Főoldal / Szervezet / Bizottságok / Szakértői Bizottság / A Szakértői Bizottság közleményei

A Szakértői Bizottság közleményei

A Szakértői Bizottság közleménye a jelentésmintákról

2017. február 14.

A könyvvizsgálók munkájának megkönnyítése érdekében a Szakértői Bizottság kidolgozott néhány könyvvizsgálói jelentésmintát a múlt év decemberében kihirdetett módosított Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokban (MNKS-ben) foglalt új követelmények megfelelő alkalmazásának elősegítésére.

Az alábbiakban közreadott mintákat módszertani segédanyagként bocsátja a könyvvizsgálók rendelkezésére a Szakértői Bizottság, hangsúlyozva, hogy ezek nem képezik részét az MNKS-nek. Az egyes jelentésmintákban előforduló, konkrét esetek leírását bemutató példák csak szemléltető jellegűek, és semmiképpen sem jelentik azt, hogy egy hasonlónak ítélt konkrét esetben ugyanezt a megfogalmazást kell vagy lehet átvenni anélkül, hogy az adott eset körülményeit a könyvvizsgáló minden részletében áttekintette és mérlegelte volna. A jelentésminták elsősorban a könyvvizsgálói jelentés tartalmában bekövetkezett változások megértését, ezeknek a könyvvizsgálói jelentésben megfelelő helyen, módon és tartalommal való megjelenítését szemléltetik. A könyvvizsgálói jelentésben megfogalmazott kijelentésekért minden esetben a könyvvizsgáló felel.

A most közreadott jelentésminták között megtalálhatók a minősített könyvvizsgálói jelentés egyes típusai (a véleménynyilvánítás visszautasítása kivételével, amely még egyeztetés alatt áll), valamint az éves beszámolóra vonatkozó tiszta véleményt tartalmazó jelentésminta angol nyelvre, illetve német nyelvre lefordított változata (amelyekben az egyes lehetséges jelentés elemek címe is feltüntetésre került).

A jelentésmintákon kívül közreadunk egy „Illusztráció a könyvvizsgálói jelentés kötelezően előírt tartalmának szemléltetésére” elnevezésű dokumentumot is, amely azzal a céllal készült, hogy bemutassa a könyvvizsgálói jelentés tartalmára vonatkozó egyes nemzetközi, illetve magyar nemzeti könyvvizsgálati standardokban előírt kötelező jelentéselemek elhelyezkedését, és az egyes jelentéselemeknek a standardokban szemléltetett, lehetséges megfogalmazását a könyvvizsgálói jelentésben. Ezek közül az elemek közül, az MNKS-ben kihirdetett jelentésmintához képest csak azokkal az elemekkel kell a könyvvizsgálói jelentést kibővíteni, amelyeket az adott gazdálkodó könyvvizsgálatára nézve a könyvvizsgáló az MNKS-sel összhangban relevánsnak ítél.

A jelentésmintákat erre a linkre kattintva találja