Főoldal / Szolgáltatások / Továbbképzés / Minősítő vizsgák

Minősítő vizsgák

Tájékoztató a minősítő vizsgáról

2019. június 11.

Vizsgadíj

A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Szakmai minősítő vizsga szabályzata I. fejezetének 5. pontja értelmében a szakmai minősítő vizsga díjköteles. A vizsga mindenkori díját a kamara elnöksége állapítja meg és azt a kamara honlapján közzéteszi.

Írásbeli szakmai minősítő vizsga díja: 18.000 Ft

Szóbeli szakmai minősítő vizsga díja: 18.000 Ft

A vizsgadíjakat kérjük a kamara 12010855 - 01283148 - 00100002 számú számlájára befizetni. 

Felmentési kérelem

  Nyomtatvány letöltése *

Jelentkezés a minősítő vizsgákra

Az egyes minősítő vizsgákra jelentkezni az alább csatolt jelentkezési lap kitöltésével és visszaküldésvel lehet a megadott határidőig.
A kitöltött jelentkezési lapokat elküldheti e-mailen az oktatas@mkvk.hu e-mail címre, vagy postán a Magyar Könyvvizsgálói Kamara Főtitkári Hivatalába (1063 Budapest, Szinyei Merse u. 8.)
Jelentkezési lap letöltése *

*A vizsgával kapcsolatos eljárások (vizsgára bocsátás, felmentés) nem minősülnek kamarai hatósági eljárásoknak, így azok az ügyfél döntésétől függően lefolytathatóak hagyományos kapcsolattartás útján (papír alapon), illetve elektronikus ügyintézéssel (E-papír szolgáltatás igénybe vételével). Elektronikus ügyintézés esetén részletes tájékoztató erre kattintva olvasható azzal, hogy az E-papír szolgáltatás igénybe vétele esetén a közzétett és kitöltött nyomtatványt kell becsatolni az esetleges további mellékletekkel.

2019. évi vizsgaidőpontok

IFRS SZAKMAI MINŐSÍTŐ VIZSGA
írásbelimárcius 7.június 6.október 17.
szóbelimárcius 18-22.június 17-21.október 28-31.
jelentkezési határidőfebruár 7.május 6.szeptember 17.

 

KÖLTSÉGVETÉSI SZAKMAI MINŐSÍTŐ VIZSGA
írásbelinovember 6.
szóbelinovember 18-22.
jelentkezési határidőoktóber 7.

 

PÉNZÜGYI INTÉZMÉNYI SZAKMAI MINŐSÍTŐ VIZSGA
írásbelioktóber 8.
jelentkezési határidőszeptember 7.

 

PÉNZTÁRI SZAKMAI MINŐSÍTŐ VIZSGA
írásbelioktóber 8.
jelentkezési határidőszeptember 7.

 

BIZTOSÍTÓI SZAKMAI MINŐSÍTŐ VIZSGA
írásbelioktóber 8.
jelentkezési határidőszeptember 7.

 

BEFEKTETÉSI VÁLLALKOZÁSI SZAKMAI MINŐSÍTŐ VIZSGA
írásbelioktóber 22.
jelentkezési határidőszeptember 22.

 

KIBOCSÁTÓI VÁLLALKOZÁSI SZAKMAI MINŐSÍTŐ VIZSGA
írásbelioktóber 22.
jelentkezési határidőszeptember 22.

 

PÉNZÜGYI INTÉZMÉNYI MINŐSÍTŐ VIZSGA, BEFEKTETÉSI VÁLLALKOZÁSI MINŐSÍTŐ VIZSGA, PÉNZTÁRI MINŐSÍTŐ VIZSGA, BIZTOSÍTÓI MINŐSÍTŐ VIZSGA, KIBOCSÁTÓI MINŐSÍTŐ VIZSGA

Felhívjuk a kamarai tagság szíves figyelmét arra, hogy az egyes törvényeknek a pénzügyi közvetítőrendszer fejlesztésének előmozdítása érdekében történő módosításáról szóló 2015. évi LXXXV. törvény a pénzügyi közvetítőrendszert szabályozó további ágazati törvény módosítása mellett döntően 2015. július 7-ei, részben 2015. szeptember 1-jei, illetve 2018. január 1-jei hatállyal több pontban módosította a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvényt (továbbiakban: Kkt.).

A Kkt. módosított rendelkezései szerint 2015. szeptember 1-jétől a Magyar Könyvvizsgálói Kamara (továbbiakban: kamara) helyett valamennyi minősítésről, illetve azok visszavonásáról a közfelügyeleti hatóság dönt, az érintett állami szerv egyetértési – és nem véleményezési – joga mellett. Új minősítésként megjelenik a „kibocsátói minősítés” azzal, hogy a pénzügyi intézményi, befektetési vállalkozási, pénztári, biztosítói és kibocsátói minősítés esetében a minősítés megadásának a szakmai minősítő vizsga teljesítése is feltétele, melynek a minősítéssel már rendelkező könyvvizsgálóknak 2017. december 31-ig kell megfelelniük.