Főoldal / Tudástár / Standardok / Könyvvizsgalati standardok / Standardok változásai 2005 és 2009 között

Standardok változásai 2005 és 2009 között

Standardok változásai 2005 és 2009 között

2011. január 5.

A Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok módosításai 2005-2009 években

A standardok letöltéséhez kattintson az ikonra.

Témaszám20052007. évben módosult2008. évben módosult2009. évben módosultDokumentum címe
Előszó --  Előszó a minőség-ellenőrzésre, a könyvvizsgálatra, a bizonyosságot nyújtó és az egyéb kapcsolódó szolgáltatásokra vonatkozó magyar nemzeti standardokhoz
Glosszárium  - - Glosszárium

Magyar Nemzeti Minőségellenőrzési Standardok

Témaszám20052007. évben módosult2008. évben módosult2009. évben módosult  
1. -- Minőség-ellenőrzés a múltbeli pénzügyi információk könyvvizsgálatával és átvilágításával, valamint az egyéb bizonyosságot nyújtó és a kapcsolódó szolgáltatási megbízások végrehajtásával foglalkozó társaságok esetében
Keretelvek ---Keretelvek a bizonyosságot nyújtó szolgáltatásokra szóló megbízásokhoz

100-999 Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok

Témaszám20052007. évben módosult2008. évben módosult2009. évben módosult 
200-299
Hatáskörök, felelősség
200 --A pénzügyi kimutatások könyvvizsgálatának célja és általános alapelvei
210 - -A könyvvizsgálati megbízások feltételei
220 ---A múltbeli pénzügyi információk könyvvizsgálata minőségének ellenőrzése
230 - Dokumentálás
240 - A könyvvizsgálónak a csalás és a hiba mérlegelésére vonatkozó felelőssége a pénzügyi kimutatások könyvvizsgálatánál
250 ---Törvények és jogszabályok figyelembevétele a pénzügyi kimutatások könyvvizsgálatánál
260 - -Az irányítással megbízott személyek tájékoztatása a könyvvizsgálati kérdésekről
265    A belső kontroll hiányosságainak kommunikálása az irányítással megbízott személyek és a vezetés felé
300-499
Kockázatbecslés és a becsült kockázatokra adott válasz
Témaszám20052007. évben módosult2008. évben módosult2009. évben módosult
300 -- A pénzügyi kimutatások könyvvizsgálatának tervezése
315 -- A gazdálkodó és környezetének megismerése, valamint a lényeges hibás állítás kockázatának felmérése
320 ---Lényegesség a könyvvizsgálatban
330 - A könyvvizsgáló által a becsült kockázatokra adott válaszként alkalmazott eljárások
402  - - -Szolgáltató szervezeteket igénybe vevő gazdálkodó szervezetekre vonatkozó könyvvizsgálati szempontok
450    A könyvvizsgálat során azonosított hibás állítások értékelése
500-599
Könyvvizsgálati bizonyítékok
Témaszám20052007. évben módosult2008. évben módosult2009. évben módosult
500 ---Könyvvizsgálati bizonyítékok
501 - -Könyvvizsgálati bizonyítékok, kiegészítő módszerek alkalmazása specifikus tételekre
505 - -Külső megerősítések
510 ---Első megbízás - Nyitó egyenlegek
520 ---Elemző eljárások
530 ---Könyvvizsgálati mintavételezési és egyéb szelektív vizsgálati eljárások
540 -- Számviteli becslések könyvvizsgálata
545  -  -A valósérték-meghatározások és -közzétételek könyvvizsgálata
550  - - -Kapcsolt vállalkozások
560  - - A fordulónap utáni események
570  - - Vállalkozás folytatásának elve
580  - Vezetés nyilatkozatai
600-699
Mások munkájának elismerése
Témaszám20052007. évben módosult2008. évben módosult2009. évben módosult
600  - - Másik könyvvizsgáló munkájának felhasználása
610  - --A belső audit munkájának figyelembevétele
620  -  -Szakértő munkájának felhasználása
700-799Könyvvizsgálói következtetések és jelentés
Témaszám20052007. évben módosult2008. évben módosult2009. évben módosult
700  - -

Független könyvvizsgálói jelentés a teljes általános célú pénzügyi kimutatásokról

Figyelem! Kérjük olvassák el a Szakértői Bizottság közleményét a 700-as témaszámú standard alkalmazásával kapcsolatban!
701  - - -A független könyvvizsgálói jelentés minősítései
705    A független könyvvizsgálói jelentésben szereplő vélemény minősítései
706    Figyelemfelhívó bekezdések és egyén kérdések bekezdések a független könyvvizsgálói jelentésben
710  - - -Összehasonlító adatok
720  - - Egyéb információk az auditált pénzügyi kimutatásokhoz kapcsolódó iratanyagokban
800-899
Speciális területek
Témaszám20052007. évben módosult2008. évben módosult2009. évben módosult
800  - - -Könyvvizsgálói jelentés különleges célú könyvvizsgálati megbízásoknál
805    Speciális szempontok — Egyedüli pénzügyi kimutatásoknak és egy pénzügyi kimutatás konkrét elemeinek, számláinak vagy tételeinek könyvvizsgálatai
810    Összesített pénzügyi kimutatásokra vonatkozó jelentések kibocsátására vonatkozó megbízások
2000-2699
Átvilágítási megbízásokra vonatkozó magyar nemzeti standardok
Témaszám20052007. évben módosult2008. évben módosult2009. évben módosult
2400  -  -Megbízás a pénzügyi kimutatások átvilágítására
2410  -  -Az évközi pénzügyi információknak a gazdálkodó független könyvvizsgálója által végrehajtott átvilágítása
3000-3699
A múltbeli pénzügyi információk könyvvizsgálatától és átvilágításától eltérő, bizonyosságot nyújtó szolgáltatási megbízások
3000  - - -Múltbeli időszakra vonatkozó információk könyvvizsgálatán vagy átvilágításán kívüli, bizonyosságot nyújtó szolgáltatások
3400  - - -A pénzügyi előrejelzések vizsgálata
Kapcsolódó szolgáltatások
4000-4699Kapcsolódó szolgáltatásokra vonatkozó magyar nemzeti standardok
4400  - - -Megbízás pénzügyi számviteli információk megállapodás szerinti vizsgálatának végrehajtására
4410  - - -Megbízás pénzügyi információk összeállítására
1000-1100
Nemzetközi Könyvvizsgálati Állásfoglalások
Témaszám20052007. évben módosult2008. évben módosult2009. évben módosult
1000  - - -Bankközi egyeztetési eljárások
1004  - - -Bankfelügyelet és külső könyvvizsgáló kapcsolata
1005  - - -A kisvállalkozások könyvvizsgálatának speciális szempontjai
1006  - - -Nemzetközi kereskedelmi bankok könyvvizsgálata
1010  - - -A környezetvédelmi ügyek figyelembevétele a pénzügyi kimutatások könyvvizsgálatánál
1012  - - -Származékos pénzügyi instrumentumok könyvvizsgálata
1013  - - -Az elektronikus kereskedelem hatása a pénzügyi kimutatások könyvvizsgálatára
1014  - - -A könyvvizsgálók jelentése a nemzetközi pénzügyi beszámolási standardoknak való megfelelésrő