Főoldal / Szolgáltatások / Továbbképzés

Továbbképzés

A kreditrendszer meghatározása

2009. június 11.

A kötelező továbbképzés feladata a kamarai tagok elméleti felkészültségének fejlesztése, illetve szintentartása, gyakorlati ismeretek átadása, szakmai konzultációs lehetőség biztosítása. A továbbképzés e mellett sokak számára a kamara életéről való közvetlen tájékozódás fóruma is. Ennek megfelelően a központi tanfolyamok szervezésénél mindezen követelményekre továbbra is tekintettel kell lenni.

A kötelező oktatás központilag szervezett időtartama 2008-ban 1 nap.

A kreditrendszer meghatározása

 

1 kredit 1 oktatási blokkot, 2×45 perces előadást jelent.

 

Összesen 16 kredit (négy nap) összegyűjtése szükséges. A központi szervezésű első nap alatt 4 kredit megszerzése kötelező, a további 12 kredit (3 nap) a kamarai szervezet által, vagy annak részvételével, illetve a kamara által elfogadott társaság, intézmény által szervezett továbbképzéseken, valamint hazai és nemzetközi konferencián szerezhető meg.

A speciális minősítéssel rendelkező kamarai tagok a központilag szervezett kötelező továbbképzésen megszerzendő 4 kreditpont mellett - a kötelezően teljesítendő 16 kreditponton belül - 4 kreditpontot speciális minősítésükhöz tartozó szakmai témában szervezett továbbképzéseken kell megszerezzenek.

 

Az előadások, továbbképzések, szakmai programok - az időtartamtól függően - általában 1 kreditet (2x45 perc), vagy az időtartam arányában ennek (maradék nélküli) többszörösét jelentik. Az egynapos, vagy hosszabb képzések, konferenciák 4 kreditet érnek. Amennyiben nem egyértelmű a kreditérték meghatározása, akkor erről az oktatási bizottság dönt.

 

A képzést szervező a megszerzett kreditről - jelenléti ív alapján - könyvvizsgáló részére igazolást állít ki és ad át.

Az igazolások (kreditek) összegyűjtéséért a kamarai tag a felelős. Az igazolásokat a kamarai tag a következő év január 15-ig eljuttatja a helyi szervezethez. Amennyiben a képzést, szakmai programot a helyi szervezet rendezi, külön igazolás kiadása nélkül, jelenléti ív alapján is igazolható a kredit megszerzése.

 

A helyi szervezet - a kötelező továbbképzés első napjáról kiadott igazolást is figyelembe véve - január 31.-ig összeállítja a szükséges - összesen 16 - kreditet meg nem szerző tagok listáját, és azt a korábbi gyakorlat szerint megküldi az oktatási bizottságnak.

 

Az oktatási bizottság a kreditszám teljesítését a szervező nyilvántartásai alapján ellenőrizheti. A kamarán belül szervezett előadások, képzések tervezett témáit, előadóit, helyszíneit és időpontjait a szervezők legalább egy hónappal korábban eljuttatják az oktatási bizottsághoz, ahol ezeket az átfedések csökkentése érdekében közzéteszik (honlap, hírlevél, e-mail, stb.)

 

 

Az általános szakmai továbbképzés központilag szervezett részének lebonyolítása

A tanfolyamokról az azon résztvevő hallgatók ÉRTÉKELŐ LAP-ot állítanak ki. Az értékelő lapokat a helyi szervezetek összesítik és feldolgozás után megküldik az oktatási bizottságnak.

A tanfolyam elvégzése után a hallgatók igazolást kapnak az első nap teljesítéséről.

Ha a tag a továbbképzésének időpontjában nem tud részt venni az oktatáson - amennyiben erre lehetőség van - kérheti új időpontra történő beosztását, esetleg más helyi szervezet lebonyolításában is.

Azoknak a könyvvizsgálóknak - akik a helyi szervezetüknél, illetve más szervezetnél sem - valamely oknál fogva nem tudtak a kötelező továbbképzésen rész venni, az oktatási bizottság a következő év elején 2009. március, április hónap folyamán egy központilag megszervezett tanfolyam keretén belül biztosítja az oktatás pótlását.

 

A kötelező oktatási program 2008. évi teljesítését az oktatási bizottság a helyi szervezetekkel közösen, az előző évekhez hasonlóan, a szakmai továbbképzési szabályzat alapján irányítja azzal, hogy az ellenőrzés elsősorban a helyi szervezetek feladata. Az oktatási bizottság a továbbképzések szervezését, lebonyolítását az általa megbízott személlyel ellenőrizheti. Az ellenőrzések szúrópróbaszerűen történnek. A tapasztalatokról írásos jelentést kell készíteni, amelynek 1 példányát a helyi szervezet vezetője, 1 példányát az oktatási bizottság kapja meg.

 

 

Tekintettel a szakértői, az oktatási és a minőségellenőrzési bizottság véleményére is a 2008-ban oktatott témák a következők:

1.) 1., 200., 230., 330. témaszámú standard
2.) Könyvvizsgálói etika
3.) Minőség-ellenőrzési tapasztalatok