Főoldal

Keresés

Találatok száma: 1

  "Egyik – finanszírozási problémákkal küszködő – nagy, iparvállalati ügyfelünk nehéz helyzetbe került egy energiaellátó szállítójával szemben. Tekintettel a rendszeresen ki nem fizetett szállítói számlákra, a mintegy féléves elmaradásra, a szállító cég külön Megállapodást kötött ügyfelünkkel, melyben többek között negyedévenként – a negyedévet követő 45 napon belül – az alábbi táblázat megadását várja el ügyfelünktől, mely táblázatot a könyvvizsgálónak – a szolgáltató cég által megadott szöveggel – véleményezni kell.

  220_abra.jpg  Alulírott, ………….. (Kamarai tagsági sz.:……….) büntetőjogi felelősségem teljes tudatában kijelentem, hogy az alábbi pénzügyi kimutatást és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását felülvizsgáltam, és ennek alapján elegendő és megfelelő bizonyosságot szereztem arról, hogy a kimutatás a számviteli törvényben foglaltak és az általános számviteli elvek alapján készült. Véleményem szerint a pénzügyi kimutatás a …………………. Zrt. ………….-án fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad.

  Megítélésünk szerint a könyvvizsgálói audit szövegét ügyfelünk és a szállítója közötti megállapodás nem határozhatja meg, a kiadott auditnak követni kell a kamara által elfogadott könyvvizsgálói jelentés szövegét.

  Jelen esetben a megadott táblázat adatai vonatkozásában milyen könyvvizsgálói jelentés típust adjunk ki (átvilágítási jelentés, közbenső mérleg)?
  A negyedévenként kiadásra kerülő táblázatokat negyedévenkénti leltárakkal, banki egyenlegközlőkkel, követelés- kötelezettségegyeztetésekkel alá kell-e támasztani?"

  2012. szeptember

  Tovább a válaszhoz