Főoldal / Kamarai / MKVK közleményei

MKVK közleményei

 • Részvénytársaságok részvény-előállítási kötelezettsége

  A CODEX Értékpapírnyomda Zrt. és a CODEX Értéktár Zrt. megkereséssel élt a kamara felé, mely szerint esetenként előfordul, hogy adott részvénytársaság részvényeinek előállítására (dematerializált részvények esetében keletkeztetésére) a Ptk. 3:216. § (1) és (2) bekezdésében foglaltak ellenére nem, vagy csak több éves késedelemmel kerül sor. A megkereséssel élő szervezetek kérését tolmácsolva ezúton kérjük az érintett ügyfélkörrel rendelkező kamarai szolgáltatókat arra, hogy a lehetőségeikhez képest szíveskedjenek felhívni megbízóik figyelmét a részvények előállítására vonatkozó kötelezettség teljesítésére.

  Tovább
 • Módosultak a kamara szabályzatai
  par.jpg

  Az elnökség és a küldöttgyűlés módosításokat fogadott el a Magyar Könyvvizsgálói Kamara alapszabályában, etikai és felvételi szabályzatában, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzésére és megakadályozására szolgáló könyvvizsgálói tevékenység, valamint az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásának kamarai ellenőrzéséről szóló szabályzatban (a továbbiakban pénzmosásos ellenőrzési szabályzat), továbbá a minőségellenőrzési bizottság szervezeti-és működési szabályzatában. A módosított kamarai szabályzatok a kamarai honlapon letölthetőek.

  Tovább
 • NAV – MKVK Közös közlemény
  Multinacionális vállalatcsoport magyar tagvállalatánál a számviteli törvényben előírt könyvvezetési és beszámoló készítési előírásoknak való megfelelésről

  A jelen közleménnyel felhívjuk a gazdálkodókat az adóhatósággal és az állandó megbízott könyvvizsgálóval való együttműködésük fontosságára annak érdekében, hogy az adóellenőrzések és a jogszabályban előírt kötelező könyvvizsgálat egyaránt érdemben lefolytatható legyen, a gazdálkodóra nézve hátrányos jelentősebb megállapítások és következmények nélkül.

  Tovább
 • Változások a 2018. évi adatszolgáltatásban

  Az adatszolgáltatás kitöltésének a módja teljesen megegyezik az előző években megszokottakkal. A bekért adatok körében sincs lényeges eltérés, azonban egyrészt az egyszerűsítés, másrészt a GDPR előírásainak való megfelelés miatt csökkent a megadandó adatok köre. Az alábbiakban a változásokról adunk tájékoztatást.

  Tovább
 • Elhunyt Torma József
  TormaJozsef_small.jpg

  Mély fájdalommal és megrendüléssel tudatjuk mindazokkal, akik szerették és tisztelték, hogy 2018. június 3-án, életének 68. évében elhunyt Torma József, a kamara Fegyelmi Bizottságának elnöke. Temetése 2018. június 12-én 13.00 órakor volt a nyíregyházi Északi temetőben, a főravatalozóban (Cím: 4400 Nyíregyháza, Pazonyi út 5.).

  Tovább
 • ÚTMUTATÓ a 2018. évi adatszolgáltatás kitöltéséhez

  A kamarai törvény előírása szerint július 15-ig teljesítendő adatszolgáltatás során a 2017. július 1. és 2018. június 30. között kiadott jelentésekről kell a jelentést aláíró természetes személy könyvvizsgálónak adatot szolgáltatnia. A kamarai adatszolgáltatás magában foglalja a korábban közfelügyelet felé teljesítendő-, a minőség-ellenőrzés számára benyújtandó, valamint a kamara felé évente kitöltendő adatszolgáltatást.

   

  Tovább
 • Eljárás egyszemélyes könyvvizsgáló cég egyedüli tagjának, ügyvezetőjének elhalálozása esetén

  A Magyar Könyvvizsgálói Kamarához (a továbbiakban: Kamara) a közelmúltban több kérdés érkezett azzal kapcsolatban, hogy mi a megfelelő eljárás abban az esetben, ha az egyedüli taggal, illetve tulajdonos-ügyvezetővel rendelkező könyvvizsgáló cégnél a tulajdonos-ügyvezető elhalálozott. Ki jogosult ilyen esetben a könyvvizsgáló cég folyamatban lévő megbízásainak a teljesítésére, a könyvvizsgálatok elvégzésére és a könyvvizsgálói jelentések kiadására?

  Tovább
 • GDPR tájékoztató és szabályzat minta kamarai tagok részére

  A 2018. május 25-én hatályba lépő Általános Adatvédelmi Rendelet (továbbiakban: GDPR) vonatkozásában a kamarai tag könyvvizsgálókat és könyvvizsgáló cégeket (továbbiakban együtt: könyvvizsgáló) érintő kötelezettségek teljesítésének elősegítése érdekében a kamara a következő dokumentumokat teszi közzé. Frissítés! Frissítettük a könyvvizsgálók Belső Szabályzat Mintáját. A szabályzat-minta 2. sz. mellékleteként elérhető a Kkt. 3. § (1) szerinti tevékenység során kezelt adatok kezelésére vonatkozó jogalap vonatkozásában az érdekmérlegelési teszt.

  Tovább
 • Számvevőszéki tapasztalatok a kamara fegyelmi eljárásai tükrében
  Dr. Pál Tibor találkozója Domokos Lászlóval, az Állami Számvevőszék elnökével

  A Magyar Könyvvizsgálói Kamara (Kamara) kezdeményezésére az Állami Számvevőszék (ÁSZ) és a Kamara elnöke 2017. december 28-án megbeszélést folytatott az ÁSZ könyvvizsgálattal kapcsolatos általános és különös tapasztalatairól. A legfontosabb téma azoknak a számvevőszéki ellenőrzések során megfogalmazott tapasztalatoknak értékelése, illetve a megállapítások számának növekedése volt, amelyek alapján az ÁSZ folyamatosan a Kamarához fordul az ellenőrzései során a számvevők által feltárt szabálytalanságokhoz kapcsolódó gyanú esetén.

  Tovább
 • Az elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos közlemény

  A Magyar Könyvvizsgálói Kamara (a továbbiakban: kamara) az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (a továbbiakban: E-ügyintézési törvény) rendelkezései értelmében 2018. január 1-jétől kezdődően köteles elektronikus ügyintézési lehetőséget biztosítani.

  Tovább
 • Kínai delegáció látogatása a Kamarában

  Az idén megrendezett nemzetközi konferencia után is a Kamara folyamatosan bővíti tovább nemzetközi szintű együttműködését más országok szakmai kamaráival, a tapasztalatcsere érdekében. Ennek keretében 2017. október 16-án a Kamara, székhelyén fogadta Kína Henan Tartománya delegációját, akik magyarországi szakmai látogatásuk keretében kérték erre fel Dr. Pál Tibor elnök urat.
   

  Tovább
 • Tájékoztató a minősítésekről

  A pénzügyi intézményi, a befektetési vállalkozási, a pénztári és a biztosítói minősítések megadásának 2015. szeptember 1-jétől a szakmai minősítő vizsga teljesítése is a feltétele, melynek a minősítéssel már rendelkező könyvvizsgálóknak is meg kell felelniük 2017. december 31-ig. 
   

  Tovább
 • Összefoglaló az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló, 2017. június 26-án hatályba lépett 2017. évi LII. évi törvény szabályozási koncepciójáról és ezzel összefüggésben a könyvvizsgáló szolgáltatókat érintő változásokról
  Tovább
 • Összefoglaló a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló, 2017. június 26-án hatályba lépett 2017. évi LIII. évi törvény szabályozási koncepciójáról és ezzel összefüggésben a könyvvizsgáló szolgáltatókat érintő változásokról
  Tovább
 • Módosultak a kamara szabályzatai

  A küldöttgyűlés módosításokat fogadott el a Magyar Könyvvizsgálói Kamara alapszabályában, szakmai továbbképzési szabályzatában, a minőségellenőrzési bizottság szervezeti- és működési szabályzatában és alapjaiban kodifikálta újra a kamara etikai szabályzatát, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzésére és megakadályozására szolgáló könyvvizsgálói tevékenység, valamint az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásának kamarai ellenőrzéséről szóló szabályzatot, továbbá a kamara által adományozható díjakról, elismerésekről szóló szabályzatot. A módosított/újonnan elfogadott kamarai szabályzatok a kamarai honlapon letölthetőek.

  Tovább
 • Megújított együttműködés a NAV-val és az MNB-vel

  Ebben az évben már a második fontos együttműködési megállapodását írta alá a kamara: a Nemzeti Adó- és Vámhivatallal kötött együttműködést követően március végén a Magyar Nemzeti Bankkal került aláírásra az együttműködés új feltételeit szabályzó megállapodás.

  Tovább
 • A Főtitkári Hivatal tájékoztatása a könyvvizsgáló cégek és kamarai tag könyvvizsgálók választásáról a közérdeklődésre számot tartó gazdálkodói körben

  A közérdeklődésre számot tartó gazdálkodók (tőzsdén jegyzett gazdálkodók, hitelintézetek (ideértve a takarékszövetkezeteket), biztosítók, befektetési vállalkozások, tőzsdén jegyzett alapokat kezelő befektetési alapkezelők) esetén az Audit Reform Rendelet (mely Magyarországon közvetlenül beépült a jogrendbe) 16. cikke határozza meg az új könyvvizsgáló kiválasztásának folyamatát.

  Tovább
 • Személyes bemutatkozó oldal

  A kamara erősíteni szeretné a könyvvizsgálók jelenlétét a világhálón, ezért újfajta megjelenési lehetőséget biztosít honlapján tagjai számára. A ’Személyes bemutatkozó oldal’ használatával a törvény által előírt, közérdekből nyilvános tagi adatlapon kívül tagjaink személyes bemutatkozó szöveget, referenciákat, profilképet (vagy akár képgalériát), önéletrajzot stb. is közzétehetnek magukról.

  Tovább
 • Tájékoztató az elektronikus beszámolók beküldésének átalakulásáról

  Az IM Céginformációs Szolgálata az immáron 1 éve tartó éles üzemi próba-működést követően 2016. december 1. napjától kizárólag az Online Beszámoló Űrlapkitöltő Rendszeren keresztül biztosítja a letétbehelyezés, illetve közzététel céljából benyújtott beszámolók elektronikus űrlapon történő megküldését.

  Tovább
 • Az ÁSZ jelentése és a kamara észrevételei a kamara tevékenységéről
  ASZ_jelentes.jpg

  Az Állami Számvevőszék (ÁSZ) elkészítette és közzétette a Magyar Könyvvizsgálói Kamara 2012-2014 évi tevékenységére vonatkozó jelentését. Az ÁSZ vizsgálata első körben a kamara Főtitkári Hivatalára, a Fővárosi, a Vas megyei, a Győr-Moson-Sopron és a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei területi szervezetre terjedt ki, melyet második körben már az ország valamennyi területi szervezetére kiterjesztettek. A vizsgálat 2015. novemberében kezdődött és 206 napon át tartott. Az ÁSZ 11 hónap után bocsátotta ki jelentését.

  Tovább
 • Együttműködési megállapodást kötött a Budapesti Értéktőzsde és a kamara

  Együttműködési megállapodást kötött a Budapesti Értéktőzsde és a Magyar Könyvvizsgálói Kamara azzal a céllal, hogy a tőzsdén jelenlévő és oda készülő vállalatok, valamint könyvvizsgálóik a lehető legmagasabb színvonalú képzésben részesülhessenek. Ennek érdekében a két szervezet a jövőben az érintett szereplők képzésére még nagyobb hangsúlyt kíván fektetni.
   

  Tovább
 • IFRS Szakértői névjegyzék

  A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Szakértői Bizottsága a nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok (a továbbiakban: IFRS) szerinti számviteli elszámolás minősítésére vonatkozó szakértői vélemény kiadásáról szóló kamarai szabályzat 6. pontja alapján 2016. július 13-án közzétett pályázati felhívásra beérkezett pályázatokat kiértékelte és elbírálta. A Szakértői Bizottság által vezetett IFRS szakértői névjegyzékbe az alábbi személyek kerültek felvételre:

  Tovább
 • Módosult a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standard (a továbbiakban: MNKS)

  A könyvvizsgálói közfelügyeleti feladatok ellátásáért felelős nemzetgazdasági miniszter 2016. július 20-án jóváhagyta a "Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standard a nemzetközi könyvvizsgálati és minőségellenőrzési standardok alkalmazásáról” módosítását, amely így 2016. július 21-én hatályba lépett. A módosított MNKS-t a kihirdetését követően induló üzleti évekre vonatkozó jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenységre kell alkalmazni. A kihirdetés napja az a nap, amelyen a módosított MNKS a kamara honlapján megjelentetésre került. (A 2016. július 27-én kihirdetett standard a jelen közlemény végén található linkre való kattintással közvetlenül is elérhető.)

  Tovább
 • Szabályzat az IFRS-ek szerinti számviteli elszámolás minősítésére vonatkozó szakértői vélemény kiadásáról

  Az Országgyűlés 2016. június 7-i ülésnapján elfogadta az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosításáról szóló T/10537 számú törvényjavaslatot, amely többek között módosította az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényt (a továbbiakban: Art.), és a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvényt (a továbbiakban: Kkt.).

  Tovább
 • Adatszolgáltatással kapcsolatos tájékoztatás

  Felhívjuk tisztelt könyvvizsgáló kollégák figyelmét, hogy a kötelező adatszolgáltatás kitöltésével kapcsolatban felmerülő kérdéseik megválaszolásában a kamara területi szervezetei készséggel állnak rendelkezésükre. Elérhetőségük alább találják:

  Tovább
 • Tájékoztatás a könyvvizsgálói felelősségbiztosítás változásairól

  Az elmúlt időszakban több megkeresés is érkezett a könyvvizsgálói felelősségbiztosításra vonatkozó előírások gyakorlati értelmezésével kapcsolatosan, mellyel összefüggésben a következő tájékoztatást adjuk:

  Tovább
 • Megszavazta a könyvvizsgálat reformját az Országgyűlés

  Az európai uniós jogharmonizációt célzó törvénymódosítások elsősorban két területen hoznak jelentős változást. Egyrészt a közérdeklõdésre számot tartó gazdálkodóknál vezetnek be 8 illetve 10 évente kötelezõ könyvvizsgáló cég rotációt és jelentős szigorítást az ezen gazdálkodók részére a könyvvizsgálójuk által nyújtható egyéb szolgáltatások terén. Másrészt a könyvvizsgálók tevékenységének ellenőrzésében adnak nagyobb szerepet a könyvvizsgálói közfelügyeletnek, mint végső felelõsséggel bíró illetékes hatóságnak.

  Tovább
 • Tájékoztatás elektronikus kapcsolattartásról

  A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (a továbbiakban: Pp.) rendelkezései értelmében a jogi képviselővel eljáró fél, a belföldi székhelyű gazdálkodó szervezet, valamint a közigazgatási szerv 2016. július 1-től köteles elektronikus úton kapcsolatot tartani a polgári perben a bírósággal. E jogalanyok a hatályos szabályozás szerint a keresetlevelet elektronikus úton, általános nyomtatványkitöltő (ÁNYK) űrlap benyújtás támogatási szolgáltatás igénybevételével kötelesek benyújtani. A jelzett időpont előtt az elektronikus kapcsolattartást az érintettek önként választhatják.

  Tovább
 • Tájékoztató a kamara felé kötelezően benyújtandó fedezetigazolásról

  Ezúton szeretnénk felhívni tisztelt könyvvizsgáló kollégáink figyelmét, hogy a korábbi évek gyakorlatának megfelelően a 2017. évi adatszolgáltatás alkalmával azon tagjainknak, akiknek a kötelező felelősségbiztosítását NEM az MKVK Alkusz Kft. kezeli, ezúttal is kötelezően csatolniuk kell a biztosításukra vonatkozó fedezetigazolásukat. A fedezetigazolás csatolása nélkül az adatszolgáltatás nem teljesíthető! A fedezetigazolás kötelező tartalmi elemeire vonatkozóan az alábbiakban adunk tájékoztatást.

  Tovább
 • Perkapu - tájékoztató a bírósággal történő elektronikus kapcsolattartásról

  A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (a továbbiakban: Pp.) rendelkezései értelmében a jogi képviselővel eljáró fél, a belföldi székhelyű gazdálkodó szervezet, valamint a közigazgatási szerv 2016. július 1-től köteles elektronikus úton kapcsolatot tartani a polgári perben a bírósággal. A jelzett időpont előtt az elektronikus kapcsolattartást az érintettek önként választhatják.

  Tovább
 • Közlemény a kamarai törvény módosításáról

  Felhívjuk a kamarai tagság szíves figyelmét arra, hogy az egyes törvényeknek a pénzügyi közvetítőrendszer fejlesztésének előmozdítása érdekében történő módosításáról szóló 2015. évi LXXXV. törvény a pénzügyi közvetítőrendszert szabályozó további ágazati törvény módosítása mellett döntően 2015. július 7-ei, részben 2015. szeptember 1-jei, illetve 2018. január 1-jei hatállyal több pontban módosította a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvényt (továbbiakban: Kkt.).

  Tovább
 • Módosult a pénzmosás kamarai ellenőrzéséről szóló szabályzat és kérdőív

  Az elmúlt időszakban a kamara és a NAV Központi Hivatala Pénzmosás Elleni Információs Iroda (továbbiakban: PEII) képviselői között több fordulós egyeztetésre került sor a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzésére és megakadályozására szolgáló könyvvizsgálói tevékenység kamarai ellenőrzésének módszertanáról és a vonatkozó kamarai szabályozásról.

  Tovább
 • A kamara sajtótájékoztatója

  2015.április 2-án a Magyar Könyvvizsgálói Kamara épületében nagy sajtóérdeklődés mellett Dr. Lukács János, a kamara elnöke sajtótájékoztatót tartott, melyen részt vett dr. Ladó Judit, a kamara szakmai alelnöke. A rövid tájékoztatást követően Dr. Lukács János az újságírók, valamint a TV riportereinek a kérdéseire válaszolt. 

  Tovább
 • Magyarul Balóval
  LJ.jpg

  Dr. Lukács János, a kamara elnöke március 30-án, hétfőn este a Magyarul Balóval című műsor vendége volt. A csődsorozat kapcsán beszélt a könyvvizsgálói munkáról, a könyvvizsgáló felelősségéről, valamint a brókerbotrányok áldozatainak kártérítését szolgáló vagyon biztonságba helyezéséről szóló törvényjavaslat könyvvizsgálókat érintő részének módosításáról.

  A riportműsort az alábbi linkre kattintva tekinthetik meg. 

  Tovább
 • Kamara levele Rogán Antalnak a brókerbotrányok áldozatainak kártérítését szolgáló vagyon biztonságba helyezéséről szóló törvényjavaslat könyvvizsgálókat érintő részének módosításáról

  Ezúton szeretnénk tájékoztatni a tagságot, hogy a Magyar Könyvvizsgálói Kamara (továbbiakban: kamara) a T/4029 irományszámú, a brókerbotrányok áldozatainak kártérítését szolgáló vagyon biztonságba helyezéséről szóló törvényjavaslattal (továbbiakban: Törvényjavaslat) kapcsolatban észrevétellel fordult Rogán Antal felé.

  Tovább
 • EKÁER folyamatábra

  A 2014. évi adótörvény módosításokat tartalmazó törvénycsomagnak a gazdaság kifehérítését szolgáló rendelkezései között kiemelt szerepet tölt be az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer (EKAER) bevezetése. A 2015. január 1-jétől elindult rendszer célja az áruk valós útjának nyomon követése, az árubeszerzések, értékesítések során keletkező közterhek megfizetésének biztosítása, valamint az, hogy Magyarországon ne kerülhessen forgalomba olyan áru, amely előzetesen nem volt bejelentve az adóhatósághoz.

  Tovább
 • Stratégiai partnerségi megállapodás a Nemzetgazdasági Minisztériummal

  2014. november 19-én stratégiai partnerségi megállapodást írt alá Varga Mihály, Nemzetgazdasági miniszter és Dr. Lukács János, a Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnöke. A Nemzetgazdasági Minisztérium és a Magyar Könyvvizsgálói Kamara jelen megállapodással azt kívánja elérni, hogy a közvetlen egyeztetéssel szorosabb együttműködés valósuljon meg a Kamara feladatkörét és tagságát érintő jogszabályok előkészítése során, elősegítve ezzel a szélesebb körű társadalmi részvételt a jogszabályok előkészítésében, a különböző társadalmi rétegek érdekeinek érvényesülését, a fokozatosan fejlődő életviszonyoknak megfelelő jogi szabályozás sokoldalú megalapozását, ezáltal a jogszabályok minőségének és végrehajthatóságának javítását, valamint az önkéntes jogkövetés elősegítését.

  Tovább
 • Stratégiai partnerségi megállapodás a Nemzeti Fejlesztési Minisztériummal

  A XXII. Országos Könyvvizsgálói Konferencián stratégiai partnerségi megállapodást írt alá Hegmanné Nemes Sára, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium vagyonpolitikáért felelős államtitkára és Dr. Lukács János, a Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnöke.

  Tovább
 • Megjelentek hivatalosan a könyvvizsgálati politikáról szóló jogszabályok
  EU_mini.jpg

  Megjelentek hivatalosan a könyvvizsgálati politikáról szóló jogszabályok

  Az Európai Unió közzétette hivatalos lapjában a könyvvizsgálati politikáról szóló jogszabályokat. Az irányelv átültetésére két év haladékot kaptak a tagállamok. Mivel azonban a rendelet 2014. június 16-ától hatályos, és egyes részei az irányelvre vonatkoznak, azok alkalmazására szintén adott a két év haladék.
   

  Tovább
 • Közlemény a kiegészítő melléklet és az IFRS szerinti pénzügyi kimutatások elkészítéséről
  Tovább
 • Szoftveralkalmazási kérdésekkel kapcsolatos felhívás

  A Közfelügyeleti Hatóság és az MKVK minőség-ellenőrzése során egyaránt felmerült szoftveralkalmazási kérdésekkel kapcsolatban az alábbiakra szükséges felhívni a figyelmet.

  Tovább
 • Közlemény a „Magyar Kereskedelmi Nyilvántartási Intézet” leveléről

  Az elmúlt napokban több könyvvizsgáló kolléga jelezte számunkra azt, hogy a „Magyar Kereskedelmi Nyilvántartási Intézet” elnevezésű szervezettől a nyilvános jegyzékükben való közzétételért 24.000,- Ft összegű díj megfizetésére felhívó levelet és ahhoz mellékelt általános szerződési feltételeket kapott.

  Tovább
 • NAV közlemény elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedésről

  A Nemzeti Adó- és Vámhivatal szervezetéről és egyes szervek kijelöléséről szóló 273/2010. (XII. 9.) Korm. rendelet alapján az Európai Unió által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedés foganatosításával kapcsolatos feladatokat a Nemzeti Adó- és Vámhivatal látja el.

  Tovább
 • Közlemény a Pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvényben meghatározott belső szabályzat kidolgozására kiadott kamarai mintaszabályzat 2014. február 12. napján hatályba lépett módosításáról

  A 2013. évi LII. törvény 2013. július 1-jei hatállyal módosította a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvényt (továbbiakban: Pmt.), melyre figyelemmel a kamara elnöksége 2013. október 7-én átdolgozta a Pmt-ben meghatározott belső szabályzat elkészítéséhez kidolgozott kamarai mintaszabályzatot (továbbiakban: mintaszabályzat).

  Tovább
 • Könyvvizsgálat, jogszabály alapján nem kötelezetteknél - mikrogazdálkodói beszámoló

  Konzultációs szolgálatunkhoz érkezett megkeresés a jogszabály alapján nem kötelezetteknél készítendő könyvvizsgálói jelentéssel kapcsolatosan.  Az alábbiakban a kérdés mellett a Nemzetgazdasági Minisztérium válaszát tesszük közzé.

  Tovább
 • Átalakulások könyvvizsgálatával kapcsolatos minisztériumi állásfoglalás

  A gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (továbbiakban: Gt.) 73. § (4) bekezdésének értelmezésével kapcsolatosan (Átalakulások könyvvizsgálata) a Magyar Könyvvizsgálói Kamara állásfoglalás kérésével fordult a Nemzetgazdasági Minisztérium felé. A minisztérium válasza arra vonatkozóan, hogy a Gt. előző előírásának alkalmazása szempontjából mi minősül könyvvizsgálatnak, alább csatoltan olvasható.

  Tovább
 • Összefoglaló a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 2013. július 1. napján hatályba lépett módosításáról
  parag.jpg

  A 2013. évi LII. törvény 2013. július 1-jei hatállyal módosította a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvényt (továbbiakban: Pmt.). Az indokolás szerint a módosítás célja a gyakorlati tapasztalatok alapján szükségessé vált korrekciók, valamint az Európa Tanács Pénzmosás Elleni Bizottsága (Moneyval) 2010-es országjelentésében megfogalmazott ajánlások alapján elfogadott 1303/2011. (IX. 2.) Korm. határozat szerinti módosítások elvégzése.

  Tovább
 • Tagi kölcsön és fizetendő osztalék

  A Nemzeti Adó- és Vámhivatal 2013. január 28-án közleményt adott ki a "Tagi kölcsön és fizetendő osztalék címén nyilvántartott kötelezettség rendezésének – a gyakorlatban előforduló - egyes esetei a végelszámolás alatt álló társaságoknál" címmel.

   

   

  Tovább
 • Időszerű számvitel – elektronikus formában is
  idoszeru.jpg

  Örömmel értesítjük tisztelt könyvvizsgáló kollégáinkat, hogy ügyfélkapus bejelentkezés követően a jobb oldalon megjelenő bordó, „Időszerű számvitel” dobozra kattintva elérhető az időszerű számviteli kérdések kereshető, elektronikus változata.

  Tovább
 • Adatexport útmutató / Data export guide
  Tovább
 • Közlemény a kamarai törvény bűnügyi nyilvántartási rendszerrel összefüggő változásáról

  Felhívjuk a kamarai tagság, illetve a kamarai tagfelvételi kérelmet, valamint a könyvvizsgálójelöltek névjegyzékébe történő felvételi kérelmet előterjeszteni kívánó kérelmezők szíves figyelmét arra, hogy a bűnügyi nyilvántartási rendszer átalakításával összefüggő 2009. évi CXLIX. törvény – 2010. január 1-jei hatállyal – több pontban módosította a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvényt (továbbiakban: Kkt.).

  Tovább
 • Elindult a fórum
  89700318_.jpg

  Örömmel értesítjük, hogy a honlapon beindult a fórum funkció. A fórumban - a korábbiakban megszokotthoz híven - olvasási és hozzászólási jogosultsággal rendelkezik minden bejegyzett könyvvizsgáló, tagjelölt és hallgató – jogosultságának megfelelően - ügyfélkapus belépést követően. (Belépésre a korábbi évekhez hasonlóan az esetleges szenzitav tartalmak védelme és a külső felhasználók támadásainak elkerülése végett van szükség)
  A publikus fórum minden (bejelentkezett) tagunk számára látható, míg a bizottsági tagok, küldöttek, tagjelöltek valamint a hallgatók jogosultság szerint külön, zártkörű fórummal rendelkeznek.

  Tovább
 • Adószakértők, adótanácsadók, okleveles adószakértők továbbképzése

  Több könyvvizsgáló kollégánk keresett fel minket telefonon az adótanácsadói, adószakértői, illetve okleveles adószakértői kreditpontot érő továbbképzési programok közzétételével kapcsolatban. Ezen képzések adatait a pénzügyminiszter havonta teszi közzé a Pénzügyminisztérium honlapján (az adott szakterület szerinti kreditpont-értéket, a képző szervezet megnevezését, azt az időszakot (elszámolhatóság időszaka), amelyben az adott továbbképzési program figyelembe vehető továbbképzésként).

  Tovább
 • Adatok módosítása a honlapon keresztül

  Nagy örömünkre szolgál, hogy több ezer kollégánk regisztrálta már ügyfélkapus azonosítóját kamaránkban és használja bejelentkezve a honlapot. A nagyszámú regisztráció és a beérkezett kéréseknek, javaslatoknak megfelelően újabb fejlesztés történt a honlapon: bővült azon online hozzáférhető, módosítható adatok köre a saját adatok menün belül.

  Tovább
 • Segédlet az elektronikusan hitelesített PDF dokumentumok ellenőrzéséhez

  Több könyvvizsgáló kollégánk jelezte, hogy a tagdíjszámla megnyitásakor nehézségei adódtak az elektronikus számla hitelességének ellenőrzése során. Tájékoztatónkkal a számlát megnyitó adobe acrobat reader program beállításához szeretnénk segítséget nyújtani.

  Tovább
 • Könyvvizsgálók nyilvános adatai
  Felhívjuk tisztelt könyvvizsgáló kollégák figyelmét, hogy a 2007. évi LXXV. törvény a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről (továbbiakban Kktv.) 33. § (4) bekezdése valamint a 44. § (3) bekezdése alapján a kamara által nyilvántartott adatok közül az alábbiak nyilvános adatnak minősülnek:
  Tovább
 • Belépés és Ügyfélkapu
  9147982.thb.jpg
  Nagy örömünkre szolgál, hogy egyre több könyvvizsgáló kollégánk használja ügyfélkapus azonosítóját a megújult honlapra történő bejelentkezéshez. Reméljük, a bejelentkezve elérhető szolgáltatások bővülésével ez az arány csak nőni fog. Ezzel az írásunkkal azoknak kívánunk segítséget nyújtani, akik még nem tudtak bejelentkezni a honlapra azonosítójukkal, vagy nem rendelkeznek ügyfélkapus regisztrációval.
  Felhívjuk a tisztelt könyvvizsgáló kollégiáink figyelmét, hogy a kamara új honlapjára már csak „ügyfélkapus" azonosítóval lehet belépni, a régi jelszavak nem használhatóak. Az ügyfélkapus azonosító megegyezik a magyarorszag.hu oldalán használt központi azonosítóval, tehát belépni ugyanazon jelszóval kell, mellyel (például) az adóbevallásuk leadásakor lépnek be az APEH oldalán.
  Tovább
 • Könyvviteli szolgáltatás nyújtására szóló igazolás szüneteltető jogállású kamarai tagok számára
  Az egyéni vállalkozásról szóló 1990. évi V. törvény 4. §-a (5) bekezdésének c) és d) pontja rendelkezik arról, hogy a vállalkozói igazolvány kiadásához szükséges kérelemhez mellékelni kell – többek között – a képesítéshez kötött tevékenység esetén a jogszabályban előírt képesítés meglétét igazoló okiratot, valamint hatósági engedélyhez kötött tevékenység esetén a jogszabályban előírt más hatóság engedélyét.
  Tovább
 • Gyakran ismételt kérdések - segítség a honlap használatához

  Kérjük, figyelmesen olvassa át a Gyakran Ismételt Kérdésekben leírt információkat! Nagyon valószínű, hogy így kérdésére azonnal megtalálja a választ.

  Tovább
 • Könyvvizsgálói megnevezés használata jelentésekben illetve szerződésekben
  Több könyvvizsgálóban felvetődött az a kérdés, hogy egy aktív kamarai tag könyvvizsgáló a könyvvizsgálói szerződésben, illetve a független könyvvizsgálói jelentésében milyen megnevezést alkalmazzon az alábbiak közül: könyvvizsgáló, bejegyzett könyvvizsgáló, kamarai tag könyvvizsgáló, hites könyvvizsgáló, könyvszakértő? Megfelel-e az összes jogszabályi előírásnak, ha az aktív kamarai tag könyvvizsgáló csak a „könyvvizsgáló" megnevezést használja?
  Tovább