Főoldal / Információ / Különbözeti vizsga

Különbözeti vizsga

Különbözeti vizsga

2018. augusztus 15.

A különbözeti vizsga engedélyezése iránti eljárásban első fokon a Magyar Könyvvizsgálói Kamara Oktatási Bizottsága (továbbiakban: bizottság) jár el. A jelen szabályzatban foglalt eljárások és a különbözeti vizsga nyelve magyar.

A Kkt. 105. § (1) bekezdése értelmében különbözeti vizsgát az a természetes személy tehet, aki igazolja, hogy külföldön jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység ellátására jogosító, érvényes engedéllyel rendelkezik. Ez alapján:

a) a vizsgaszabályzat 1. számú melléklete tartalmazza az Európai Gazdasági Térség egyes államainak azon illetékes hatóságait, amelyek jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység végzésére jogosító engedélyt adhatnak ki;

b)az 1. számú mellékletben nem szereplő könyvvizsgálói szervezetek (kamarák) esetében a kiadott engedély elfogadhatóságának alapfeltétele a Kkt. 9/J. §-ában előírt viszonosság fennállása, míg a bizottság a Kkt. 9/J. § (1) bekezdésének e) pontjában rögzített követelmények teljesülését egyedileg mérlegeli.

A különbözeti vizsga tételeit, időpontjait, valamint a vonatkozó szabályzatot a bal oldali menüpontban találja.

Nyomtatványok:

Vizsgára bocsátási kérelem (különbözeti vizsga)

Engedélyezési kérelem (különbözeti vizsga)

Felmentési kérelem különbözeti vizsga alól

A vizsgával kapcsolatos eljárások (vizsgaengedélyezés, vizsgára bocsátás, felmentés) nem minősülnek kamarai hatósági eljárásoknak, így azok az ügyfél döntésétől függően lefolytathatóak hagyományos kapcsolattartás útján (papír alapon), illetve elektronikus ügyintézéssel (E-papír szolgáltatás igénybe vételével). Elektronikus ügyintézés esetén részletes tájékoztató erre kattintva olvasható azzal, hogy az E-papír szolgáltatás igénybe vétele esetén a közzétett és kitöltött nyomtatványt kell becsatolni az esetleges további mellékletekkel.