyvelt egyéb bevételbe kötelezettség elengedésként. Véleményünk, hogy ezt még a felszámolónak kellett volna lekönyvelni. Amennyiben nem, akkor ez után a meglehetősen nagy összeg után, hogyan, mennyivel lehet a társasági adót csökkenteni, hiszen a vállalkozás továbbfolytatását vállaló új tulajdonosok nem élvezték azokat az eszközöket, szolgáltatásokat, amelyek az elengedett kötelezettségekkel kapcsolatosak, a felszámolási eljárás során a mobilizálható eszközöket értékesítették. Válaszukat várom tisztelettel: Hegyi Ferencné

Kérdés
Ezt a kérdést már több mint egy hónapja feltettem a NAV-nál, de sajnos eddig nem kaptam választ. 2018- évben még nincs könyvvizsgálati kötelezettsége, de a későbbiekben vélhetőleg lesz, másrészt a fő tulajdonos könyveiben kimutatott befektetések értékelése miatt fontos foglalkoznom a témával. Tisztelettel várom válaszukat."
 

Az adózási kérdések vonatkozásában úgy értjük, hogy a kérdés arra vonatkozik, tartalmaznak-e a társasági adó szabályai olyan rendelkezéseket, amelyek az adott helyzetben lehetővé teszik az elengedett kötelezettség, mint egyéb bevétel elszámolását az adózás előtti eredmény csökkentéseként, vagy bármilyen más formában. A Tao. tv. 7. § (1) bekezdése nem rendezi ezt a helyzetet, így az adózás előtti eredmény csökkentését nem találjuk lehetségesnek, mivel az a törvény által felsorolt jogcímhez kötött. 
„Kompenzálásként” a Tao. tv. 17. § (13) bekezdése ugyanakkor lehetővé teszi, hogy az adóalap 50%-án felül magasabb összeg is figyelembe vehető, mivel a veszteság felhasználását kiterjeszti az elengedett kötelezettség felének megfelelő összegre is.
A jogszabályhelyhez fűzött indokolás szerint így biztosítják, hogy az egyezséget követően tevékenységét továbbfolytató adózónak az egyezséggel összefüggésben ne keletkezzen társasági adófizetési kötelezettségre, ha egyébként elhatárolt veszteséggel rendelkezik.
Következésképpen, a vonatkozó előírások alapján csak az egyébként el nem határolt elengedett követelés felét lehetséges a korábbi évek elhatárolt veszteségével csökkenteni, mintegy „extra” kedvezményként a veszteség nélküli adóalap 50%-os mértékén felül.