Főoldal / Tudástár / Konzultáció

Konzultáció

Konzultáció

Az alábbi oldalakon a 2006. szeptember 1. óta működő konzultációs szolgálathoz beérkezett érdekesebb, szakmailag fontos kérdéseket tesszük közzé.

Felhívjuk figyelmüket, hogy a Konzultációs szolgálat szakértőjének szakmai véleménye nem minősül a kamara hivatalos véleményének. A Konzultációs szolgálat válasza a válaszadás időpontjában hatályos jogszabályok alapján jóhiszeműen kialakított, kollégák közti szakmai véleménycserének és álláspontnak tekinthető. Későbbi időpontban való felhasználása esetén lehet, hogy a válaszban foglaltak már nem érvényesek. Az állásfoglalás nem veszi figyelembe az egyes konkrét esetek sajátosságait és az ezekből fakadó kockázatokat.

Az Alkotmánybíróság döntése alapján a szakértői választ bírósági vagy bármely más jogvitában hivatalos véleményként nem lehet felhasználni, és nem lehet erre, mint egyedüli mértékadó álláspontra hivatkozni. Az állásfoglalás egy esetleges jogvita esetén a bíróságot semmilyen formában nem köti.

Kérjük Önöket, hogy kérdésüket az erre rendszeresített űrlapon tegyék fel - annak minden pontját kitöltve, beleértve az Önök által megfelelőnek ítélt válasz megadását.
Mivel nagyon sok megkeresés érkezik a Konzultációs szolgálathoz, csak azokat a szakmai kérdésekre tudjuk megválaszolni, amelyek az említett elektronikus nyomtatványon és megfelelően kitöltve kerülnek beküldésre.
 

 

  "Egy kft. a 2017. évi egyszerűsített éves beszámolóját elfogadó taggyűlésen külön pontban határozott a beszámoló elfogadásáról és külön pontban az adózott eredmény felhasználásáról, amiben osztalékfizetésről is határoztak. Az elektronikus úton történt letétbe helyezés során az adózott eredmény felhasználásáról, benne az osztalékfizetésről szóló határozattal, nem lett csatolva, így a számviteli törvény 153.§ (1) bekezdése szerinti letétbe helyezési kötelezettség ezen része nem valósult meg.

  Kérdés
  A társaság a taggyűlési határozat alapján, a letétbe helyezés elmulasztásától függetlenül 2018-ban fizethetett-e osztalékot, vagyis az adózott eredmény felhasználásáról szóló határozat letétbe helyezése feltétele-e annak, hogy a társaság osztalékot fizethessen? Amennyiben az osztalékfizetés így szabálytalannak tekintendő, a kifizetés osztalékelőlegnek vagy jövedelemnek minősül-e? A kifizetett osztalék „szabályossá tételére” megoldás-e a beszámoló ismételt letétbe helyezése?

  A kérdező által jónak ítélt válasz, megoldás, beleértve a kérdező által lényegesnek ítélt törvényi hivatkozásokat, felhasznált szakirodalmi anyagokat.
  A taggyűlés az előírásoknak megfelelően döntött a beszámoló elfogadásáról, az adózott eredmény felhasználásáról, benne az osztalékfizetésről. Az a tény, hogy az adózott eredmény felhasználásáról szól határozat nem lett letétbe helyezve, a taggyűlési határozatot nem teszi semmissé. Olyan tartalmú előírást nem találtam, ami az osztalékfizetés feltételeként írná elő az adózott eredmény felhasználásáról szóló taggyűlési határozat letétbe helyezését."
   

  Tovább a válaszhoz


  "Új megbízás elfogadásának mérlegelésekor derült ki, hogy a Megbízó már a megelőző üzleti évben is könyvvizsgálatra kötelezett lett volna az árbevétele alapján, de téves jogszabály értelmezés miatt nem bízott meg könyvvizsgálót a beszámoló vizsgálatával.

  Kérdés
  A megbízás elfogadását ez a körülmény befolyásolja-e? Amennyiben a megbízást elfogadjuk, akkor erről a záradékban valamilyen formában említést kell-e tenni?
   
  A kérdező által jónak ítélt válasz, megoldás, beleértve a kérdező által lényegesnek ítélt törvényi hivatkozásokat, felhasznált szakirodalmi anyagokat.
  Véleményem szerint ettől a megbízás még elfogadható. A megbízás elfogadása esetében úgy gondolom, hogy az első üzleti év beszámolójának záradékában figyelemfelhívás keretében kell erről a mulasztásról említést tenni."
   

  Tovább a válaszhoz


  "Egy vállalkozás több évi felszámolási eljárás és egyezkedés után a továbbműködést választotta. A hitelezők elengedték követeléseik 90 %-át. Pontosabban volt egy hitelező gazdasági társaság, amely megvette egy Bank követelését annak 50 %-án, a jelzáloggal együtt, de nem a bank volt a felszámolási eljárás alatt lévő társaság egyetlen hitelezője. Ezen vállalkozás adminisztrációja vette át a továbbműködő vállalkozás könyvelését. A hitelezők által elengedett követelésekről a megállapodás 2018. március-augusztus között történt. A bíróság bejegyezte a továbbműködést október 12-én, de addigra még nem volt jogerősen elbírálva (állítólag) a megállapodás, így az egyezségben meghatározott kötelezettségek szerepelnek a felszámolást megszüntető mérlegben. Ezt az összeget a továbbműködő cégnél kellett lekönyvelni egyéb bevételként az 10 %-os utalásokkal egy időben. Véleményem szerint a 90 %-os kötelezettség elengedést még a felszámolónak kellett volna lekönyvelni. A társasági adó-törvény 17 § (13) bekezdését esetünkben nem teljesen tudom értelmezni. Azt sikerült kideríteni, hogy a felszámolás kezdetéig 292 millió veszteség került az eredménytartalékba az utolsó 3 évben. Előtte a vállalkozás eredményesen gazdálkodott. A „tevékenység folytatása” elnevezésű, elektronikus beszámoló portálon közzétett dokumentumból erre vonatkozóan nem sikerült adatokat kinyerni. A felszámolás alatti időszakról nem kaptunk részletes adatot, csupán egy főkönyvi kivonatot, amelyben az eredménytartalék -664 millió forint, szemben a felszámolási eljárás kezdetekor leadott mérlegben kimutatott -114 millió forinttal. Ebben a főkönyvi kivonatban a kötelezettségek 900 millió Ft értékben szerepelnek. Az egyezség alapján a vállalkozást továbbfolytató cég 90 millió Ft-ot kiegyenlített a hitelezőknek, így 810 milliót könyvelt egyéb bevételbe kötelezettség elengedésként. Véleményünk, hogy ezt még a felszámolónak kellett volna lekönyvelni. Amennyiben nem, akkor ez után a meglehetősen nagy összeg után, hogyan, mennyivel lehet a társasági adót csökkenteni, hiszen a vállalkozás továbbfolytatását vállaló új tulajdonosok nem élvezték azokat az eszközöket, szolgáltatásokat, amelyek az elengedett kötelezettségekkel kapcsolatosak, a felszámolási eljárás során a mobilizálható eszközöket értékesítették. Válaszukat várom tisztelettel: Hegyi Ferencné

  Kérdés
  Ezt a kérdést már több mint egy hónapja feltettem a NAV-nál, de sajnos eddig nem kaptam választ. 2018- évben még nincs könyvvizsgálati kötelezettsége, de a későbbiekben vélhetőleg lesz, másrészt a fő tulajdonos könyveiben kimutatott befektetések értékelése miatt fontos foglalkoznom a témával. Tisztelettel várom válaszukat."
   

  Tovább a válaszhoz


  "2016. és 2018. években végeztem egy cégcsoporton belüli átalakulások (kiválás, beolvadás) könyvvizsgálatát. (A cégcsoporton belül cégnél jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálat is van, ezeket más, független könyvvizsgáló végzi). Most felmerült, hogy ugyanezen cégcsoportnál főkönyvelőként helyezkednék el.

  Kérdés
  Van-e jogszabályi vagy etikai akadálya annak, hogy főkönyvelőként dolgozzak annak a cégcsoportnak a cégeinél, ahol a korábbi években az átalakulások könyvvizsgálatát végeztem?

  A kérdező által jónak ítélt válasz, megoldás, beleértve a kérdező által lényegesnek ítélt törvényi hivatkozásokat, felhasznált szakirodalmi anyagokat.
  Sem a számviteli törvényben, sem a könyvvizsgálatról szóló törvényben, sem a kamara etikai szabályzatában nem találtam erre vonatkozó tiltó vagy korlátozó rendelkezést, csak olyanokat, amik a jogszabályi kötelezettségen alapuló választott könyvvizsgálókra vonatkoznak."
   

  Tovább a válaszhoz


  „A”Kft. befektetési céllal újonnan alakuló társaság alapításánál 50 millió Ft készpénz jegyzett tőkével szállnak be az alapított „B” Kft-be. A többi alapító magánszemély és szoftver apporttal szállnak be a „B”Kft-be. Társasági szerződésbe rögzítésre került, hogy „A” Kft társasági szerződés aláírásakor fizet 25 millió Ft-ot és a második 25 millió forintot a cégbejegyzést követő 90 napon belül fizeti ki. A társasági szerződés aláírásakor a 25 millió Ft átutalása megtörtént. A cégbíróság a társaságot 2018. október 05. alapítással 2018. november 11-én bejegyezte. „A” Kft-nek a második 25 millió forintot 2019. február 11-ig kellett volna átutalni „B” Kft bankszámlájára. Az átutalás a mérlegkészítés napjáig, 2019. február 28. nem történt meg (nem történik meg).

  Kérdés
  „A” Kft, mint befektető Kft könyveiben hogyan kell szerepelni az ügyletnek? Ha kell, akkor hogyan kell könyvelni a ki nem fizetett 25 millió Ft befektetést.

  A kérdező által jónak ítélt válasz, megoldás, beleértve a kérdező által lényegesnek ítélt törvényi hivatkozásokat, felhasznált szakirodalmi anyagokat.
  Számviteli törvény 49.§. (4). bekezdése szerint a befektetést pénzügyi teljesítéskor kell könyvelni a befektetett pénzügyi eszközök között. Pénzügyileg az első 25 millió Ft teljesült, így az szerepel a 17-es számlaosztályban a „B” Kft cégbírósági bejegyzésének napjával. Továbbá a kiegészítő mellékletben be kell mutatni a biztos kötelezettségek között a második 25 millió Ft-ot, mint ki nem fizetett befektetést.
   

  Tovább a válaszhoz


  "A társaság tulajdonosai 2018. év végén jegyzett tőke emelésről döntöttek és ezzel együtt pénzbeli tőketartalék emelésről is. A cégbíróság a tőkeemelést 2018. decemberében bejegyezte. A tulajdonosok azonban a mérleg fordulónapjáig csak a tulajdonosi határozatban foglalt összeg felét utalták át.

  Kérdés
  A fennmaradó 50% nem utalt tőketartalékot hogyan kell az év végi beszámolóban bemutatni?

  A kérdező által jónak ítélt válasz, megoldás, beleértve a kérdező által lényegesnek ítélt törvényi hivatkozásokat, felhasznált szakirodalmi anyagokat.
  A számviteli törvény 36. § (3) bekezdése alapján a 35. § (3) bekezdése szerinti vállalkozónál a tőketartalék (1) bekezdés a)-c) pontja szerinti növekedésének, a (2) bekezdés a) és c) pontja szerinti csökkenésének bizonylata a létesítő okirat, annak módosítása, illetve a közgyűlési, az alapítói, a taggyűlési határozat, könyvviteli elszámolása a tőkeemelésről, a tőkeleszállításáról szóló létesítő okiratnak, illetve módosításának a cégjegyzékbe történt bejegyzése időpontjával történik. Ezek alapján a tőketartalék növekedése a jegyzett tőke bejegyzés napjával könyvelhető, azonban felmerül a kérdés, hogy egyéb követelésként vagy jegyzett de be nem fizetett tőkeként mutatható ki a beszámolóban, amely kérdésre a választ nem találjuk. Segítségüket előre is köszönjük!"
   

  Tovább a válaszhoz


  "Kapcsolt vállalkozási körön belül év végén a transzferár különbözetet leszámlázza az egyik cég a másik felé, a számviteli nyilvántartásban elszámolják a különbözetet, az értékesítő fél árbevételként, a beszerző fél az áruk beszerzési értékének részeként.

  Kérdés
  Az év végi egyösszegű, külön gazdasági számításon alapuló árkülönbözet számlázása ÁFA-köteles ügyletnek minősül-e? Ha igen, mikor van a teljesítés időpontja ÁFA szempontjából? Az eredeti számlák korrekiójának minősül-e a korrekció, azaz a számlahelyesbítés szabályai szerint kell-e eljárni? Ha igen, ezt megvalósítani igen nagy adminisztrációs teherrel lehetne.
   

  A kérdező által jónak ítélt válasz, megoldás, beleértve a kérdező által lényegesnek ítélt törvényi hivatkozásokat, felhasznált szakirodalmi anyagokat.
  Véleményem szerint az ügylet nem minősül számlahelyesbítésnek, egyösszegű transzferár korrekcióról van szó, melyet a Számviteli tv. lehetővé tesz 2013. július 1-től, így egyfajta ÁFA hatályán kívüli ügyletről beszélhetünk, mert nem történik termék értékesítése, sem új szolgáltatás nyújtása. A NAV sem kezeli egyformán ezt az elszámolást, határozott válasz sehol sem adtak eddig."
   

  Tovább a válaszhoz


  "A Társaság könyveiben tulajdonosokkal szembeni kötelezettségek szerepelnek, ezen kötelezettségek vonatkozásában nem került meghatározásra lejárat. A Társaság ezen lejárattal nem rendelkező kötelezettségeket a hosszú lejáratú kötelezettségek közé sorolja be a mérlegben.

  Kérdés
  Lehet azon kötelezettségeket, ahol nincs meghatározva lejárat, a hosszú lejáratú kötelezettségek között kimutatni a Társaság mérlegében?

  A kérdező által jónak ítélt válasz, megoldás, beleértve a kérdező által lényegesnek ítélt törvényi hivatkozásokat, felhasznált szakirodalmi anyagokat.
  Véleményünk szerint azon kötelezettségeket amelyek esetében nincs meghatározva a lejárat/visszafizetés időpontja a rövid lejáratú kötelezettségek között kell kimutatni a mérlegben. Véleményünket a következőkre alapozzuk: számviteli törvény egyértelműen nevesíti hogy a rövid lejáratú kötelezettségek között kell kimutatni az osztalékból eredő kötelezettségeket, amely tartalmilag hasonló mint a lejárat nélküli kötelezettség. A számviteli törvény szerint hosszú lejáratú kötelezettség az, amely esetében a visszafizetés időpontja meghaladja az egy évet. Tekintettel arra hogy itt nincs meghatározva a visszafizetés időpontja, az óvatosság elve alapján a rövid lejáratú besorolás az indokolt, mivel annak nincs kizárva a lehetősége hogy kötelezettség jogosultja éven belül érvényesítse követelését. Véleményünk szerint a rövid lejáratú besorolást indokolja az is, hogy a Társaságnak nincs feltétel nélküli jogosultsága arra, hogy ezen kötelezettségek rendezését éven túli időpontra halassza. Tehát a Társaság nem rendelkezik kontrollal a visszafizetés időbeliségnek vonatkozásában. IAS 1, kötelezettségek definíciója."

  2019. február

  Tovább a válaszhoz


  "A leányvállalat 2019. év elején osztalékot hagyott jóvá az anyavállalat számára a 2018. évi beszámoló elfogadásakor. Az anyavállalat ezt az osztalékot követelésként és pénzügyi műveletek bevételeként kimutatta a döntés napjával. Az anyavállalat holding cég, csak részesedéssel rendelkezik, árbevétele és költségei nincsenek. Az osztalék összegét a leányvállalat részben átutalta, részben pedig még nem utalta át az anyavállalatnak. A tulajdonosok döntése alapján az anyavállalat osztalékelőleget kíván fizetni 2019-ben, amely megegyezik a leányvállalattól kapott osztalék összegével.

  Kérdés
  Közbenső mérleg alapján fizethet az anyavállalat osztalékot a tulajdonosainak a fentiek alapján, ha csak osztalék bevétele volt?

  A kérdező által jónak ítélt válasz, megoldás, beleértve a kérdező által lényegesnek ítélt törvényi hivatkozásokat, felhasznált szakirodalmi anyagokat.
  A számviteli szabályok szerint az anyavállalat közbenső mérleg alapján rendelkezik eredménnyel így fizethet osztalékelőleget a tulajdonosai részére a fennálló szabad pénzeszközeiből."

  2019. február

  Tovább a válaszhoz


  "A lakossági kéményseprési tevékenység 2016. 06. 01-től ingyenes. Az ezt végző szolgáltató vállalkozások az általuk nyújtott ingyenes szolgáltatás fejében a tervezett munkák ellenértékének megfelelő összegben vissza nem térítendő támogatást kapnak előre utalással a helyi önkormányzaton (Kedvezményezett) keresztül az állami költségvetésből. Az összeggel el kell számolni minden évben az önkormányzaton keresztül az állami költségvetés felé minden év január 31-ig. Szöveges indoklással a sormunka térítésmentes elvégzését igazoló tanúsítványok ellenőrzött és hitelesített összesítőjével az önkormányzat beszámol a támogatási összegnek a támogatói okiratban előírt célnak megfelelő és rendeltetésszerű felhasználásáról. A támogatás felhasználásáról készített elszámolásról szóló belügyminiszteri döntésről írásban értesítik az önkormányzatot. Az elszámolás alapján jogosulatlanul igénybevett támogatásról, támogatásrészről az önkormányzat, mint Kedvezményezett köteles lemondani és azt ügyleti kamattal, illetőleg késedelmi kamattal együtt visszafizetni. Természetesen a visszafizetés ezt megelőzően a vállalkozás részéről az önkormányzat felé történik, majd az tovább utalja a Belügyminisztériumnak. Konkrétan az egyik szolgáltató elkészítette az éves elszámolását, és a 2018. évben megkapott összegből számítása alapján jelentős visszafizetési kötelezettsége származik, mivel a tervezett munkákat nem tudta maradéktalanul elvégezni kapacitás hiány miatt. A 2018. április hónapban kiutalt és 2018. évre egyéb bevételként elszámolt összegből várhatóan 20 millió forint visszafizetése válik indokolttá, ami az éves támogatási bevételének 20 %-át teszi ki.

  Kérdés
  A visszafizetendő támogatási összeg mely időszak ráfordításaként számolandó el? A visszafizetés pénzügyi teljesítése 2019. év első hónapjaiban a mérlegzárást megelőző időszakban történik.

  A kérdező által jónak ítélt válasz, megoldás, beleértve a kérdező által lényegesnek ítélt törvényi hivatkozásokat, felhasznált szakirodalmi anyagokat.
  Véleményem szerint a visszafizetendő összeg a számviteli törvény összemérés elvének követelménye alapján 2018. évi ráfordításként történő elszámolási módot indokol. Így a 2018. évi eredményre gyakorol hatást, és nem rontja a társaság 2019. évi eredményét, hiszen azzal a gazdálkodási időszakkal nem hozható érdemi kapcsolatba."

  2019. február

  Tovább a válaszhoz


  "Egy kft-nél nem kötelező a könyvvizsgálat, de könyvvizsgálat ellátására saját elhatározásából könyvvizsgálót vesz igénybe, és a legfőbb szerv döntött a könyvvizsgáló megválasztásáról.

  Kérdés
  Kérdésem arra irányul, hogy a cégbírósági bejegyzési kötelezettség vonatkozik-e a nem jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálattal megbízott könyvvizsgáló bejegyzésére.

  A kérdező által jónak ítélt válasz, megoldás, beleértve a kérdező által lényegesnek ítélt törvényi hivatkozásokat, felhasznált szakirodalmi anyagokat.
  Véleményem szerint a megbízás elfogadásával ugyanazok a szabályok vonatkoznak a könyvvizsgálatra, mint a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálatra, azaz a könyvvizsgálót ebben az esetben is be kell jegyezni a cégnyilvántartásba. "

  2019. február

  Tovább a válaszhoz


  "A 2013. évi CLXXVI. tv. (Átalakulási tv.) 4. § (5) bekezdése szerint az átalakulások vagyonmérleg- és vagyonleltár tervezetének könyvvizsgálatára nem biz ható meg az a könyvvizsgáló, aki a fordulónapot megelőző két üzleti évben a jogi személy részére könyvvizsgálatot vagy apportértékelést végzett, valamint három éven belül nem jelölhető ki könyvvizsgálóvá a jogi személynél az, aki az átalakulásnál könyvvizsgálóként részt vett.

  Kérdés
  Abban az esetben, ha egy könyvvizsgáló társaság végezte egy jogi személy átalakulási vagyonmérleg- és vagyonleltár-tervezetének könyvvizsgálatát, de a személyében felelős és aláíró könyvvizsgáló személyétől eltérő másik könyvvizsgálót választanak meg állandó könyvvizsgálóként ugyanattól a könyvvizsgáló társaságtól az átalakulással érintett jogi személynél, akkor ez nem tekinthető-e összeférhetetlennek a megválasztott könyvvizsgáló részéről mind az Átalakulási tv., mind a könyvvizsgálatra vonatkozó standardok alapján? A jogi személyek átalakulásánál az összeférhetetlenség a természetes személy könyvvizsgálóra vonatkozik-e vagy a könyvvizsgáló társaságra?

  A kérdező által jónak ítélt válasz, megoldás, beleértve a kérdező által lényegesnek ítélt törvényi hivatkozásokat, felhasznált szakirodalmi anyagokat.
  Véleményem szerint az Átalakulási tv. 4. § (5) bekezdése a könyvvizsgáló természetes személy esetében fogalmaz meg összeférhetetlenséget, azaz az átalakulásban érintett természetes személy könyvvizsgáló nem jelölhető ki az átalakulással érintett jogi személynél könyvvizsgálati feladatok elvégzésére, de a könyvvizsgáló társaságon belül más természetes személy könyvvizsgáló igen."

  2019. február

  Tovább a válaszhoz


  "Egy Kft. a Pénzügyminisztérium GINOP pályázati kiírásában költségfinanszírozó és fejlesztési célú, vissza nem térítendő támogatást nyert meg 2018. év folyamán. 2018. évben előleg jogcímen történt folyósítás a támogatás terhére.

  Kérdés
  A 2000. évi C törvény (Számviteli tv.) 77. § (4) bekezdés b) pontja szerint a "fejlesztési célra - visszafizetési kötelezettség nélkül - kapott, pénzügyileg rendezett támogatás, véglegesen átvett pénzeszközök összegét" egyéb bevételkén kell elszámolni. A Számviteli tv. 77. § (3) bekezdés b) pontja) értelmében "a költségek, (ráfordítások) ellentételezésére - visszafizetési kötelezetség nélkül - az adóhatóságtól, jogszabály által meghatározott szervezettől megkapott, illetve az üzleti évhez kapcsolódóan a mérlegkészítés időpontjáig - a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően - igényelt (járó) támogatás, juttatás összegét" az egyéb bevételek között kell elszámolni. A Pénzügyminisztérium által 2018. év folyamán megítélt, de 2018. évben csak előlegként folyósított összegeket hogyan kell elszámolni? A Pénzügyminisztérium által megítélt, de még le nem zárult projekthez kapcsolódó támogatásokat hogyan kell elszámolni a fejlesztési célú és a költségfinanszírozó támogatás esetén, a Pénzügyminisztérium jogszabályáltal meghatározott szervezetnek minősül-e?

  A kérdező által jónak ítélt válasz, megoldás, beleértve a kérdező által lényegesnek ítélt törvényi hivatkozásokat, felhasznált szakirodalmi anyagokat.
  Véleményem szerint a kapott előlegeket az egyéb rövidlejáratú kötelezettségek között kell kimutatni mindaddig, amíg le nem zárul a projekt. A projekt lezárásával a kapott fejlesztési célú támogatást halasztott bevételként kell elszámolni a kapott előlegek megszüntetésével, majd a támogatási intenzitásnak megfelelő hányadban a támogatott eszközök értékcsökkenésének megfelelő összegben évente a halasztott bevételt fe kell oldani az egyéb bevételekkel szemben (Sztv. 77. § (4) bek. b) és (4a) bek.). A 2018-ban megítélt költségfinanszírozó támogatás teljes összegéből a 2018.12.31-ig az ehhez kapcsolódó költségek támogatási intenzitással arányos részét aktív időbeli elhatárolással egyéb bevételként el kell számolni függetlenül attól, hogy esetleg nem történik meg a mérleg fordulónapjáig az előleggel való elszámolás és a projekt lezárása sem (Sztv. 77. § (3) bek. b) pontja)."

  2019. január

  Tovább a válaszhoz


  "Tények:

  1. A Kamara a kiadott útmutatóban a Pmt.27§ (1) bekezdésére figyelemmel biztosítja azt a lehetőséget, hogy a könyvvizsgáló szolgáltatók a Pmt 27§ (1) bekezdésében előírt belső kockázatértékelés elkészítését mellőzzék.
   Amennyiben a könyvvizsgáló előzőek alapján belső kockázatértékelést nem készít, az útmutató 2. pontjában hivatkozott kockázatértékelési szempontokat adott ügyfélnél legkésőbb az ügyfél-átvilágítás módjának (normál, egyszerűsített vagy fokozott ügyfél-átvilágítás) meghatározása során köteles dokumentáltan értékelni.
  2. A könyvvizsgáló szolgáltató a 2. pontban felsorolt esetekben köteles az ügyfelet, annak meghatalmazottját, továbbá a képviselőt (a meghatalmazott és képviselő a továbbiakban: képviselő) azonosítani és személyazonosságának igazoló ellenőrzését elvégezni.
  3. A tényleges tulajdonos személyazonosságára vonatkozó adatot ellenőrizni kell a bemutatott okirat, nyilvánosan hozzáférhető nyilvántartás vagy más olyan nyilvántartás alapján, amelynek kezelőjétől a könyvvizsgáló szolgáltató törvény alapján adatigénylésre jogosult. Ilyen nyilvántartás többek között az IM Céginformációs és az Elektronikus Cégnyilvántartása, Interneten található céginformációs szolgáltatások, külföldi országok hatóságainak, hivatalos szerveinek honlapja, külföldi cégjegyzékek.
   A Kamara által kiadott Pmt. egységes szabályzat 2.2. sz. mellékletében szereplő tulajdonos azonosítására vonatkozó adatlapot a cég képviselője írja alá, és az alábbi nyilatkozatot teszi: „Alulírott hozzájárulok / nem járulok hozzá ahhoz, hogy a Pmt. szerinti ügyfél-átvilágítás során bemutatott okiratokról a szolgáltató másolatokat készítsen.”

  Kérdés:

  1. A kockázatértékelés elkészítésének mellőzési lehetőségével élő könyvvizsgálónak milyen módon kell dokumentálni az ügyfél-átvilágítás meghatározásának módját?
  2. Több képviselő esetén minden képviselőt azonosítani kell vagy csak azt, aki a szerződést aláírja?
  3. A tulajdonostól kell-e minden esetben személyi okirat másolatot kérni és megőrizni? Ha igen és a tulajdonos személyesen nincs jelen a szerződéskötésnél, szükséges-e közjegyző által hitelesített személyi okirat?
  4. Nem egyértelmű számomra, hogy a cég képviselőjének milyen esetben van lehetősége úgy nyilatkozni, hogy nem járul hozzá ahhoz, hogy a bemutatott okiratokról másolat készítésen a könyvvizsgáló? Az sem egyértelmű, hogy itt a cég képviselője, vagy a tulajdonos személyi okiratáról van-e szó?
   Ha a tulajdonos bemutatja a személyi okiratát, kell-e egyéb ellenőrzést végezni? (pl külföldi tulajdonosnál külföldi cégjegyzékben)

  A kérdező által jónak ítélt válasz, megoldás, beleértve a kérdező által lényegesnek ítélt törvényi hivatkozásokat, felhasznált szakirodalmi anyagokat.

  1. A Pmt és a Kamara által kiadott szabályzat alapján úgy gondoljuk, hogy ha könyvvizsgáló él a kockázatértékelés mellőzésének lehetőségével, akkor is fel kell mérni a kockázatokat annak eldöntése érdekében, hogy normál, egyszerűsített vagy fokozott ügyfél-átvilágítást végez. Ennek dokumentálására nem szükséges a kockázatértékelésre vonatkozó kérdések mindegyikére választ adni, csak azt a tényt kell ledokumentálni, ami alapján eldöntötte a könyvvizsgáló az átvilágítás módját.
  2. Eljárásunk során az összes képviselőt azonosítjuk, de nem vagyunk teljesen biztosak eljárunk helyességében.
  3. Ha a tulajdonos személyesen megjelenik, ellenőrizni kell a személyi okiratát. Ha nem jelenik meg, közjegyző által hitelesített személyi okirat másolatot kell kérni. A cég képviselője csak abban az esetben nyilatkozhat úgy, hogy nem járul hozzá a személyi okirat másoláshoz, ha a tulajdonos megjelenik személyesen és a könyvvizsgáló ellenőrzi a személyi okiratát. Ebben az esteben elegendő az ügyfélazonosító adatlapra ráírni, hogy személyesen ellenőrizte a könyvvizsgáló az okiratot.
   Eljárásunk során lemásoljuk a tulajdonos személyi okiratát, de több esetben magyarázni kell, hogy milyen törvényi hivatkozás alapján. Ezért szeretnénk egyértelmű állásfoglalást kérni erre vonatkozóan.

  Törvényi hivatkozás:
  A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény"

  2019. január

  Tovább a válaszhoz


  "A Társaság tulajdonosai a veszteség fedezetére pótbefizetést teljesítettek a 2016-os üzleti évben. 2018-ban a tulajdonos úgy döntött, hogy jelentős összegű tőkeemelést hajt végre, amely kis összegű jegyzett tőke emeléssel és nagy összegű tőketartalék emeléssel járt, a jegyzett tőke változás bejegyzésre került a cégbíróságnál. A tőkeemelés hatására a negatív saját tőke probléma megszűnt, az eredménytartalék nem negatív, és a 2018. évi várható veszteség sem fogja ezt a tényt befolyásolni. A 2016. évben lekötött tartalékként kimutatott összeg még nem került visszafizetésre a mai napig, és a tulajdonosok döntése alapján 2018. év végéig sem fog rá sor kerülni. Ennek következtében a 2018. évi beszámolóban a saját tőke pozitív lesz, azonban a beszámolóban továbbra is kimutatásra kerül lekötött tartalékként a korábban pótbefizetés miatt könyvelt összeg.

  Kérdés
  Könyvvizsgálóként hogyan kell eljárnunk a fenti esetben, milyen könyvvizsgálói jelentést kell adnunk?

  A kérdező által jónak ítélt válasz, megoldás, beleértve a kérdező által lényegesnek ítélt törvényi hivatkozásokat, felhasznált szakirodalmi anyagokat.
  A Ptk 3:183. § (1) bekezdése szerint a pótbefizetést a veszteségek fedezésére lehet teljesíteni, továbbá a 3:183. § (5) bekezdése szerint: "A veszteség pótlásához nem szükséges pótbefizetéseket a visszafizetés idõpontjában a tagjegyzékben szereplõ tagok részére vissza kell fizetni." Az Szt. 38. § (4) bekezdése szerint: "Lekötött tartalékként kell kimutatni a gazdasági társaságnál a veszteségek fedezetére kapott pótbefizetés összegét, a pótbefizetés visszafizetéséig, elszámolása a pénzmozgással egyidejűleg történik." A (6) bekezdés szerint „A lekötött tartalék feloldását – a (4) bekezdés szerinti pótbefizetés kivételével – a tőketartalékkal, illetve az eredménytartalékkal szemben kell elszámolni, annak függvényében, hogy a feloldott tartalék a tőketartalékból, illetve az eredménytartalékból került lekötésre.” A fenti hivatkozások alapján a pótbefizetést vissza kell fizetni, azonban arra vonatkozóan nem rendelkezünk információval, hogy ezt mikor kell megtenni, van-e bármilyen időbeli előírás a visszafizetésre vonatkozóan. Véleményünk szerint a 2018. december 31-i beszámolóról készülő könyvvizsgálói jelentésben minősítéssel nem kell élnünk a fentiek miatt, és figyelemfelhívást sem kell tenni."

  2018. december

  Tovább a válaszhoz


  "Egy társaság, aki leányvállalata egy külföldi társaságnak, végelszámolással akar megszűnni. A leányvállalat saját tőkéje negatív és jelentős kötelezettséggel bír.

  Kérdés
  A negatív saját tőke és a jelentős összegű kötelezettség mellett, a leányvállalatnál lehetséges a végelszámolás? Annak ellenére, hogy a konszolidálás során összevont adatok nem mutatnak kizáró okokat.

  A kérdező által jónak ítélt válasz, megoldás, beleértve a kérdező által lényegesnek ítélt törvényi hivatkozásokat, felhasznált szakirodalmi anyagokat.
  Szerintem a belföldi társaságnál nem lehetséges a végelszámolás. A vázolt adatok szerint, a belföldi társaságot felszámolási eljárással lehet megszüntetni."

  2018. december

  Tovább a válaszhoz


  "Egy pénzügyi Zrt. tőkeleszállításáról kíván dönteni. A tőkeleszállítás célja tőkekivonás.

  Kérdés
  A tőkekivonásról szóló döntés közgyűlési határozatához szükséges-e Sztv. szerinti közbenső auditált mérleget készíteni, és ha igen, milyen dátumra. Amennyiben ez a közgyűlési döntés június 30-ig megszületik, felhasználható-e ehhez a döntéshozatalhoz az év végi auditált beszámoló? A tőkeleszállítás cégbírósági bejegyzését követően kerül sor - törvényi előírásoknak megfelelően - a tagok részére történő kifizetésre. Kérdés, hogy a kifizetéskor szükséges-e újabb (auditált?) mérleg készítése, vagy a döntéshozatalkor felhasznált mérleg (az abban lévő JT, ET, TT) szolgál alapul a kifizetés összegének kiszámításához. Az alaptőke tőkekivonással történő leszállításakor a részvényeseket megillető összeg megállapítása során számításba kell venni - az alaptőke csökkenése arányában - az alaptőkén felüli vagyon összegét is. Mely adatok alapján kell megállapítani a kifizetés összegét? Szükség van-e ehhez újabb könyvvizsgálat mérlegre? Hogy kell figyelembe venni a bejegyzésig képződött eredményt (akár veszteséget) illetve a döntéshozatalhoz használt mérlegben lévő adózott eredményt?

  A kérdező által jónak ítélt válasz, megoldás, beleértve a kérdező által lényegesnek ítélt törvényi hivatkozásokat, felhasznált szakirodalmi anyagokat.
  Közbenső mérleg készítése: A számviteli törvény azt írja, hogy ha jogszabály a vállalkozó saját tőkéjének évközi megállapításáról, vagy figyelembe vételéről rendelkezik, eltérő jogszabályi rendelkezés hiányában saját tőke alatt a jogszabály előírásainak megfelelő időpontra, mint mérlegfordulónapra elkészített (1)-(5) bekezdés szerinti közbenső mérlegben kimutatott saját tőkét kell érteni. Úgy gondolom, hogy a tőkekivonásról egy Zrt. esetében auditált közbenső mérleg alapján lehet közgyűlési döntést hozni. A Sztv. 21.§.6. bekezdése alapján véleményem szerint az év végi beszámoló június 30-ig erre a célra felhasználható. A Ptk erre vonatkozó részében 3:309-317. pontokban nem találtam külön előírást arra, hogy közbenső mérleg készítése lenne szükséges a döntéshozatalhoz. Kifizetés: erre vonatkozóan csak annyi előírást találtam, hogy a részvényesnek az alaptőke-leszállítás nyilvántartásba történő bejegyzése után szabad kifizetést teljesíteni vagy a részvényre vonatkozó, még be nem fizetett pénzbeli, illetve még nem szolgáltatott nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás teljesítését elengedni. "

  2018. november

  Tovább a válaszhoz


  "A Szakmában megjelent cikk szerint az anyavállalat minden esetben könyvvizsgálatra kötelezett. A Kamarai állásfoglalás szerint viszont az anyavállalati státusz önmagában nem jelent automatikusan könyvvizsgálati kötelezettséget.

  Kérdés
  Az anyavállalatnál minden esetben kötelező a könyvvizsgálat? Melyik megoldás a helyes?"

  2018. november

  Tovább a válaszhoz


  "A ZRT végelszámolás alatt áll, eddig minden simán lezajlott, a jogszabályok által előírt módon. Elvben 2018.09.28-án fogom összeállítani a „végelszámolás vége” mérlegbeszámolót, és a vele kapcsolatos bevallásokat. Ehhez viszont tisztáznunk kell a következőket. Az alábbi adatok megközelítő pontosságúak, és kerekített összegek: A részvényesek az időben megtartott közgyűlésen úgy döntöttek, hogy a „jegyzett tőkén” felüli összeget (eredménytartalékban van) a részvények névértéke alapján osztják fel. Van a ZRT- nek 1 millió Ft értékű tőketartalékja, mely 2009. év óta van itt, akkor „jött létre”, beolvadással két vállalkozásból, a jelenlegi Zrt, és a beolvadó és beolvasztó vállalkozások eredménytartalékának egyenlege, amit akkor, az akkori Könyvelő tőketartalékba helyezett, s ezt az akkori könyvvizsgálók és a NAV ellenőrzése elfogadott. Ezt az összeget át kell vezetni az eredménytartalékba, és be kell vonni a felosztható vagyonba? Eszközök már nincsenek a nyilvántartásban, a teljes vagyon készpénzben Kerül felosztásra. A ZRT záró vagyona kb. 121 millió Ft körül várható, ennek megoszlása: Jegyzett tőke: 50 millió Ft Eredménytartalék: 70 millió Ft Tőketartalék: 1 millió Ft Összesen: 121 millió Ft

  Kérdés
  1., kérdés A NAV vizsgálat még hátra van, s különböző kiadásokra 1 millió Ft-ot tervez a ZRT elkülöníteni a 121 Millió Ft- ból.(Bank költség, készpénz kiadások, ügyvédi díj, esetleges NAV bírság, stb.) Ezt hogyan kell könyvelni, és minek a terhére? És ha kevés az elkülönített összeg, azt ki és hogyan fizeti be, illetve, ha marad az elkülönítésből összeg, annak mi lesz a sorsa? 2., kérdés Van 4 részvényes, akiknek jelenleg nem tudjuk a lakcímüket. A részükre jutó vagyonrészt fel nem vett bruttó kötelezettségként kell majd kimutatnunk, és letétbe helyeznünk. Kinél, vagy hol kell ezt letétbe helyezni? 3., kérdés A vagyonfelosztási javaslatban a felosztható vagyon két részből áll: A jegyzett tőke (részvények) névértéken, és a működés során keletkezett eredménytartalék, mely a jegyzett tőkén felüli „nyereség” az egyes magánszemélyek (részvényesek) részére. A vagyonfelosztásban a jegyzett tőke (részvény névértéken) adómentesen kerül kifizetésre, a jegyzett tőkén felüli összeg pedig akóköteles jövedelemként, melyet 15 % SZJA és 14 % EHO terhel. A kérdés: az SZJA összegét és az EHO összegét a ZRT- nek le kell vonnia, és be kell fizetnie a NAV felé, teljeskörűen, vagy csak az SZJA összegét kell levonni és befizetni, s az EHO összegét a részvényesek fogják a „megkapás” tárgyévének SZJA bevallásában bevallani és befizetni.

  A kérdező által jónak ítélt válasz, megoldás, beleértve a kérdező által lényegesnek ítélt törvényi hivatkozásokat, felhasznált szakirodalmi anyagokat.
  1., kérdésre válaszom: A könyvelési tétel: T: eredménytartalék, K: kötelezettségek. Az összeg elszámolását követő rendezésére, hogy ha kevés, vagy ha több, mi lesz a rendezés módja, és ki rendezi, nem találtam választ, hiába néztem végig bármelyik jogszabályt, nem találok erre még utalást sem. 2., kérdésre válaszom: Vagy egy ügyvédi irodában, vagy egy közjegyzőnél, vagy a Cégbíróságon. Nem találtam erre sem megfelelő választ. 3., kérdésre válaszom: Mivel MOST végelszámolásról van szó, a jegyzett tőkén felüli összeg vállalkozásból kivont jövedelemnek számít, s terheli az SZJA és az EHO. Viszont a 2018.0.8.08-án NAV által kiadott tájékoztató (melyet csatolok)felhívja Az adózók figyelmét, hogy ennek elszámolása úgy történik, hogy az SZJA- t a ZRT levonja és befizeti az államkincstárba, de az EHO összegét a magánszemély fogja bevallani és befizetni a tárgyévről készített SZJA bevallásában. "

  2018. november

  Tovább a válaszhoz


  "A könyvvizsgálat, könyvelés mellett elkezdtem képzőművészeti alkotásokat készíteni. Végezhetem-e ezt a tevékenységet a könyvvizsgálattal foglalkozó cégemből, egyéni vállalkozásomból? Tehát számlázhatok-e festményt a könyvvizsgálat mellett?

  A kérdező által jónak ítélt válasz, megoldás, beleértve a kérdező által lényegesnek ítélt törvényi hivatkozásokat, felhasznált szakirodalmi anyagokat.
  A kkt szerint a könyvvizsgáló cég nem végezhet olyan tevékenységet, amely akadályozná a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység ellátásában [35. § f) pont], és amely összeegyeztethetetlen a könyvvizsgálói tevékenységgel (53. §), azaz amely csorbítja, vagy csorbíthatja feddhetetlenségét, objektivitását, függetlenségét vagy a szakma jó hírnevét, valamint olyan tevékenység sem végezhető, amelynek hatására a könyvvizsgáló cég nem képes a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenységet megfelelően ellátni. Véleményem szerint a művészeti tevékenység ellátása a fentieket nem eredményezné, tehát végezhető a könyvvizsgálattal párhuzamosan (nem beszélve arról, hogy a jobb és bal agyfélteke tornáztatása még teljesítményem növelésével is járhatna :))."

  2018. szeptember

  Tovább a válaszhoz


  "Egyik könyvvizsgálati ügyfelünk azzal keresett meg, hogy megbízhatja-e társaságunkat (társaságunk az érintett cég választott könyvvizsgálója) bérszámfejtési feladatokkal.
  A kérdező által jónak ítélt válasz, megoldás, beleértve a kérdező által lényegesnek ítélt törvényi hivatkozásokat, felhasznált szakirodalmi anyagokat.
  A jogszabályi környezetből, a kamarai alapszabályból és a kamarai etikai szabályból akár azt is le tudnánk vezetni, hogy ez a párhuzamos tevékenység lehetséges meg azt is, hogy nem. Megítélésünk szerint a bérszámfejtési szolgáltatás (ami nem HR szolgáltatás, hanem szigorúan a megkapott anyagok feldolgozása és abból a havi bérszámfejtés elkészítése, ill. kapcsolódó adóbevallások összeállítása) nem olyan mértékű involváció a könyvvizsgált társaság mindennapjaiba, ami az éves könyvvizsgálat függetlenségét veszélyeztetné. Ugyanakkor a bérszámfejtés egyik végterméke a könyvelési feladás file, ami meg már érzéseink szerint a napi könyvelési munkában való részvételként is értelmezhető és így az etikai szabályzat 3.1.1 pontja alapján nem megengedett tevékenység a könyvvizsgálat mellett. Ha én szívemre teszem a kezem, akkor azt mondanám, hogy nem lehet ezt a tevékenységet a könyvvizsgálat mellett végezni, de ügyfélnek megígértük, hogy mindenképpen utána járunk a kérdésnek."

  2018. szeptember

  Tovább a válaszhoz


  "Beolvadási vagyonmérleg-tervezetek könyvvizsgálatát végeztem 2017-ben. A vagyonmérleg tervezetben az átrendezések után a saját tőke csak jegyzett tőke értéket tartalmazott. Az átalakulást a Cégbíróság 2018.05.10-én bejegyezte. A bejegyzés napjára elkészített vagyonmérlegben a saját tőke összege nem éri el a Cégbíróságon bejegyzett jegyzett tőke összegét(veszteség folytán).A veszteség nem volt előre látható, fedezetére lekötött tartalékot nem képeztek. A Sztv.141.&.(5) alapján: "A jegyzett tőkét le kell szállítani az egyes jogi személyek átalakulásáról, egyesüléséről, szétválásáról szóló 2013. évi CLXXVI. törvény 11. § (2) bekezdésének megfelelően, ha az átalakulással létrejövő gazdasági társaság végleges vagyonmérlege szerinti saját tőkéjének - a 140. § (3) bekezdése szerinti lekötött tartalékkal csökkentett, illetve a (7) bekezdés szerinti jegyzett, de még be nem fizetett tőkeként kimutatott összeggel növelt - összege nem éri el a vagyonmérleg-tervezete szerinti (a cégbíróságon bejegyzett) jegyzett tőke összegét." A végleges vagyonmérleg elkészítésére előírt 90 napon belül a tulajdonosok a szükséges tőke pótlásról nem tudnak gondoskodni, megoldásként a kötelező tőke leszállítás lehetősége marad.

  Kérdés
  A végleges vagyonmérleg a Cégbírósági bejegyzés időpontjára készül, hogyan lehet illetve kell-e ebben szerepeltetni a Sztv. által előírt tőke leszállítást? Milyen hatással van ez a tény a könyvvizsgálói jelentés kiadására?

  A kérdező által jónak ítélt válasz, megoldás, beleértve a kérdező által lényegesnek ítélt törvényi hivatkozásokat, felhasznált szakirodalmi anyagokat.
  A végleges vagyonmérleg nem tartalmazhat negatív saját tőke elemet, ezért a kötelező tőkeleszállításnak már a vagyonmérlegben is meg kell jelennie, annak ellenére, hogy az átalakulás bejegyzésének napján ez még nem állt fenn. Így a Cégbíróság bejegyzés napi jegyzett tőke értéke el fog térni a vagyonmérlegben kimutatottól. Amennyiben nem ezt a megoldást alkalmazza a társaság, úgy a végleges vagyonmérleg az Sztv. előírásának nem fog megfelelni (negatív saját tőke elem miatt). Amennyiben az általam jónak tartott megoldás helyes, úgy a könyvvizsgálói véleményt nem kell korlátozni,minősítés nélküli vélemény adható ki - esetleg figyelem felhívással."

  2018. július

  Tovább a válaszhoz


  "Zrt. javadalmazási MRP-t alapít, melynek keretében 100 E Ft pénzbeli hozzájárulást teljesít. A Zrt nem pénzbeli hozzájárulásként 5.000 E Ft névértékű, 500.000 E Ft visszavásárlási értékű saját részvényt ad át az MRP szervezetnek. Az MRP résztvevői az MRP-ben ingyenesen szereznek tagi részesedést

  Kérdés
  1. Az ingyenesen átadott részvények nyilvántartási értékével (500.000 EFt) a Zrt társasági adóalapját meg kell-e növelni? 2. Az átadott részvények értékét a pénzügyi műveletek ráfordításai közt kell elszámolni vagy felmerülhet-e a személyi jellegű ráfordításkénti elszámolás? 3. Adótanácsadó véleménye: személyi jellegű ráfordítás és időbeli elhatárolás alkalmazása tekintettel arra, hogy a Zrt eltérő üzleti éves, a javadalmazási politikai elszámolás pedig naptári évre szóló. (üzleti év forduló napja:2018.07.31, értékelés időszaka:2018.01.01-2018.12.31-ra vonatkozik)

  A kérdező által jónak ítélt válasz, megoldás, beleértve a kérdező által lényegesnek ítélt törvényi hivatkozásokat, felhasznált szakirodalmi anyagokat.
  1. A Zrt társasági adóalapját nem kell megnövelni a TAO tv.3.sz. mell.A/13.pontja alapján, mivel az MRP vállalkozási tevékenységet nem folytat. 2. Egyeztetéseink alapján pénzügyi ráfordításnak minősül. 3. Nem értünk egyet az adótanácsadóval."

  2018. július

  Tovább a válaszhoz


  "Egyre több ügyfelünknél külföldi (vagy Magyarország másik felén lakó) az ügyvezető, aki – a ritkán előforduló személyes jelenlét mellett – többnyire elektronikus úton (telefon, e-mail, konferenciabeszélgetés, stb.) tartja a kapcsolatot az általa vezetett társasággal. Ilyenkor azokat a dokumentumokat, amikre az ügyvezető aláírása szükséges (pl. éves beszámoló, üzleti jelentés, teljességi nyilatkozat, stb.), az ügyvezető megkapja, aláírja, majd a társaság az aláírt példányt beszkenneli és mi e-mailen kapjuk meg a társaságtól a beszkennelt dokumentumokat, majd - ha ragaszkodunk hozzá, akkor - eredeti példányban, papír alapon (postai úton) is elküldik nekünk.

  Kérdés
  Kell-e ragaszkodnunk hozzá, hogy az ügyvezető által aláírt fenti dokumentumokat eredeti, papír alapú példányban is megkapjuk, vagy elegendő az elektronikus úton megkapott dokumentum (szükség esetén kinyomtatva, ha mindenáron papíron szeretnénk látni őket)?

  A kérdező által jónak ítélt válasz, megoldás, beleértve a kérdező által lényegesnek ítélt törvényi hivatkozásokat, felhasznált szakirodalmi anyagokat.
  Mivel tudomásom szerint már a Ptk. is elismeri az elektronikus úton (pl. faxon) történő szerződéskötést is, nem látom akadályát annak, hogy elfogadjuk az aláírt és részünkre szkennelve elküldött dokumentumot. Annál is inkább, mivel közzétenni is aláírás nélkül kell a beszámolót. Ha az aláírás nélkül közzétett dokumentum is elfogadott és hiteles, akkor egy aláírt és szkennelt dokumentum is elfogadható kell, hogy legyen."

  2018. július

  Tovább a válaszhoz


  "Ügyfelünk egy a számviteli törvény szerint könyvvizsgálatra kötelezett betéti társaság, amely 2017.09.30. napjával jogutódlással (négy kisebb kft. vált ki belőle) megszűnt. A jogutódok társasági szerződésében szintén minket jelöltek meg, mint választott könyvvizsgálót. A társaság a végleges vagyonmérleget elkészítette, és azt a vagyonmérleget felülvizsgáló kolléga szabályszerűen hitelesítette is. Ettől eltérően a társaság a 2017.09.30. napjával elkészített (megszűnéses) beszámoló auditálását tőlünk nem kérte, mivel ismeretei szerint arra nem volt kötelezett. Az IM által működtetett beszámoló portálon az „átalakulás miatti üzleti évet záró” beszámoló közzétételre került, de ehhez a társaság a végleges vagyonmérleghez tartozó könyvvizsgálói jelentést csatolta, és az azt hitelesítő kollégát jelölte meg auditorként, nem pedig cégjegyzékben szereplő választott könyvvizsgálót. Mi a 2017.09.30. napjával elkészült beszámolót nem auditáltuk, arra jelentést nem adtunk, egyebekben sajnos még a cégbejegyzés tényéről sem volt tudomásunk. A beszámolót elfogadó záró taggyűlésre meghívást nem kaptunk.

  Kérdés
  Most a 2017.10.01. és 2017.12.31. közötti csonka üzleti év auditálása történne. Bizonylatanok vagyunk annak megítélésében, hogy kiadhatunk-e pl. ellenvéleményt vagy korlátozást tartalmazó jelentést ilyen esetben, vagy kötelezően „a véleménynyilvánítás visszautasítása” jelentés lehet csak megfelelő. Mellőzheti-e a társaság a 2017.09.30-i nappal készített "átalakulás miatti üzleti évet záró” felülvizsgáltatását a cégjegyzékben feltüntetett könyvvizsgáló által? Mi a helyes eljárás ilyen esetben?

  A kérdező által jónak ítélt válasz, megoldás, beleértve a kérdező által lényegesnek ítélt törvényi hivatkozásokat, felhasznált szakirodalmi anyagokat.
  A 2017.12.31. fordulónapi beszámoló előző időszaki adatai általunk nem hitesítettek, a vagyonmérleget hitelesítő kolléga az eredménykimutatásra vonatkozóan természetesen szintén nem alkotott véleményt, illetőleg a mérleg esetében is más jogszabályok, más szakmai eljárásrend alapján végezte el a munkáját. Úgy véljük, hogy elsődlegesen intézkednie kell a társaságnak a már közzétett beszámoló eltávolításáról (passziváltatásáról), majd ezt követően nekünk auditálnunk kell először a 2017.09.30, majd a 2017.12.31. fordulónappal elkészített beszámolókat. Ez esetben már nem lenne akadálya a beszámoló(k) korlátozástól mentes záradékolásának."

  2018. június

  Tovább a válaszhoz


  "Szerződés átruházási megállapodás jött létre két Társaság között mely szerint a "belépő" fél a "kilépő" fél helyébe lép a "kilépő" fél által már megkötött szolgáltatási szerződéseinek tekintetében és adott időpontól a változatlan tartalmú szerződés alapján szolgáltatást a "belépő" fél nyújtja úgy, hogy ettől kezdve a szolgáltatási szerződésben szereplő valamennyi jog és kötelezettség őt illeti. A szerződés átruházásról közösen értesítik a szolgáltatást igénybe vevőket. A " belépő" fél ezért 10.000.000 Ft összeget fizet a "kilépő" félnek. (Sem eszközök, követelések, kötelezettségek, sem egyéb erőforrások átadására nem kerül sor)

  Mi a helyes kezelése a számviteli nyilvántartásokban a jogügyletnek, az ellenértéknek a feleknél? Terheli e ÁFA fizetési kötelezettség a fizetendő összeget?

  A kérdező által jónak ítélt válasz, megoldás, beleértve a kérdező által lényegesnek ítélt törvényi hivatkozásokat, felhasznált szakirodalmi anyagokat.
  Több értelmezéssel találkoztam a probléma tekintetében: 1. Vagyonértékű jog keletkezik a "belépő" félnél és ennek megfelelően kell elszámolni. Kétségesnek találom, hogy vagyonértékű jog keletkezne a szerződés átruházás révén. 2. Üzletág értékesítésként kell kezelni. Hiányzik azonban az ilyen eseteknél megjelenő erőforrás átadás. 3. Egyszerű ráfordításként kell kezelni, és ha szükséges elhatárolást kell alkalmazni."

  2018. június

  Tovább a válaszhoz


  "Társaság 2016-ban képzett céltartalékot. 2018-ban kiválással szétválnak. Kiváló szeretné magával vinni a fejlesztési tartalékot. Van-e erre lehetősége, és milyen feltételekkel?

  A kérdező által jónak ítélt válasz, megoldás, beleértve a kérdező által lényegesnek ítélt törvényi hivatkozásokat, felhasznált szakirodalmi anyagokat.
  Véleményem szerint mind a változatlan formában továbbműködő, mind a kiváló társaság továbbviheti a fejlesztési tartalékot azzal a kitétellel, hogy az átalakulás éve két évnek minősül a felhasználásra nyitva álló idő tekintetében (számviteli és társasági adó törvény alapján)."

  2018. június
   

  Tovább a válaszhoz


  "Eddig úgy tudtam, hogy könyvvizsgáló cég csak éves beszámolót készíthet. Más kollégák is ezt mondták, de igazából nem tudták megmondani, mi alapján

  Kérdés
  Szeretném megtudni, hogy könyvvizsgáló cég saját magának készíthet-e mikrogazdálkodói beszámolót, ha a követelményeknek megfelel.

  A kérdező által jónak ítélt válasz, megoldás, beleértve a kérdező által lényegesnek ítélt törvényi hivatkozásokat, felhasznált szakirodalmi anyagokat.
  Véleményem szerint igen, mivel az éves beszámolóra való hivatkozás a régi kamarai szabályozásban volt benne, és a mostaniban erre utaló részt nem találtam"

  2018. április

  Tovább a válaszhoz


  "Szállodai szolgáltatást nyújtó társaságnál tulajdonos váltás következtében új könyvvizsgáló kinevezésére került sor. Az új könyvvizsgáló kifogásolta a társaság alábbi számviteli politikai gyakorlatát: 1. A szállodai szolgáltatás saját tulajdonú ingatlanokban történik. Az ingatlanok egy része műemléki épület, más részük nem felel meg ennek a besorolásnak. A műemléki épület egyedi, jegyzett védett műemlék. A műemlék épületre nem számol el a társaság számviteli törvény szerint értékcsökkenést. Ennek két oka van: Amikor használatba vették, a törvény még nem tette lehetővé és később amikor ezt már a törvény már nem tiltotta, azért nem változtattak a számviteli politikán, mert az alábbi megfontolást vették figyelembe: „Az Sztv. 52.§ (6) bekezdése alapján pedig nem szabad terv szerinti értékcsökkenést elszámolni az olyan eszköznél, amely értékéből a használat során nem veszít, vagy amelynek értéke – különleges helyzetéből, egyedi mivoltából adódóan – évről évre nő. Az Sztv. tehát nem kategorikusan tiltja műemléki épületek esetén az értékcsökkenési leírás elszámolását, hanem álláspontunk szerint megvizsgálandóvá teszi, hogy a használat során az ingatlan műszaki állapota, illetve műemléki védettségű mivoltából eredő eszmei értéke hogyan változik. Ha a műszaki, fizikai kopásból eredő csökkenést ellensúlyozza az eszmei érték változása, tehát az épület/lakások értéke nem csökken, ebben az esetben az épület/lakások után nem szabad értékcsökkenést elszámolni.” A fentiek alapján a Társaság nem módosította számviteli politikáját a műemlék épület tekintetében. 2. A nem műemléki besorolású épület esetében (annak a műemlékkel való összeépítettsége miatt is) az ingatlan egyediségére való tekintettel viszonylag magas, 70%-os maradványértéket határozott meg. Az új könyvvizsgáló véleménye szerint a műemlékre is értékcsökkenést kellene elszámolni, valamint maradványértéket szükséges megállapítani. Véleményük szerint a maradványérték mértékét ennél jóval alacsonyabban, 30% körül kellene meghatározni. Érvelésük szerint a gyakorlatban ez a szokásos mérték. A Társaság nem szeretne változtatni a számviteli politikáján. Ingatlan értékbecsléssel rendelkeznek. Az értékbecslés nemzetközi szinten készült (komoly szakértői munka), a cégcsoport többi ingatlanára is elkészült, a céget finanszírozó bankok megrendelésére. Az értékbecslést rendszeresen elvégezték.


  Kérdés
  Elfogadható-e a Társaság által alkalmazott becslés, számviteli politika? Milyen szakmai megfontolások alapján elfogadható a mérlegben kimutatott ingatlanérték? Egyetértés van-e abban, hogy különböző jellegű/minőségű ingatlanokat, mint műemlék / nem műemlék esetében eltérő politikának, számviteli becslésnek lehet helye?

  A kérdező által jónak ítélt válasz, megoldás, beleértve a kérdező által lényegesnek ítélt törvényi hivatkozásokat, felhasznált szakirodalmi anyagokat.
  Véleményünk szerint helyes a társaság által alkalmazott becslés és számviteli politika. Ezt az ingatlanokról készült értékbecslés is alátámasztja. Az új könyvvizsgáló által végzett könyvvizsgálat jelenleg még folyamatban van."

  2018. április

  Tovább a válaszhoz


  "Zrt. alapítás: egy tulajdonos, X Kft., apportba ad árukészletet 6 millió forint értékben. (az X. Kft., az újonnan alakuló Zrt.-nek)

  Kérdés
  Erre szeretnék kérni segítségként egy "jelentés" mintát. Ami megfelel az új Ptk. szerinti formának. Az alapító okirathoz szeretnénk csatolni, amit már csak emiatt nem tud a Zrt. leadni"

  2018. április

  Tovább a válaszhoz


  "Egy Kft. tulajdonosa 2017. decemberben arról döntött, hogy a céget átalakítja részvénytársasággá, melynek más lesz a könyvvizsgálója. Az átalakulást a cégbíróság 2018 márciusában bejegyezte. Mint a Kft. könyvvizsgálója, a 2017. december 31-i beszámoló könyvvizsgálatát majdnem teljesen elvégeztük, viszont az ügyvezetői mandátummal kapcsolatos problémák miatt nem került elfogadásra az átalakulás bejegyzése előtt, nem volt taggyűlés. A Kft. már megszűnt, tehát csak az Rt. tud közgyűlést tartani, amelyen a beszámoló elfogadása napirendre kerül. Valószínűleg a 2018. január 1-től az átalakulásig terjedő időszak beszámolójának könyvvizsgálatára is cégünket szeretnék felkérni.

  Kérdés
  Jelent-e problémát, hogy a 2017. december 31-i, illetve a 2018. évi tört időszakról szóló beszámoló elfogadásakor a cégnyilvántartás szerint bejegyzett könyvvizsgáló nem cégünk, hanem az Rt. könyvvizsgálója?

  A kérdező által jónak ítélt válasz, megoldás, beleértve a kérdező által lényegesnek ítélt törvényi hivatkozásokat, felhasznált szakirodalmi anyagokat.
  Az átalakulás során megalakult Rt. a korábbi Kft. jogutódja, tehát a Kft-vel kötött könyvvizsgálati szerződés továbbra is érvényes. Nem találtam jogszabályi előírást, amely kimondaná, hogy kizárólag akkor lehet könyvvizsgálói jelentést kibocsátani, ha a cégnyilvántartásban könyvvizsgálóként szereplünk, de lehetséges, hogy nem voltam elég figyelmes."

  2018. április

  Tovább a válaszhoz


  "Ügyfelem (Kft.) 2017. év során jelentős átszervezési tevékenységbe fogott. Ez magában foglalja a korábbi évei számviteli, adó- és gazdasági/működési tevékenységének átvilágítását, javaslatok kidolgozását a múltra és a jövőre vonatkoztatva is, racionalizálás, tevékenység bővítés, szellemi termékek vásárlása, stb. Ezzel párhuzamosan saját üzletrészt is vásárolt a Kft. a tagjaitól, amikhez a megvásárolt üzletrészek értékeinek megállapítására könyvvizsgálói jelentések is készültek.

  Kérdés
  Az ügyfél az átvilágítás, javaslatok kidolgozása, új üzletág(ak) dokumentációja, tevékenység racionalizálás, stb. költségek tekintetében java részben élne a tárgyévi költség elszámolás helyett az alapítás/átszervezés aktivált értékének kimutatásával. Kérdés, hogy van-e ennek bármilyen minősítő/szűkítő feltétele, előírása azon felül, amit a törvény említ (minőségbiztosítási rendszer például), vagy gyakorlatilag megengedő a törvény és bátran kivehető/aktiválható a tárgyévi elszámolásuk helyett? A szellemi termékeket immateriális javakként veszi fel. A megvásárolt üzletrészek értékét megállapító/alátámasztó könyvvizsgálói jelentésekre kifizetett díjakat az ügyfél szintén szeretné nem tárgyévi tételként elszámolni. Ennek van-e módja? Elhatárolás, vagy alapítás-átszervezés aktivált értéke vagy a részesedés értékéhez hozzáadni?

  A kérdező által jónak ítélt válasz, megoldás, beleértve a kérdező által lényegesnek ítélt törvényi hivatkozásokat, felhasznált szakirodalmi anyagokat.
  A számviteli törvény 25§(3) alapján az a véleményünk, hogy a jól dokumentált, a tevékenység átvilágítását és az abból levont következtetésekre épített átszervezési (leépítés, módosítás, bővítés) javaslatokat tartalmazó szakértői díjak a tárgyévi eredményből kivehetőek és azokat alapítás-átszervezés aktivált értékeként kimutathatja a gazdálkodó (megfelelő belső nyilvántartás és alátámasztás mellett, egyéni nyilvántartó kartonnal, stb.), megfelelően a saját szabályzatainak is. A megvásárolt üzletrészek értékét megállapító/alátámasztó könyvvizsgálói jelentésekre kifizetett díjakat véleményünk szerint ki lehet szedni a tárgyévi költségekből és esetlegesen elhatárolni őket, majd az üzletrészek jövőbeli eladásakor kivezetni az adott évi beszámolóban az eredmény terhére, esetleg, mivel az átszervezési javaslatok között szerepelt a saját üzletrészek megvásárlása, így akár alapítás-átszervezés aktivált értékeként kimutatni. A részesedés értékeként aktiválni kevésbé tűnik ki a törvényből, mint lehetőség."

  2018. április

  Tovább a válaszhoz


  "Külföldi vállalkozás kereskedelmi képviselete át akar alakulni kft-vé.

  Kérdés
  Lehetséges-e ez? A képviselet ügyvédje szerint működhet az átalakulás. Ha igen, ebben az esetben a vagyonmérleg (tervezet, végleges) hogy néz ki?

  A kérdező által jónak ítélt válasz, megoldás, beleértve a kérdező által lényegesnek ítélt törvényi hivatkozásokat, felhasznált szakirodalmi anyagokat.
  Véleményem szerint csak jogi személyiségű gazdasági társaság alakulhat át. A kereskedelmi képviselet nem az - 1997. évi CXXXII. törvény 26. § (1)"

  2018. április

  Tovább a válaszhoz


  "Egy könyvvizsgálat kapcsán merült föl problémaként a könyvelővel a nyíltvégű lízing könyvelése. Én úgy tudtam, hogy ez, mivel a lejáratkor nem kerül automatikusan tulajdonba, tulajdonképpen bérlet a kifutásig. Utána ha a lízingbe vevő tulajdonába kerül, eszköz beszerzésként könyveljük a maradványértékkel. A könyvelő tárgyi eszközként kezelte, 16-oson van.

  Kérdés
  A nyíltvégű lízinget a tárgyi eszközök között kell nyilvántartani?

  A kérdező által jónak ítélt válasz, megoldás, beleértve a kérdező által lényegesnek ítélt törvényi hivatkozásokat, felhasznált szakirodalmi anyagokat.
  A nyíltvégű lízinget a tárgyi eszközök között nem kell nyilvántartani."

  2018. április

  Tovább a válaszhoz


  "IFRS alkalmazó Kft 2018. január 10-én Zrt.-vé alakult, a bejegyzés megtörtént. A Kft.-t ezen a napon átalakulás miatt a cégbíróság törölte. A Zrt. az adószámát 2017. december 27-én kapta meg. Én az átalakuláshoz kapcsolódóan a vagyonmérleg és vagyonleltár tervezeteket, valamint a végleges vagyonmérleget, vagyonleltárt könyvvizsgálom.

  Kérdés
  A Kft.-nek az átalakulás napjára alkalmaznia kell-e a Számviteli törvény 141. § (3) bekezdést, és az állandó könyvvizsgáló által auditált megszűnő beszámolót közzé kell-e tennie? A Zrt.-nek az adószám dátumához tartozik-e valamilyen bevallási, közzétételi kötelezettsége?
  Ha a Kft. a megszűnő beszámolót nem auditáltatja és nem teszi közzé, annak az én vagyonmérlegre, vagyonleltárra vonatkozó jelentésemre van-e valamilyen hatása? A Kft. állandó könyvvizsgálója és jogászai azon az állásponton vannak, hogy nem kell nekik közzétenni beszámolót az átalakulás, mint megszűnés napjára.

   

  A kérdező által jónak ítélt válasz, megoldás, beleértve a kérdező által lényegesnek ítélt törvényi hivatkozásokat, felhasznált szakirodalmi anyagokat.
  Véleményem szerint a Kft.-nek közzé kellene tennie a megszűnés miatt az átalakulás napjára az auditált beszámolóját, és zárnia kell az analitikus és főkönyvi nyilvántartásait. A Zrt. pedig ugyanezen napon a végleges vagyonmérleg és vagyonleltár adataival nyitja meg a könyvelését. A Zrt.-nek adószám dátumára szerintem csak az ügyvezetőt kell bejelenteni és a 08-as bevallást benyújtani."

  2018. április

  Tovább a válaszhoz


  "Ügyfelünk, amely egy nemzetközi konszern magyarországi tagvállalata a naptári évnek megfelelően zárja üzleti könyveit, de az idei évtől át akar térni eltérő üzleti éves vállalkozássá. A konszern többi vállalata azok alapító okirata szerint „minden év február utolsó napjával”, mint mérlegfordulónappal készíti beszámolóját.

  Kérdés
  Nem tudjuk miként lehetséges ez Magyarországon. Az eljáró ügyvéd szerint a cégeljárásra szolgáló „kérelem” formanyomtatványon be kell írni az eltérő üzleti év mérlegfordulónapját, azonban kizárólag egy nap adható meg. Tekintettel arra, hogy a februári hónap a naptár egyetlen olyan hónapja, amely nem fix hosszúságú, ezért nem választható sem a 02.28, sem a 02.29. nap.

  A kérdező által jónak ítélt válasz, megoldás, beleértve a kérdező által lényegesnek ítélt törvényi hivatkozásokat, felhasznált szakirodalmi anyagokat
  Az első esetben szökőév esetén nem teljesülne a konszern azon elvárása, hogy február utolsó napja legyen a mérleg fordulónapja, hiszen ilyen esetben 02.29. (amikor van) már a következő üzleti év része lesz, amely a szándékokkal ellentétes volna. A második esetben viszont a cég olyan napot jelölne meg fordulónapként, amely 4 esetben 3-ban nem is létezik. Azzal természetesen tisztában vagyunk, hogy a fentiek eljárásjogi kérdések, nem pedig számviteliek, de bármelyiket is jegyzi be az eljáró bíróság a számviteli problémák elő fognak jönni a következő évek valamelyikében."

  2018. február

  Tovább a válaszhoz


  "Egy zártkörű részvénytársaság az 1992. évi XLIV. törvény 24/A-24/L §-ban foglaltaknak megfelelő, javadalmazási politika keretében megszerezhető pénzügyi eszközök kezelését szolgáló MRP szervezetet tervez létrehozni. A törvényi megfogalmazásból néhány esetben nem tudunk egyértelmű válaszokat találni a felmerült kérdésekre.

  Kérdés
  1. Amennyiben az alapító Társaság csak és kizárólag nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásként saját részvényt ad át az MRP szervezet részére, az a részvény a létrejött MRP-szervezet, mint önálló jogi személy tulajdonába kerül. Amíg nem teljesül a javadalmazási politikában meghatározott cél, addig a részvény az MRP-szervezet tulajdonában van, tehát intézkedni szükséges a társaság felé a részvénykönyvbe történő bejegyzésről? 24/C. § (1) 2. Az MRP tagjának az MRP-ben tagi részesedése van. Amennyiben az alapító társaság az MRP részére csak és kizárólag saját részvényt juttat (az előző bekezdés szerint), amely a javadalmazási politika teljesülése esetén válik az MRP tag tulajdonává, akkor hogyan kell megállapítani a tagi részesedés nagyságát, arányát a tagok között (zrt lévén nincs nyitott piaca a részvényeknek)? 3. Az MRP szervezet költségei az alapítót terhelik. 24/G.§ (2) Hogyan működik ez ténylegesen, hogyan könyvelendő a zrt-nél és az MRP-nél? 4. A 24/D.§ (1) alapján az alapító kizárólag pénzbeli vagyoni hozzájárulás szolgáltatásával szerezhet tagi részesedést az MRP-ben. Az így befizetett pénzbeli vagyoni hozzájárulásból fedezhetők-e az MRP szervezet költségei?

  A kérdező által jónak ítélt válasz, megoldás, beleértve a kérdező által lényegesnek ítélt törvényi hivatkozásokat, felhasznált szakirodalmi anyagokat.
  1. A részvényesnek a Ptk. 246.§ rendelkezései alapján nem kötelezettsége, csak lehetősége a tulajdonába kerülő részvény kapcsán intézkednie a Részvénykönyvbe történő bejegyzésről. Tehát az MRP ügyvezetője intézkedhet a részvénykönyvbe történő bejegyzésről. 2. Ahogyan az a javadalmazási politikában, az alapító által egyedileg meghatározott %-os mértékben meg van határozva? 3. Véleményünk szerint az alapítói cél figyelembevételével az alapítónál egyéb ráfordítás, az MRP-nél egyéb bevételként, a pénzeszközökkel szemben könyvelendő. Összege az MRP-nél ténylegesen felmerült költségek alapbizonylata alapján számított összeg. Az alapító, a várhatóan felmerülő költségekre meghatározott összeget előre is rendelkezésre bocsáthatja, az adminisztráció egyszerűsítése érdekében – annak időszakonkénti, de legkésőbb a tárgyév végével történő elszámolással. A módszer/t/eket belső szabályzatban kell rögzíteni. Mivel az alapítói cél a meghatározott dolgozói csoport alapítónál végzett munkája alapján történő javadalmazása, ezért az így elszámolt költségek az alapító társaság érdekében felmerült költségnek tekinthetők. 4. Véleményünk szerint igen."

  2018. február

  Tovább a válaszhoz


  "Egy társaság olyan, kiváláshoz kapcsolódó vagyonmérleg-tervezetet kívánt a cégközlönyben közzétenni, amelyben a változatlan társasági formában továbbműködő gazdasági társaság vagyonmérleg-tervezetében (Szt. 136. § (7) a) negatív eredménytartalék is szerepelt (a saját tőke követelmény egyébként teljesült). A cégközlöny lektorátusa a mellékelt indoklással javításra visszaküldte a közleményt: elővezetett álláspontjuk szerint a továbbműködő társaságra is alkalmazni kell az Szt. 140. §-ban szereplő "átalakulással létrejövő gazdasági társaság" fogalmát, és a kapcsolódó követelményeket, adott esetben a 140. § (1) szakasza szerinti pozitív eredménytartalék előírását. Az állásfoglalás nem említi 138. § (6) bekezdését, mely szerint az átalakuló gazdasági társaság vagyonmérleg-tervezetének harmadik oszlopában az eredménytartalék negatív előjelű is lehet.

  Kérdés
  Ha egyéb tőkekövetelmények teljesülnek lehet-e a kiválással érintett, változatlan társasági formában továbbműködő gazdasági társaság vagyonmérleg-tervezetében és végleges vagyonmérlegében negatív előjelű eredménytartalék?

  A kérdező által jónak ítélt válasz, megoldás, beleértve a kérdező által lényegesnek ítélt törvényi hivatkozásokat, felhasznált szakirodalmi anyagokat.
  Álláspontom szerint ha a cégközlöny lektorának véleményét fogadjuk el, akkor számos olyan (pl. projekt céget, start-up céget) kizárunk az átalakulásból, amely még abban a fejlődési szakaszban van, amikor még nem képződik nyeresége. Ismereteim szerint azontúl, hogy a saját tőke nem lehet kevesebb a jegyzett tőkénél, nincs olyan általános kötelezés, amely kizárná, illetve tiltaná a negatív eredménytartalék átmeneti, vagy tartós meglétét. Véleményem szerint a továbbműködő társaság vagyonmérleg-tervezetére az Szt. 138. § (6) bekezdést, illetve végleges vagyonmérlegére a 141. §-t alkalmazva lehetséges negatív eredménytartalék, még akkor is, ha 141. § (3a) szakasza az alapkérdésben a lektorátus kiinduló álláspontját erősítheti meg."

  2018. február

  Tovább a válaszhoz


  "Egy gazdasági társaság (Társaság) 2017. november 30. fordulónappal kér évközi teljes könyvvizsgálatot, ( bár a megrendelőben közbenső mérleg, közbenső eredmény kimutatás és közbenső kiegészítő melléklet szerepel ) mert eladja a cégét november 30-i állapottal, a decemberi forgalom már az új tulajdonosnál bonyolódik.

  Milyen könyvvizsgálói standardet kell figyelembe venni és milyen jelentés típust kell alkalmazni a 2017. november 30-i fordulónappal készült, de társasági adót nem tartalmazó, beszámolóra, ha ellenvéleményt kell adnom. (Jogerős bírósági határozatra nem képzett céltartalékot a Társaság.)

  A Kúria írásban nem adta ki a határozatot, de szóban elhangzott a tárgyaláson, helybenhagyta az első fokú határozatot. A fizetendő kötelezettség igen jelentős és teljes vagyonvesztéssel jár, a vállalkozás folytatása lehetetlenné válik, de van egy lehetősége a Társaságnak egy másik cég perlésére, ezért tudják a tulajdonosok eladni a Társaságot.

  A kérdező által jónak ítélt válasz, megoldás, beleértve a kérdező által lényegesnek ítélt törvényi hivatkozásokat, felhasznált szakirodalmi anyagokat.
  Megítélésem szerint minősített jelentést kell adnom ellenvélemény miatt és az éves beszámolóval azonos standard szerint kell vizsgálnom."

  2018. január

  Tovább a válaszhoz


  "Egy gazdasági társaság kockázati tőkealapba kíván befektetni tartós jelleggel.
  Hová kell könyvelnie a befektetés: a tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokba, vagy a részesedésekbe?"

  2018. január

  Tovább a válaszhoz


  Ügyfelünk egy projekt társaság, az általa megvásárolt telkeken irodaházakat épít eladási céllal. A Társaságnak munkavállalói nincsenek, a tervezés, a generál kivitelezés, a kivitelezést végző vállalkozás irányítása, ellenőrzése vállalkozói szerződést keretében valósul meg. A finanszírozás anyavállalati kölcsönből történik. Több szituáció fordulhat elő az építés során, illetve az épület használatbavételi engedélyének megszerzése időpontjában.

  1. Az irodaházra már van vevő, így a Társaság már rendelkezik adásvételi szerződéssel, amely akkor teljesül (a kockázat átszállásának, a teljesítésnek az időpontja), amikor az irodaház elkészül,
  2. A használatbavétel időpontjában a Társaság szerződéssel ugyan még nem rendelkezik, de folyamatos tárgyalásokat folytat a potenciális vevőkkel, esetleg már van indikatív ajánlata is, tehát inkább valószínű, hogy létrejön az adás-vétel, mint nem,
  3. A használatba vétel időpontjában a társaság nem rendelkezik szerződéssel, nincs potenciális vevő, ezért az irodaház hasznosítására, üzemeltetésére saját nevében megbízást ad külső vállalkozónak.

  A Társaság könyvvizsgálatát korábban nem mi végeztük, az alábbiakban részletezett számviteli kezelést a korábbi könyvvizsgáló elfogadta.

  Számviteli kezelés:
  A Társaság számviteli politikája az alábbiakat részletezi:
  „A Társaság

  • a tulajdonában lévő építési telkek bekerülési értékét,
  • a telken lévő korábbi épület bontási költségét és
  • az új épületek építési költségét
  • a fenti beszerzésekhez, munkálatokhoz szükséges forrás (anyavállalati hitel) kamatát és realizált és nem realizált árfolyamkülönbözetét a készlet (áru) bekerülési értékének részeként kezeli. A Társaság üzlet politikájának megfelelően az ingatlanok értékesítési célból épülnek, az építkezés befejeztével illetve azt megelőzően az értékesítésük megkezdődik.

  Amennyiben az épületek értékesítése egy éven belül reális, és erre irányulóan folyamatos tárgyalások folynak, vételi ajánlatok érkeznek, a számviteli politikában rögzített módon, áruként kell kezelni őket.

  Az épület értékét át kell minősíteni tárgyi eszközzé, és a számviteli politikában rögzített módon értékcsökkenteni kell a használatba vételi engedély napjával, amennyiben:

  • a kész, használatba vételi engedéllyel rendelkező épület üzembehelyezése megtörténik,
  • megkezdődik a beruházás megtérülése azáltal, hogy az épületbe bérlők költöznek, és ebből a Társaság rendszeres bérleti díj bevételt szerez,
  • nincs előrehaladott tárgyalás egy potenciális befektetővel

  Továbbra is tárgyi eszközként kell kezelni az épületet abban az esetben is, ha időközben a bérbe adott épület eladására ismételten lehetőség nyílik. „

  Összegezve: A Társaság tehát valamennyi vállalkozási szerződést alvállalkozói teljesítményként értékel, ezért a számlákat, ide értve az árfolyam különbözeteket, hitelkamatokat az áru bekerülési értékeként kezeli és költségszámlák használata nélkül közvetlenül a 2-es számlaosztályba könyveli, mint ÁRU. Az épület (irodaház) értékesítésekor pedig a 2-es számlaosztályban gyűjtött összeget az eladott áruk beszerzési értékével szemben vezeti ki, csökkentve ezzel az iparűzési adó alapját.

  Kérdés:
  Helyes-e az eladásra szánt irodaház fent leírt módon történt történő számviteli kezelése?
  Igaz, lakások vonatkozásában, de több számviteli levél, Nagy Gábor Beruházás, felújítás, karbantartás számvitele című könyve, illetve a kúria egy 2009-es határozata szerint is, az ingatlantulajdonos által vállalkozási szerződés keretében épített, és eladásra szánt lakásokat saját termelésű készletként kell kezelni, valamennyi beszerzést igénybe vett szolgáltatásként kell elszámolni az 5-ös számlaosztályban, és legkésőbb a fordulónapon a költségek összegét a saját termelésű készletek közé az állományváltozási számlával szemben kell készletre venni.

  A kérdező által jónak ítélt válasz, megoldás, beleértve a kérdező által lényegesnek ítélt törvényi hivatkozásokat, felhasznált szakirodalmi anyagokat.
  A számviteli törvény 3.§ (4). bekezdésének 1, (7). bekezdésének 1. pontja valamint a 28. § (2), alapján valóban nem megfelelő a vállalkozók által számlázott tételeknek az áruként való kezelése azonban nem valósul meg a törvény 76. § (2) bekezdése alapján saját teljesítmény létrehozása sem. Értelmezésünk szerint - a fentieken túl - a törvény 3. § (7). bekezdésének 7. pontja alapján a létesítmény építését elsődlegesen beruházásként sem lehet kezelni.
  A fenti jogszabályi helyek alapján a vállalkozó bevonásával megvalósított irodaház építését – kizárásos alapon – saját termelésű készletként kell kezelni, a vállalkozási szerződéseket pedig, mivel azok nem merítik ki a közvetített szolgáltatások fogalmát, az igénybevett szolgáltatások közé kell könyvelni. Véleményünk szerint a használatbavétel időpontjáig felmerült realizált és nem realizált árfolyamkülönbözeteket, valamint a kölcsön kamatát a készlet bekerülési értékében kell figyelembe venni.
  A kezdeti besorolást követően, az az elv, amely megfogalmazásra került a számviteli politikában a készletek tárgyi eszközzé történő átminősítésének szabályozására, véleményünk szerint megfelel a törvény 25.§ (5) bekezdésében foglaltaknak, mivel az ingatlan értékesítési célja nem valósult meg, ezért a használat körülményében változás áll be, amennyiben azt a Társaságnak kell üzemeltetnie, bérlőkkel „feltöltenie”.

  2018. január

  Tovább a válaszhoz


  "A tényleges tulajdonos személyének a pénzmosási szabályok szerinti meghatározásakor pontosan hogyan kell eljárni? A kérdés lényege, hogy amikor a pénzmosási törvény (2017. tv. LIII) szerint keressük a tényleges tulajdonosokat, akkor a közeli hozzátartozók szavazatait (vagy tulajdoni hányadait) össze kell adni és úgy kell a 25%-os küszöbértéket vizsgálni vagy nem. A kérdés azért merült fel bennem, mert a pénzmosási törvény, amikor a tényleges tulajdonost definiálja, akkor a PTK esetén csak 8:2.§ (4) és (2) bekezdéseire utal vissza, de az (5) bekezdésre, amiben a közeli hozzátartozókra vonatkozó szabályozás van nem."

  2018. január

  Tovább a válaszhoz


  Esemény résztvevői: Finanszírozó cég (1) Bérbeadó cég (2) Bérbeadó cég ügyfele (3) Bérbeadási céllal beszerez egy cég(2) pénzügyi lízinggel finanszírozott gépjárművet , ügyfele (3) igényi szerint – szerződött igény . A Finanszírozó cég (1) pénzügyi lízing (nyílt végű) keretében átadja a gépjárművet a Bérbeadó cégnek (2). A Finanszírozó (1) a törlesztés részleteiről számlát állít ki a bérbeadó cég (2) felé , a számla tartalma : • Tőke (legyen 15 egység nettó) • Kamat (legyen 4 egység nettó) (FK81 vagy FK87) --- (összesen 19 egység nettó) A bérbeadó (2) ennek megfelelően számlát állít ki ügyfelének (3) , számla tartalma – szerződött : • Bérleti díj (19 egység nettó)

  Kérdés
  Kérdés: A Bérbeadó (2) cég szempontjából, a fenti esetben a (4 egység) kamat közvetített szolgáltatás(FK81) vagy kamat ráfordítás (FK87)

  A kérdező által jónak ítélt válasz, megoldás, beleértve a kérdező által lényegesnek ítélt törvényi hivatkozásokat, felhasznált szakirodalmi anyagokat.
  Mivel a kamat a bérbeadó költsége, ezért közvetített szolgáltatásnak minősítenénk.
   

  Tovább a válaszhoz


  "Egy kis könyvvizsgálói társaság nevében kérnék szakmai vélemény. A társaság nem dolgozik asszisztenssel tulajdonképpen a társaságban lévő könyvvizsgáló (k) maguk látják el a feladatokat. A könyvvizsgálói társaság árbevétele ez idáig nem haladta meg a 1,5 M Ft-ot, az árbevételből cca. 95 % könyvvizsgálathoz (jogszabályi kötelezettség alapján, illetve külön megválasztás - nem kötelező könyvvizsgálat a számviteli törvény szerint -).

  A jelenlegi szűkös piaci lehetőség ellenére egy új ügyféllel folynak tárgyalások (nem közérdeklődésnek kitett társaság), aki cca. 1 M Ft-ot hajlandó fizetni a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálatért.

  Ismereteim szerint a Kamara régi (2017.07.01 előtti) Etikai szabályzatában a 10 M Ft fölötti (nem közérdeklődésnek kitett társaság) árbevételt elérő társaságnál az egy ügyféltől származó bevétel nem haladhatta meg a társaság összes árbevételének 50 %-át. Ha jól értelmezem, akkor 10 M Ft árbevétel alatt ezek az arányok nem érvényesek.

  A 2017.07.01-től érvényes etikai szabályzatot áttanulmányozva az egy ügyféltől származó árbevétel korlátjára nem találtam utalást.

  Kérdés
  A kérdésem tehát, hogy egy ügyféltől származó bevételi vonatkozik-e még az alacsony árbevétellel és asszisztens nélkül működő kis könyvvizsgáló társaságokra? Az egy ügyféltől származó bevételbe csak a könyvvizsgálatból származó bevétel tartozik, vagy az egyéb árbevétel (pl. pénzügyi tanácsadás, adótanácsadás, könyvelési szolgáltatás stb.)?"

  2017. november

  Tovább a válaszhoz


  "A kérdéses ügyben szerepel: „A” Kft. „B” Kft.,”C” Kft., „Z ”természetes személy és „Y” természetes személy. Tulajdon viszonyok: „A” Kft-nek a többségi tulajdonosa „B” Kft. „B” Kft-nek a kisebbségi tulajdonosa „C” Kft. „C” Kft-nek többségi tulajdonosa „Z” természetes személy, kisebbségi tulajdonosa „Y” természetes személy A tulajdoni és a szavazati arányok megegyeznek. Egyéb kapcsolat: „Y” természetes személy „Z” természetes személy felesége. Ügyvezetés: "A" Kft. ügyvezetője "C" Kft. jogi személy ("B" Kft. taggyűlési határozata alapján). "C" Kft. döntése alapján az "A" Kft ügyvezetőjeként meghatározott/kijelölt természetes személy "Z". "Y" nem ügyvezetője az "A" Kft-nek. "B" Kft. ügyvezetőjét - az egyébként kisebbségi (szavazati és tulajdoni) joggal rendelkező - "C" Kft. jelöli, és a "B" Kft. taggyűlése választja. "C" Kft. ügyvezetője "Y" (vagyis "Z" felesége). "Z" nem ügyvezetője a "C" Kft-nek.

  Kérdés
  a) Az "A" és a "C" Kft-k. kapcsolt vállalkozásoknak minősülnek-e, vonatkozik-e rájuk transzferár nyilvántartás készítési kötelezettség. b) Amennyiben igen, úgy a "C" és "A" Kft.-k között létrejött szerződés tekintetében milyen módszerrel állapítható meg a szokásos piaci ár?

  A kérdező által jónak ítélt válasz, megoldás, beleértve a kérdező által lényegesnek ítélt törvényi hivatkozásokat, felhasznált szakirodalmi anyagokat.
  Véleményem szerint nem minősülnek kapcsolt vállalkozásnak, ezért nem vonatkozik rájuk a transzferár nyilvántartási kötelezettség. kapcsolt vállalkozás: a) az adózó és az a személy, amelyben az adózó - a Ptk. rendelkezéseinek megfelelő alkalmazásával - közvetlenül vagy közvetve többségi befolyással rendelkezik, b) az adózó és az a személy, amely az adózóban - a Ptk. rendelkezéseinek megfelelő alkalmazásával - közvetlenül vagy közvetve többségi befolyással rendelkezik, c) az adózó és más személy, ha harmadik személy - a Ptk. rendelkezéseinek megfelelő alkalmazásával - közvetlenül vagy közvetve mindkettőjükben többségi befolyással rendelkezik azzal, hogy azokat a közeli hozzátartozókat, akik az adózóban és a más személyben többségi befolyással rendelkeznek, harmadik személynek kell tekinteni, d) a külföldi vállalkozó és belföldi telephelye, valamint a külföldi vállalkozó telephelyei, továbbá a külföldi vállalkozó belföldi telephelye és az a személy, amely a külföldi vállalkozóval az a)-c) alpontban meghatározott viszonyban áll, e) az adózó és külföldi telephelye, továbbá az adózó külföldi telephelye és az a személy, amely az adózóval az a)-c) alpontban meghatározott viszonyban áll, f) az adózó és más személy, ha köztük az ügyvezetés egyezőségére tekintettel az üzleti és pénzügyi politikára vonatkozó döntő befolyásgyakorlás valósul meg"

  2107. november

  Tovább a válaszhoz


  "Egy KFT-nél vettem át a könyvelési számviteli feladatokat. A KFT tevékenysége baromfi nevelés. A tevékenység részletesebb leírása a következő: A naposcsibéket átvesszük a megbízótól. A naposcsibéket nem vásároljuk meg, csak átvesszük nevelésre. A naposcsibék sosem a mi tulajdonunk. A szerződés szerint megállapodunk, hogy egy baromfi egy napos neveléséért mennyit fizetnek. A szerződésben megállapodunk abban is hogy a nevelés időtartama hány napig tart. A neveléssel kapcsolatos költségeket mi vállaljuk (táp, gyógyszerek, csőrözési költség, körmözés stb). A nevelési idő lejáratakor a felnevelt állatokat visszaszállítják, szerződés szerint a nevelés napjait a napi tartási árral összeszorozva kiszámlázzuk a baromfinevelési díjat. A korábbi számviteli gyakorlat az volt, hogy ha év végén volt nálunk baromfiállomány, akkor az adott állományra gyűjtött költségeket (táp, gyógyszer stb) a készletek között mutatták ki, mint saját termelésű készlet.

  Kérdés
  Az lenne a kérdésem, hogy helyes eljárás az, hogy az év végén nálunk lévő állományra költött kiadásokat a készletek között mutatjuk ki?

  A kérdező által jónak ítélt válasz, megoldás, beleértve a kérdező által lényegesnek ítélt törvényi hivatkozásokat, felhasznált szakirodalmi anyagokat.
  Az én véleményem, hogy a fenti esetben az év végén nálunk lévő baromfiállományra költött költségeket nem a készletek között kell kimutatni, hanem az állomány nálunk tartózkodás idejére a szerződés szerinti nevelési díjat, mint árbevételt az aktív időbeli elhatárolással szemben kell szerepeltetni az év végi beszámolóban. Azaz az időarányos árbevételt le kell könyvelni az aktív időbeli elhatárolással szemben. Készletként nem mutatunk ki semmit. Természetesen, akié a baromfi (aki átadta nekünk nevelésre) az fogja kimutatni idegen helyen tárolt készletként a nálunk lévő baromfiállományát a szerződés szerinti időarányos tartási áron."

  2017. december

  Tovább a válaszhoz


  "Kiadó és a nyomda kapcsolata miatt érdeklődöm. Szeretném kikérni a konzultációs szolgálat véleményét, állásfoglalását, hogy a nyomda hogyan vezeti a könyveit az általa előállított könyvekről? Késztermék, áru, vagy szolgáltatásnyújtás?
  A kérdező által jónak ítélt válasz, megoldás, beleértve a kérdező által lényegesnek ítélt törvényi hivatkozásokat, felhasznált szakirodalmi anyagokat.
  Szerintem az 1 a jó válasz a késztermék előállítása és értékesítése."

  2017. november

  Tovább a válaszhoz


  "Társaságunk 3 alkalmazottal dolgozik, mind a 3 fő MKVK-nál bejegyzett könyvvizsgáló, a 3-ból 2 fő ügyvezető is. Egy-egy könyvvizsgálói megbízást - az ügyfél nagyságától függően - - vagy 1 fő lát el, asszisztens nélkül és ő + az egyik ügyvezető (ügyvezetőként, nem könyvvizsgálóként!) írja alá a könyvvizsgálói jelentést, - vagy 2 fő lát el, ekkor ennél az ügyfélnél az egyik fő asszisztensként közreműködik, a másik fő az aláíró könyvvizsgáló + ebben az esetben is az egyik ügyvezető (ügyvezetőként, nem könyvvizsgálóként!) is aláírja a könyvvizsgálói jelentést.

  Kérdés
  Társaságunkra melyik MER szabályzat "vonatkozik": az 1 aláíró asszisztensekkel vagy a 2-5 aláíró asszisztensekkel?

  A kérdező által jónak ítélt válasz, megoldás, beleértve a kérdező által lényegesnek ítélt törvényi hivatkozásokat, felhasznált szakirodalmi anyagokat.
  A legtöbb szakirodalom 2-5 aláíró esetén a felelősség megosztásáról beszél. Esetünkben erről nincs szó, csak a cégben van több aláíró könyvvizsgáló, de minden egyes könyvvizsgálatért csak 1 fő könyvvizsgáló felel, ő (+ az ügyvezető ügyvezetőként) írja alá a könyvvizsgálói jelentést. Ha többen részt is vesznek egy könyvvizsgálatban, a másik fő ilyenkor csak asszisztensi feladatokat lát el (bár előfordul, hogy egy másik könyvvizsgálatnál pedig ő lesz az aláíró könyvvizsgáló). Ebben az értelemben nem beszélhetünk a felelősség megosztásáról, mivel minden egyes könyvvizsgálatért csak 1 fő felel, ezért az 1 aláírós szabályzatra gondolunk. Ha szó szerint nézzük, akkor valóban 3 fő aláíró van a társaságban, tehát jogos lehet a 2-5 aláírós szabályzat-verzió is."

  2017. november

  Tovább a válaszhoz


  "Az anyavállalatnak 2 leányvállalata van. Most tulajdonosi döntés alapján a 2 leány beolvad az anyavállalatba. Az összefonódás révén egyetlen nagyvállalat lesz. aug. 31-re közbenső mérlegeket kívánnak készíteni, ez lesz a fordulónapja a beolvadásnak. Mind 3 cég egyébként könyvvizsgálatra kötelezett. Összevontan mintegy 16 Mrd az árbevételük.
  Az átalakulást olyan könyvvizsgáló cég kívánja készíteni, aki 2 éven belül oly módon készített vagyonértékelést, hogy ennek eredményeképpen értékhelyesbítés és értékelési tartalék lett elszámolva a 2015. évi éves beszámolóban. A megbízás és a szerződés is kifejezetten erről szólt.

  Kérdés
  1.Kötelező-e a közbenső mérleget auditálni, és ez képezhetné ekkor a vagyonleltár és mérleg tervezetek alapját? Vagy nem szükséges auditálni ezt a közbenső mérleget?
  2.Lehet-e az átalakulást auditáló cég olyan könyvvizsgáló cég, aki 2 éven belül a fenti módon vagyonértékelést végzett a vállalkozásokban?
  3.Továbbá, milyen jelentést kell kiadni abban az esetben, ha ez a könyvvizsgáló cég végezné mégis az átalakulás auditálását. Kell-e egyáltalán a jelentésben erre kitérni?

  A kérdező által jónak ítélt válasz, megoldás, beleértve a kérdező által lényegesnek ítélt törvényi hivatkozásokat, felhasznált szakirodalmi anyagokat.
  1.Adorján tanár úr előadása kissé elbizonytalanított a konferencián. Ha magamra hallgatnék azt mondanám, igen kell könyv vizsgálni ezt a közbenső mérleget.
  A 2. kérdésre már korábban kaptam választ az alábbi számon: [IKT: KSZ-00221/2015] konzultációs kérés Én is igy tartottam helyesnek, és a válaszadónak is az volt a véleménye, hogy nem lehetséges.
  3. Ez a legnehezebb kérdés nekem: szükségesnek tartanám kitérni erre vmilyen formában, bár az egész beszámoló hitelességét megkérdőjelezné kicsit. Mindattól függetlenül, hogy a beszámoló egyébként teljesen rendben van, tökéletes. A vezetői levél elégséges lehet? Az is lehet, hogy túlértékelem ezen problémát, és semmilyen észrevétel, következmény nincs."

  2017. november

  Tovább a válaszhoz


  "Az általam könyvvizsgált Kft. felkért, hogy segítsek elkészíteni új számviteli politikájukat és egyéb pénzügyi szabályzataikat.

  Kérdés
  Összeférhetetlen-e a megbízás elvállalása a beszámoló könyvvizsgálatára kapott megbízással?

  A kérdező által jónak ítélt válasz, megoldás, beleértve a kérdező által lényegesnek ítélt törvényi hivatkozásokat, felhasznált szakirodalmi anyagokat.
  A 2014. május 17-től érvényes etikai szabályzat "B) A könyvvizsgálói hivatás magatartási szabályai 3. Összeférhetetlenség szabályai része kimondja: "3.1.2. Nem lehet egyéb üzleti kapcsolat – ide nem értve a Kkt. 3. § (2) bekezdésének a) és b) pontjába tartozó tevékenységeket – a könyvvizsgáló és/vagy a könyvvizsgáló cég, valamint az ügyfél (megbízó) és/vagy érdekeltségei között." A Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény 3. § (2) E törvény alkalmazásában jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenységen kívüli egyéb szakmai szolgáltatás b) a gazdálkodó alapításával, átalakulásával, jogutód nélküli megszűnésével, folyamatos működésével, gazdálkodásával, információs rendszerével kapcsolatos pénzügyi, adó- és járulék-, vám-, számviteli és kapcsolódó számítástechnikai, szervezési szakértői tevékenység, szakvélemény készítése, az ezekkel kapcsolatos tanácsadás, ideértve - külön jogszabályban meghatározott feltételek fennállása esetén - az igazságügyi könyvszakértői tevékenységet is. Véleményem szerint a szabályzatok elkészítése egyfajta szakértői tevékenység, amely nem jelent részvételt a könyvelési folyamatokban, így nem összeférhetetlen a könyvvizsgálói megbízatással."

  2017. szeptember

  Tovább a válaszhoz


  "A vállalkozás uszodai és élményfürdő szolgáltatást nyújt. Városi sportrendezvény alkalmával a résztvevők (magánszemélyek) egy részének ingyenes szolgáltatást nyújt a fürdő. A teljesítés érdekében felmerülő költségek egyértelműen nem állapíthatók meg.

  Kérdés
  A megjelölt ingyenesen nyújtott szolgáltatás számviteli elszámolása és elbírálása az egyes adónemekben.

  A kérdező által jónak ítélt válasz, megoldás, beleértve a kérdező által lényegesnek ítélt törvényi hivatkozásokat, felhasznált szakirodalmi anyagokat.
  Véleményem szerint az Áfa törvény 14.§ (2) szerint ellenérték fejében végzett szolgáltatásnyújtás szerinti áfa kötelezettség érvényesül. Az áfa alapját az egyébként fizetendő jegyek értéke alapján rögzíteném. Az áfát is magában foglaló névérték alapján számolnám az egyes meghatározott juttatás szerinti adóvonzatot (szja és eho).
  A könyvekben a fizetendő áfát az egyéb ráfordítások között (T 86 - K 467), a fizetendő szja-t és eho-t a személyi jellegű kifizetésekkel (T 55 - K 46) szemben rögzíteném."

  2017. szeptember  Tovább a válaszhoz


  "Egy cégnél („A Kft”) 2016-ban Nav ellenőrzés volt. Az „A Kft ” korábban egy pályázaton vissza nem térítendő támogatást nyert. A pályázati pénzből beszerzett eszközöket, gépeket nem az „A Kft” használta, hanem egy másik cég, a „B Kft”. Mivel a pályázati feltétel szerint 3 évig a pályázatot nyerő cégnek kell hasznosítani a pályázati pénzen vásárolt eszközöket, az „A Kft”az eszközök használatáért nem számlázott ki díjat a „B Kft” felé. Az „A Kft” elszámolta az eszközök értékcsökkenési leírását ( T 57 - K 139 ) és a kapott pályázati összegből az értékcsökkenéshez kapcsolódó bevételt. (T483-K 96 ). A NAV megállapítása, hogy az „A Kft”-nek azon pályázati eszközök, gépek értékcsökkenését, - amelyeket a „B Kft” használt és az „A Kft” az eszközök gépek használatáért a „B Kft”-nek nem számlázott ki díjat - , el kellett volna határolnia. Ugyancsak az „A Kft” nem számolhatta volna el bevételként a kapott pályázati összegből az értékcsökkenéshez kapcsolódó bevételt. NAV a fentiek miatt Társasági adóhiányt állapított meg, amelyet az „A Kft” rendezett. Mivel az összeg jelentős volt, az „A Kft” a NAV megállapításai alapján időbelileg elhatárolta, a kifogásolt értékcsökkenést ( T 39 K 57 ) és a pályázati bevételből elszámolt összeget is visszakönyvelte (T 96 - K 483)., és 2016-ban az „A Kft” háromoszlopos mérleget készített. 2017-ben a pályázatban kikötött 3 év eltelik, így az „A Kft” visszakönyveli a NAV megállapításai alapján elszámolt időbeli elhatárolásokat, és kiszámlázza „B Kft” részére a „B Kft”által használt eszközök használati díját
  Kérdés
  Kérdés 1.) Az „A Kft” helyesen járt- e el 2016-ban, amikor a NAV megállapításai alapján időbelileg elhatárolta az értékcsökkenést és a pályázati bevételt és háromoszlopos mérleget készített ? 2.) 2017-ben úgy gondoljuk, hogy az „A Kft” helyesen jár el, amikor a NAV megállapítás alapján elszámolt az elhatárolásokat visszakönyveli? Mielőbbi szíves válaszukat köszönjük.
  A kérdező által jónak ítélt válasz, megoldás, beleértve a kérdező által lényegesnek ítélt törvényi hivatkozásokat, felhasznált szakirodalmi anyagokat.
  Úgy gondolja a cég, hogy helyesen járt el, és 2017-ben is helyesen fog eljárni."

  2017. augusztus

  Tovább a válaszhoz


  "A Pmt. a tényleges tulajdonosra vonatkozóan a következő definíciót adja: 2007. évi CXXXVI tv. 3. § r) tényleges tulajdonos: ra) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben közvetlenül vagy - a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 8:2. § (4) bekezdésében meghatározott módon - közvetve a szavazati jogok vagy a tulajdoni hányad legalább huszonöt százalékával rendelkezik, ha a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet nem a szabályozott piacon jegyzett társaság, amelyre a közösségi jogi szabályozással vagy azzal egyenértékű nemzetközi előírásokkal összhangban lévő közzétételi követelmények vonatkoznak, rb) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben - a Ptk. 8:2. § (2) bekezdésében meghatározott - meghatározó befolyással rendelkezik, ...továbbá re) az ra)-rb) alpontokban meghatározott természetes személy hiányában a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet vezető tisztségviselője;
  Kérdés
  Ha az ügyfelünk tulajdonosa nem magánszemély, hanem 100 %-ban egy másik társaság, akkor a fenti re) pont szerint (... természetes személy hiányában a jogi személy ... vezető tisztségviselője) melyik jogi személy vezető tisztségviselőjét kell azonosítani: az ügyfelünk vezető tisztségviselőjét vagy az ügyfelünk tulajdonosának vezető tisztségviselőjét?
  A kérdező által jónak ítélt válasz, megoldás, beleértve a kérdező által lényegesnek ítélt törvényi hivatkozásokat, felhasznált szakirodalmi anyagokat.
  Véleményem szerint nem az ügyfelünk, hanem az ügyfelünk tulajdonosának vezető tisztségviselőjét kell azonosítani, de a megfogalmazás szerintem nem egyértelmű. Ha magánszemély lenne a tulajdonos, akkor az ra) és rb) pontok szerint a tényleges tulajdonos "az a természetes személy, aki jogi személyben .... befolyással rendelkezik", itt a jogi személy egyértelműen az ügyfelünket jelentené, hiszen benne van a magánszemélynek befolyása. Ezen logika mentén az re) pontban említett "jogi személy" kifejezés is az ügyfelünket kell, hogy jelentse, de ennek nem látom sok értelmét."

  2017. augusztus

  Tovább a válaszhoz


  "Ügyfelünk termékforgalmazási keretmegállapodás keretében értékesít termékeket partnerei felé. A szerződés határozott idejű (1 évre szól) és tartalmaz egy visszaszállítási lehetőséget az eladatlan termékekre vonatkozóan a szerződés lejártakor, egy végső elszámolás keretében. A szerződés ide vonatkozó része az alábbi: 1. Forgalmazó záró elszámolás formájában köteles írásban tájékoztatni Eladót a nála eladatlan készletként nyilvántartott termékről. 2. Forgalmazó a záró elszámolás alapján el nem adott, nála készletként nyilvántartott, a vásárolt teljes mennyiség 10%-át meg nem haladó mennyiséget – saját költségén – visszaszállíthatja Eladónak. Eladó a bontott, sérült, megváltozott csomagolású terméket nem köteles visszavásárolni. 3. Eladó a Forgalmazótól befogadott, bontatlan, sérülésmentes, változatlan csomagolású, visszaszállított termékek Forgalmazó által már megfizetett értékét 100%-ban visszafizeti Forgalmazónak. Amennyiben Forgalmazó a visszaszállított termékért még egyáltalán nem fizetett ellenértéket, ebben az esetben Eladó erről helyesbítő számlát állít ki. 4. A visszáruként befogadott, visszaszállított termék ellenértékét Eladó a visszaszállítás napjától számított 14 napon belül utalja vissza Forgalmazónak, illetve jogosult a visszaszállított termék ellenértékét a Forgalmazó esetlegesen fennálló tartozásába beszámítani.
  Kérdés
  Kérdésünk tehát a fentiekkel kapcsolatban az alábbiak: 1. Jól értelmezzük-e, hogy a szerződés szerinti visszaszállítás esetében minden esetben az Eladó állít ki helyesbítő számlát? 2. Jól értelmezzük-e, hogy nem helyes az az elv, amely szerint a Forgalmazó állít ki számlát a visszaszállított termékekről, mivel vele semmilyen megállapodás nem született az alkalmazandó árról?
  A kérdező által jónak ítélt válasz, megoldás, beleértve a kérdező által lényegesnek ítélt törvényi hivatkozásokat, felhasznált szakirodalmi anyagokat.
  Álláspontunk a visszaszállított termékekkel kapcsoltban az, hogy Eladó minden esetben helyesbítő számlát állít ki a visszaszállított termékekről, mint visszáruról függetlenül attól, hogy a korábbi számla kiegyenlítésre került-e már vagy sem és nem a Forgalmazó számlázza ki az Eladó részére, mint saját termékének értékesítését. Indokaink a következők: Véleményünk szerint nem beszélhetünk két jogügyletről, hiszen az értékesítés folyománya a visszavétel lehetősége. Már csak azért sem beszélhetünk két jogügyletről, mert nincs a felek között egy olyan megállapodás, amely szerint a Forgalmazó adott feltételekkel és áron értékesíti a termékét. Ha azt feltételeznénk, hogy a két ügylet teljesen elkülönül egymástól, akkor a Forgalmazó miért pont olyan áron értékesíti a termékeiket, amennyiért megvette? A szerződés fenti 3. pontja nem szerencsésen ugyan, mert csak a ki nem fizetett tételekre vonatkoztat, de egyértelműen leírja, hogy helyesbítő számlát állít ki az Eladó. A fenti 4. pontban is egyértelműsítve van, hogy visszáruról van szó és hogyan történik a pénzügyi rendezés az egyes esetekben. Véleményünk szerint számvitelileg is kifogásolható a Forgalmazó által történő számlázás, mert az Eladó által kibocsátott számla nyilvánvalóan tartalmazza az Eladó árrését is, visszaszállítás esetében pedig a készlet, amely változatlan formában kerül vissza, az árréssel növelt áron kerül bevételezésre és az Eladó kimutat egy olyan árbevételt, amelyet valójában nem realizált. A fenti szerződés meghatározza a maximálisan visszaszállítható mennyiséget, de van olyan szerződés is, amikor a teljes készlet visszakerülhet (100%-os visszavételi lehetőség), tehát ha a Forgalmazó extrém esetben él ezzel a lehetőséggel, akkor tulajdonképpen nem történik változás a készletmennyiségben, a készlet egy jóval magasabb értéken kerülne kimutatásra a könyvekben egy nem realizált árbevétellel együtt, holott a raktárban nem változott semmi. Adójogilag (elsősorban ÁFA tekintetében) nincs különbség a két eljárás között."

  2017. augusztus

  Tovább a válaszhoz


  "Egy pénzügyi vállalkozás gépjármű kézizálog fedezete mellett ad hitelt (kölcsönt) Semmilyen más tevékenysége nincs. Anya, leány, kapcsolt vállalkozása nincs, mezei hazai cég. Négy fő dolgozik a cégnél, éves bevétele (Kezelési díj, kamat stb.) kb. 60 M Ft. Eddig azt hittük, hogy a vállalkozásnak 2018-tól kötelező lesz az IFRS szerint vezetni a könyveit, beszámolóját az IFRS szerint kell összeállítani. A vonatkozó törvényi hivatkozást viszont most nem találjuk. Az alábbi törvényeket néztük meg: • 2000. évi C. törvény a számvitelről - a 9/A paragrafus feltételes módot használ • 2013. évi CCXXXVII. törvény a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról • 2001. évi CXX. törvény a tőkepiacról • 250/2000 Korm. rendelet a hitelintézetek és a pénzügyi vállalkozások éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól • A 2015. évi CLXXVIII. törvény a nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok egyedi beszámolási célokra történő hazai alkalmazásának bevezetéséhez kapcsolódó, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról Hatályon kívül helyezve: 2010. évi CXXX. törvény 12. § alapján. Hatálytalan: 2017. I. 2-től (Természetesen a 2018-as időállapotot néztük)
  Kérdés
  Az említett vállalkozásnak kötelezőn alkalmaznia kell-e az IFRS-t 2018-tól vagy sem? Illetve ha 2018-tól nem kell, akkor más határidő vonatkozik e rá? köszönettel: Kurunczi Imre
  A kérdező által jónak ítélt válasz, megoldás, beleértve a kérdező által lényegesnek ítélt törvényi hivatkozásokat, felhasznált szakirodalmi anyagokat.
  Véleményem szerint nem a már felsorolt törvények alapján (még egyszer) • 2000. évi C. törvény a számvitelről - a 9/A paragrafus • 2013. évi CCXXXVII. törvény a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról • 2001. évi CXX. törvény a tőkepiacról • 250/2000 Korm. rendelet a hitelintézetek és a pénzügyi vállalkozások éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól • A 2015. évi CLXXVIII. törvény a nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok egyedi beszámolási célokra történő hazai alkalmazásának bevezetéséhez kapcsolódó, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról (Hatályon kívül helyezve: 2010. évi CXXX. törvény 12. § alapján. Hatálytalan: 2017. I. 2-től)"

  2017. augusztus

  Tovább a válaszhoz


  "Korábbi időszakban egy általunk könyvvizsgált 100 %-ban önkormányzati tulajdonú társaság esetében az Önkormányzat apporttal kívánt tőkeemelést végrehajtani. Az apport tárgya két telek volt. A telkek nem kerültek átadásra a társaság részére, mert időközben telekrendezés miatt a két telek megszűnt létezni. A hiba 2016. évben feltárásra került.
  A kérdező által tett utólagos szóbeli kiegészítés:
  Az apporttal történő tőkeemelést a cégbíróság bejegyezte 2015-ben az új jegyzett tőkét, de az apportot nem tudták átadni/ nem adták át, mert a 2 telek már nem (így) szerepelt a földhivatali nyilvántartásban. Ennek ellenére 2015-ben Telek - Jegyzett tőke szerepelt a mérlegben, melyet a korábbi könyvvizsgáló el is fogadott. A 2016-os év könyvvizsgálatánál szembesült az új könyvvizsgáló a problémával, mely alapján 3 oszlopos beszámolót alkalmazva a telek a tárgyi eszközök közül kiemelésre került és a Jegyzett, de be nem fizetett tőkében került bemutatásra. Ezt a 2016-os beszámolót a tulajdonos önkormányzat elfogadta, azonban most utóbb a polgármester a Jegyzett, de be nem fizetett tőke, mint saját tőke elem soron való kimutatással nem ért egyet.
  Kérdés
  Az apport meghiúsulásának számviteli rendezése tekintetében kérjük szíves állásfoglalásukat!
  A kérdező által jónak ítélt válasz, megoldás, beleértve a kérdező által lényegesnek ítélt törvényi hivatkozásokat, felhasznált szakirodalmi anyagokat.
  A társaság a 2016. évi beszámolójának középső oszlopában mutatta ki a különbözet, az előző évek módosításai között. Az ingatlanok értéke csökkent, vele szemben a saját tőke csökkenés (jegyzett, de még be nem fizetett tőke) került kimutatásra."

  2017. augusztus

  Tovább a válaszhoz


  "Állásfoglalási kérésünk a Számviteli törvény 43 §-hoz kapcsolódik: (3) A külföldi székhelyű vállalkozás magyarországi fióktelepe az egyéb rövid lejáratú követelések, illetve az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek között köteles kimutatni a külföldi székhelyű vállalkozással vagy annak más fióktelepével szembeni követeléseit, illetve kötelezettségeit, ideértve azokat a tételeket is, amikor a fióktelep vevői, megrendelői az ellenértéket közvetlenül a külföldi székhelyű vállalkozásnak, vagy más fióktelepének fizetik meg, illetve a fióktelep olyan kötelezettségét, amelyet a külföldi székhelyű vállalkozás, vagy annak más fióktelepe közvetlenül egyenlít ki. A pénzügyileg nem rendezendő követeléseket és kötelezettségeket év végén egymással szemben össze kell vezetni és a forintban mutatkozó különbözetet a pénzügyi műveletek egyéb bevételeként, illetve a pénzügyi műveletek egyéb ráfordításaként kell elszámolni. Esetünkben a magyarországi Fióktelepnek, EU tagállamban székhellyel rendelkező anyavállalata van. A Fióktelep működése során elfordul, hogy az anyacég közvetlenül rendezi a Fióktelep kötelezettségeit, de fordított esetre is van példa, amikor a Fióktelep követeléseit a partnerek közvetlenül az anyacég bankszámlájára teljesítik. A Számviteli tv. 43 §-nak (3) megfelelően mutatjuk ki ezeket a követeléseket és kötelezettségeket év közben, de a kérdésünk az év végi teendőkkel kapcsolatos. Ha év végén kompenzáljuk a követeléseket és kötelezettségeket és az egyenleget átvezetjük a pénzügyi műveletek egyéb bevételei/ráfordításai közé, akkor a Fióktelep könyvelésében kimutatunk egy valótlan eredményt. Szükséges minden év végén összevezetni a kötelezettségeket és követeléseket és az eredményt elszámolni (azaz minden évben megszüntetni a követelés/kötelezettség egyenlegét), vagy a törvény ezen rendelkezése csak az év végi, nem realizált árfolyam-különbözetek elszámolását hivatott szabályozni (az év végi átértékelést az ugyanazon partnerrel szemben fennálló követelésekre és kötelezettségekre ne külön végezzük el , hanem az összevont egyenlegének megfelelően)?
  Kérdés
  Szükséges minden év végén összevezetni a kötelezettségeket és követeléseket és az eredményt elszámolni (azaz minden évben megszüntetni a követelés/kötelezettség egyenlegét), vagy a törvény ezen rendelkezése csak az év végi, nem realizált árfolyam-különbözetek elszámolását hivatott szabályozni (az év végi átértékelést az ugyanazon partnerrel szemben fennálló követelésekre és kötelezettségekre ne külön végezzük el , hanem az összevont egyenlegének megfelelően)?
  A kérdező által jónak ítélt válasz, megoldás, beleértve a kérdező által lényegesnek ítélt törvényi hivatkozásokat, felhasznált szakirodalmi anyagokat.
  Szükséges minden év végén összevezetni a kötelezettségeket és követeléseket és az eredményt elszámolni (azaz minden évben megszüntetni a követelés/kötelezettség egyenlegét), vagy a törvény ezen rendelkezése csak az év végi, nem realizált árfolyam-különbözetek elszámolását hivatott szabályozni (az év végi átértékelést az ugyanazon partnerrel szemben fennálló követelésekre és kötelezettségekre ne külön végezzük el , hanem az összevont egyenlegének megfelelően)?"

  2017. augusztus

  Tovább a válaszhoz


  "Az általunk könyvvizsgált Társaság könyvelése külföldön történik a cégcsoport által használt könyvelési rendszerben (Oracle). Vizsgálatunk során megállapítottuk, hogy mind a számviteli könyvelés dátuma, mind az ÁFA teljesítés dátuma helyett a Társaság a számla keltére könyvelte a gazdasági eseményeket a teljes pénzügyi évben. Mind a kimenő, mind a bejövő számlák között vannak termékértékesítés (beszerzés), illetve szolgáltatás (folyamatos és eseti) nyújtás (igénybevétel). 3 hónap tételes felülvizsgálata után arra a következtetésre jutott a Társaság, hogy az egyes elszámolási időszakokban az ÁFA fizetési kötelezettsége nem változna jelentősen, ezért nem fogják módosítani az eddig alkalmazott gyakorlatot sem visszamenőleg, sem pedig a jövőre nézve. A számviteli beszámolóban lévő egyenlegek helyességét a fordulónap előtti és utáni tranzakciók tételes vizsgálata alapján fogják megfelelően bemutatni.
  Kérdés
  Milyen jelentést adhat ki ilyen esetben a könyvvizsgáló?
  A kérdező által jónak ítélt válasz, megoldás, beleértve a kérdező által lényegesnek ítélt törvényi hivatkozásokat, felhasznált szakirodalmi anyagokat.
  Ha a Társaság a fordulónap előtti és utáni tételek tételes vizsgálatával és módosításával biztosítani tudja, hogy a beszámolóban bemutatott egyenlegek megfeleljenek a 2000. évi C törvény a számvitelről előírásainak, beleértve az ÁFA-val érintett tételek helyes bemutatását is, de sem az ÁFA tételes és teljes éves önellenőrzése sem az év közbeni gazdasági események számviteli teljesítése nem kerül helyesbítésre véleményem szerint adható minősítés nélküli könyvvizsgálói jelentés. A feltárt hibát/hiányosságot pedig vezetői levél keretében kell kommunikálni a Társaság felé kiemelve, hogy ez milyen kockázatokkal jár."

  2017. augusztus

  Tovább a válaszhoz


  "Bérbeadó társaság 10 éves bérleti szerződést kötött a következők szerint: „A bérleti jogviszony 2017. január 1. naptól kezdődően 6 hónapos bérleti díj mentes időszak után további 10 éves határozott időtartamra szól, azaz 2027. június 30. napjáig szól. … A Felek a bérleti díjat 2017. július 1-től 300 EUR + ÁFA összegben állapítják meg.
  Kérdés
  Hogyan kell elszámolni a könyvekben a 10,5 éves időszakra járó bérleti díjat?
  A kérdező által jónak ítélt válasz, megoldás, beleértve a kérdező által lényegesnek ítélt törvényi hivatkozásokat, felhasznált szakirodalmi anyagokat.
  Összes járó bérleti díj: 10*12*300 EUR=36.000 Eur. Egy hónapra jutó bérleti díj: 285,71 EUR (36.000 EUR /126) 2017. évben elszámolandó bevétel: 285,71*12=3.428,52 EUR Számviteli törvény 32. § (1) Aktív időbeli elhatárolások Szakirodalmi anyag: Számviteli levelek Bérleti díj kedvezménnyel Megjelent a Számviteli Levelek 293. számában (2013. október 10.), 6031. kérdésszám alatt Kérdés: Irodabérleti szerződést kötöttünk 36 hónapra, 2013. januártól. A bérleti díj 12 euró/négyzetméter havonta, de a bérbeadó kedvezményt biztosított úgy, hogy az első és második bérleti év első 5-5 hónapjában a bérleti díj felét kedvezményként elengedik. Így 2013. januártól májusig a négyzetméterár 6 euró, júniustól decemberig 12 euró. 2014-ben ugyanígy, majd 2015-ben minden hónapban 12 euró a négyzetméterár. Mivel szerződésbe foglalták a 3 évre történő vállalást és a kedvezményt, a bérleti díjat arányosan kell elosztani a 36 hónap alatt, és a 2013. évi zárásnál a passzív időbeli elhatárolásokkal szemben költséget kell elszámolni. Jól gondolom? Válasz: A kérdésben leírt következtetéssel egyetértünk, az az időbeli elhatárolás számviteli alapelvből következik. (Az olyan gazdasági események kihatásait, amelyek két vagy több üzleti évet is érintenek, az adott időszak bevételei és költségei között olyan arányban kell elszámolni, ahogyan az alapul szolgáló időszak és az elszámolási időszak között megoszlik.) A kérdés szerint a bérleti szerződés 36 hónapra vonatkozik. A kérdező társaság a kedvezményt (a csökkentett díjfizetés lehetőségét) azért kapta, mert 3 évre kötötte meg a bérleti szerződést. (Feltételezzük, ha a 3 év lejárata előtt a bérleti jogviszonyt a társaság megszüntetné, akkor a díjkedvezményt utólag meg kellene fizetnie.) A kérdésben leírtak alapján, 100 négyzetméterrel számolva a bérleti díj - 2013-ban 11 400 euró, - 2014-ben 11 400 euró, - 2015-ben 14 400 euró, - együttesen három év alatt 37 200 euró, amelyből az egy évre jutó bérleti díj 12 400 euró. Így 2013-ban a számlázott 11 400 euró költségként elszámolt összegén túlmenően 1000 euró bérleti díjat az igénybe vett szolgáltatások költségei között, a passzív időbeli elhatárolásokkal szemben el kell számolni. Hasonló módon 2014-ben is. Majd 2015-ben a számlázott 14 400 euró költséget csökkenti a 2013., 2014. években elhatárolt, együttesen 2000 euró költség a passzív időbeli elhatárolások megszüntetésével."

  2017. augusztus

  Tovább a válaszhoz


  "A SZT 6 számú melléklet II rész ( konszolidált eredménykimutatás eltérései a 2. számú melléklet szerintitől) 3 pontjának előírása szerint: A 13 . Kapott (járó) osztalék és részesedés sor helyett a következő sorokat kell felvenni: 13/a. Kapott osztalékok társult vállalkozástól 13/b. Kapott osztalékok egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozástól
  Kérdés
  Ha a konszolidált beszámoló eredménykimutatását a fentiek szerint javítjuk, és nem hagyjuk meg a 2 számú melléklet szerinti éves beszámoló eredeti sorait, amelyek a következők: 13. Kapott (járó) osztalék és részesedés ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott akkor a 2016 évben kapcsolt vállalkozástól kapott és a pénzügyi műveletek bevételei között elszámolt osztalékot a konszolidált eredménykimutatásban nem tudjuk kimutatni.
  A kérdező által jónak ítélt válasz, megoldás, beleértve a kérdező által lényegesnek ítélt törvényi hivatkozásokat, felhasznált szakirodalmi anyagokat.
  Véleményem szerint a törvény szövegét úgy kell értelmezni, hogy az éves beszámoló eredménykimutatásának sorait a fenti 2 sorral ki kell egészíteni és nem helyette felvenni!"

  2017. augusztus

  Tovább a válaszhoz


  "Szüneteltető státuszban végezhet-e a Könyvvizsgáló igazságügyi szakértői tevékenységet?"


   2017. július

  Tovább a válaszhoz


  "Egy Kft. egyszerűsített éves beszámolóját a vállalkozás folytatásának elve alapján készítette, mely információ a kiegészítő mellékletben rögzítésre került. A rendelkezésemre álló információk alapján a vállalkozás folytatásának elve a beszámoló készítése során, nem helytálló, ezért a véleménynyilványítás visszautasítása vélemény kiadását tervezem. Nem áll rendelkezésre olyan alternatív megoldás, elfogadható tény, amivel a vállalkozás folytatásnak elve igazolható/bizonyítható lenne."

  Kérdés
  A véleménynyilvánítás visszautasításának alapja szakasznak mennyire kell részletesnek lennie?
  Elégséges, ha ez a szakasz csak azt az egy fő dolgot tartalmazza, ami miatt a véleménynyilvánítás visszautasítása történik, vagy egyéb a beszámoló egyes soraira vonatkozóan is fel kell sorolni azokat az eltéréseket, amiket megállapítottam, hasonlóan, mintha tiszta záradékot adnék figyelemfelhívással?
  Hogyan kerülhető el, hogy a könyvvizsgálói jelentés ebben az esetben ne legyen önmagát beteljesítő jóslat?
  Hol lelhető fel olyan irodalom, cikk, felsorolás stb. ami az 570. témaszámú standard A33-as pontjában leírt „… rendkívül ritka esetekben megfelelőnek tarthatja a véleménynyilvánítás visszautasítását ..”-ra magyarázatot, eligazítást ad? Kérem, definiálják, mit értsek ez alatt?
  Mikor kell felszámolás alapú számvitelt készíteni? Ha egy szállító (aki egyben a Kft. kisebbségi tulajdonosa is) felszámolási eljárást kezdeményezett a cég ellen, és a cég nem tudja a szállítót kifizetni, ez már elégségesek ok a felszámolás alapú számvitel alkalmazására, és/vagy a beszámoló ilyen elvek alapján történő elkészítésére, vagy, ha nem mik azok a kumulatív, vagy egyéb hatások, szempontok, amikor ez bekövetkezik?"

  A kérdező által jónak ítélt válasz, megoldás, beleértve a kérdező által lényegesnek ítélt törvényi hivatkozásokat, felhasznált szakirodalmi anyagokat.
  A könyvvizsgálói jelentés véleménynyilvánítás visszautasításának alapja szakasznak elégséges, csak a fő dolgot tartalmaznia. Miden egyéb megállapítást a könyvvizsgálói munkaprogramban kell rögzíteni, továbbá a vezetés felé kommunikálni, például vezetői levélben, a nem helyesbített hibás állítások hatásainak átadásával.

   2017. július

   

  Tovább a válaszhoz


  "Egy közhasznú gazdasági társaság önkormányzati tulajdonú térségi társulástól vagyonkezelő szerződés alapján eszközöket vett át. Az eszközök értékcsökkenési leírása 2016. évben költségként elszámolásra került.
  A kötelezettséget (átvett vagyon szerződés szerinti értékének megfelelően) hosszú lejáratú kötelezettségként tartja nyilván. Szerződésük értelmében a gazdasági társaság legalább az elszámolt értékcsökkenésnek megfelelő mértékben köteles gondoskodni az eszközök pótlólagos felújításáról, pótlásáról.
  A csatolt cikkben, az időszerű kérdések rovatban arról írnak, hogy a gazdasági társaság köteles lekötött tartalékot képezni az eszközök után elszámolt értékcsökkenésnek megfelelő összegben.
  Kérdésem:
  •a számviteli törvény előírásai között a 38 §. (3) bekezdés g) pontja hivatkozik a más jogszabály alapján történő lekötésről. A jelen gazdasági esemény könyvelését ide kellene besorolni? A 2011. évi CLXXXIX tv. 109. §. (6) bekezdése rendelkezik önkormányzati vagyon kezeléséről, és ezen jogszabály előírja tartalék képzését. De a gazdasági társaságok esetében a számviteli törvény nem alkalmaz tartalék fogalmat, ezért én nem igazán értek egyet ezen könyvelési metodikával. A vagyonkezelői szerződés erre vonatkozóan nem tartalmaz előírást. Ellenben a 0-s számlaosztályban történő nyilvántartást, és az értékcsökkenésnek megfelelő pénzeszköz elkülönítését fontosnak tartom.
  Amennyiben mégis szükséges a lekötött tartalék képzése, megtehető-e, hogy csak az eredménytartalék terhére történik a lekötés, és a tőketartalékban lévő összeget változatlanul hagyják"

  2017. június

  Tovább a válaszhoz


  "Egyik ügyfelem (továbbiakban Alvállalkozó) építési engedélyköteles munka megvalósítása során építési szolgáltatást teljesít. Alvállalkozó saját szolgáltatásának teljesítéséhez az általa kiadott egyedi tervek alapján Szubvállalkozóval legyártatja az épületfelügyeleti rendszerhez szükséges erősáramú- és automatika szekrényeket (továbbiakban: Elektromos szekrény). Szubvállalkozó szerződés szerint az Elektromos szekrényt az építés helyszínére fuvarozza, ott Alvállalkozónak átadja, oly módon, hogy az Elektromos szekrény tehergépkocsiról történő lerakodására, majd a villamos munkálatok (kábelek bekötése, beüzemelése) elvégzésére Alvállalkozó köteles.
  Felek a közöttük létrejött jogviszonyt vállalkozási jogviszonynak minősítették „Alvállalkozói szerződés” megnevezéssel kötöttek szerződést ÁFA felszámítása mellett.

  Kérdés
  1. A fent leírt esetben Szubvállalkozó az Alvállalkozó részére az Általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény rendelkezései szerint miként köteles számla kiállítására? A 142. § (1) bekezdés b) pontja alapján a fordított adózás szabályai (azon áthárított adót nem szerepeltet) szerint, vagy a termékértékesítésre vonatkozó általános szabályok (áthárított adó szerepel a számlán) szerint?
  2. Változtat-e az adójogi megítélésen, ha Szubvállalkozó szereli be az Elektromos szekrényt?
  3. Amennyiben ÁFA továbbhárítására került sor, akkor a szerződés megnevezésére „Szállítási szerződés”esetleg „Adásvételi szerződés” megfelelőbb lenne-e? Szállítási (Adásvételi) szerződésben szerepelhet-e teljesítési visszatartás, teljesítési kötbér? Kötelező-e Szubvállalkozónál a szállítás időpontjára vonatkozó teljesítési dátumra történő számlakiállítás, vagy teljesítésigazoló alapján akkor, amikor Alvállalkozó is kiállíthatja a rész- ill. végszámlákat Megrendelő felé?

  A kérdező által jónak ítélt válasz, megoldás, beleértve a kérdező által lényegesnek ítélt törvényi hivatkozásokat, felhasznált szakirodalmi anyagokat.
  Véleményem szerint jelen esetben a fordított adózás szabályait kell alkalmazni, mert a szerződés megnevezése és tartalma is szolgáltatásnyújtásra vonatkozik.
  Számomra egyértelműbbé tenné a megítélést, ha a telepítést is Szubvállalkozó végezné, mert az esetben egyértelműen szolgáltatásról és nem termékértékesítésről beszélnénk. "

  2017. június

  Tovább a válaszhoz


  "„A” Zrt-nek 100%-os leányvállalata „B” Kft. „A” Zrt. könyveiben a „B” Kft-ben lévő részesedés eredeti bekerülési értéke: 44.100.000 Ft. A részesedés után a Zrt. 29.106.000 Ft értékvesztést számolt el 2014-ben és 2015-ben, így 2016 év végén a részesedés könyv szerinti értéke: 14.994.000 Ft A Zrt-nek egyúttal 9.200.000 Ft összegű kölcsön követelése is fennáll a Kft-vel szemben 2016.12.31-én. 2016.12.21-én a Zrt., mint a Kft. egyedüli tagja, ázsiós tőkeemelés mellett döntött úgy, hogy a Kft-vel szemben fennálló kölcsönköveteléséből 6.600.000 Ft-ot apportál a Kft-be. A 6.600.000 Ft apportból 10.000 Ft jegyzett tőke emelésként, 6.590.000 Ft pedig tőketartalék növekedésként került meghatározásra. A tőkeemelést a cégbíróság 2017.01.17-én bejegyezte. A tőkeemeléssel egyidejűleg, 2016.12.21-én, a Zrt. elhatározta a Kft. végelszámolás útján történő jogutód nélküli megszűnését. A végelszámolás kezdő időpontja: 2017.01.01.
  Kérdés
  Fentiekkel összefüggésben kérdésem: 1. Jogszerű-e a Zrt. fenti eljárása (számviteli, adózási, cégjogi szempontból)? 2. Ha igen, akkor miként kell értékelni 2016.12.31-én a Zrt-ben lévő részesedést és kölcsön követelést? 3. Ha nem, akkor milyen módon tudja rendezni a Zrt. a kialakult helyzetet? Ebben az esetben miként kell értékelni 2016.12.31-én a Zrt-ben lévő részesedést és kölcsön követelést?
  A kérdező által jónak ítélt válasz, megoldás, beleértve a kérdező által lényegesnek ítélt törvényi hivatkozásokat, felhasznált szakirodalmi anyagokat.
  A mellékelt 2012.11.27-i NAV tájékoztató szerint: „Amennyiben az adózónak még vissza- illetve kifizetetlen, tagok által nyújtott kölcsön vagy osztalék kötelezettségük van, azt a végelszámolás zárásáig az alábbi módok valamelyikével rendezni kell: 1) vissza- illetve kifizetik 2) a tagok lemondanak róla, elengedik 3) felszámolást kezdeményeznek. Amennyiben a társaság benyújtja a záró bevallását, azonban sem kifizetés, sem felszámolás kezdeményezés nem történik, vélelmezhető a követelések tagok általi elengedése.” „Más cégek úgy is próbálták a kötelezettségüket rendezni, hogy a tagok kölcsön követeléseivel apportként megemelték a társaság törzstőkéjét. Azonban a tartozásnak ilyen módon történő rendezésére sincs lehetőség. Önmagában a cégbírósági változásbejegyző végzés nem teszi a tőkeemelést adójogi szempontból jogszerűvé, ha maga a tőkeemelés az Art. rendelkezéseibe ütközik. Adózó olyan saját magával szemben fennálló követelést apportált, melynek kielégítésére vagyoni, pénzügyi eszközök hiányában nincs lehetőség és nem is várható, hogy lesz, így az apportált követelés nem bírt olyan vagyoni értékkel, melynek segítségével a társaság eredményes működése helyreállítható lett volna. Az eljárás nem jóhiszemű, hiszen csupán arra irányul, hogy a társaság kötelezettségét oly módon tudja rendezni, mely nem jár pénzügyi teljesítéssel, adójogi vonzattal és így a tartozása eltűnjön, ezáltal meg tudjon szűnni végelszámolással.”

  2017. június

  Tovább a válaszhoz


  "Tevékenységem során felmerült, hogy mikrogazdálkodó beszámolója esetén mely standardo(ka)t kell figyelembe venni a könyvvizsgálói vélemény kialakításánál a könyvvizsgálói jelentéssel kapcsolatos standardokban bekövetkezett jelentős változások miatt. A mikrogazdálkodói beszámoló szabályozását a mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámolóról szóló 398/2012. (XII. 20.) kormányrendelet tartalmazza. Az 1. és a 2.sz. mellékletben szereplő mérleg és eredménykimutatás séma megegyezik az egyszerűsített éves beszámolóéval, kiegészítő mellékletet nem kell készíteni.
  Továbbá egy nem közhasznú egyéb szervezet, egy lakásszövetkezet (társasház) a számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 479/2016.(XII.28.) kormányrendelet szerint készíti a beszámolóját, melynek szintén nem része a kiegészítő melléklet (annak ellenére, hogy a neve egyszerűsített éves beszámoló). Ezen egyéb szervezetekre a Kormányrendelet 30-34.§.-a és a 3. és 4. sz. melléklete vonatkozik. A fentiekhez hasonlóan, a lakásszövetkezet esetében is felmerül a könyvvizsgálói jelentéssel kapcsolatban megfogalmazott kérdés. Tavaly volt séma a kamara honlapján a társasházakra, de most a megváltozott könyvvizsgálati standardok alapján aktualizált jelentésminták között nem találtam a honlapon a társasházakra vonatkozó jelentésmintát.

  Kérdés
  Milyen típusú könyvvizsgálói jelentést kell alkalmazni egy mikrogazdálkodói- és egy lakásszövetkezeti (társasházi) egyszerűsített éves beszámoló esetében?

  A kérdező által jónak ítélt válasz, megoldás, beleértve a kérdező által lényegesnek ítélt törvényi hivatkozásokat, felhasznált szakirodalmi anyagokat.
  Figyelemmel a fentebb hivatkozott jogszabályokra, véleményem szerint a megváltozott (felülvizsgált) ISA 700-as standardban foglaltakat kell alkalmazni mindkét esetben a könyvvizsgálói jelentés kialakításánál."

  2017. május

  Tovább a válaszhoz


  "Utolsó szakasz: Kommunikálom........ a könyvvizsáló jelentés jelentős megállapításait, beleértve a Társaság által alkalmazott belső kontrollnak a könyvvizsgálatunk során általunk azonosított jelentős hiányosságait is.
  Kérdés
  A könyvvizsgáló jelentésben akkor is ez a mondat szerepel, ha nem találtunk az audit során " azonosított jelentős hiányosságot " ?
  A kérdező által jónak ítélt válasz, megoldás, beleértve a kérdező által lényegesnek ítélt törvényi hivatkozásokat, felhasznált szakirodalmi anyagokat.
  Ez befejező szakasz ellentmondásosnak tűnik a " tiszta jelentés " esetén."

  2017. április

  Tovább a válaszhoz


  "A Hpt. 103. §. hatálya alá nem tartozó - hitelintézettel egyenértékű prudenciális szabályozásnak nem megfelelő – pénzügyi vállalkozás az által nyújtott kölcsönök törlesztési késedelméhez kapcsolódóan rendszeresen jut késedelmi kamatbevételhez, melyet hosszú évek óta az egyéb bevételek között szerepeltet a magyar számviteli törvény szerinti beszámolójának eredménykimutatásában. Szakemberekkel történt konzultáció során felmerült, hogy ez a gyakorlat téves, mert úgy gondolják, hogy az előbbiek szerinti késedelmi kamatbevételeket helyesen nem az egyéb bevételek között, hanem a kapott kamatok és kamatjellegű bevételek között kell szerepeltetni a pénzügyi vállalkozás eredménykimutatásában.
  Kérdés
  A Hpt. 103. §. hatálya alá nem tartozó - hitelintézettel egyenértékű prudenciális szabályozásnak nem megfelelő – pénzügyi vállalkozás által nyújtott kölcsönök törlesztési késedelméhez kapcsolódóan kapott késedelmi kamatot az egyéb bevételek vagy a kapott kamatok és kamatjellegű bevételek között kell szerepeltetni a késedelmi kamatbevételt realizáló pénzügyi vállalkozás eredménykimutatásában?
  A kérdező által jónak ítélt válasz, megoldás, beleértve a kérdező által lényegesnek ítélt törvényi hivatkozásokat, felhasznált szakirodalmi anyagokat.
  Véleményem szerint nem a szakemberek előbb idézett véleménye, hanem a pénzügyi vállalkozás eddigi gyakorlata a helyes, mert a hitelintézetek és a pénzügyi vállalkozások éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló többszörösen módosított 250/2000.(XII.24) Korm. sz. rendelet (a továbbiakban: SztvVhr.) 10. § (2) bek. d./ pontja csak a bankkölcsönhöz kapcsolódó késedelmi kamatra tartalmaz előírást, ami a szó nyelvtani értelméből következően kizárólag a hitelintézetre (bankra) vonatkozik, pénzügyi vállalkozásra pedig nem, mert a pénzügyi vállalkozás által nyújtott kölcsön vagy hitel semmiképpen nem nevezhető bankkölcsönnek. Igy a Hpt. 103. §. hatálya alá nem tartozó - hitelintézettel egyenértékű prudenciális szabályozásnak nem megfelelő – pénzügyi vállalkozás az által nyújtott kölcsönök törlesztési késedelméhez kapcsolódóan kapott késedelmi kamat esetében az Sztv. Vhr. speciális előírása hiányában a számviteli törvény (a továbbiakban: Sztv.) 77. § (2) bek. b./ pontjának előírásait kell alkalmazni, mely szerint a kapott késedelmi kamat egyéb bevételként számolandó el. Nem változtat a helyzeten az Sztv. Vhr.28. § (1) bek. azon előírása sem, hogy a hitelintézettel egyenértékű prudenciális szabályozásnak nem megfelelő pénzügyi vállalkozás – többek között – köteles alkalmazni az Sztv. Vhr. 10. § (1) – (6) bek.-ben foglalt előírásokat. Az előbbi előírás csakis azt jelentheti, hogy a pénzügyi vállalkozás az Sztv. Vhr. 10. § (1) – (6) bek.-ben foglalt előírásokból mindazon előírásokat köteles alkalmazni, melyek az ezen jogszabályhelyek szövege alapján minden pénzügyi intézménynél alkalmazandó, de semmi esetre sem jelentheti azt, hogy a pénzügyi vállalkozásnak alkalmazni kellene azon előírásokat, melyeket ezen jogszabályhelyekben kifejezetten csak a pénzügyi intézmények egy részére (pld. hitelintézetekre nevesítettek). Igy a pénzügyi vállalkozás nem köteles alkalmazni az Sztv. Vhr. 10: § (2) bek. d./ pontjában foglalt bankkölcsönök utáni késedelmi kamatra vonatkozó előírást, melyet a jogszabályszövegből következően kifejezetten csak a bankokra nevesítettek. Igy a pénzügyi vállalkozás által nyújtott kölcsönök törlesztési késedelméhez kapcsolódóan kapott késedelmi kamat elszámolására az Sztv. 77. §. (2) bek. b./ pont előírását kell alkalmazni és azokat egyéb bevételként kell elszámolni."

  2017. április

  Tovább a válaszhoz


  "Éves beszámolóban az előző évek módosítását külön oszlopban bemutatott tételek szerepelnek.
  Az előző év könyvvizsgálatát más könyvvizsgáló végezte.

  Kérdés
  3 oszlopos éves beszámoló esetén a tiszta könyvvizsgálói jelentésnek
  milyen más elemeket kell tartalmaznia?
  A kérdező által jónak ítélt válasz, megoldás, beleértve a kérdező által lényegesnek ítélt törvényi hivatkozásokat, felhasznált szakirodalmi anyagokat.
  2016. évben a Társaság önellenőrzés keretében a feltárt hibákat a Számviteli tv. (2000. évi C. törvény, 3 §. (3) bek. 3. pontja szerint jelentősnek minősítette, így a Társaság három oszlopos mérleget és eredménykimutatást köteles készíteni. A kérdésünk, hogy ebben az esetben a könyvvizsgálói jelentés kell-e hogy tartalmazzon egyéb kiegészítést, amely visszautalna, hogy a 2016. évi beszámoló tartalmaz az előző évekre vonatkozóan jelentős összegű hibákat. Szeretnénk megjegyezni, hogy a 2015. évet más könyvvizsgáló könyvvizsgálta. Véleményünk szerint a kv. jelentésben az egyéb kérdések szakaszban szükségesnek tartjuk említeni, hogy a közzétett beszámoló tartalmazza az előző évek ellenőrzött hibás adatait is."

  2017. április

  Tovább a válaszhoz


  "A társaság kollektív szerződése tartalmazza, hogy a dolgozót nyugdíjba vonuláskor 1 havi munkabér illeti meg, továbbá legalább 25 éves munkaviszony esetén 1 aranyóra kb. 400.000 Ft értékben.
  Kérdés
  Kötelező-e az IAS 19 Nemzetközi Számviteli Standard alapján aktuáriusi számítást végeztetni és céltartalékot képezni az IFRS-ben? Milyen időtávra (Pl. 25 éves munkavállaló esetén lehetséges 40 éves időhorizont is) Kell-e céltartalékot képezni a magyar számviteli törvény szerint erre a kötelezettségre? Változtat-e a megítélésen, ha a kollektiv szerződésből kivesszük ezt a juttatást és külön belső szabályzatban rendelkezünk róla?
  A kérdező által jónak ítélt válasz, megoldás, beleértve a kérdező által lényegesnek ítélt törvényi hivatkozásokat, felhasznált szakirodalmi anyagokat.
  Az IFRS-ben nagy valószínűséggel, a magyar számviteli törvény szerint a 41 §-a nem egyértelmű. "

  2017. április

  Tovább a válaszhoz


  "A Tulajdonos Zrt. két Zrt.-ben (továbbiakban: A Zrt. és B Zrt.) egyszemélyes tulajdonos. A Tulajdonos Zrt. az A Zrt.-ben lévő eszközök egy részét a B. Zrt.-be kívánja áttenni a 2013. évi V. tv. (Ptk.) 3:45. § (2) a) pontja szerinti beolvadásos kiválás alkalmazásával. A vagyonmérlegekben a - jogelődnél az eszközök csökkenésével egyező összegben az eredménytartalék csökken - jogutódnál az eszközök növekedésével egyező összegben az eredménytartalék nő. A beolvadásos kiválás következtében az A Zrt. és a B Zrt. jegyzett tőkéje nem változott.
  Kérdés
  Kell-e a fenti gazdasági események hatására a Tulajdonos Zrt.-nek A Zrt-ben és B Zrt-ben lévő részesedéseit átértékelni, azaz - az A Zrt.-ben a saját tőke csökkenéssel arányosan a részesedés értékét lehet-e csökkenteni, illetve - a B Zrt.-ben a saját tőke növekedéssel arányosan a részesedés értékét lehet-e növelni?
  A kérdező által jónak ítélt válasz, megoldás, beleértve a kérdező által lényegesnek ítélt törvényi hivatkozásokat, felhasznált szakirodalmi anyagokat.
  Véleményem szerint, mivel az A Zrt. és a B Zrt. jegyzett tőkéje (a részvények darabszáma, névértéke) nem változott, ezért a Tulajdonos Zrt-nél a részesedéseket átértékelni nem lehet. Az A Zrt. saját tőkéjének csökkenése miatt értékvesztési tesztet kell végezni a Tulajdonos Zrt.-nek ebben a társaságban lévő részesedésére"

  2017. április

  Tovább a válaszhoz


  "Az általam könyvvizsgált cég többszázezer cikkféleséget tart nyilván áruként a mérlegében. A számviteli szabályzata szerint készleteiről folyamatos mennyiségi és értékbeli nyilvántartást vezet. A kereskedelmi cég, több mint 30 kiskereskedelmi egységgel és egy központi raktárral rendelkezik. A nemzetközi hálózat részeként kötelezően folyamatos rendszerbe épített leltározást végeznek. Ez azt jelenti, hogy az ütemtervben megállapított időpontokban egy-egy kijelölt termékcsoport teljeskörű leltározására, mennyiségi számlálására kerül sor. Így folyamatosan leltározás alatt állnak a termékek, de nem szükséges minden boltot bezárni egy egész napra, hogy a nagymennyiségű készletet fizikailag is meg tudják számlálni.

  Kérdés
  A Számviteli törvény 69§-nak megfelel ez a fajta elszámolási mód? Azaz attól függetlenül, hogy csak árukészlettel rendelkezik, folyamatos mennyiségi és értékbeli nyilvántartást vezetve a cég, szükséges a fordulónapot megelőző / követő 90 napban történnie egy minden árura kiterjedő számlálásnak, vagy elfogadható ez a folyamatos ütemterv szerű leltározás is. A mennyiségi számlálás folyamatosan történő végrehajtását minden évben dokumentálják, melyből azért kiderül az is, hogy voltak az adott évben termékcsoportok, melyre nem került sor 365 nap alatt, elegendő, ha az a következő évi leltározásban benne van? Eleget tesz ezzel a vállalkozás a számviteli törvény előírásának, és megfelel ez a leltározás a "legalább háromévenként" történő számlálásnak?

  A kérdező által jónak ítélt válasz, megoldás, beleértve a kérdező által lényegesnek ítélt törvényi hivatkozásokat, felhasznált szakirodalmi anyagokat.
  Több kiskereskedelmi Társaság kiegészítő mellékletében fellelhető információk alapján ez a folyamatos készlet leltározás egy nemzetközileg elismert módszernek látszik, egyrészt a költségek hatékony csökkentése, másrészt a működés zavartalan fenntartása érdekében. Véleményem szerint nem kifogásolható a folyamatos leltározás, hiszen az a valóságban megteremti a 3 évnél gyakoribb leltározás kivitelezését, ugyanakkor nem rendelhető egyetlen fordulónaphoz sem teljeskörű 100%-os leltárfelvétel."

  2017. április

  Tovább a válaszhoz


  "2016. 01.01-el jogelőd nélkül megalakul a társaság, de csak 2016.02.01-el jegyzik be a Cégbíróságon, azaz egy hónapig előtársaságként működik. Az előtársasági időszakról forint alapú beszámolót készít, tesz közzé (elindult a termelés, értékesítés). 2016.02.01-el forintos könyvvezetésről áttérnek eur könyvvezetésre. Az áttérés napjára vonatkozóan készült külön mérleget könyvvizsgálóval nem hitelesítették. 2016. 02.01-től kezdődő éves beszámolójára könyvvizsgálati kötelezettség áll be a 155 § (4) bekezdése alapján.

  Kérdés
  Hogyan kell rendezni a deviza áttérés miatt elmaradt könyvvizsgálói jelentést? Megfelelő megoldás, ha a 2016.02.01-től kezdődő éves beszámoló könyvvizsgálatáról kibocsátott könyvvizsgálói jelentésben utalok rá, hogy a deviza áttérés miatti eur mérleg, mint az éves beszámoló nyitó egyenlegeit is megvizsgáltam?

  A kérdező által jónak ítélt válasz, megoldás, beleértve a kérdező által lényegesnek ítélt törvényi hivatkozásokat, felhasznált szakirodalmi anyagokat.
  A számviteli tv. 145 § (5) bekezdése írja elő, hogy a deviza áttérés napjára vonatkozóan külön mérleget kell készíteni és könyvvizsgáló által hitelesített külön mérleg alapján kell a könyveket megnyitni az áttérés napját követő nappal. Most már csak utólag tudok a nyitóegyenlegekre vonatkozóan bizonyítékokat szerezni és meggyőződni annak helyességéről."

  2016. március

  Tovább a válaszhoz


  "Partnerünk 2016.12.27-én számlát állított ki egy a tulajdonában lévő ingatlanról. Az adásvételi szerződést 12.28-án benyújtották az illetékes kormányhivatalhoz, ahol azt befogadták, iktatták, a hatósági eljárás megindult, erről értesítést kapott az eladó. A szerződésben tulajdonjog fenntartást kötött ki az eladó a vételár teljes kiegyenlítéséig, mely nem történt meg 2016-ban, csupán 2017. január-február hónapokban két részletben. A birtokba adásra vonatkozóan 2017.12.31-i határidőt jelöltek meg a felek, ez nem történt meg a mai napig sem, legalábbis erre vonatkozó okmányt nem ismerünk, a közüzemi szolgáltatók továbbra is az "eladó" felé számláznak, aki befogadja ezeket a számlákat és kiegyenlíti őket. Az értékesítő társaság kivezette könyveiből az ingatlant egyéb ráfordításként és elszámolta egyéb bevételként a vételárat. Az ügylet jelentős nyereséget tartalmazott és ÁFA-mentes volt.

  Kérdés
  Megfelel-e partnerünk eljárása a számviteli törvény előírásainak, a Ptk-nak, ÁFA-tv-nek? Ha a birtokba adás mégis megtörtént volna 2016-ban, úgy helyes lenne-e a követett elszámolás?

  A kérdező által jónak ítélt válasz, megoldás, beleértve a kérdező által lényegesnek ítélt törvényi hivatkozásokat, felhasznált szakirodalmi anyagokat.
  Véleményünk szerint birtokba adás híján a dolog (ingatlan) átengedése/átadása nem történt meg, az ÁFA-tv. szerint nem történt értékesítés (sőt a Ptk. szerint sem), a számlázás helytelen. A tulajdonjog nem szállt át a vevőre 2016-ban, birtokába sem került az ingatlan, véleményünk szerint nem lehet kivezetni a könyvekből, nem lehet ezzel kapcsolatban ráfordítást és bevételt elszámolni, a kiállított számlát érvényteleníteni kellene. Pénzeszköz és egyéb eszköz átadása sem történt 2016-ban ezzel az ügylettel összefüggésben, így semmiféle könyvelési feladat nincs, a beszámolóban nem szerepelhet. Esetleg a beszámoló kiegészítő mellékletében lehetne bemutatni az ügyletet a későbbi (2017.?) jelentős vagyoncsökkenésre figyelemmel."

  2017. március

  Tovább a válaszhoz


  "2016. évtől megváltozott a számviteli törvényben az osztalék kezelése, csak a tárgyévben jóváhagyott osztalékot szabad lekönyvelni.

  Kérdés
  Mit kell kimutatni a cash flow kimutatás fizetett, fizetendő osztalék során 2016-tól?

  A kérdező által jónak ítélt válasz, megoldás, beleértve a kérdező által lényegesnek ítélt törvényi hivatkozásokat, felhasznált szakirodalmi anyagokat.
  A számviteli törvény szerint: A "13. Fizetett (fizetendő) osztalék, részesedés” sorban az adott időszak után fizetett (fizetendő) osztalék, részesedés és a kamatozó részvények után fizetett (fizetendő) kamat összegét kell kimutatni. 2016. évet megelőzően a gyakorlat szerint a tárgyévben jóváhagyott osztalékot szerepeltettük ezen a soron, a saját értelmezésem szerint ez 2016-tól sem változott, tehát csak akkor szerepel adat ezen a soron, ha a társaság tárgyévben hagyott jóvá osztalékot, a 2015. évi osztalék kifizetését nem itt kell szerepeltetni, hanem az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek soron, különben mindkét évben ugyanaz az összeg szerepelne ezen a soron, ha a társaság kifizetné teljesen a 2015. évi osztalékot 2016-ban, és 2016-ra nem állapítana meg osztalékot, ami szerintem zavaró lenne. Vagy alkalmazzuk az IFRS szerinti módszert, és az osztalékkötelezettség állományváltozása szerepeljen ezen a soron?"

  2017. március

  Tovább a válaszhoz


  "A számviteli törvény 20. paragrafusában a devizás könyvvezetésnél csak az éves beszámolót említi, az egyszerűsített éves beszámolót nem.
  Kérdés
  Ha egy társaság devizában vezetheti könyveit, készíthet-e egyszerűsített éves beszámolót, ha a többi feltétel alapján egyébként arra lehetősége lenne?
  A kérdező által jónak ítélt válasz, megoldás, beleértve a kérdező által lényegesnek ítélt törvényi hivatkozásokat, felhasznált szakirodalmi anyagokat.
  A törvény szerint: 17. § (1) A kettős könyvvitelt vezető vállalkozó a 11. § szerinti üzleti évről az üzleti év utolsó napjával, mint mérlegfordulónappal éves beszámolót köteles készíteni, illetve a 9. § (2) bekezdésében előírt feltételek esetén egyszerűsített éves beszámolót készíthet. (2)117 Az egyszerűsített éves beszámolónak az éves beszámolótól eltérő előírásait a 96-98/A. §-ok tartalmazzák. a második paragrafus alapján véleményünk szerint készíthet egyszerűsített éves beszámolót az, aki a könyveit devizában vezeti."

  2017. március

  Tovább a válaszhoz


  "Társaságunk a könyvvizsgálati dokumentációkat elektronikus (WORD, EXCEL, PDF) formában őrzi. A papír alapú dokumentációkat is beszkenneljük és az eredeti papír alapú dokumentációt megsemmisítjük, az alábbiak kivételével: - eredeti, aláírt éves beszámoló és üzleti jelentés, - eredeti, aláírt teljességi nyilatkozat, - eredeti, aláírt határozat a beszámoló elfogadásáról. Az MKVK különböző rendezvényein különböző "listák" hangzanak el arról, hogy mi az, ami meg kell, hogy legyen nálunk papír alapon is, pl. a társaság eredeti (!) készletleltára, a vevői-szállítói egyenlegközlők, stb.

  Mik azok a dokumentumok, amiket eredeti példányban, papír alapon is meg kell őriznünk? Kérem, sorolják fel őket, esetleg a honlapon is közzé lehetne tenni, mert ha jól tudom, erre jelenleg nincs egységes előírás, vagy ha van ilyen előírás, akkor kérem, adják meg annak a forrását. (Nem azt kérem felsorolni, hogy mit kell megőrizni, hanem azt, hogy mit kell eredeti, papír formában megőrizni, mely dokumentumokra nem elég, ha csak szkennelt, PDF formában vannak meg.)

  A kérdező által jónak ítélt válasz, megoldás, beleértve a kérdező által lényegesnek ítélt törvényi hivatkozásokat, felhasznált szakirodalmi anyagokat.

  Megítélésem szerint elegendő a beszámolót (+ az üzleti jelentést), a teljességi nyilatkozatot és a határozatot megőrizni eredeti, papír alapú példányban, bár szerintem ezek a dokumentumok sem veszítenének a hitelességükből akkor sem, ha nem papíron, hanem szkennelve, PDF formátumban őriznénk meg őket."

  2017. március

  Tovább a válaszhoz


  "Egy általam könyvvizsgált Zrt egyik tulajdonosa értékesíti részvényeinek 25 %-át (névérték 21 millió Ft) eladási ár 125 millió Ft. A részesedéést a Zrt vásárolja vissza. Az adás vételi szerződésben rögzítették, hogy a vételár fejében a Zrt a tulajdonában lévő Kft üzletrész egy részét ( 50 % 1,2 millió Ft) adja cserébe és rögzítik, hogy a két befektetés - a bevont és a cserébe adott befektetés - azonos 125 millió Ft értéket képvisel.. A visszavásárlás tényét a cégbíróság bejegyezte.

  Az ügylet számviteli elszámolásához kérek segítséget. Véleményem szerint a részvény fejében azonos értékben adott üzletrész névértéke - 1,2 millió Ft és a megállapodott érték 125 millió különbözetet bevételként kellene elszámolni? A visszavásárlás ténye nem okoz problémát."

  2017. február

  Tovább a válaszhoz


  "Egy civil szervezet (egyesület) rendszeresen pályázati bevételből valósítja meg programjait. A nyertes pályázat alapján támogatási szerződést kötnek, amelyek finanszírozása vegyes, vagy utólagosan az elszámolás elfogadása után, vagy a szerződés aláírása után történik a támogatási összeg kifizetése. A nyertes pályázat nem működési és nem fejlesztési támogatás, hanem a civil szervezet alapító okirata szerinti program megvalósítását támogatja. Pl: a tudatos vásárlás népszerűsítése, felvilágosító kampány szervezése. A pályázat támogatást ad a program költségeihez, támogatott időszak 2015. 08.01-től 2016. 07.31-ig. Jelen esetben a támogatási szerződést a szervezet aláírta, a szerződés szerinti programot elkezdte, de a támogatási összeg csak a mérleg készítése után folyt be, és a támogatási összeg elszámolási kötelezettsége a program végétől számított 30 nap. A támogatási összeg kiutalásának nem volt feltétele elszámolás, részelszámolás.(pl: támogatott program időtartama 2015.08.01-től 2016.07.31-ig, mérleg készítés 2016.01.31-ig, a támogatási összeg befolyt 2016. június 05-én, az elszámolás határideje 2016.08.31., a támogatási összeg 100 pénz. A elszámolásról nem feltétlenül érkezik értesítés, illetve az is előfordulhat, hogy az elfogadás csak egy év múlva érkezik meg. A szervezet a támogatott programot szerződés szerint elkezdte, kiadásai merültek fel, amelyeket elkülönítetten kezelt és 2015.08.01-től 2015. 12.31-ig ez 80 pénz. A beszámoló elkészítésekor az alábbi időbeli elhatárolást alkalmazták, az Szt.32.§. (1) bek-re hivatkozva: "Aktív időbeli elhatárolásként kell kimutatni.......valamint az olyan járó árbevételt, kamat és egyéb bevételeket, amelyek csak a mérleg fordulónapja után esedékesek, de a mérleggel lezárt időszakra számolandók el." T 39.. Aktív időbeli elhatárolás K. 9.... Pályázati bevételek (egyéb bevétel) 80 pénz. Ezt az eljárást a számviteli politikában rögzítették, előzőleg a szervezetnél könyvvizsgálat nem volt. Az elhatárolás alátámasztása: az aláírt támogatási szerződés, a szerződés szerinti kiadások kigyűjtése volt, azaz a ténylegesen felmerült kiadásokra járó bevétel elhatárolása történt meg. Azaz a szerződés alapján a szervezetnek "járó bevétele" keletkezik, mivel a teljes támogatási összeg kiutalása nem elszámolás elfogadásához kötött, mert az még a program megvalósítása közben, de a mérlegkészítés után érkezik meg. A társaság értelmezése szerint az egyéb bevételek között ki lehet mutatni a fenti aktív időbeli elhatárolással a mérlegkészítésig be nem folyt támogatási összegrészt. Másik vélemény szerint: Megkerestem a számviteli törvény támogatásokra vonatkozó részét ( 77.§ 2/d és utolsó bek. és 3/m), tehát : 77. § (1) Egyéb bevételek az olyan, az értékesítés nettó árbevételének részét nem képező bevételek, amelyek a rendszeres tevékenység (üzletmenet) során keletkeznek, és nem minősülnek pénzügyi műveletek bevételeinek. (2) Az egyéb bevételek között kell elszámolni: ... d) a költségek (a ráfordítások) ellentételezésére - visszafizetési kötelezettség nélkül - belföldi vagy külföldi gazdálkodótól, illetve természetes személytől, valamint államközi szerződés vagy egyéb szerződés alapján külföldi szervezettől kapott támogatás, juttatás összegét, ..amennyiben az a tárgyévhez vagy a tárgyévet megelőző üzleti évhez kapcsolódik és azt a mérlegkészítés időpontjáig pénzügyileg rendezték. Az egyéb bevételkénti elszámolásnak nem feltétele a mérlegkészítés időpontjáig történő pénzügyi rendezés, ha külön jogszabály eltérően rendelkezik, illetve a d) pontban foglalt támogatás esetén, ha a támogatási szerződés alapján a mérlegkészítés időpontjáig a támogatással való elszámolás megtörtént. (3) Az egyéb bevételek között kell kimutatni: m) a visszafizetési kötelezettség nélkül kapott, a (2) bekezdés d) pontja alá nem tartozó, illetve nem fejlesztési célra kapott támogatás, véglegesen átvett pénzeszközök összegét E szerint a felmerült kiadásokat kellett volna elhatárolni úgy, hogy: T. 39.... K 59..... 80 pénz. És majd a teljes pályázati összeg beérkezésekor lehet az elhatárolást feloldani.

  Kérem, szíveskedjenek tájékoztatást adni, hogy a fenti eljárások közül: - melyik a helyes és az elfogadható vagy mindkét eljárás helyes, és ebben az esetben a számviteli politikában leírt eljárást célszerű alkalmazni. A kollégákkal és könyvelő ismerősökkel való konzultálás azt mutatja, hogy a gyakorlatban mindkét megoldást alkalmazzák és a könyvvizsgálói vélemény is megoszlik. Továbbképzések alkalmával is feltettem ezt a kérdést, de egyértelmű választ nem kaptam.

  A kérdező által jónak ítélt válasz, megoldás, beleértve a kérdező által lényegesnek ítélt törvényi hivatkozásokat, felhasznált szakirodalmi anyagokat.

  A véleményem az, hogy a jelenlegi számviteli tv.-i megfogalmazás szerint csak akkor lehet a járó bevételt elhatárolni, ha az a mérlegkészítésig befolyt vagy az elszámolás megtörtént. A költségek elhatárolását végképp nem találom életszerűnek, hiszen azok az adott időszakban felmerültek a bérköltségek és járulékai az adott időszakban bevallásra kerültek. Ugyanakkor az életben nagyon gyakori a fenti leírt eset és azt gondolom, hogy az összemérés és valódiság számviteli alapelveknek érvényesülni kell akkor is, ha a megkapott támogatás pénzügyi rendezése a mérlegkészítésig nem folyik be vagy az elszámolás nem történik meg. A valóságban a pályázat tényleges elszámolása után 1-2%-nál nagyobb eltérés az elfogadott és tényleges kiadások között nincs és a kiutalt pályázati összeg 98-99%-ban véglegesítésre kerül. A két alapelv érvényesülése akkor teljesül, ha a a járó bevételt elhatárolom azaz a felmerült költségekhez rendelem. A fenti törvényi hivatkozásban szerepel " Az egyéb bevételkénti elszámolásnak nem feltétele a mérlegkészítés időpontjáig történő pénzügyi rendezés, ha külön jogszabály eltérően rendelkezik." Kérem szíves segítségüket ebben, hogy milyen külön jogszabály rendelkezhet erről, mert Én még ilyennel nem találkoztam, valamilyen speciális egyedi támogatás esetén létezik külön jogszabály? Mégegyszer szeretném kihangsúlyozni, hogy nem fejlesztési célú és nem működési költségre kapott támogatásról van szó."

  2017. február

  Tovább a válaszhoz


  "Magyar társaság fióktelepet létesített Szlovákiában. A fióktelep könyveit euroban vezeti, a magyar társaság teljes körűen könyveli a fióktelep bizonylatait forintban, elkülönítve. A magyar társaság éves beszámolója tartalmazza a fióktelep adatait is. A fióktelep Szlovákiában fizeti meg a nyereségadót az ottani szabályok szerint. A magyar társaság a társasági adó alap megállapítása során a fióktelep által elért jövedelemmel csökkenti az adóalapot. Az euros tételek forintban történő könyvelése miatt és az év végi értékelésekből árfolyam-különbözet keletkezik a magyar társaság könyveiben.
  Kérdés
  1. Az árfolyam-különbözet a külföldről származó jövedelem része-e a Tao szerint? 2. Amennyiben a magyar társaság számviteli politikája szerint másképp kell elszámolni egy adott eszköz értékcsökkenését, mint ahogy azt a szlovák fióktelep teszi, melyik szerint kell elszámolni az értékcsökkenést a hazai számviteli nyilvántartásokban? 3. A fióktelep beszámolójának közzétételére ki kötelezett?
  A kérdező által jónak ítélt válasz, megoldás, beleértve a kérdező által lényegesnek ítélt törvényi hivatkozásokat, felhasznált szakirodalmi anyagokat.
  Törvényi előírás: Tao tv 28.§ Kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezmény 1. Az árfolyam-különbözet része a külföldről származó jövedelemnek, mivel fióktelep nélkül nem lenne árfolyam-különbözet sem 2. A hazai könyvelésben a számviteli politikában foglaltaknak megfelelően kell elszámolni az értékcsökkenést és így eltérő lesz a fióktelep könyvelésében kimutatott értékcsökkenés és nettó érték. 3. A fióktelep beszámolóját külön nem kell közzétenni, a magyar társaság a kiegészítő mellékletben köteles a főbb adatokat bemutatni."

  2017. február

  Tovább a válaszhoz


  "Egy magyar Társaságban (A) egy külföldi illetőségű magánszemély (B) igazgatósági tag, és önállóan képviseli a Társaságot (önállóan ír alá), míg a többi igazgatósági tag párosan.
  E Társaságban (A) a magánszemély (B) nem tulajdonos, de a Társaság anyavállalatában (C)igen, de részesedése éppen nem éri el az 50%-ot. (De itt is önálló aláíró, míg a többi igazgatósági tag párosan, személyekben is megegyezően az A Társasággal.) Léteznek további Társaságok (D), melyekben ezen (B) magánszemély többségi tulajdonos, az ügyvezetőt ő választja, de az ügyvezető a Társaság képviselője, egyedüli aláírója.
  Kérdés
  A TAO kapcsoltság fenn áll e (A) és (D) társaságok között?
  Kapcsoltságot teremt e az, hogy egy magánszemély egy adott társaságban önállóan ír alá, míg a másik társaságban többségi tulajdonosként ő választja meg a vezető tisztségviselőt, aki aláír?)
  A kérdező által jónak ítélt válasz, megoldás, beleértve a kérdező által lényegesnek ítélt törvényi hivatkozásokat, felhasznált szakirodalmi anyagokat.
  A Társasági adó tv. 4.§.23. c) és f) pontjai alapján (A) és (B) Társaságok egymással kapcsoltak.
  Kapcsoltak azon (D) társaságok is, ahol a többségi tulajdonosi befolyás fennáll.
  A Tao tv. 4.§.23. c) és a PTK 8:2§ (többségi befolyás, meghatározó befolyás) kapcsán a szó szerinti értelmezésből nem egyértelmű (A) – (D) illetve (B) - (D) társaságok között fennálló kapcsoltság, ugyanakkor a gyakorlatban a meghatározó befolyás működik."

  2017. február

  Tovább a válaszhoz


  "Gazdasági területen vezető beosztás mellett milyen esély van a könyvvizsgálói tevékenység folytatására? A munkáltatói hozzájárulás biztosított,- mivel aláírási jogkör van a társaságnál? A könyvvizsgálói tevékenység folytatható-e munkaviszony mellett ? Illetve milyen hátrányos következményei vannak az ilyen jogviszonynak? ( pl. Sűrűbb ellenőrzés )
  A kérdező által jónak ítélt válasz, megoldás, beleértve a kérdező által lényegesnek ítélt törvényi hivatkozásokat, felhasznált szakirodalmi anyagokat:
  Nem tudom a választ,- mivel nem tudom mi a gyakorlat ebben a körben. De azt tapasztalom,- hogy a környezetemben már több olyan könyvvizsgáló is van,- aki gazdasági társaságnál vezető pozíciót tölt be munkaviszonyban,- és mellette könyvvizsgál. (Azt nem tudom, hogy bejelentette-e vagy sem.) Nem tudom, hogy hogy fér össze ez a két felelősségteljes beosztás, de én is kaptam felkérést munkaviszonyra, ezért foglalkoztat a kérdés.

  2017. február

  Tovább a válaszhoz


  "Egy átalakulási (beolvadási) folyamat előkészítése, tervezése során találkoztam az alábbi kérdéssel, amelyre nem tudtam pontos, jogszabállyal alátámasztott választ adni. Háttér: Két minimális jegyzett tőkével (3-3 MFt), de jelentős eredménytartalékkal rendelkező cég (kft.) be kíván olvadni egy olyan kft.-be, amelynek jelentős jegyzett tőkéje (100 MFt) van, de nincs eredménytartaléka. Az átalakulás során nem értékelik át a megszűnő jogelődök vagyonát, és nem történik semmilyen átrendezés a tőkeszerkezeten belül. A megszűnő jogelődök tulajdonosai tehát alacsony tulajdoni részt szereznek a változatlan formában továbbműködő (jogutód) cégben, viszont jelentős eredménytartalékot "apportálnak" ide.

  Kérdés
  1. Az átalakulást követően van-e annak bármilyen jelentősége, adóügyi összefüggése, hogy mikor, milyen tulajdonosok működése alatt keletkezett a jogutód eredménytartaléka? 2. Ha az átalakulást követően arról születik döntés, hogy az átalakulás előtt keletkezett eredménytartalékból osztalékot fizetnek ki, milyen tulajdoni arányokat kell a döntéskor, kifizetéskor figyelembe venni: a) az átalakulást követő arányokat, vagy b) mindaddig, amíg erre a FIFO elv alapján fedezet van, az eredménytartalék keletkezésekor fennálló eredeti (megszűnt, beolvadt) cégek tulajdonosait illeti az így megállapított osztalék?

  A kérdező által jónak ítélt válasz, megoldás, beleértve a kérdező által lényegesnek ítélt törvényi hivatkozásokat, felhasznált szakirodalmi anyagokat.
  Ha az "apport-elvből", mint analógiából indulunk ki, akkor az átalakulás előtti saját vagyon kapcsolata a korábbi tulajdonosokkal az átalakulás bejegyzésével megszűnik. Ebből az következik, hogy a beolvadást követően a tulajdonosok már az új tulajdonosi szerkezet szerint lesznek majd jogosultak bármilyen jellegű osztalékra."

  2016. október  Tovább a válaszhoz


  "Egy kft. osztrák banktól kapott ingatlan beruházáshoz hitelt. Ennek törlesztése ennél a banknál megnyitott bankszámláról, folyószámla hitellel biztosított, amire érkeznek vevőktől utalások és történnek szállítói kiegyenlítések is. Jelenleg mikrobeszámolót készít, de jövőre át kell térnie egyszerűsített éve beszámolóra. A negatív hitelszámla gazdasági eseményeinek számviteli elszámolására három éve több fórumon is rákérdezek, de egzakt, megnyugtató választ nem kapok.

  Kérdés
  Kérdések: 1. A deviza számla mindig negatív egyenlet mutat a folyószámla hitel miatt. Milyen árfolyamon kell itt könyvelni a vevő utalásait, a bankszámlára befizetett valutát és milyenen a szállítói kiegyenlítést? 2. A devizahitel számlán milyen árfolyamon kell könyvelni a folyószámla hitelről átvezetett törlesztést? 3. A bank a hitelszámlán a jóváírt törlesztésből levonja a hitel kamatot.Ezt milyen árfolyamon kell könyvelni? Tehát a törlesztés csökkenti, majd a kamat levonásával növeli a devizahitelt. A három esetben, hol keletkezik árfolyamkülönbözet?

  A kérdező által jónak ítélt válasz, megoldás, beleértve a kérdező által lényegesnek ítélt törvényi hivatkozásokat, felhasznált szakirodalmi anyagokat.
  1. A kifizetett deviza, szállítói tartozás kiegyenlítése teljes összegében a 386. számla Követel oldalán lesz, azt a választott napi árfolyamon kell rögzíteni, ugyanis úgy kell kezelni, mint a devizahitel felvétet. De ha nem volt devizabetét-növekedés, akkor a következő napon kifizetett devizát is a napi (de a következő napi) választott árfolyamon kell rögzíteni. A 386. számla Követel oldalának átlagos (súlyozott) árfolyamát akkor indokolt meghatározni, ha a folyószámlahitel így kimutatott összegét egyetlen devizabevétellel nem lehet rendezni, csak többel, esetleg több napon keresztül. Vagyis a szállítói kiegyenlítéssel újabb hitel felvétel történik, ezért napi MNB árfolyamon könyvelem. A vevői kiegyenlítések pedig, mint törlesztések Fifo módszerrel, mivel Mikrobeszámolót készít átlagárfolyamon könyvelem. 2. A devizahitel számla szintén negatív egyenleget mutat. Itt további gond, hogy a folyószámlahitelről kerül átvezetésre, ezért úgy gondolom, hogy lehet az ottani nyilvántartási árfolyamon, így az átvezetésnek nincs árfolyamkülönbsége. 3. A kamatot, amivel növekszik a hitel adott napi MNB árfolyamon kellene könyvelni!? Mikrobeszámoló, átlagárfolyam alkalmazás miatt a hiteltörlesztéseknek árfolyam különbözete nem lesz!? Ugyanis a 386-os számláknak mindig negatív az egyenlege, azt év végén sem kell a hiteltartozásra, csak mint rövidlejáratú kötelezettségen kell megjeleníteni a mérlegben!? 4. Ha áttér 2017-től az egyszerűsített éves beszámolóra a folyamatosság miatt maradna az átlagárfolyamos elszámolás, amit a számviteli politikában majd rögzít,akkor a könyvelés nem változik szerintem. Amiben változást látok, hogy év végén, hiába átlagolt az árfolyam értékelni kell. De talán ezzel a nagy árfolyamkülönbség ki is küszöbölhető!?"

  2016. október

  Tovább a válaszhoz


  "„A” társaságnak 2 magánszemély tagja van 50%-50% tulajdoni hányaddal. „A” társaság jegyzett tőkéje 4 millió Ft, saját tőkéje 80 millió Ft. „A” társaságból kiválás útján létrejön „B” társaság, amiben az „A” társaság egyik tagja lesz az egyedüli tulajdonos. A továbbműködő „A” társaság egyedüli tulajdonosa a másik tag marad. A kiválási szerződés szerinti vagyonmegosztás alapján 56% a kiváló „B” társasághoz kerül, 44 % marad a továbbműködő „A” társaságnál. A kiváló „B” társaság jegyzett tőkéje 3 millió Ft lesz, a továbbműködő „A” társaság jegyzett tőkéje 2 millió Ft-tal felemelésre kerül az eredménytartalékból, így az is 3 millió lesz.

  Kérdés
  Van-e elszámolási kötelezettség a saját tőke összege alapján a továbbműködő „A” társaság – ahová a vagyon 44 %-a kerül – tulajdonosával szemben, arra tekintettel, hogy a kiváló „B” társaság a vagyonfelosztásban a teljes vagyon 56%-át szerzi meg? Amennyiben van elszámolási kötelezettség, akkor az érinti-e a kiváló társaság vagyonmérlegét, abban fel kell-e tüntetni?

  A kérdező által jónak ítélt válasz, megoldás, beleértve a kérdező által lényegesnek ítélt törvényi hivatkozásokat, felhasznált szakirodalmi anyagokat.
  Véleményem szerint ebben az esetben nincs elszámolási kötelezettség, mivel a kiváló és a továbbműködő gazdasági társaság jegyzett tőkéje nem csökkent. A 60/2007. számviteli kérdésre adott választ részletesen levezeti, hogy a tulajdonolt társaságban lévő részesedés megszűnésekor a jegyzett tőkében való részesedés értékének csökkenésével kell számolni. Jelen esetben nem a kilépő tagra vonatkozó rendelkezések az irányadóak, márcsak azért sem, mert a továbbműködő társaság tulajdonosa nem érvényesithet elszámolási igényt a kiváló társasággal illetve annak tulajdonosával szemben miután a szétválási szerződésben rögzitették a vagyonmegoszáts arányát. Azonban az átalakuló társaság jogásza szerint - hivatkozva a 2013. évi CLXXVI. trv. 3§ (1)-(3)-(5) bekezdéseire - a kilépő taggal a tagsági jogviszonya megszűnésének időpontjában fennálló állapot szerint kell elszámolni, a tartozások figyelembe vételével (levonásával) fennmaradó vagyon felosztásával, ha a társasági szerződésben eltérően nem rendelkeztek, a vagyont a vagyoni hozzájárulásuk arányában kell felosztani. A mérlegben kimutatott saját tőke mutatja a társaság vagyonát. A tagsági viszony megszűnésének időpontjában meglévő saját tőkével kell elszámolni. Az elszámoláshoz évközi mérleget kell készíteni – jelen esetben a VÉGLEGES átalakulási vagyonmérleg lesz az elszámolás alapja."

  2016. október

  Tovább a válaszhoz


  "1. Egy ablak kereskedő kft. beépítést is vállal. Ehhez van saját alkalmazott, de felkér külsős cégeket is.
  2. Az ablakok beszerzésekor nagyobb cégektől szállítással kapja a cég, az ára tartalmazza. Vannak olyan beszerzések, amihez fuvarozót kérnek meg.

  Kérdések:
  1. A cégek által beépített ablakok díja alvállalkozói ktg-ként, vagy egyéb igénybevett szolgáltatás? Esetleg az elábét növelő tétel?
  2. A fuvardíj növeli az elábét? Vagy igénybevett szolgáltatás?

  1. Szerintem mivel beépítéssel kéri az ügyfél ez alvállalkozói díj. Nem közvetített szolgáltatás, mert a vevő felé kiállított számlán külön nem kerül feltüntetésre, hogy közvetített szolgáltatást tartalmaz. Ezáltal helyi adó alapot is csökkent ez a szolgáltatás, akár alvállalkozói díj, akár elábét növelő tétel. Én alvállalkozói díjként könyvelem.
  2. A fuvardíj igénybevett szolgáltatásként könyvelem. Indoklásom: Mivel egyidejűleg ugyanazon a szállítóeszközön különböző eszközöket (árukat) szállítanak, és nincs megfelelő műszaki ismérv a megosztáshoz, akkor a szállítási és rakodási költséget a felmerüléskor az igénybe vett szolgáltatások költségeként kell elszámolni. Felmerült szállítási és rakodási költség közötti kapcsolat dokumentálása és ezáltal az adott áru bekerülési értékkénti elszámolása nélkül nem lehet a szállítási és rakodási költséget elábéként figyelembe venni."

  2016. október

  Tovább a válaszhoz


  "Osztalékelőleg közbenső mérleg alapján felvehető, de a 2016. évi beszámolóig nem könyvelhető 2015. évi módszer szerint. Akkor 2016-ban a főkönyvben hol fog szerepelni?"

  2016. október

  Tovább a válaszhoz


  "A Számviteli Törvény előírja a mérleg és az eredménykimutatás átalakítását. Ez jelenti-e azt, hogy a 2015-ös beszámolót új formátumban is el kell készíteni, a főkönyvek nyitását már az új formátumban kell megnyitni? "

  2016. október

  Tovább a válaszhoz


  "Marad-e a könyvvizsgálati kötelezettség az egészségügyi szolgáltatóknál?"

  2016. október

  Tovább a válaszhoz


  "Zrt esetén kell-e kibocsátói minősítés?"

  2016. október

  Tovább a válaszhoz


  "Korlátolt felelősségű társaság két 50-50%-os résesedéssel rendelkező tulajdonosa a társaság szétválasztását határozta el oly módon, hogy a társaságból kiválik egy másik kft. Továbbműködő társaság az egyik tulajdonosé, kiváló társaság a másik tulajdonosé lesz. Kilépő tagok és újonnan belépő tagok nincsenek. Az átalakulás könyv szerinti értéken történik. A két tulajdonos megállapodott az eszközök és a kötelezettségek megosztásában, és ehhez rendelten alakult ki a saját tőke megosztási aránya a vagyonmérleg-tervezetben. A tulajdonosok az eszközökhöz ragaszkodnak, elsősorban a részesedésekhez és követelésekhez, illetve meghatározott kötelezettségeket szeretnének átvállalni, számukra a megosztás nyomán kialakuló vagyonmegosztási arány másodlagos. Az átalakulás bejegyzése után, a végleges vagyonmérleg elkészülte előtt a társaság tulajdonában lévő egyik részesedésre vonatkozóan értékvesztést kell elszámolni, és ennek következtében a kiváló társaság eszközei között kisebb értékkel szerepel az adott részesedés, ezért a kiváló társaságra eső vagyonmegosztási arány a tervezetben foglalt aránynál kisebb lesz. Tulajdonosok nem szeretnének más eszközt kiadni/kivinni a kieső érték helyett, illetve a kötelezettségek megosztásán sem kívánnak módosítani. Mindkét tulajdonos azt szeretné, hogy a vagyonmegosztás aránya módosuljon. Mindkét társaság jegyzett tőkéje, működőképessége biztosított a módosított vagyonmegosztási arány esetén is. A két társaság jegyzett tőkéje természetesen változatlan marad.

  Jogukban áll-e a tulajdonosoknak eltérni a vagyonmérleg-tervezetben szereplő aránytól, és egy másik vagyonmegosztási arányban megállapodni a végleges vagyonmérlegben?

  Megítélésem szerint nincs olyan jogszabály, amely kizárná, ill. megfosztaná a tulajdonosokat attól a joguktól, hogy -- azonos tulajdonosi szándékuknak megfelelően -- az eredeti szétválási szerződést egy kiegészítő, módosító megállapodással megváltoztassák, és az új vagyonmegosztási arányt rögzítsék. A diszpozitív Ptk. (3:47 pontja szerint) szétválásra is vonatkozó 3:134. § paragrafusának 1. pontja csak a jegyzett tőkére írja elő, hogy „az átalakulás befejezése előtt meg kell határozni a jogutód tagjait a tervezett jegyzett tőkéből megillető hányadot..” A 2013. évi CLXXVI. törvény egyes jogi személyek átalakulásáról, egyesüléséről, szétválásáról előírja az átalakulási tervben foglalt vagyonmegosztási arány kötelező közzétételét (19. § 1. b), ugyanakkor nem szerepel kifejezett tiltás az ettől való eltérésre. Megítélésem szerint, amennyiben a hitelezők érdeke nem sérül, a vagyonmérleg-tervezet megosztási arányától el lehet térni. Jelen esetben nem kértek hitelezők fedezet elkülönítést követelésre, a 2013. évi CLXXVI. törvény 10. §-ban foglalt körülmények nem állnak fenn. A hitelezők érdeke ebben az esetben nem sérül, különösen akkor nem, ha például a társaság értesíti hitelezőiket a vagyonmegosztási arány változásokról (a társaságnak kevés számú hitelezője van). "

  2016. június

  Tovább a válaszhoz


  "Két Kft beolvad egy harmadikba.
  Az átalakulási vagyonmérleg-tervezetek és leltárak könyvvizsgálatára vonatkozóan mind a 3 cég részére kell elfogadói nyilatkozat, vagy csak a befogadó cégtől.? Szerződést is csak vele kötünk. Köszönöm a gyors választ! Szücs Gáspárné

  Ugy gondolom, hogy csak a befogadó társaság részére kell az elfogadó nyilatkozatot elkésziteni. "

  2016. június

  Tovább a válaszhoz


  "Felkérést kaptam ajánlat megtételére egy könyvvizsgálatra az árbevételküszöb túllépése miatt kötelezett, de e kötelezettségét elmulasztó társaság korábbi (vélhetően 2013/2014/2015) üzleti éveinek könyvvizsgálatára. A társaságnak volt választott könyvvizsgálója, azonban a beszámoló auditálására egyik évben sem került sor. A társaság könyvvizsgálójának mandátuma 2016.05.31. napján lejárt. Az érintett számviteli beszámolók - könyvvizsgálói jelentés nélkül - már közzétételre kerültek.

  Kérdezni szeretném, hogy a fenti – visszamenőleges évekre vonatkozó - megbízás elvállalható-e? Ha igen, akkor könyvvizsgálói jelentés kibocsátható-e?

  Úgy vélem, hogy a megbízás elvállalható, de a megbízás teljesítése során figyelemmel kell lenni arra, hogy az idő eltelte és a már megtörtént közzétételek miatt az elvégezhető könyvvizsgálati eljárások köre, és ezáltal a könyvvizsgálat hatóköre szinte bizonyosan korlátozott."

  2016. június

  Tovább a válaszhoz


  "A látványcsapatsport TAO támogatásnak ellenőrzéséhez a könyvvizsgáló részéről egy táblázatot kell kitölteni a megvizsgált számlákról, bérekről és járulékokról. A táblázat sorrendjével kapcsolatosan az egyes sportszövetségek elvárásai eltérőek. Nincs egységes álláspont, ezért a megküldött táblázat javítgatása, csoportosítása fölösleges többletmunkát eredményez. Ezenkívül egyes szövetségek a könyvvizsgáló részéről írásos jelentést várnak. A szerződés szerint egyéb megbízásként a számlák, bizonylatok tételes ellenőrzését végezzük, bizonyosságot a sportegyesület gazdasági tevékenységéről nem tudunk semmilyen szinten mondani, mivel erre a feladatra nem vállalkoztunk. A teljességi nyilatkozat is a rendelkezésre és a könyvvizsgáló által átvizsgált bizonylatokra vonatkozik.

  Milyen jelentést adhat a könyvvizsgáló, azonkívül, hogy az általa elkészített bizonylati listán nyilatkozik, hogy azok a valóságban is megtalálhatók, formai hibáktól mentesek, a bizonylatok tartalma az azt alátámasztó dokumentáció alapján valódinak ítélhető. A könyvvizsgálói összesítő kimutatás milyen rendszer és sorrend szerint készüljön, milyen csoportosítást alkalmazzon?

  Az én véleményem szerint egységes rendszert kellene kialakítani pl.: a bizonylatok rögzítése a teljesítés alapján történjen, időrendben. A könyvvizsgáló nem jelentést ad, hanem nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a tételeket megvizsgálta, szabálytalanságot nem talált, megfelel a pályázati kiírásban történő elszámolhatóságnak. "

  2016. június

  Tovább a válaszhoz


  "A vállalkozásnak a 2015-ös év folyamán jul. 31- 10.15-ig terjedő időszakban jártak le a követelések, összesen 1,5 M eur értékben egy szerb vevővel szemben.

  A vevő azóta nem fizet. 2016. február 18-án a vállalkozás eladott egy másik szerb cégnek egy követelést, amely 2015. julius 31 –én lejárt. A követelés összege 182.701 eur volt, az érte megfizetett öszeg pedig 27.405 eur.

  A szerb céget azóta felszámolták. A kiküldött egyenlegközlő nem érkezett vissza sehogyan sem. Olasz anyavállalata ellen be lett adva a fizetési meghagyás az olasz bíróságon. Jelenleg folyik ügyvédi úton az egyeztetés, információink szerint az olasz anya csődeljárás alatt van. Igy itt a hitelezők csődegyezséget próbálnak tető alá hozni. Ezen egyezség még nem született meg.

  A Saldótól kértünk állásfoglalást. Helyesen azt válaszolták, hogy az adós minősítése alapján kell meghatározni. Azzal viszont nem tudok egyetérteni, hogy egy helytelen döntés következménye (ha kellett volna, de a cég nem számolt el értékvesztést) csak maximum 500 E ft mulasztási birság lehet. Mivel az elszámolandó értékvesztés adóalap növelő tétel, igy ennek lehet adófizetési kötelezettsége is.

  Kérdésem, hogy kell-e , szükséges-e értékvesztést elszámolni? És, ha igen milyen mértékben, vagy összegben? Illetve mi lehet a következménye az el nem számolt értékvesztésnek, minden szinten?

  Véleményem szerint szükséges lenne az értékvesztés elszámolása. A mértékére nézve nincs elég információ. Illtetve információ lehet a 2016-os értékesités is. De igazán ettől magasabb értéken is megtérülhet a csődegyezség révén. "

  2016. május

  Tovább a válaszhoz


  "Az auditált társaságom kereskedelmi tevékenységet folytat. Nagy értékű árút értékesített egy arab országba, amely árút közösségi országban vásárolt meg. A beszerzéseket részben arab magánszemély, részben arab társaság finanszírozta meg, azaz minden beszerzéshez kölcsönt nyújtott. A teljes üzlet pénzügyi finanszírozását vállalták. A szerződésben kikötött kamat mértéke 10 %, függetlenül a futamidőtől. A futamidő 2-8 hónap között változott. Megállapítottam, hogy az adott országgal a kettős adóztatást elkerülő egyezmény nincs.
  Magánszemély által nyújtott kölcsön kamatát összevonandó jövedelemként le kellett-e adózni, ha igen a teljes kamat összegének kifizetése után ez hogyan korrigálható? Nem valószínű, hogy a magánszemély visszafizetné az adó összegét. Van-e arra lehetőség, hogy az arab magánszemély nyilatkozata alapján hazájában adózzon? Elfogadható-e a futamidőtől független kamat mértéke?

  Tekintettel arra, hogy a magánszemély arab országával nincs a kettős adóztatást elkerülő egyezmény, véleményem szerint le kellett volna vonni az adó és járulék vonzatokat. Az összeg nagysága miatt azonban - amely összeg a magyar társaságot nehéz anyagi helyzetbe hozná, különösen, hogy a kifizetett kamat összegéből már nem tudja visszavenni az adó és járulék összegét - a külföldi fél nyilatkozata alapján elfogadnám a kinti adózást. A futamidőtől független kamat mértékével kapcsolatban felmerült bennem a nem a vállalkozás érdekében felmerült költség lehetősége is."

  2016. május

  Tovább a válaszhoz


  "Kft. formában működő ügyfelünk alapítója a 2013. év eredménye terhére 26 M Ft osztalék kifizetését rendelte el a beszámolót elfogadó taggyűlésen 2014. májusában. A beszámolót ennek megfelelően a jogszabályoknak megfelelően közzétették. Később (2014. decemberében) az alapító meggondolta magát és az osztalék kifizetés elrendelését visszavonta, az annak megfelelő összeget új határozatában eredménytartalékba helyezni rendelte. A módosítás számszaki kihatásait a társaság az előző évet érintő helyesbítésként, a beszámoló középső oszlopában helyezte el.
  Kérdésünk arra irányulna, hogy az osztalékra vonatkozó határozat valóban visszavonható-e, avagy a már kifizetésre elrendelt osztalék már csak elengedhető.
  A Pénzügyminisztérium több állásfoglalásában is kifejtette, hogy az osztalékfizetési határozat a számviteli és társasági jogi szabályok értelmében nem vonható vissza. Ettől eltérően egy ügyvédi iroda holnapján olvasható, hogy „ügyfeleink érdekeinek védelmében bírósághoz és az adóhatósághoz fordultunk. Az ügy lezárásaként az adóhatóság megállapította, hogy az osztalékfizetési határozat visszavonása nem jogellenes, továbbá, hogy az osztalékfizetés elmaradása sem a társaságnál, sem a tagoknál nem eredményez adófizetési kötelezettséget.”
  http://www.gyarmathy.hu/Gyarmathy_Partners_Newsletter_magyar_2009_3_adozas.pdf Amennyiben e határozat típus valóban visszavonható, úgy a társaság véleményünk szerint helyesen járt e- a könyvviteli rendezés tekintetében. A határozat visszavonását nem könyvelték elengedésként (bevételként), hanem kizárólag a saját tőke elemei között rendezték a középső oszlopban."

  2016. május

  Tovább a válaszhoz


  "A Társaság (Zrt.) közgyűlésére nem a könyvvizsgáló által elfogadott - 2014-es üzleti évre vonatkozó - éves beszámolót terjesztett be elfogadásra. A közgyűlés ezt a beszámolót elfogadta, majd ez került közzétételre is. Az eltérés a saját tőke szerkezetén belül volt. A mérlegfőösszeg és a mérlegszerinti eredmény mindkét éves beszámolóban azonos, tehát alapvetően a könyvvizsgálói jelentés a "rossz" beszámolóhoz is kapcsolható volt.
  Kérdés
  Hogyan javítható jelen esetben a tévedés, és a könyvvizsgáló által elfogadott beszámoló közzététele?
  A kérdező által jónak ítélt válasz, megoldás, beleértve a kérdező által lényegesnek ítélt törvényi hivatkozásokat, felhasznált szakirodalmi anyagokat.
  Alapvetően a beszámoló passziválása látszik jó megoldásnak, - és a könyvvizsgáló által elfogadott beszámoló közzététele -DE : - a közgyűlés által elfogadott beszámoló lett közzétéve, - a könyvvizsgáló az általa elfogadott beszámolóra adta ki jelentését ...."

  2016. március

  Tovább a válaszhoz


  "Agráripari vállalkozás egységes területalapú támogatásáról 2015. évre 2015. november 25. napján érkezett egy végzés ( melyben az MVH 4,6 MFt kifizetését rendelte el ELŐLEGként). Az előleg kiutalása 2015. november 30. napján megtörtént. 2016. január 25. napi keltezéssel érkezett az MVH-tól egy újabb végzés ELSŐ RÉSZLET kifizetéséről, amely a 2015. évi egységes területalapú támogatás első részletfizetéseként 7,2 MFt-ot állapított meg. Az újabb végzésben megállapított első részlet összege 2016. január 29. napján érkezett meg. Az agráripari vállalkozás 2015. évi mérlegkészítésének időpontja: 2016. március 10. napja.
  Kérdés
  A vállalkozás hogyan és mikor ( melyik üzleti év gazdasági eseményeként ) könyvelje a két végzésben [ előleg és első részlet ] foglalt összegeket?
  A kérdező által jónak ítélt válasz, megoldás, beleértve a kérdező által lényegesnek ítélt törvényi hivatkozásokat, felhasznált szakirodalmi anyagokat.
  Korábbi évek gyakorlata az volt, hogy az MVH először az előlegről, majd végül a járó területalapú támogatásról bocsájtott ki végzést. Ha a végzés a mérlegkészítés időpontjáig megérkezett, akkor azt elkönyvelte a cég az előző év bevételeként, az előleget pedig kötelezettségként mutatta ki. De most az MVH a második végzést ' első részlet '-ként adta ki.

  2016. március

  Tovább a válaszhoz


  "Kérdésem alanyai: ingatlan tulajdonjogával bíró, azt vagyonkezelésbe adó önkormányzat és azt vagyonkezelésbe vevő az önkormányzat tulajdonában lévő gazdasági társaság. Kérdés tárgya: vagyonkezelés számviteli szabályai Az önkormányzat közgyűlési döntés alapján vagyonkezelésbe ad bizonyos vagyoni eszközöket. Ezen tárgyi eszközök bruttó (bekerülési) értékét, eddig elszámolt halmozott értékcsökkenési leírását és nettó értékét, konkrét számokkal, tartalmazza a vagyonkezelési szerződés. Az önkormányzat könyveiben a vagyonkezeléssel járó könyvelési tételeket lekönyveli, ezen eszközeit továbbra is nyilvántartja a főkönyvi könyvelésben és az analitikus nyilvántartásában is. Olyan eszköz is van ezek között, melyekre az önkormányzat még a 249/2000. (XII.24.) Kormány rendelet szerinti leírási szabályokat alkalmazza. A vagyont kezelésbe vevő gazdasági társaság könyveibe bevezeti az átvett eszközöket, ahol a tulajdonos által megadott nettó érték számára a bekerülési értéket jelenti, a vagyonkezelőnél ez az érték lesz az eszközök bruttó értéke, azaz az elszámolandó értékcsökkenés alapja. A vagyonkezelő számviteli politikája szerint megkezdi az értékcsökkenés számítását.
  Kérdés
  1. A két gazdasági szereplő által a könyvekben kimutatott értékcsökkenés összege: 1.1 Eltérő, mert a tulajdonos a korábbi gyakorlatot folytatja, így analitikus nyilvántartásain nem változtat. Egy 3 %-kal leírni kívánt eszköz esetében a leírási idő nem változik meg, azaz 33,3 év. Így a tulajdonos könyveiben nem változik az éves értékcsökkenési leírás összege, annak függvényévben, hogy az adott eszközt vagyonkezelésbe adja-e vagy nem. A vagyonkezelő saját szabályai szerint számolja el az amortizációt, az általa kimutatott bekerülési értékből kiindulva. Ebben az esetben a könyv szerinti (nettó) érték is eltér. 1.2 Egyező, mert a vagyonkezelő a tulajdonosnál (nettó érték), nála bekerülési (bruttó) érték alapján számított értékcsökkenési leírás negyedéves összegéről tájékoztatja az önkormányzatot, aki helyesbíti könyveit, beleértve a főkönyvi és az analitikus nyilvántartásait is. Helyesbítés helyett átdolgozza az analitikus rendszerét és ezt minden alkalommal megteszi, amikor vagyonkezelésbe adásról, vagy annak megszüntetéséről dönt. Ebben az esetben a könyv szerinti (nettó) érték is egyező. 1.3 Egyező, ugyanazon amortizációs kulcs alkalmazása mellett, mert a tulajdonos folytatja a korábbi gyakorlatot, analitikus nyilvántartásain nem változtat. A vagyonkezelő a tulajdonos által megadott bruttó érték alapján, a halmozott értékcsökkenést figyelembe véve számolja az amortizációt, és annak összegét a nála bekerülési értéket jelentő, a tulajdonosnál nettó érték összegéből vonja le. Ebben az esetben a könyv szerinti (nettó) érték is egyező. 2. A tárgyi eszközök analitikus nyilvántartása szoftverek segítségével történik. Helyes-e abban az esetben az értékcsökkenési leírás összege, ha annak számítása az üzembe helyezést követő naptól kezdődik? Esetünkben egyetlen napi értékcsökkenés összege 1,9 millió Ft. 3. A vagyonkezelésbe adó önkormányzat követelései között milyen összeget köteles kimutatni a visszapótlásra vonatkozóan az 1-3 eset közül helyesnek tartott esetben? Egyezni-e kell-e a tulajdonos által kimutatott követelés összegének a vagyonkezelő által kimutatott kötelezettséggel?
  A kérdező által jónak ítélt válasz, megoldás, beleértve a kérdező által lényegesnek ítélt törvényi hivatkozásokat, felhasznált szakirodalmi anyagokat.
  1.Amortizáció: 1.1. lehetőség. 249/200, 4/2013 Korm. rend. SZT 2.Écs kezdő napja: nem helyes, kezdő nap az aktiválás napja SZT értékcsökkenés 3. Egyezni-e kell

  2016. március

  Tovább a válaszhoz


  "Könyvvizsgálói munkám során az alábbi egyedi helyzettel találkoztam, amire megnyugtató megoldást nem találtam. Ügyfelem szerint jogszabály őt nem kötelezi, hogy egyes dokumentumait, illetve akár azok másolatát is kiadja a könyvvizsgáló részére. Ha pedig nem kötelező, akkor elégedjek meg az iratbetekintési joggal. És valóban. A 2007. évi LXXV. törvény 21. § (1) b) értelmében a könyvvizsgálónak betekintési joga van a megbízó könyveibe. Semmilyen jogszabályi felhatalmazást nem találtam arra vonatkozóan, hogy munkám során a könyvvizsgálati dokumentáció összeállításához akár másolatot készíthessek vagy készíttessek. Fentiek értelmében akár egy főkönyvi kivonat, egy szerződés, egy számla vagy egy leltárív lemásolása vagy elektronikus formában való átadása is a megbízó hozzáállásán múlik. A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 157. § (1) bekezdés értelmében: „A könyvvizsgáló jogosult a vállalkozótól, annak alkalmazottaitól az ellenőrzés során adatokat és felvilágosítást kérni.” A másolat készítés és az adatok "elvitele" szintén nem szerepel a törvényben.
  Kérdés
  Ha az ügyfél nem járul hozzá a másolatok készítéséhez vagy az adatok átadásához, akkor mivel lehet alátámasztani az elvégzett vizsgálatokat, hogyan lehet elkészíteni a dokumentációt? Egyáltalán, hogyan képzelhető el a könyvvizsgálat? A kamarai törvényben egyébként szerepel, hogy a minőségellenőr kérhet másolatot az iratokról. Ezért okkal feltételezhető, hogy ha a megbízótól is kérhetnénk másolatot, akkor ez a lehetőség a könyvvizsgáló jogai között is szerepelne. Természetesen rengeteg másolt anyagra van szükség a könyvvizsgálat alátámasztásához, a dokumentáció elkészítéséhez és a feleknek is együtt kell működnie, de ez a vonatkozó törvényekből nem derül ki egyértelműen. Hatókör korlátozásról sem beszélhetünk, hiszen az ügyfél eleget tesz a törvényben foglalt kötelezettségeinek. Törvényi hivatkozás: 2007. évi LXXV. törvény 2000. évi C. törvény"

  2016. március

  Tovább a válaszhoz


  "1. A Társaságnál (Zrt.) belső ellenőrként kifogásoltam, hogy haszonbérleti szerződések előző évekre vonatkozó díjait, - amelyek mértékét a felek évekig vitatták és a bíróság 2015. évben ítélte meg az érvényesíthető mértéket -, a Társaság 2015. évben teljes mértékben árbevételként számolta el. A számlákon szabályosan feltüntetésre kerültek az érintett előző éves időszakok. Az utólag leszámlázott díj, jelentős mértékű, több tízmillió Ft.
  2. Hasonlóképp kifogásoltam, hogy a 2014. évi mérlegkészítés időpontját követően megkötött 2014. évi könyvvizsgálati szerződés díját 2015. évben az egyéb szolgáltatások 527 főkönyvi számlára számolták el.
  Kérdés: Az a kérdésem, hogy az üzleti évet megelőző időszakra vonatkozó bevételeket (1) és költségeket (2) hogyan kell helyesen elszámolni, árbevételként vagy egyéb bevételként (1), költségszámlára vagy egyéb ráfordításként (2)?

  A kérdező által jónak ítélt válasz, megoldás, beleértve a kérdező által lényegesnek ítélt törvényi hivatkozásokat, felhasznált szakirodalmi anyagokat.
  Véleményem szerint árbevételként a Számviteli tv. 72.§ (1) bekezdése szerint az üzleti évre vonatkozó, szerződés szerint is akkor teljesült bevételeket lehet elszámolni.
  Az előző éveket illető bevételeket a 77.§(1) bekezdés szerint egyéb bevételnek kell minősíteni és elszámolni, miután nem az üzleti évben keletkeztek, így nem tekinthetem árbevételnek. Az összemérés elve alapján ezekkel a bevételekkel kapcsolatban nem a tárgyévben merültek fel költségek.
  Az előző évi könyvvizsgálat díját, miután a kapcsolódó szerződés a mérlegkészítést követően kötötték meg, a 81§(1) bekezdés alapján, miután ez a költség nem a tárgyévi árbevételhez kapcsolódóan merült fel, így egyéb ráfordításként számolnám el."

  2016. március

  Tovább a válaszhoz


  "Egyszemélyes kft. 2015. augusztusában osztalékelőleget fizetett ki, az osztalékelőleg fizetés formai és tartalmi feltételeinek betartásával. Majd néhány hónappal később a tulajdonos törzsbetétjét eladta. Nagy valószínűséggel a beszámoló elfogadásakor is teljesülnek majd az osztalék fizetésének feltételei, osztalék fizetésről fognak dönteni.
  Kérdés
  A fenti esetben ki jogosult az osztalékra? Vissza követelhető-e a korábbi tulajdonostól az osztalékelőleg azon az alapon, hogy az osztalékról szóló döntés meghozatalakor már nem ő jogosult a tagsági jogok gyakorlására?
  A kérdező által jónak ítélt válasz, megoldás, beleértve a kérdező által lényegesnek ítélt törvényi hivatkozásokat, felhasznált szakirodalmi anyagokat.
  Ptk. 3:185, 3:186"

  2016. március

  Tovább a válaszhoz


  "Egyik kft. ügyfelem vásárolt nyílt végű pénzügyi lízing keretében egy tehergépkocsit, 3 évi futamidővel. A Lízingbeadó cég a szerződés mellékleteként csatolta az alábontott futamidő táblázatot (melyben havonként mutatja ki tőke törlesztődíj + kamat + áfa összegeket. Ezek összesített végösszege: a hiteltőke összege 3 600 E Ft, a kamaté 160 E Ft, az áfáé 972 E Ft.) Csatolta a számviteli bizonylatot a tehergépkocsi nyilvántartásba vételéhez, s minden hónapban megküldi a számlát, az adott havi tőke- a kamat- és áfa összegéről, s e számlán mindig hozza az éppen fennálló tőketartozást, és az érintett számviteli időszak megjelölését is. Eddig ez rendben is van. Viszont a könyvelő nem könyvelte le a tehergépkocsi beszerzését, aktiválását, s a hitel (lízing) szerződésben kimutatott összegét sem a kötelezettségek közé. Indoklásul azt hozta fel, hogy ismeretei szerint a nyílt végű pénzügyi lízing egy bérleti díjas konstrukció, a havi számla alapján a törlesztőrészletet, mint bérleti díj - lízing - költséget kell lekönyvelni, s a 3 éves futamidőt követően, ha a cég úgy dönt, hogy kifizeti a maradványértéket, akkor kerül a cég tulajdonába a tehergépkocsi, s csak akkor fogja a tárgyi eszközei közé nyilvántartásba venni.
  Kérdés
  Hogyan kell a nyílt végű pénzügyi lízing keretében beszerzett termelőeszközt (áfa körbe tartozik) könyvelni. Ismerem a konzultációra vonatkozó előírásokat, s tudom, hogy válaszuk nem minősíthető hivatalosnak, s nem lehet bíróságon, s egyéb ilyen helyeken felhasználni, viszont szükséges az állásfoglalásuk az ügyfelemmel fennálló munkavégzésem tisztázása és rendezése érdekében.
  A kérdező által jónak ítélt válasz, megoldás, beleértve a kérdező által lényegesnek ítélt törvényi hivatkozásokat, felhasznált szakirodalmi anyagokat.
  Biztosnak vélt ismereteim ellenére végigkerestem minden lehetséges helyet, ahol csak lehetett, hogy a nyílt végű pénzügyi lízinget hogyan kell könyvelni. Általam felhasznált irodalom: Adófórum.hu, Önadózó újság, Gazdasági események kontírozása A-tól Z-ig (dr.Siklósi Á - Veress A). Véleményem szerint a Lízingbe-vevőnél a nyílt végű pénzügyi lízing keretében beszerzett (ÁFA körbe tartozó) termelőeszközt a Lízingbeadó cég által átadott számviteli bizonylat alapján befejezetlen beruházásként - a lízing-kötelezettségekkel szemben (áfa nélküli bekerülési összegben, de növelve az esetleges járulékos költségekkel) nyilvántartásba kell venni, majd aktiváláskor a befejezetlen beruházásról át kell vezetni a megfelelő eszközfajtára. Az eszköz amortizációját a számviteli- és Társasági adó előírásainak figyelembe vételével kell elszámolni. Az áfa szerződés szerinti összegét követelésként, a lízing-kötelezettségekkel szemben kell lekönyvelni. A havi számla beérkezésekor a tőke összeg csökkenti a lízing-kötelezettséget, a kamat összeg pénzügyi műveletek ráfordítása, s az áfa összege pedig levonható áfa, mely csökkenti az eredetileg követelések közé könyvelt teljes áfa összegét. A tulajdonjog viszont csak a 3 év futamidő lejártát követően, és csak akkor száll át a lízingbe vevőre, ha a maradványértéket kifizeti. A lízing futamideje alatt a lízing tárgya a Lízingbeadó tulajdonában van."

  2016. március

  Tovább a válaszhoz


  "Devizás beszámoló készítéséhez szeretnék segítséget kérni . Nem találtam ezzel kapcsolatban a kamara honlapján írásos anyagot. Ha esetleg mégis van, akkor elfogadom, ha azt küldi el részemre.
  2016. 01. 21-én bejegyzett a cégbíróság egy kft-t 3 MFt-os törzstőkével. A tulajdonosok olaszok. A tevékenység export, import lesz, tulajdonképpen a gazdasági események 90 %-a euróban fog zajlani. A tulajdonosok kérése az volt, hogy devizában legyen a könyvvezetés. Hozzám mint könyvelőhöz január végén jutottak el, amikor kész társasági szerződést kaptam, be is jegyezve a cégbíróságon.
  A társasági szerződésben a jegyzett tőke forintban meghatározott, a befizetés is forintban történt. ( így kaptam “őket”).
  A Számviteli törvény 20 § 4. bekezdése szerint devizában lehet elkészíteni a beszámolót, ha a létesítő okiratban ezt megjelölte.
  A társasági szerződésben forintban meghatározott a jegyzett tőke, és semmi nem utal a devizás beszámoló készítésére.
  Az én véleményem az, hogy 2016-ban forintban lehetséges elkészíteni a beszámolót, majd legkésőbb 2016. végén módosítani kell a társasági szerződést amiben rögzítik a jegyzett tőke összegét devizában, és a beszámoló devizában való elkészítésének tényét is.
  A Számviteli Politikát is ennek megfelelően kell majd módosítani 2016. év végén. Ezekkel a feltételekkel 2017-ben már lehetséges devizában készíteni a beszámolót.
  Kérdésem: jól gondolom-e ?
  Az MNB árfolyamot már most bejelentettük. A beszámoló devizában történő elkészítését nem kell bejelenteni máshová. ( alkalmazni fogjuk az ÁFA tv. szerinti 80-81 § szerinti árfolyamot ) A bevallás pedig 2016-ban 1629-es lesz 2017-ben pedig 1729EUD lesz.
  A jogszabály minden esetben áttérést említ , ennek ellenére nem találtam sem tételes megfogalmazást, sem tiltást arra, hogy alakuló cég már induláskor választhatja a devizában való beszámoló készítését ( a felsorolt feltételekkel) .
  Kérdés: választhatja-e induló cég a devizában történő beszámoló készítését?"

  2016. március

  Tovább a válaszhoz


  "A tárgyévi könyvvizsgálatára megbízási szerződést kötött a könyvvizsgálóval, azonban - a megbízási szerződésben vállalt kötelezettsége ellenére a megválasztást a cégbíróságnak nem jelentette be. Időközben a társaság tulajdonosai kicserélődtek. A mérlegfordulónap után, de a tárgyév beszámolójának elkészülte előtt a társaság új könyvvizsgálót választott, amely választást a cégbíróságnak is bejelentve a cégkivonat is tartalmaz.
  Kérdés
  A tárgyévi beszámoló könyvvizsgálatára - amely az új könyvvizsgáló megválasztását követő időszakban történik, ki jogosult az éves beszámolóról könyvvizsgálói jelentést kiadni. Mi a helyes eljárás a régi könyvvizsgáló részéről, mivel vele ezen tényt hivatalosan nem közölték? Jogosult-e a tárgyévben részére kifizetett megbízási díjat megtartani, mivel az nem volt kötve a jelentés kiadásához?
  A kérdező által jónak ítélt válasz, megoldás, beleértve a kérdező által lényegesnek ítélt törvényi hivatkozásokat, felhasznált szakirodalmi anyagokat.
  A tárgyévről könyvvizsgálói jelentés kiadására kizárólag a jelentés kiadásának időpontjában a cégjegyzékben is szereplő "új" könyvvizsgáló jogosult. A régi könyvvizsgáló a megbízási szerződésben szabályozottak szerint jogosult érvényesíteni azt a könyvvizsgálói díjat, amely a tárgyévben végzett könyvvizsgálói munkájának ellenértéke, függetlenül attól, hogy az auditot nem ő végezte.
  "

  2016. március


  Tovább a válaszhoz


  "Egy társaság a 2014 évi negatív mérleg szerinti eredménye megállapítását követően (veszteség) saját tőkéje is negatív lett. A veszteség fedezésére a beszámolót jóváhagyó taggyűlés/tulajdonos pótbefizetés mellett döntött, melyet pénzügyileg teljesített is.
  A társaság tulajdonosa elképzelése szerint szeretné átrendezni a pótbefizetést jegyzett tőkévé. A „ki nem mondott” végső cél a részesedésének a növelése.
  A téma több kérdést is felvet.

  1. Jól gondolom/tudom-e, hogy a pótbefizetésből nem lehet „direkt módon” tőkét emelni?
  2. A tulajdonos által adott kölcsönből a törzstőke emelése történhet-e ázsióval úgy, hogy az ázsió a tőketartalékba kerül, majd a tőketartalék átvezethető-e a negatív eredménytartalék terhére?
  3. Ezt követően a pótbefizetés visszafizethető-e a tulajdonos részére?
  4. Előfeltétele-e a pótbefizetés visszafizetésének az, hogy az eredménytartalék pozitív legyen?
  5. Teljesíthető-e a pótbefizetés visszafizetése a vevőkövetelés átadásával. (Az is eszköz)
  6. Ebben az esetben a vevőkövetelést is az értékesítés szabályai szerint kell átadni?

  (A legjelentősebb vevő a társaságnál a tulajdonos, aki közösségi adóalany. Ekkor a számlát a közösségi adóalany részére nyújtott szolgáltatás szabályainak megfelelően kell elkészíteni?)
  A kérdező által jónak ítélt válasz, megoldás, beleértve a kérdező által lényegesnek ítélt törvényi hivatkozásokat, felhasznált szakirodalmi anyagokat.
  A külön-külön feltett kérdésekre összefoglalóan a következő megoldást találom jónak:

  1.  A pótbefizetés semmiképpen nem kerülhet egyenesen a jegyzett tőkébe, a vonatkozó jogszabályok a visszafizetést írják elő.
  2. Ha a visszafizetés nem pénzeszközzel történik, akkor a teljesítésként átadott eszközt az értékesítés szabályai szerint kell elszámolni. (Sztv. 38. § (10) bek.) Egyelőre nem látom tisztán, hogy a korábban már kiszámlázott teljesítést – ami a vevőállományban szerepel – ki lehet még egyszer számlázni?
  3. A pótbefizetés visszafizetésének nem előfeltétele, hogy az eredménytartalék pozitív legyen, a pótbefizetés visszafizethető összegének megállapításánál kizárólag a saját tőke és a jegyzett tőke arányát kell vizsgálni.
  4. A tulajdonos által adott kölcsönből történhet tőkeemelés akár ázsióval is, majd ezt követheti a pótbefizetés visszafizetése a saját tőke és a jegyzett tőke viszonyának figyelembe vételével."1. Jól gondolom/tudom-e, hogy a pótbefizetésből nem lehet „direkt módon” tőkét emelni? – Igen, a pótbefizetés nem vezethető át a jegyzett tőkére.
   2. A tulajdonos által adott kölcsönből a törzstőke emelése történhet-e ázsióval úgy, hogy az ázsió a tőketartalékba kerül, majd a tőketartalék átvezethető-e a negatív eredménytartalék terhére? – Ebben az esetben lehetőség van arra, hogy a tulajdonos a követelését apportálja a társaságba. Ennek folyamán lehetőség van arra, hogy a tőkeemelés egy része a tőketartalékba kerüljön, kvázi ázsióval. Ezt követően a számviteli törvény 37. § (1) c) pontja szerint lehetőség van a tőketartalék átvezetésére az eredménytartalékba a veszteség mértékéig.
   3. Ezt követően a pótbefizetés visszafizethető-e a tulajdonos részére? – A pótbefizetés feltétele, hogy a ne legyen tőkehiány a társaságnál. Tehát, ha az eredménytartalék már nem negatív, és a saját tőke a visszafizetés után is eléri a jegyezett tőkét, akkor nincs akadálya a visszafizetésnek.
   4. Előfeltétele-e a pótbefizetés visszafizetésének az, hogy az eredménytartalék pozitív legyen? – A pótbefizetés a veszteségek fedezetére szolgál. Véleményem szerint, ha a saját tőke eléri a törvényben meghatározott szintet, akkor a pótbefizetés visszafizethető.
   5. Teljesíthető-e a pótbefizetés visszafizetése a vevőkövetelés átadásával. (Az is eszköz) – Igen, van lehetőség a pótbefizetés pénzeszköztől eltérő eszközzel történő visszafizetésére.
   6. Ebben az esetben a vevőkövetelést is az értékesítés szabályai szerint kell átadni? – Igen, a számviteli törvény 38. § (10) bekezdése szerint az értékesítés szabályai az irányadók.
   Maradt azonban egy nyitott, vagy félreértett téma számomra. Ezt szó szerint idézem: "Tehát, ha az eredménytartalék már nem negatív, és a saját tőke a visszafizetés után is eléri a jegyezett tőkét, akkor nincs akadálya a visszafizetésnek. " Ebben a részben a problémát az okozza, hogy ha az eredménytartalék már nem negatív... kitételt nem találtam meg jogi környezetben.

  2016. március

  Tovább a válaszhoz


  "Megbízóm a Magyar Természetjáró Szövetség a A Nemzetgazdasági Minisztérium álláspontja alapján ragaszkodik a pályázatról készült jelentésnél • FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS TÁMOGATOTT PROJEKT PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSÁNAK ELLENŐRZÉSÉRŐL jelentés formátumhoz.
  Kérdés
  2016. január 31-ig le kell adnom egy országos projektre vonatkozó több könyvvizsgálói jelentést. Több hetes egyeztetés alapján sem tudok megállapodásra jutni velük a jelentés formátumát illetően. Annak ellenére, hogy megküldtem a Kamara 2014-ben kiadott felhívását, ragaszkodnak a független könyvvizsgálói jelentéshez, jelezték, hogy más nem fogadnak el. Ilyen esetben mi a teendőm, hogy ne kövessek el etikai vétséget.
  A kérdező által jónak ítélt válasz, megoldás, beleértve a kérdező által lényegesnek ítélt törvényi hivatkozásokat, felhasznált szakirodalmi anyagokat.
  Közlemény a támogatások könyvvizsgálatánál használható könyvvizsgálói jelentésminta használatáról 2014. május 14-i közleménye alapján 4400 Standard szerinti ténymegállapító jelentést kellene kiadnom, de kategórikusan kijelentették, hogy ezt nem fogadják el."

  2016. február

  Tovább a válaszhoz


  "Repülőtér beruházáshoz a Pályarendszer létesítési engedélyt a Kft. 2008 évben kapta meg. Ennek feltétele volt a környezetvédelmi engedély előzetes beszerzése. A környezetvédelmi engedély kiadásának és fenntartásának feltétele volt a repülőtér légterének évenkénti madár monitoringozása, a terület ürgementesítése, az ürgementesített terület rendszeres karbantartása (az olajfűzek kiirtása , tárcsázása, szántása,a szükséges bozótirtás). A repülőtér létesítési engedély kiadásakor a környezetvédelmi engedélyben előírt kötelezettségek folyamatos betartását és a terület őrzését írták elő. A beruházás még nem fejeződött be, aktíválás nem történt. Helyesen értelmezem-e, hogy a létesítési engedély kiadásáig a madármonitoring, az ürgementesítés, a bozót irtás és a terület tárcsázása, kaszálása, valamint a terület őriztetése a beruházás részei, a létesítési engedély megszerzése utáni, az előírásoknak megfelelő folyamatos munkák elvégzése viszont már működési
  Kérdés
  A madármonitoring, az ürgementesítés, a bozót irtás és a terület tárcsázása, kaszálása, valamint a terület őriztetése a beruházási ráfordításaiként számolandók-e el, vagy anyagjellegű ráfordításként a működési költségek között? Van-e különbség abban, hogy a környezetvédelmi előírásoknak megfelelő folyamatos munkák elvégzése, valamint a terület őrzése a létesítési engedély kiadása előtt, vagy azután, de még a repülőtér beruházás befejezése előtt merült fel.
  A kérdező által jónak ítélt válasz, megoldás, beleértve a kérdező által lényegesnek ítélt törvényi hivatkozásokat, felhasznált szakirodalmi anyagokat.
  Úgy értelmezem, hogy a létesítési engedély kiadásáig a madármonitoring, az ürgementesítés, a bozót irtás és a terület tárcsázása, kaszálása a beruházás részei, mert ezek elvégzése nélkül nem kapott volna a Cég környezetvédelmi engedélyt, így pályalétesítési engedélyt sem, a pályalétesítési engedély megszerzése utáni, az előírásoknak megfelelő folyamatos munkák elvégzése viszont már működési költség. A terület őriztetése viszont akár az engedély megadása előtt , akár utána merült fel, működési költségként kell elszámolni figyelembe véve a Számviteli tv. 47§-ában foglaltakat."

  2016. február

  Tovább a válaszhoz


  "Ügyfelem 2015. december hónapra vonatkozó szolgáltatásról szóló számlát kapott oly módon, hogy a számla kiállításának dátuma 2016 évi. A teljesítés és a fizetési határidő - határozott idejű elszámolásra való tekintettel - egybeesik és szintén 2016 évi.
  A fenti számlával kapcsolatban kérdés, hogy 2015 évben szállítói kötelezettségként vagy passzív időbeli elhatárolásként könyvelendő-e?
  A kérdező által jónak ítélt válasz, megoldás, beleértve a kérdező által lényegesnek ítélt törvényi hivatkozásokat, felhasznált szakirodalmi anyagokat.
  A szállítói kötelezettségként való kimutatást az alábbiakkal tudjuk alátámasztani: A számviteli törvény időbeli elhatárolás elve szerint: “Az olyan gazdasági események kihatásait, amelyek két vagy több üzleti évet is érintenek, az adott időszak bevételei és költségei között olyan arányban kell elszámolni, ahogyan az az alapul szolgáló időszak és az elszámolási időszak között megoszlik.” A számla szerint az elszámolási időszak 2015.december, tehát csak egy időszak, ebből adódóan nem kell elhatárolni. A számviteli törvény szerint “Kötelezettségek azok a szállítási, vállalkozási, szolgáltatási és egyéb szerződésekből eredő, pénzértékben kifejezett elismert tartozások, amelyek a szállító, a vállalkozó, a szolgáltató, a hitelező, a kölcsönt nyújtó által már teljesített, a vállalkozó által elfogadott, elismert szállításhoz, szolgáltatáshoz, pénznyújtáshoz, valamint az állami vagy önkormányzati vagyon részét képező eszközök - törvényi rendelkezés, illetve felhatalmazás alapján történő - kezelésbevételéhez kapcsolódnak. A kötelezettségek lehetnek hátrasoroltak, hosszú és rövid lejáratúak.” Tehát elismert és teljesített, nem az hogy számlázott. A passzív elhatárolásként való könyvelést azt támasztaná alá, hogy a szolgáltatás teljesítését az arról kiállított számla befogadásával ismeri el a vevő, így amíg számla nem áll rendelkezésre (és 2015 évben nem állt rendelkezésre), addig elhatárolásként állítjuk be a 2015 évet érinti költséget."

  2016. február

  Tovább a válaszhoz


  "A számviteli törvény 2016-tól alkalmazandó változásai következtében az osztalék előírásának időszaka és emiatt véleményem szerint a könyvelési tételei is megváltoznak. A vállalkozók a számviteli politika és számlarend módosításával nem várhatnak 2017-ig, így a kérdés már most aktuális.

  A szakértő véleménye szerint mi lenne a helyes könyvelési tétele az osztalék előírásának 2016 után? Célszerű-e egy külön elszámolási számlát alkalmazni, esetleg az eddigi 493. Adózott eredmény elszámolási számlát használni, vagy magán a 41x. Adózott eredmény, esetleg a 413. Eredménytartalék főkönyvi számlán kell elszámolni az osztalék előírását? A nyitást követően az adózott eredményt át kell vezetni az eredménytartalékba. Ezt követően számoljuk el az osztalékot, vagy ezen lépést megelőzően? Például a tulajdonosi döntés alapján 2017-ben az alábbi tételeket kellene könyvelni: 2016. évi adózott eredmény: 1.000.000 Ft a) eset: eredménytartalékot is bevonunk 1., eredménytartalék bevonása osztalékfizetésre 500.000 Ft 2., fizetendő osztalék 1.500.000 Ft (ET-ba átvezetendő összeg 0 Ft) b) eset: eredménytartalékot nem vonunk be és nem fizetjük ki a teljes adózott eredményt osztalékként 1., fizetendő osztalék 500.000 Ft 2., ET-ba átvezetendő összeg 500.000 Ft

  A kérdező által jónak ítélt válasz, megoldás, beleértve a kérdező által lényegesnek ítélt törvényi hivatkozásokat, felhasznált szakirodalmi anyagokat.
  Mivel a 493. Adózott eredmény elszámolási számlát a tárgyév zárásakor nullára futtatjuk, én nem ezt a számlát alkalmaznám a 2017-ben előírandó, 2016 utáni osztalék elszámolására. Az adózott eredmény tőkeszámlára a 418. főkönyvi számot alkalmaznám. Az alábbi tételeket számolnám el a következő sorrendben: a) eset: 1., ET bevonása osztalékfizetésre T 413. ET - K 494. Osztalékfiz. elsz.szla 500.000,- 2., Adózott eredmény felhasználása osztalékra T 418. AE - K 494. Osztf.elsz.sz. 1.000.000,- 3., fizetendő osztalék előírása T 494. Oszt.elsz.szla - K 47. Rövid lej.köt. 1.500.000,- b) eset: 1., fizetendő osztalék előírása T 418. Adózott eredmény - K 47. Röv.lej.köt. 500.000,- 2., fel nem használt eredmény átvezetése eredménytartalékba T 418. AE - K 413. ET 500.000,- "

  2016. január

  Tovább a válaszhoz


  "Az "A" egyszemélyes kft. 2016.01.01-i fordulónappal beolvad "B" egyszemélyes kft-be. Mindkét kft. tulajdonosa ugyanaz a magánszemély. "A" beolvadó kft. jegyzett tőkéje 500 E Ft, a "B" beolvasztó kft. jegyzett tőkéje 3000 E Ft. A kedvezményes átalakulásnál, beolvadásnál mi a helyes teendő:
  a) A beolvadó "A" Kft 500 E Ft jegyzett tőkéje a beolvasztó "B" kft. eredménytartalékába kerül.
  b) A beolvadó "A" Kft 500 E Ft jegyzett tőkéje jegyzett tőke emeléssel a beolvasztó "B" kft. jegyzett tőkéjét emeli.
  c) A beolvadó "A" Kft 500 E Ft jegyzett tőkéje a pénzeszközzel szemben az "A" Kft tulajdonosa részére kifizetésre kerül.

  Van esetleg más megoldás is?

  A kérdező mindhárom választ helyesnek tartja."

  2016. január

  Tovább a válaszhoz


  "A Társaság 100%-os tulajdonosi részesedést vásárolt egy másik magyarországi gazdasági társaságban. Tekintettel arra, hogy a Társaság által a részesedésért fizetett ellenérték jelentősen magasabb volt, mint a megvásárolt társaság eszközei és kötelezettségei piaci értékének figyelembevételével meghatározott (számított) saját tőke értéke, a Társaság goodwillt képzett a vásárláshoz kapcsolódóan a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Számviteli törvény) 25. § (8) bekezdése alapján, amely szerint „Üzleti vagy cégértékként kell kimutatni cégvásárlás esetén a jövőbeni gazdasági haszon reményében teljesített – a 3. § (5) bekezdés 1. pontjában meghatározott – többletkifizetés összegét”.

  A Társaság igazgatósága 2012. november 20-án hozta meg határozatát, amelyben a részesedés értékesítéséről döntött. A részesedés értékesítésére végül 2012. december 31-én került sor egy aznap kelt szerződés alapján.

  A Társaság a részesedést befektetési céllal szerezte meg (bejelentett részesedésként), ezért azt a megszerzéstől kezdődően a befektetett pénzügyi eszközök között mutatta ki, a részesedésvásárláshoz kapcsolódó goodwillt pedig az immateriális javak között. Az értékesítésről szóló 2012. november 20-i döntést követően sem sorolta át a Társaság a részesedést a forgóeszközök közé (ahogy a kapcsolódó goodwillt sem). Az értékesítéskor azokat a befektetett eszközök közül vezette ki az egyéb ráfordításokkal szemben.

  Kérdés
  A Társaság helyesen járt el, amikor nem sorolta át a részesedést és a goodwillt a forgóeszközök közé az értékesítésről szóló igazgatósági határozatot követően sem, mert a Számviteli törvény rendelkezései alapján az eszközök besorolásának megváltoztatása jellemzően az év végi zárási teendők egyike. Márpedig a Társaság a 2012. évi könyveinek zárásakor már nem volt a könyveiben a szóban forgó részesedés tekintettel arra, hogy azt 2012. december 31-én értékesítette.
  A fentiekből adódóan a Társaság helyesen járt el számviteli szempontból, amikor a december 31-i értékesítéskor a befektetett eszközök közül vezette ki mind a részesedést, mind a goodwillt.

  A kérdező által jónak ítélt válasz, megoldás, beleértve a kérdező által lényegesnek ítélt törvényi hivatkozásokat, felhasznált szakirodalmi anyagokat.

  Véleményünk szerint az eszközök évközi átsorolását a Számviteli törvény egy helyen sem írja elő. A Számviteli törvény 23. §-ának (4) bekezdése szerint az eszközöket rendeltetésük, használatuk alapján kell a befektetett eszközök vagy a forgóeszközök közé sorolni. Amennyiben az eszköz használata, rendeltetése megváltozik, akkor azok besorolását is meg kell változtatni, a befektetett eszközből át kell sorolni a forgóeszközök közé vagy fordítva (a Számviteli törvény 23. §-ának (5) bekezdése). Az ezekhez a jogszabályhelyekhez kapcsolódó 58/2010. Számviteli kérdésre adott válasz továbbá kimondja, hogy „az eszközök besorolásának minősítése jellemzően az üzleti év zárásának keretében történik”.

  A Számviteli törvény hivatkozott rendelkezései szerint, ha egy társaság már tudja, amikor a mérlegét elkészíti, hogy az adott korábbi befektetett eszközt értékesítésre szánja, akkor forgóeszközként kell kimutatni a beszámolóban. Márpedig beszámolót az adott pénzügyi év zárásaként kell készíteni azzal a céllal, hogy az adott üzleti évben történt gazdasági események gazdasági hatásait hűen (a valós összképet megjelenítve) lehessen bemutatni. Amikor a Társaság a 2012. évre vonatkozó beszámolóját készítette, akkor már nem volt a könyveiben a szóban forgó részesedés, így azt nem kellett kimutatnia a forgóeszközök között. Olyan jogszabályi előírás nincsen, amely azt írná elő, hogy az üzleti év során át kell sorolni az ilyen eszközöket, azaz, ha a döntés az értékesítésről egy üzleti éven belül születik meg és meg is történik az értékesítés még a könyvek zárása előtt.

  A fenti véleményünket támasztja alá közvetetten a Számviteli törvény 84. § (2) bekezdése, amely a következőképpen rendelkezik: „Részesedések értékesítésének árfolyamnyereségeként kell kimutatni a befektetett pénzügyi eszközök között lévő tulajdoni részesedést jelentő befektetés értékesítésekor az értékesített befektetés eladási ára és könyv szerinti értéke közötti – nyereségjellegű – különbözetet.” Márpedig, ha az értékesítést megelőzően a „befektetett pénzügyi eszközök között lévő tulajdoni részesedést jelentő befektetést” a jogalkotó szándékai szerint minden esetben át kellene sorolni a forgóeszközök közé (mint rövid lejáratú értékpapír), akkor ennek az előírásnak nem lenne egyetlen esetben sem relevanciája. Ebben az esetben teljesen kiüresedne a Számviteli törvényben az összes olyan konkrét elszámolási rendelkezés, amely a befektetett eszközök értékesítésének könyvviteli elszámolását és beszámolóban történő bemutatását írja elő.

  A fentiekből adódóan véleményünk szerint a Társaság helyesen járt el, amikor sem a befektetett pénzügyi eszközök kimutatott részesedését, sem pedig az immateriális javak között kimutatott goodwillt nem sorolta át a forgóeszközök közé az értékesítést megelőzően."

  2016. január

  Tovább a válaszhoz


  A társasági adóról és osztalékadóról szóló törvény 3. számú melléklet A) 11. pont előírása, nem a vállalkozási tevékenység érdekében felmerülő költségeket, ráfordításokat tartalmazza: „11. a Ptk. gazdasági társaságokra vonatkozó rendelkezései szerint előírt saját tőke jegyzett tőke arány, vagy a veszteség fedezetét szolgáló tőkeemelés révén szerzett tulajdoni részesedésre elszámolt értékvesztés;” Ennek az értelmezésében kérjük a segítségét.

  1. A mi értelmezésünk szerint csak azt az értékvesztés részt kell beemelni ezen előírás szerint, amely olyan korábban szerzett befektetés részhez (tőkeemeléshez) kapcsolódik, amit saját tőke-jegyzett tőke arány, vagy veszteség fedezetére szolgáló tőkeemelésre hajtottam végre. Vagyis, ha van egy befektetett pénzügyi eszközöm (Kft üzletrész), amelyre most azért kell elszámolnom értékvesztést, mert saját tőke - jegyzett tőke aránya megkívánja, akkor az emiatt elszámolt értékvesztést nem kell a TAO törvény 3. számú melléklet A) 11. pontja alapján adóalapban beemelni. Csak akkor kellene, ha lenne olyan része a befektetett pénzügyi eszközömnek, amelyet korábban tőkeemeléssel, amiatt szereztem, mert a saját tőke-jegyzett tőke arányát rendezni kellett.
  2. TAO tv. 3. számú melléklet A) 11. pont alkalmazásakor jól értelmezzük azt, hogy nincs jelentősége annak, hogy a részesedés a NAV felé bejelentett részesedés vagy sem?
  3. A be nem jelentett részesedés értékesítésekor a keletkező árfolyam különbözet függetlenül az esetleges korábbi emelő értékvesztés miatt (a TAO tv 3.sz. melléklet A)11. pont miatt), korrekciót nem von maga után a társasági adóban.

  A kérdező által jónak ítélt válasz, megoldás, beleértve a kérdező által lényegesnek ítélt törvényi hivatkozásokat, felhasznált szakirodalmi anyagokat.
  Példa: 171. Befektetett pénzügyi eszköz nyitó érték: Alapításkor 10.000 E Ft Tőkeemelés (saját tőke-jegyzett tőke rendezés miatt) 3.000 E Ft Összes befektetett pü eszköz 13.000 E Ft Erre kell az idén értékvesztést elszámolni 4.000 E Ft értékben (T 87 K 179). Ebből 3. számú melléklet A) 11. pontja szerint adóalap növelő lesz 3.000/13.000 *4.000 = 923 E Ft? A 4000 - 923 = 3077 nem lesz adóalap módosító tétel.

  2016. január

  Tovább a válaszhoz


  "Az adott társaság csoportfinanszírozást végez kizárólag, ami bár nem engedélyköteles, de saját döntése alapján pénzügyi vállalkozásként végezte ezt 2015. április 28-ig. Székhelye az adóparadicsomként emlegetett Újlengyel volt júniusig, aztán áthelyezte Budapestre.
  Kérdés
  2015.01.01-től 2015.04.28-ig a Társaság kamatbevétele a pénzügyi vállalkozási státusz miatt árbevételnek minősült, így alapját képezte a helyi adónak, amely azonban 0% volt Újlengyelben, így nem volt helyi adó fizetési kötelezettsége. A 2015.04.28-a után keletkezett kamatbevétele már nem minősül árbevételnek, hanem a pénzügyi bevételekhez kerül az eredménykimutatásban, így nem képezi a helyi adó alapját az év végi bevallásban. Kérdés, hogy helyes-e az az értelmezés, mely szerint nem merül fel adófizetési kötelezettsége a Társaságnak, avagy az első négyhavi pénzügyi vállalkozásként realizált kamatot az év végével is árbevéltenek kell-e tekinteni?
  A kérdező által jónak ítélt válasz, megoldás, beleértve a kérdező által lényegesnek ítélt törvényi hivatkozásokat, felhasznált szakirodalmi anyagokat.
  A 1990. évi C. törvény a helyi adókról 38.§-nak (1) bekezdésében a törvény azt írja, hogy a tevékenység megkezdésének napján keletkezik az adókötelezettség és a tevékenység megszűnésének napjával szűnik meg. Ez alapján mindkét helyre bevallást kellene benyújtania majd az évet követő május 31-ig a teljes időszakról, már mint normál vállalkozásnak. Újlengyelben egyúttal ez lenne a záró bevallás is, és személy- és/vagy eszköz alapú megbontásban kellene megosztani az adóalapot a két önkormányzat között, mert az idő alapú megosztást a törvény nem ismeri. Mivel eleve nem volt engedélyköteles ez a tevékenység, ezért ezt is annak alátámasztásaként ítéljük meg, hogy pénzügyi kamatbevételnek tekinthető a teljes évre vonatkozóan a kamatbevétel, és elfogadhatjuk, hogy a Társaság nem állít be IPA ráfordítást/kötelezettséget."

  2015. december

  Tovább a válaszhoz


  " Az általam könyvvizsgált társaság jogerős bírósági ítélet alapján kártérítés és jótállás címén kapott pénzt az általa vásárolt berendezést gyártó cégtől. A jótállás megítélését az indokolta, hogy a tárgyi eszköz kapacitása nem érte el a szerződés szerintit. Az eszköz már több éve működik. Lehetséges, hogy eladják ezeket az eszközöket. A megítélt összeget több részletben fizették meg, ez több évet is érintett.
  Kérdés
  1., Ha a jótállási bevételt a tárgyi eszköz felújítására, kapacitásnövelésre fordítja, akkor az időbeli elhatárolást kell alkalmazni mintegy "támogatási" bevétel alapján.? 2., Ha a bevételből nem fordít semmit a tárgyi eszközre, akkor a kártérítési szabályok szerint kell elszámolni? 3.,A jótállási és a kártérítési bevétel elszámolás időpontjaként ebben az esetben a pénzügyi rendezést, vagy a jogerős ítélet időpontját kell e figyelembe venni (évek közötti eltérés) ?
  A kérdező által jónak ítélt válasz, megoldás, beleértve a kérdező által lényegesnek ítélt törvényi hivatkozásokat, felhasznált szakirodalmi anyagokat.
  1., Véleményem szerint alkalmazni kell az időbeli elhatárolást. Nő a tárgyi eszköz értéke, nő az amortizáció és ezzel arányosan kell figyelembe venni a bevétel elhatárolást . Tehát nem keletkezik adóalapot jelentő bevétel. 2., Ha nincs tárgyi eszköz ráfordítás, akkor egyéb bevételként kell kezelni, mely egyben adóalap is. ( Számviteli tv. 77 §) 3., Véleményem szerint a kártérítést és a jótállás jogcímén kapott összeget is a jogerős végzés időpontjában kell elszámolni. Illetve arra az évre, amelynek zárlati időpontjában már ismert a bírósági végzés. Bár a kártérítésnél a számviteli tv. 77§-a a kapott bevételt nevesíti, de több szakirodalomban nevesítik a bírósági végzést is."

  2015. december

  Tovább a válaszhoz


  "Az üzletben az árakat forintban határozzák meg,- azonban az ellenértéket euróban is ki lehet fizetni,- a visszajáró összeget általában forintban adják vissza. Az érvényes átváltási árfolyamot 2-3 havonta határozzák meg,- amely alatta van a választott MNB árfolyamnál . Bevételként a közölt árfolyamon ( ami alacsonyabb,- mint az MNB ) számított összeget veszik figyelembe, áfolyam különbözet csak akkor keletkezik általában ,-ha a valutapénztárból eur-os számlát fizetnek ki.
  Kérdés
  1. Az árakat elég Ft-ban feltüntetni ? 2. Helyes-e a bevétel összeg elszámolása ,- esetleg hogy lenne helyes ? 3. Szabályosan hogyan lehetne az euróban befolyt készpénzes bevételt könyvelni, kezelni ?
  A kérdező által jónak ítélt válasz, megoldás, beleértve a kérdező által lényegesnek ítélt törvényi hivatkozásokat, felhasznált szakirodalmi anyagokat.
  Véleményem szerint az árakat euroban is fel kell tüntetni."

  2015. december

  Tovább a válaszhoz


  "Könyvvizsgálatra kötelezett 1,5 milliárd árbevétellel 0,7 milliárd saját tőkével rendelkező termelő cégről van szó. Igen széles termékskálával gyárt, készleteiről nem vezet évközi mennyiségi és értékbeni nyilvántartást. Az eredményt év végén leltárral állapítja meg. A saját termelésű készletek közvetlen önköltségének utókalkulációval való megállapítása sajátos, minden esetben a gyártás során kialakult normák utólagos korrigálásával történik. Műszaki apparátus a normák kialakítására adott, de számviteli szakember hiányában az utókalkuláció követelményeinek való folyamatos nyilvántartás nem lehetséges. A leltár kiértékelését mint könyvvizsgálói végzettséggel rendelkező tanácsadóként látom el, valamint a társaságra vonatkozó szabályzatok elkészítését is. A könyvelést külső könyvelő cég végzi.
  Kérdés
  Kérdésem, hogy a Kamarai törvény 54 §-ában szereplő utolsó bekezdésében " (6) A kamara a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység ellátásáért járó díjak meghatározásának elveire, elsődleges szempontjaira, a díjtételek alsó határaira ajánlást adhat ki." van-e hivatalosan kiadott ajánlás a díjazás alsó mértékére, ha nincs akkor kaphatok-e iránymutatást arra vonatkozóan, hogy reális-e, illetve elfogadható-e éves szinten egy millió forintos könyvvizsgálói díj. A könyvvizsgáló cég az árbevétel nagyságára hivatkozott, van ismeretem, ahol a Társaság 7 milliárd alaptőke, 40-50 milliárd árbevétel mellett 3,5 millió könyvvizsgálói díjat fizet neves nemzetközi könyvvizsgáló cégnek. Nyilván a kockázatokat nem lehet összehasonlítani, hisz ez utóbbi társaság komoly szakember gárdával és programmal dolgozik.
  A kérdező által jónak ítélt válasz, megoldás, beleértve a kérdező által lényegesnek ítélt törvényi hivatkozásokat, felhasznált szakirodalmi anyagokat.
  Szakmai előadásokból tájékozódtam, hogy az árbevétel nagysága nem lehet mérvadó, a ráfordított munka és a kockázat az ami meghatározza a kölcsönösen kialkudott díjat, de a társaság költségérzékenységét alapul véve véleményem szerint minimum 600 EFT, max -800 EFT-os díj lenne reális."

  2015. december

  Tovább a válaszhoz


  "Egy németországi cég kb. 15 évvel ezelőtt Magyarországon fióktelepet hozott létre. A németországi cég nevén van egy ingatlan (telek), melyet az ingatlan telephely keletkeztetés miatt létrehozott magyarországi fióktelep ad bérbe. Kb. 2000-ben a fióktelep egy betonréteget „épített” az ingatlanra, és ezzel együtt adja bérbe. A betonréteg az ingatlan nyilvántartásban (Földhivatal) nem került feltüntetésre. A betonréteg a fióktelep nyilvántartásában szerepel, arra értékcsökkenés kerül elszámolásra. A telek az anyacég nevén és nyilvántartásában szerepel, nem került átadásra a fióktelep részére, tőkeként sem. Az anyacég az ingatlant értékesíteni szeretné.
  Kérdés
  Kérdésünk, hogy ebben az esetben hogyan történik az ingatlan (telek) értékesítése, ha az az anyacég nevén van, de neki nincsen magyarországi adószáma? A telek eladásából hol keletkezik a jövedelem, figyelemmel a német-magyar egyezményre (2011. évi LXXXIV. Tv. 6. cikke), ill. az 1996. évi LXXXVI. Tao. tv. 4§ 33. pontjának d) alpontjára is. A telek értékesítése Magyarországon kapcsolt fél részére történik, vagyis a piaci árat kell figyelembe venni. Az anyacégnek, vagy a fióktelepnek kell-e értékesítenie a telket? Hogyan történhet meg a fióktelep könyveiben szereplő betonréteg érékesítése, figyelembe véve, hogy az önmagában nem forgalomképes? Értékesítheti-e a német anyacég Magyarországon közvetlenül a vevő részére a telket? Szükséges-e a német anyacégnek Magyarországon az ingatlan értékesítése miatt adószámot kérnie? Megteheti-e ezt, ha van magyarországi fióktelepe, ami az ingatlan fekvése miatt telephely? Ha igen, akkor a bevétellel szemben hogyan tud költséget elszámolni? Könyv szerinti értéken (vagy piaci áron?), ami Németországban az anyacég nyilvántartásában szerepel, EUR-ban, milyen árfolyamot kell alkalmazni? Vagy az anyacég át kell, hogy adja a fióktelep részére az ingatlant, ami tulajdon szerzéssel és földhivatali bejelentéssel jár? Ekkor a fióktelep értékesíti a saját adószámával a telket a betontérrel együtt? Számvitelileg ezt hogyan kell elszámolni? Milyen értéken adja át az anyacég a fióktelep részére a telket, piaci áron? Ebben az esetben az anyacégnek keletkezik Magyarországon bevétele/nyeresége (Tao. tv. 4§ 33. pontjának d) alpontja). Ill. hogyan történik az átadás technikailag, jogilag? Ha az anyacég térítés ellenében értékesítésre átadja az ingatlant a fióktelep részére, akkor mint tőkét is átadhat (apport), vagy az értékesítéssel egy tekintet alá fog esni az átadás? Ez alapján keletkezik-e valamilyen kötelezettsége az anyacégnek Magyarországon (Tao. tv. 4§ 33. pontjának d) alpont)? Az értékesítésből a fióktelepnek vagy az anyacégnek keletkezik jövedelme? A fióktelep beszámolója beépül az anyacég beszámolójába. A Magyarországon megfizetett adót beszámíthatja az anyacég Németországban? Jól gondoljuk, hogy az anyacégre nem vonatkozik a Tao. tv. „ingatlannal rendelkező társaság” fogalma?
  A kérdező által jónak ítélt válasz, megoldás, beleértve a kérdező által lényegesnek ítélt törvényi hivatkozásokat, felhasznált szakirodalmi anyagokat.
  2011. évi LXXXIV. Tv. 6. cikke, ill. az 1996. évi LXXXVI. Tao. tv. 4§ 33. pontjának d) alpontja."

  2015. december

  Tovább a válaszhoz


  "Nemzetközi fuvarozást végző társaság tehergépjárműveket szerzett be, pénzügyi lízing konstrukcióban történő finanszírozással. A nyílt végű lízingszerződés értelmében, a futamidő (60 hónap) elteltével a társaságot vételi, illetve vevőkijelölési jog illeti meg. A beszerzett gépjárművek üzembe helyezése a hitelszerződés megkötésének évében megtörtént. Az üzembe helyezést követő három éven belül az eszközök nem kerültek elidegenítésre, azok a lízing cég tulajdonában és a társaság használatában maradtak. A futamidő végén a tehergépjárművek nem kerültek a társaság tulajdonába, azok a számviteli nyilvántartásból is kivezetésre kerülnek. A társaság a lízingdíjban megfizetett kamat 40 %-ig igénybe kívánja venni a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. Törvény (továbbiakban Tao. tv.) 22/A. §. (1)-(5) bekezdéseiben foglalt adókedvezményt. A társaság megfelel a kis és középvállalkozások előírt feltételeinek.

  Az adókedvezmény igénybe vételét korlátozza-e az Európai Unió csekély összegű támogatásokra vonatkozó a Bizottság 1407/2013/EU rendelet 3. cikk (2) bekezdés 2. albekezdése, illetve 2014. július 1-ig a Bizottság 1998/2006/EK rendelet 1. cikk 1. g. pontja. Ezen rendelkezések értelmében nem támogatható a közúti árufuvarozási ágazatban a teherszállító járművek megvásárlása. A csekély összegű támogatásként a vételár részét nem képező megfizetett kamatok után igénybe vehető-e az adókedvezmény?

  Véleményem szerint a Bizottság csekély összegű (de minimis) támogatásokra vonatkozó rendelkezései értelmében a Tao. tv. 7 §. (1) bekezdés zs. pontja alapján meghatározott beruházás után elszámolható adóalap kedvezmény nem vehető igénybe a közúti árufuvarozási ágazatban a teherszállító járműveknek megvásárlásához. A Tao. tv. 22/A §. viszont nem a termék (gépjármű) beruházási, beszerzési értékére, hanem a hitelből, lízingből vett termékek tárgyévben fizetett kamatára vonatkozik. A kamat nem is válik a beszerzés ár, elszámolt beruházási ráfordítás részévé a vonatkozó számviteli rendelkezés értelmében, mivel az eszköz megvásárlását, üzembe helyezését követően merül fel. Így véleményem szerint nem hozható össze az uniós elvek szerinti vásárlás támogatásának tilalmával. Ezért a kamattámogatás véleményem szerint igénybe vehető, mint de minimis támogatás 100 e Eur összeghatárig. Fenti véleményem mellett úgy ítélem meg, hogy a lízing szerződéssel történő finanszírozás esetén fel sem merülhet a Bizottsági rendelkezés támogatási tilalma, mivel nem történik teherszállító gépjármű vásárlás a társaság részéről, az nem kerül a társaság tulajdonába, a futamidő alatt csak bérli azt. A nyílt végű pénzügyi lízingszerződés értelmében a gépjárművek tulajdonosa a lízing cég, aki adás-vételi szerződéssel vásárolja meg azokat, mint vevő a gépjármű eladójától. Egyéb korlátozó feltételek sem állnak fenn, mivel a beszerzett gépjárművek üzembe helyezése a hitelszerződés megkötésének évében megtörtént és az üzembe helyezést követő három éven belül az eszközök nem kerültek elidegenítésre. Fontosnak tartom a jogeset tisztázásánál, hogy nem szerződésszerű teljesítés estén a bérlet megszűnik, a gépjárművet a tulajdonos lízingcégnek vissza kell szolgáltatni. Szerződésszerű teljesítés esetén a lízing futamidő végén a társaság a tulajdonjogot nem szerzi meg. A tényleges vevő a maradványérték megfizetésével vásárolja meg a gépjárművet a lizingcégtől."

  2015. október

  Tovább a válaszhoz


  "Ügyfelünk a 2014. évig köztes anyavállalat státuszban volt egy „nagyanya” alatt. A „nagyanya” ügyfelünk felett elvégezte az előírt konszolidációt, ezért ügyfelünk mentesíthetőként nem készített ilyen beszámolót. Az idei évben ügyfelünk végső anyavállalattá vált, a fölöttes „nagyanya” szervezeti átalakulása és tulajdonos váltások miatt. Észlelve az új státuszt ügyfelünk számba vette a hozzátartozó leányokat, és ezek figyelembevételével megvizsgálta a határértéket. A leányai összesített mutatói közül kettő nem éri el a 117. § határértékeit. (Közös vezetésű vállalkozások nincsenek.)

  Bizonytalanok vagyunk annak megítélésében, hogy mely leányokat kell a 2015.12.31-i konszolidációnál konszolidálás előtti adatként figyelembe venni. Csak azon leányok 2013. és 2014. évi adatait, amelyek 2015.12.31-én még csoporttagok, avagy - mivel törvényi szöveg a megelőző két üzleti évre hivatkozik - azon volt leányvállalatok számait is be kell vonni az összegzésbe, amelyek 2013-ban és 2014-ben leányvállalatok voltak, de 2015-ben már nem?

  Úgy véljük, hogy azon leányok bevonása az összegzésbe, amelyek korábban a csoport tagjai voltak, de 2015-re kikerültek a körből feleslegesen emelné az előzetes összesítés számait, ezért azokat a 2015.12.31-i számításnál egyáltalán nem vennénkk figyelembe. 117. § (1) Az anyavállalatnak nem kell az üzleti évről összevont (konszolidált) éves beszámolót készítenie, ha az üzleti évet megelőző két - egymást követő - üzleti évben a mérleg fordulónapján a következő három mutatóérték közül bármelyik kettő nem haladja meg az alábbi határértéket: a) a mérlegfőösszeg a 6000 millió forintot, b) az éves nettó árbevétel a 12 000 millió forintot, c) az üzleti évben átlagosan foglalkoztatottak száma a 250 főt. (2) Az (1) bekezdés szerinti mutatóértékek meghatározásánál az anyavállalat és leányvállalatainak, valamint közös vezetésű vállalkozásainak (ideértve a 119. § alá tartozókat is) konszolidálás előtt összesített adatait kell figyelembe venni. "

  2015. október

  Tovább a válaszhoz


  "Pályázati könyvvizsgálati munkám során az alábbiakban vázolt adóügyi problémával találkoztam és több könyvvizsgáló kollégámmal konzultálva sem találtuk meg a törvények között a teljesen biztonságos megoldást ezért tisztelettel kérem, hogy szakmai állásfoglalásával segítsék munkámat. Erdőgazdálkodással foglalkozó – állami tulajdonban lévő – Zrt-k, közjóléti beruházásaikhoz uniós támogatást vettek igénybe. Az erdőgazdálkodásokról szóló 2009. évi XXXVII. Törvény 2. § (2) alapelve kimondja, hogy a fenntartható erdőgazdálkodás során a legfontosabb közérdekű feladat az erdők változatosságának megőrzése, az erdők fenntartása, felújítása és a védelmi, valamint közjóléti szolgáltatások biztosítása. Az erdőgazdaságok ezen feladataikat az ÁFA törvény hatálya alá bejelentkezve teljesítik. A pályázati támogatás elszámolásának bruttó vagy nettó módon történő elszámolása merült fel sarkalatos kérdésként pályázati ellenőrzési munkám során. A pályázati útmutató az alábbiak szerint fogalmaz. „ Az áfa olyan mértékben tekinthető elszámolható költségnek, amennyiben azok jogszabály alapján az azt elszámolni kívánó pályázó, illetve konzorciumi tag esetén nem levonhatóak. Amennyiben az adók levonhatóak nem számolhatóak el még abban az esetben sem, ha a végső kedvezményezett ténylegesen nem él a levonás lehetőségével” A projekt kapcsán a közjóléti beruházásokkal megvalósuló épület-, és építmény felújítások, beszerzett tárgyi eszközök használata alapvetően ellenérték nélküli lesz, kis mértékben viszont ellenérték fejében, ami áfás árbevételt eredményez majd. Az erdőgazdaságoknál információim szerint az eddigi gyakorlat az volt, - melyet sem az Erdőgazdaságok könyvvizsgálói, sem az adóhivatal nem kifogásolt - hogy a közjóléti tevékenységek végzésénél felmerült költségek áfáját levonásba helyezték.

  A fentiek alapján a közjóléti tevékenység esetén bruttó vagy nettó elszámolásra jogosultak az erdőgazdaságok. Ez független-e attól, hogy a beruházásból,. felújításból származik-e bevételük?

  Az erdőgazdasági törvény alapján az erdőgazdaságok áfa alanyok és az alaptevékenységük közé tartoznak a közjóléti beruházások is, ebből kiindulva úgy értelmezem, hogy a pályázatok során csak a nettó elszámolást választhatják."

  2015. október

  Tovább a válaszhoz


  "Ügyfelem hirdetési szolgáltatásra barter szerződést kötött. A részéről megtörtént teljesítéskor a megfelelő számlát kiállította partnere felé. A másik fél még nem teljesítette a szerződésben foglaltakat, ezért a 2015. január 1-től a hatályos ÁFA törvény 59. § (1) bekezdése alapján előleg számlát állított ki a kapott szolgáltatás értékével megegyezően.
  Az így kapott előleg számlát ügyfelem könyvelte, és kompenzációs megállapodás alapján a pénzügyileg a nyilvántartott követelést és kötelezettséget összevezette. Legjobb tudásom szerint az ÁFA törvény januári módosításával párhuzamosan a számviteli törvény előlegre vonatkozó részei nem kerültek módosításra. A számviteli törvény szerint a kapott, illetve adott előlegek esetében mindenhol csak az ilyen jogcímen átutalt összeget engedi nyilvántartásba venni. Jelen esetben azonban nem történt tényleges átutalás, „csak” kompenzálás.

  Helyesen járt-e el ügyfelem, hogy az előlegről szóló számlát lekönyvelte, továbbá a barter ügyletből eredő követelést és kötelezettséget összevezette? "

  2015. október

  Tovább a válaszhoz


  "Ügyfelünk a 23/2007 FVM r. alapján MVH támogatást kapott, amelyet jellemzően tőketartalékként kell elszámolni. A támogatás tárgya azonban részben "rendezvényszervezés". (A támogatást részben eszközök vásárlására, részben oktatási célú rendezvények megtartására adták.) A rendelet szerint az igénybe vett beruházási támogatást tőketartalékként kell elszámolni, a támogatás folyósítása azonban részben nem beruházási célra történt. Véleményünk szerint a rendelet nem tartalmaz instrukciót a nem beruházási célú kiadások számvitelére vonatkozóan, ezért arra továbbra is a számviteli törvény szerinti bevételkénti elsázmolás vonatkozik.
  Hogyan kell helyesen elszámolni a befolyt támogatást? A nem beruházási célú részt egyéb bevételként, ideértve a fordulónapig be nem folyt, de mérlegkészítésig befolyt összeget is, ettől eltérően pedig a beruházási célú részt tőketartalékként, de kizárólag a pénzforgalom alapján?
  23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól 20. § (1)133 Az igénybe vett beruházási támogatás összegét kettős könyvvezetésre kötelezett ügyfeleknek tőketartalékba (lekötött tartalékba) kell helyezni, nem kettős könyvvezetésre kötelezett ügyfeleknek az egyéb bevételek között kell elszámolni saját könyvelésükben."

  2015. október

  Tovább a válaszhoz


  "Egyik ügyfelem jövedéki adó köteles termékeket, szeszes italokat állít elő. Előfordul, hogy a vevőinek értékesített termékeket minőségi kifogástól függetlenül "visszaveszik" (ezzel a gyakorlattal már más ágazatban, p. sütőiparban is találkoztam korábban). A gazdasági eseményt ügyfelem visszáruként számlázza (mínuszos számla) a vevő felé, árbevételt csökkentenek vele és saját termelésű készletként veszik újra készletre a jövedéki raktárban, hiszen a jövedéki adó az eredeti értékesítéskor megfizetésre került. Ilyen visszáruk előfordultak független kiskereskedőknek illetve a nagy- és kiskereskedelmi jogosítvánnyal is rendelkező anyavállalatnak történt értékesítések esetében is. Az anyavállalattól olyan esetben is történt visszavét, amikor az anyavállalat megszüntette egyik kiskereskedelmi egységét, és ügyfelem saját boltjában történő kiskereskedelmi értékesítés céljából vette vissza az általa gyártott termékeket.

  Helyes-e számviteli szempontból a fenti gyakorlat, vagy a "visszárut" önálló értékesítésként kellene számláznia ügyfelem felé a terméket visszaküldő eredeti vevőnek? Ebben az esetben ügyfelemnél árukészlet beszerzés történne. A fenti esetekben megegyezik-e a követett gyakorlat megítélése? Nem kifogásoltam ügyfelem gyakorlatát, mivel úgy gondolom, hogy az általa előállított termékeket nem áruként kellene nyilvántartania akkor sem, ha azok korábbi értékesítéséből származó visszáruk. A jövedéki tanácsadótól kapott információ szerint a jövedéki engedéllyel nem rendelkező kiskereskedők egyébként is csak végfelhasználóknak számlázhatnak jövedéki terméket. A NAV ellenőrei az elszámolási módot kifogásolták, szerintük az eredeti vevőnek kellene számláznia ügyfelem felé, és ügyfelemnél árukészlet keletkezne."

  2015. augusztus

  Tovább a válaszhoz


  "A Sztv.2016.évi üzleti évtől hatályba lépő rendelkezései alapján jelentősen nőnek az egyes beszámolótípusokra vonatkozó értékhatárok, a SZAKma 2015/7-8.számának 347.oldalán Bíróné Zeller Judit Az egyes beszámolótípusok választásának és áttéréseinek szabályai tárgyában írt cikke szerint: „ Fontos megjegyezni, hogy nem készíthet egyszerűsített éves beszámolót a nyilvánosan működő részvénytársaság , az anyavállalat (azaz az a vállalkozó, amelyik konszolidált beszámoló készítésére kötelezett), valamint az olyan vállalkozó, amelynek a kibocsátott értékpapírjainak tőzsdei kereskedelme engedélyezett vagy az engedélyezést már kérelmezték.

  Jól értelmezem-e, hogy a fenti magyarázat alapján az a magyar anyavállalat, aki 100%-ban tulajdonosa egy cégnek, készíthet egyszerűsített éves beszámolót, ha a Sztv. 117. §-a szerinti mutatók alapján nem kell az üzleti évről összevont (konszolidált) éves beszámolót készítenie és az Sztv. 9. § (2) bekezdésében foglalt mutatókat az abban foglaltak szerint két egymást követő üzleti évben nem haladta meg? Vagy csupán ezért, mert anyavállalat, függetlenül a mutatók nagyságától, nem alkalmazhatja a (2) bekezdésben foglaltakat és nem készíthet egyszerűsített éves beszámolót, azaz éves beszámoló készítésére kötelezett? Vagy csupán ezért, mert anyavállalat, függetlenül a mutatók nagyságától, nem alkalmazhatja a (2) bekezdésben foglaltakat és nem készíthet egyszerűsített éves beszámolót, azaz éves beszámoló készítésére kötelezett?"

  2015. augusztus


  Tovább a válaszhoz


  "Országos közhasznú civil szervezet az alaptevékenységéhez kapcsolódóan vissza nem térítendő költségvetési támogatást kap, erről ő írásos megállapodást is köt a költségvetési szervvel. A támogatás egy részét működési költségei finanszírozására hasznosíthatja, másik részét pedig – vissza nem térítendő támogatásként - szét kell osztania más helyi, alaptevékenységükben hasonló civil szervezetnek. Az, hogy mely civil szervezetnek mennyit utal tovább, az országos közhasznú civil szervezet saját bírálóbizottsága dönti el, a továbbutalt pénzekről ő köt támogatási szerződést a támogatott szervezettel, és ugyanő köteles elszámoltatni a támogatottakat, ő a felelős továbbá a költségvetési szerv felé akkor, ha esetleg a támogatott nem tudna megfelelően elszámolni.

  A kérdés, hogy a továbbutalási kötelezettséggel kapott támogatás ezen tényállás alapján bevételként elszámolható-e az országos non-profit szervezetnél, illetve a továbbutalt támogatások pedig ráfordításként? Az országos közhasznú civil szervezet éves beszámoló elkészítésére kötelezett.

  Álláspontunk szerint ebben az esetben a bevétel az országos non-profit szervezet saját bevétele (kapott támogatás), amelyet könyvviteli nyilvántartásaiban ennek megfelelően – a bruttó elszámolás elvét figyelembe véve - rögzítenie kell. Továbbá a továbbutalásra megítélt támogatások egyéb ráfordításként (adott támogatás) számolandóak el. Számviteli törvény 77. § (1) Egyéb bevételek az olyan, az értékesítés nettó árbevételének részét nem képező bevételek, amelyek a rendszeres tevékenység (üzletmenet) során keletkeznek, és nem minősülnek sem a pénzügyi műveletek bevételeinek, sem rendkívüli bevételnek. (2) Az egyéb bevételek között kell elszámolni: d) a költségek (a ráfordítások) ellentételezésére - visszafizetési kötelezettség nélkül - belföldi vagy külföldi gazdálkodótól, illetve természetes személytől, valamint államközi szerződés vagy egyéb szerződés alapján külföldi szervezettől kapott támogatás, juttatás összegét, amennyiben az a tárgyévhez vagy a tárgyévet megelőző üzleti év(ek)hez kapcsolódik és azt a mérlegkészítés időpontjáig pénzügyileg rendezték. Az a)-f)pontokban meghatározottak egyéb bevételkénti elszámolásának nem feltétele a mérlegkészítés időpontjáig történő pénzügyi rendezés, ha e törvény, illetve más jogszabály eltérően rendelkezik.320 (3) Az egyéb bevételek között kell kimutatni: b) a költségek (a ráfordítások) ellentételezésére - visszafizetési kötelezettség nélkül - az adóhatóságtól, jogszabály által meghatározott szervezettől megkapott, illetve az üzleti évhez kapcsolódóan a mérlegkészítés időpontjáig - a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően - igényelt (járó) támogatás, juttatás összegét. "

  2015. július

  Tovább a válaszhoz


  "X Kft társasági szerződése tag halála esetén kizárta az öröklést és kötelező vette az üzletrész megválását az örökösök felé a másik tag által. Ügyfelem a másik tag Zrt. A Zrt-nél az ügylet miatt utólagos adóellenőrzést folytatott le az illetékes adóhatóság mivel feltételes adómegállapítást kértünk a személyi jövedelem adózás kapcsán. Magával a feltételes adómegállapítással kapcsolatban - hogy aszerint jártunk-e el- az adóhatóság megállapítást nem tett, viszont mulasztási bírságot szabott ki a számviteli szabályok megsértése miatt, mivel a Zrt. nem képezett céltartalékot a megváltási árra, mint függő kötelezettségre. Indoklásában a hatóság az óvatosság elvére, mint alapelve és a céltartalékképzés törvényi szabályaira hivatkozik. Továbbá az indoklásban arra hivatkozik, hogy a céltartalék képzésnél (41.§) taxatíve fel van sorolva a függő kötelezettség, tehát a függő kötelezettségek esetében mindig kötelező a céltartalék képzés.

  Kötelező-e a céltartalék képzés a függő kötelezettségekre általánosságban, függetlenül a függő kötelezettség tartalmától, vagyis, hogy a függő kötelezettség egy jövőbeni szerzéshez és nem ráfordításhoz kapcsolódik.

  Véleményem szerint a céltartalék képzés nem alkalmas pénz elkülönítésre gyűjtésre. Esetünkben a szerzéshez likvid pénzeszközzel kell rendelkeznie a társaságnak, amire nem lehet fedezetet teremteni céltartalékkal. Maga a határozat indoklása is kimondja, hogy a céltartalékot a jogalkotó arra alkotta, idézem, "hogy az adózás előtti eredmény terhére képződjön egy olyan sajátságos passzíva, ami csak ara használható fel amire képezték". Kérdem én, hogy az üzletrész kifizetésnék évében mivel szemben oldom fel egyéb bevételként a korábban képzett céltartalékot, azzal szemben, hogy T Egyéb rövid lejáratú kötelezettség K Bank? Ilyen alapon minden tárgyi eszköz beszerzésre, beruházásra, bármilyen vagyon növekménnyel járó kötelezettségre céltartalékot kellene képezni a gazdálkodóknak. Véleményem szerint függő kötelezettségre általánosságban nem kötelező a céltartalékképzés, csak akkor ha a függő kötelezettség releváns az óvatosság elvében felsorolt veszteség jellegű ráfordításokkal, azaz maga a függő kötelezettség veszteség jellegű különbözetet eredményez, amikor bekövetkezik."

  2015. július

  Tovább a válaszhoz


  "Sportegyesület megbízásából végeztünk TAO támogatás elszámolására vonatkozó auditot. Az ügyfelünk továbbította az EMMI Látvány-csapatsport Támogatási Főosztály sportigazgatási referens azon kérését, hogy a támogatás elszámolásához leadott számlákat az jelentést aláíró könyvvizsgáló aláírásával egyenként láttamozza. A kérést az alábbi hivatkozással támasztotta alá: 107/ 2011 Kormányrendelet: 6)64 Amennyiben a jóváhagyást végző szervezet által kiállított támogatási igazolások összértéke adott támogatott szervezet vonatkozásában eléri a 20 millió forintot, a támogatott szervezet köteles könyvvizsgáló által hitelesített számviteli bizonylatokkal elszámolni az ellenőrző szervezet felé. A könyvvizsgálónak legalább az igénybe vett támogatás összértékét elérő, de legfeljebb 50 millió forint értékű felelősségbiztosítással kell rendelkeznie, amit a támogatott szervezet az elszámoláshoz benyújtott dokumentumok részeként csatolt, a támogatási időszakra szóló biztosítási kötvény hiteles másolatával igazol. A könyvvizsgáló által hitelesítendő adatok körét tartalmazó, az ellenőrző szervhez benyújtandó nyomtatványt a 2. melléklet tartalmazza.

  A kormányrendelet alapján kötelezhető-e a könyvvizsgáló hogy a vizsgálat alá vont számlákat egyenként aláírja?

  Mi a könyvvizsgálatot a 4400-as standard szerint hajtottuk végre és e szerint adtuk ki a jelentésünket, amiben nyilatkoztunk, hogy a csatolt elszámolásban szereplő számlák eredeti záradékolt példányát megkaptuk és azon szereplő adatokat összehasonlítottuk az elszámolásban szereplő adatokkal. A könyvvizsgálói jelentést aláírva kiadtuk, így "hitelesítettük" a dokumentumokat, ezért véleményünk szerint megfeleltünk a kormányrendelet előírásainak."

  2015. július

  Tovább a válaszhoz


  "Adott Zrt. még a GT hatálya alá tartozik, visszavásárolt saját részvényei meghaladják a 25%-ot. Felkészülendő a 2016 március 15.-től mindenkire vonatkozó Ptk. hatályára, a 3.222.§ előírásának megfelelni szándékozva, a 25% feletti saját részvény bevonását határozta el, melyet még ez évben végrehajtana. (Az egyéb törvényi előírások: 2*-es megjelenés stb., ismertek.)

  Kell-e érvényes mérleg, illetve beszámoló a saját tőke fenti tárgyú leszállítása esetén.

  Kétféle álláspontot ismerek: a.) nem kell, b.) a jelenleg még GT hatálya alá tartozó társaság saját elhatározásából végrehajtandó tőke leszállítása esetén a bíróság érvényes beszámoló benyújtását kéri a bejegyzési kérelem beadásakor. Egyértelmű választ szeretnék kapni ez ügyben."

  2015. június

  Tovább a válaszhoz


  Az 1996. évi LXXXI. társasági adóról és osztalékadóról szóló törvény 2015.01.01-től bevezetett egy új logikájú adókedvezmény igénybevételi lehetőséget a filmalkotások, előadó-művészeti szervezetek és látványcsapat-sportok támogatásához kapcsolódóan. A 24/A §-ban foglaltak szerint az adózó rendelkező nyilatkozatot tehet az adóév során fizetendő adó előlege, adófeltöltési- illetve adófizetési kötelezettsége terhére.

  "Egy előadó-művészeti szervezetet támogatni kívánó társaság pl. rendelkezhet a támogató társaság által fizetendő tao összegének 80 %-ig a fizetendő tao (egy/több) kedvezményezett célra történő felajánlásáról.

  Az adóhatóság a felajánlott adó kedvezményezett előadó-művészeti szervezet részére történő átutalását abban az esetben teljesíti, ha
  - a támogató társaságnak illetve a kedvezményezett szervezetnek az átutaláskor nincsen 100 ezer forintot meghaladó összegű, az állami adóhatóságnál nyilvántartott, végrehajtható, nettó módon számított adótartozása;
  - a támogató társaság az Előadó-művészeti Iroda által kiállított támogatási igazolást a társasági adóelőlegről történő rendelkező nyilatkozat benyújtásáig, társasági adóelőleg-kiegészítési kötelezettségről szóló bevallás valamint a társaságiadó-bevallás benyújtására nyitva álló határidő utolsó napjáig az adóhatóságnak megküldi;
  - a támogató társaság a vonatkozó társasági adó bevallását határidőben beadta, illetve társasági adó-, adóelőlegek fizetési, adóelőleg-kiegészítési kötelezettségének eleget tett;
  - a támogató társaság az adóelőleg-kiegészítés, valamint az éves adó terhére tett felajánlásával a teljes adóévi felajánlások összege nem haladja meg a fizetendő tao 80%-át.
  Az adóhatóság a felajánlott összeg egészét a nyilatkozat(ok)ban megjelölt kedvezményezett szervezet(ek) részére utalja át.
  Az előadó-művészeti szervezetet támogató társaságot a felajánlott és az adóhatóság által átutalt támogatás után adójóváírás illeti meg.
  Az adóhatóság az éves társasági adóbevallás esedékességét követő második hónap első napján (a 2015. adóév esetében 2016. július 1-jén) írja jóvá a támogató társasági adófolyószámláján.

  Kérdés: Az adóhatóság az adójóváírást a fentiekben felsorolt feltételek teljesülése esetén írja jóvá, amit egyéb bevételként számolnánk el, kérdés azonban, hogy a bevétel elszámolására melyik időszakban kerül sor? Tekintettel arra, hogy a beszámoló elkészítésekor az adózónak a szóban forgó feltételek teljesüléséről már nagy valószínűséggel kellően pontos ismeretei lesznek, így az időbeli elhatárolás elve alapján a vonatkozó adóévben (2015. évi beszámolóban) kellene elszámolni. Ugyanakkor az óvatosság elvének szigorú értelmezése esetén, elképzelhető valamilyen bizonytalanság, hogy a hatóság, úgy ítéli meg, hogy valamilyen feltétel nem állt be teljes körűen, s ez alapján az adójóváírást csak annak realizálásakor, az adó évet követő időszakban (2016-ban) kellene elszámolni."

  2015. június

  Tovább a válaszhoz


  Ügyfelünk a 2014.évi beszámoló készítésénél a számviteli tv. 74.§.(3) bekezdése szerint csökkentette az exportértékesítés árbevételét a magyar határállomás és a külföldi rendeltetési hely közötti útszakaszra jutó szállítási költséggel. Az országgyűlés azonban a 2014. évi LXXIV. törvénnyel a fenti bekezdést 2015.01.01-i dátummal hatálytalanította. A törvény a 302.§. (41) bekezdésében a következőt írja: "... a hatályon kívül helyezett 74. § (3) bekezdést a 2014. évben induló üzleti évről készített beszámolóra sem kell alkalmazni.”

  Kérdés, hogy alkalmazható-e az árbevétel csökkentése a 74. §. (3) bek. szerint a 2014.évi beszámoló készítésénél?

  Véleményünk szerint alkalmazható, mert a "sem kell alkalmazni" fordulat nem tilt, hanem a korábbi kötelező alkalmazást törli. Ezzel ellentétes információt kaptunk könyvvizsgáló társunktól és a kamara honlapján található oktatási anyag sem egyértelmű számunkra a fenti kérdésben: http://borsod.mkvk.hu/letolthetoanyagok/Sztv_2015_evi_valtozasai_aktualis_kerdesek.pdf 12.oldal "74. § (3) bek. már 2014-re is törlésre került."

  2015. április

  Tovább a válaszhoz


  "2014.10.03-i bejegyzéssel egy magyar kft.-nél 500 millió forint tőkeemelés történt. A társasági szerződésmódosítás 3. pontja alapján az új – osztrák – tulajdonostárs részéről való tőkeemelés az alábbiak szerint került rögzítésre. 300 HUF/1 EUR árfolyam alapján 500,- millió forint vagyoni hozzájárulás jegyzett tőke emelésére, 100 millió forint pedig tőketartalékba kerül. Ennek megfelelően a teljesítendő vagyoni hozzájárulás összege 2.000.000,- euró összegben került meghatározásra. Rögzítésre került továbbá, hogy a tőke-emelés cégbírósági bejegyzésének napján hatályos MNB árfolyam hivatalos átváltási árfolyamára tekintettel, ha a különbözet pozitív, akkor tőketartalékba kerül. A 2.000.000,- euró 2014.10.10-én érkezett meg a kft. bankszámlájára, ezen a napon az EUR árfolyam 306,57 Ft volt, így a 2 millió EUR összegnek az utalás napján érvényes árfolyam szerinti értéke 613.140.000,- Ft. Ennek a könyvelése a kft.-nél úgy történt, hogy 500,- millió forintot a jegyzett tőke javára, a fennmaradó 113.140,- e/Ft-t pedig tőketartalék javára /növekedéseként/ számoltak el. Az 500 millió forintos tőkeemelés 2014. X. 3-i Cégbírósági bejegyzése napján érvényes EUR árfolyam 309,37 Ft volt, így a bejegyzés napján érvényes árfolyamon az utalás forintértéke 618.740.000,- Ft, ebből következően tőketartalékba kell még helyezni a különbözetet, azaz 5.600.000,- Ft értéket, árfolyam-veszteséggel szemben /8762/. A tőketartalék elszámolását a Számviteli Törvény 36 §-a szabályozza, amely – egyes könyvvizsgálói vélemények szerint – szerint, ha a befizetés a bejegyzés időpontjáig nem történik meg akkor a befizetés időpontjában könyvelendő a pénzeszköz-átvétel tőketartalékként. A cég e-szerint könyvelte a befizetés időpontjában érvényes árfolyamon a tőketartalékot. Egyes könyvvizsgálói vélemények szerint, mivel a társasági szerződésben a tőketartalék rendelkezésére bocsátásának időpontja szerinti árfolyam rögzítésére került, így az erősebb „rendelkezés” mint a Számviteli Törvény, mivel egy szerződéses akaratot fejez ki.

  Kérdés

  1./ Melyik árfolyamon kell megállapítani a jegyzett tőke emelés és a tőketartalék növelés Ft-összegét: a szerződéses akarat szerinti 300 Ft/euró, a cégbejegyzés napja szerinti 309,37 Ft/euró, vagy a pénzügyi teljesítés szerinti 306,57 Ft-os árfolyamon? 2./ Van-e teendő a cégbejegyzés napja szerinti 309,37 Ft/euró és a pénzügyi teljesítés szerinti 306,57 Ft-os árfolyam-különbség tekintetélben? Mielőbbi válaszait előre is köszönjük. Tisztelettel: Zahovai Árpád, a ZAHO Kft. ügyvezetője

  A kérdező által jónak ítélt válasz, megoldás, beleértve a kérdező által lényegesnek ítélt törvényi hivatkozásokat, felhasznált szakirodalmi anyagokat.

  Szerintem a X. 3-i cégbejegyzés utáni, de a taggyűlés által megszabott határidőn belüli, azaz X. 10-i - pénzügyi teljesítés miatt a 2 millió eurót a X. 10-i árfolyamon kell forintosítani az Sztv. 36.§-ának (3) bekezdésének utolsó mondata szerint, idézem: "... illetve a cégbejegyzést követően, az eszköz átvételekor az (1) bekezdés a)-b) pontja szerinti tőketartalék növelésnél, ha az eszközök átvétele a cégbejegyzés időpontjáig nem történt meg". Ebből az összegből vezette át a kft. a jegyzett tőke-emelés 500 millió Ft-os összegét, és a maradvány/ a különbözet került a tőketartalékba. Ez a megoldás ugyan némileg ellentmond a taggyűlési határozatok szerinti 300 Ft-os átszámítási, illetve a cégbejegyzés napjának megfelelő átszámítási árfolyamnak, de összhangban van a tagok akaratával és az Sztv. idevágó előírásával, vagyis más könyvvizsgálói véleményektől eltérően szerintem helyesen könyvelt a kft. és így indokolatlan a tények között jelzett 5,6 millió Ft-os további tőketartalék növelési/árfolyam-különbség elszámolási kötelezettség."

  2015. április

  Tovább a válaszhoz


  "Az elhunyt szövetkezeti tag örököse kéri taggá való felvételét, amit a szövetkezet illetékes szerve elfogad. A részjegy névértéke rendezett, hiszen azt az örökhagyó befizette. b./Az elhunyt szövetkezeti tagnak két örököse van. Az egyik kéri taggá való felvételét, a másik nem.

  a./ Kérdés, hogy jár-e, kifizetendő-e az örökhagyó tagsági jogviszonya alatt keletkezett , a részjegyre jutó saját tőke lekötött tartalékkal csökkentett összege az örökösnek.( 2006.évi X.törvény 51.§ (3) bekezdése) b./ Mi jár a tagként fel nem vett örökösnek, van-e fizetési kötelezettsége a szövetkezetnek és milyen mértékben?

  a./ Szerintem, miután a jegyzett tőke nem változik, az örökös abba a jogi helyzetbe kerül, mint az örökhagyó, nem jár a felhalmozott vagyonból sem részesedés. b./ A szövetkezetnek nincs fizetési kötelezettsége egyik örökös felé sem, az anyagiakat a két örökös rendezze egymás között."

  2015. április

  Tovább a válaszhoz


  "A Kft 4 milliós tagi hitelét a cégben 4 milliós könyv szerinti értéken lévő ingatlannal szeretné kiegyenlíteni. Jogszerű-e az a megoldás, hogy a könyvekből kivezetik és a tag az ingatlan után vagyonszerzési illetéket fizet? Véleményem szerint az ingatlant a piaci értéken kell értékelni és az értékesítés szabályait kell alkalmazni."

  2015. március

  Tovább a válaszhoz


  "3 M FT törzstőkéjű "A" társaságnak két tulajdonosa van X és Z, 50-50 %-ban. Szintén 3 M Ft törzstőkéjű "B" társaságnak egy tulajdonosa van Z, 100 %-ban. "B" szeretne beolvadni "A" társaságba. De a "B" társaság 100%-os Z tulajdonosa oly módon szeretné a beolvadást, hogy üzletrésze "felosztásra" kerüljön, azaz 10 %-os üzletrésznek megfelelő vagyont kíván bevinni a beolvadással létrejövő társaságba, a 90 %-os üzletrésznek megfelelő vagyont készpénzt formájában szeretné kivenni. ("B" társaság 3 M Ft törzstőkéből 300 E Ft-ot bevinni "A" Társaságba, 2700 E Ft - jegyzett tőke részt- kivenni, visszavenni, ez már nem adózna szja szerint, mivel már adózott)

  Dönthet e átalakulás során egy tulajdonos, hogy üzletrészének, tulajdoni hányadának csak egy részével kíván az átalakulásban részt venni, másik részével nem, azaz "visszakéri"? "

  2015. március
   

  Tovább a válaszhoz


  "Egy külföldi anyavállalat 100 százalékban tulajdonosa több magyarországi kisvállalatnak, amelyek szerepelnek az anyavállalat IFRS szerinti konszolidált beszámolójában. Az anyavállalat IFRS szerint konszolidált beszámolót készít, melyet auditáltat, és ehhez a magyar leányvállalatoktól egyedi IFRS beszámoló készítését kéri, melyeket IFRS szerint könyvvizsgálni kell.
  A külföldi joghatóság alá tartozó anyavállalat konszolidált beszámolójába tartozó magyar kisvállalatok a számviteli törvény 3. § (2) bekezdés 6. pontja szerinti konszolidálásba bevont vállalkozásnak minősülnek-e, illetve vonatkozik-e rájuk ennek következtében a hivatkozott kisvállalatokat a számviteli törvény 155. § (5) bekezdés c) pontja szerinti könyvvizsgálati kötelezettség alóli mentesítést kizáró rendelkezése. Alkalmazható-e a számviteli törvény 119. § (2) bekezdése a kisvállalatokra, amennyiben a csoport összevont beszámolója a kisvállalatok konszolidációból való kihagyása esetén sem torzulna? Kötelesek-e tehát a magyar leányvállalatok a magyar számviteli tv. szerint könyvvizsgálatra, kiválthatja-e az egyedi IFRS beszámolóiknak a könyvvizsgálata a magyar auditot?
  Mivel arra nem tér ki a számviteli tv., hogy konszolidálásba bevont társaság esetében az anyacég csak belföldi illetőségű lehet, vagy külföldi is, így véleményem szerint a fent nevezett leányvállalatok esetében kötelező a könyvvizsgálat, nem vonatkozik rájuk a mentesség.
  Arra vonatkozóan nem találtam semmiféle iránymutatást, hogy az IFRS szerinti könyvvizsgálat a fenti esetben mentesíthetné-e a magyar könyvvizsgálat alól a leányvállalatokat."

  2015. február

  Tovább a válaszhoz


  "Egy társaságnál az adó- és vámhatóság is ellenőrzést végzett ugyanarra az időszakra, 2011. évre. Mindkét vizsgálat ellenőrzéssel lezárt időszakot eredményezett. A vámhatósági ellenőrzés eredetileg megállapítás nélkül zárult, majd egy felülellenőrzés jelentős mértékű jövedéki adóhiányt állapított meg. (A megállapítás oka a kellő körültekintés hiánya volt- a vevő nem tett eleget betárolási kötelezettségének.) A másodfok az eredeti határozatot helybenhagyta, az 2014-ben jogerőre emelkedett. A hiba a számviteli politikában rögzített jelentős értékhatárt többszörösen meghaladja.
  Melyik év eredményét terheli a megállapított jövedéki adó hiány, a 2011. vagy a 2014. évét?
  Véleményem szerint a 2011. év eredményét kell a megállapított adó összegével módosítani. A kérdés azért merült fel, mert egy neves adótanácsadó iroda (amelyet a 2011. évi társasági adóalap korrigálási lehetőségéről kérdeztünk) véleménye szerint az összeg a 2014. gazdasági év eseményeként könyvelendő a Szt. 19§ (3) alapján, mert az adott üzleti év beszámolójában csak a mérlegkészítés napjáig megismert és nem vitatott, nem fellebbezett, illetve jogerőssé vált megállapítások mutathatók ki."

  2015. február

  Tovább a válaszhoz


  "Egy anyavállalat befektetetett pénzügyi eszközei között tart nyilván tartós részesedést kapcsolt vállalkozásban, konkrétan 3 leányvállalatban 100 %-os tulajdonos.
  A 3 leányból kettő saját tőkéje és piaci értéke tartósan és lényegesen nagyobb az anyavállalatban lévő könyv szerinti értéknél. A 3. leányvállalat nagy értékű ingatlannal rendelkezik, amelyet piaci értéken szerepeltet mérlegében értékhelyesbítésként az értékelési tartalékkal szemben. Ezen értékelési tartalékkal összevontan felel meg a törvény azon előírásának, hogy a saját tőke legyen nagyobb a jegyzett tőkénél. Az értékelési tartalék nélkül a saját tőke értéke (veszteséges gazdálkodás miatt) már a jegyzett tőke értéke alatt van. Mindezeket figyelembe véve is a 3. leányvállalat piaci értéke is tartósan magasabb, mint amekkora értéket az anyavállalat a könyveiben szerepeltet.
  Az anyavállalat, figyelembe véve a Számviteli Törvény 57-59 §-ait élni kíván az értékhelyesbítés intézményével ezen befektetett eszközcsoporton belül. Tehát a befektetett pénzügyi eszközcsoporton belül a tartós részesedéseket kívánja piaci értéken szerepeltetni mérlegében értékhelyesbítésként az értékelési tartalékkal szemben. Az Szt. szerint, ha egy vállalkozás él a piaci értéken történő értékelés lehetőségével, akkor az értékelést egyedi eszközönként külön-külön és minden üzleti év végén el kell végeztetni. Az értékelési tartalék képzése nem kötelező, hanem lehetőség, és megszüntetése is a vállalkozás vezetésének a döntése.
  2004. jan. 1-től az EU jogharmonizáció következtében a valódiság elvének további térnyerése következett be. Ennek kapcsán a pénzügyi instrumentumok egy részénél lehetőség nyílt a valós értéken történő értékelésre. Ezen körből azonban kivették a tartós kapcsolt részesedést. Azaz a törvény tiltja a valós értékelést (amelyért egy eszköz eladható, megvásárolható) a befektetett pénzügyi eszközök között lévő tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban eszközcsoportra. Ezt csak abban az esetben engedi meg, ha az eszközt kereskedési célúvá sorolják át.
  Konkrét kérdés: Élhet-e az anyavállalat az Szt. 57-59 § -ában szabályozott értékhelyesbítés-értékelési tartalék intézményével a befektetett pénzügyi eszközök között lévő tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban lévő eszközcsoportra vonatkozóan, és ily módon figyelmen kívül hagyva a valós értékelés tiltását, tekintve, hogy maga az értékhelyesbítés is a valós értéket célozza meg?

  A Saldo válasza az általunk feltett kérdésre: A mérlegben szereplő eszközöket - általában - bekerülési értéken kell értékelni. [2000. évi C. törvény 57-59. §] A törvény 57. §-ának (3) bekezdése ugyanakkor lehetővé teszi, hogy a vállalkozó éljen a piaci értéken történő értékelés lehetőségével. Amennyiben a vállalkozás él ezzel a lehetőséggel, azt a törvényben megjelölt eszköz csoportokra választhatja. A befektetett pénzügyi eszközök piaci értéken történő kimutatása valamennyi tulajdoni részesedést jelentő üzletrészre ki kell, hogy terjedjen. Az én véleményem nem egyezik a Saldo válaszával, figyelemmel a valós értékelés tv-i szabályozására."

  2015. február

  Tovább a válaszhoz


  "A számviteli törvény az adott/kapott támogatások elszámolását MK-ig megtörtént pénzforgalomhoz köti. Indokolt lehet-e egy kettős könyvvitelt vezető alapítványnál a kuratórium döntése értelmében megkötött támogatási megállapodás szerinti összeg, illetve az abból még át nem utalt rész különbözetére Szt. 3. §-a (8) bekezdésének 14-15. pontjaiban körülírt biztos (jövőbeni) kötelezettség alapján céltartalék képzése. Ha igen, akkor ennek a kötelezettségnek mekkora a terjedelme gazdálkodó illetve magánszemélyek (adók, járulékok) esetében. Feltételezhetően, amennyiben a támogatás gazdasági eseménye Szt. szerint csak utaláskor valósul meg, akkor a nem utalt támogatás nem létező kötelezettség, amire céltartalékot sem képezni. Kérdés persze, hogy ez igaz-e annak a tükrében, hogy támogatási szerződés tartalmazza a még kifizetendő (át nem utalt) összeget."

  2015. január

  Tovább a válaszhoz


  "Az általam könyvvizsgált befektetési vállalkozás (bróker) egy hosszan elhúzódó engedélyezési folyamatot követően 2014-ben kezdte meg tényleges tevékenységét, de ebben az évben még veszteséges lesz. A tulajdonos (egy külföldi társaság) úgy tervezi, hogy 2014-ben a várható veszteség miatti tőkevesztést - a tőkemegfelelési követelmények teljesíthetősége érdekében - a jegyzett tőke felemelésével kompenzálja. Mivel eddig a fizetőképesség fenntartását tulajdonosi kölcsönnel biztosította, úgy tervezi, hogy a tőkeemelés összegét nem utalja át a társaság működési bankszámlájára (ezt már egyébként sem ellenőrzi a cégbíróság), hanem a tőkeemelés miatt a cége felé keletkezett tartozását a könyvelésben kompenzálja a tulajdonosi kölcsön miatti követelésével. A tulajdonos ezzel a módszerrel meg kívánja takarítani a többszöri pénzutalás költségét. (Átutalás Magyarországra, majd a tulajdonosi kölcsön visszautalása.)
  Jogszerű-e a fenti megoldás? Ebben az esetben tekinthető-e a tőkeemelés pénzbeli hozzájárulás szolgáltatásának? Ha a tőkeemelés mégis így valósulna meg (mert bejegyezné a cégbíróság), mi a könyvvizsgáló feladata, korlátozás nélkül elfogadhatja-e a 2014. évi beszámolót?
  Véleményem szerint a tőkeemelés vázolt megoldása ellentétes a Bszt. 15.§ (1) bekezdésével, mely szerint:" A befektetési vállalkozás jegyzett tőkéje - figyelemmel a (2) bekezdésben foglaltakra - kizárólag pénzbeli hozzájárulással szolgáltatható." Éppen ezért, a tervezett megoldás esetén olyan jelentős (felügyeleti ellenőrzési és szankcionálási) kockázat keletkezik, amely veszélyeztetheti a társaság későbbi jogszerű működését, akár az engedélyét is. Ezt a könyvvizsgálónak legalább korlátozó záradékkal kell jeleznie. Jobb megoldásnak gondolom, ha a tulajdonos társaság elengedi a követelését, s az így keletkezett rendkívüli bevétel (eredmény) kompenzálhatja a veszteséget, s így megakadályozhatja a saját tőke csökkenését. (Illetékfizetési kötelezettség sincs az Itv. 17. § (1) bekezdés n) pont második fordulata szerint.)"

  2015. január

  Tovább a válaszhoz


  "Gazdasági társaság eltérő üzleti évvel rendelkező kapcsolt vállalkozásától osztalékban fog részesülni. A kapcsolt vállalkozás üzleti éve: 2014. március 1. -- 2015. február 28. A kapcsolt vállalkozásban a beszámoló elfogadásáról és a fizetendő osztalékról a döntés megszületik az osztalékot kapó gazdasági társaság 2014. évi éves beszámolójának mérlegkészítési időpontjáig (2015. április 30).
  A gazdasági társaságnak a 2014. vagy a 2015. üzleti évében kell-e könyvelnie a járó osztalékot?
  A számviteli törvény 84. § (1) szerint: Kapott (járó) osztalék és részesedés a tulajdoni részesedést jelentő befektetés után kapott, az adózott eredményből járó összeg (ideértve a kamatozó részvények után kapott, illetve járó kamatot, valamint a bizalmi vagyonkezelés során a vagyonrendelőnek kifizetett, illetve járó hozamot is), amennyiben az a mérlegkészítés időpontjáig ismertté vált. Mivel a mérlegkészítés időpontjáig ismertté vált a járó osztalék, az osztalékban részesülő gazdasági társaságnak az osztalékot a 2014. évi üzleti évében kell elszámolnia, függetlenül attól, hogy a kapcsolt vállalkozás üzleti éve mely időszakra terjed ki.
  "

  2015. január

  Tovább a válaszhoz


  "Ügyfeleim szociális szövetkezet létrehozását tervezik a 2013. évi V. törvény előírásainak megfelelően.
  Kérem segítségüket annak eldöntésében, hogy a új Ptk. előírásai alapján új szövetkezet megalakulásakor kötelező-e könyvvizsgáló választása, vagy csak abban az esetben, ha a számviteli törvény előírásai szerint az szükséges. A 2006. évi V. törvény 2014. március 14-ig hatályos előírásai alapján csak abban az esetben volt kötelező a könyvvizsgáló választása, ha a számviteli tv. vagy a szövetkezet alapszabálya azt előírta. Az új szabályozás azonban a fenti kitételt nem tartalmazza, de egyértelműen nem is rögzíti, hogy a Szövetkezet működése során köteles mindvégig könyvvizsgálót megbízni beszámolójának véleményezésével.
  "

  2015. január

  Tovább a válaszhoz


  "Önkormányzat 100%-ban saját tulajdonában lévő társasággal vagyonkezelői szerződést kötött néhány éve. A vagyonkezelő társaság bevételének több mint a fele önkormányzati támogatási forrásból származik. A vagyonkezelő az eszközöket könyveiben (1. szlao) nyilvántartja, utána értékcsökkenést számol el. A vagyonkezelésbe kapott eszközök átadási értékével azonos értékben kötelezettségként (4) nyilvántartja. Az elszámolt értékcsökkenés erejéig a törvény szerint visszapótlási kötelezettsége keletkezik, melyet a 0 számlaosztályban tart nyilván. Az elmúlt időszakban teljesített visszapótlási kötelezettséget szabályosan elszámolta, és a 0 számlaosztályban csökkentő tételként könyvelte. Az önkormányzat a vagyonkezelő társaság törvény szerinti a vagyonkezelésben lévő eszközökkel kapcsolatosan fennálló visszapótlási kötelezettségét a bevételekben meg nem térülő értékcsökkenés erejéig elengedi. Ezzel egyidejűleg a vagyonkezelési szerződés is megszűntetésre kerül, az eszközöket az önkormányzat részére a vagyonkezelő visszaadja. (Használati szerződés jön majd létre.) A vagyonkezelési szerződés a törvényi szabályozáshoz képest a megszűnésre illetve a kötelezettség elengedésre részletesebb előírást nem tartalmaz.
  Az elengedett visszapótlási kötelezettség összeg csak a nullás számlaosztályban kimutatott visszapótlási kötelezettséget érinti, vagy a 4. számlaosztályban nyilvántartott önkormányzattal szembeni kötelezettséget is? Tehát külön kell-e kezelni a mérlegen kívül nyilvántartott visszapótlási kötelezettség elszámolást és a vagyonkezelésbe adással összefüggésben a mérlegben kimutatott kötelezettség elszámolását?
  Alkalmazott sajátos jogszabályok: 2011. évi CXCVI. törvény a nemzeti vagyonról és 2011 évi CLXXIX tv. (Mo.helyi önkorm.) 109 §. 6. "Ha a vagyonkezelő olyan közfeladatot lát el, amely után bevételének több mint fele az államháztartás valamely alrendszeréből származik, a helyi önkormányzat a vagyonkezelési szerződésben részletezett feltételekkel a bevételekben meg nem térülő elszámolt értékcsökkenésnek megfelelő összeg erejéig elengedheti a vagyonkezelőnek a helyi önkormányzattal szemben fennálló, a kezelt vagyonnal összefüggő hosszú lejáratú kötelezettségét. Ez esetben a vagyonkezelő e bekezdés szerinti kötelezettsége a bevételekben megtérülő értékcsökkenés összegéig áll fenn." Véleményem szerint: A visszapótlási kötelezettség elengedéséről hozott önkormányzati határozat csak a 0 számlaosztályban kimutatott kötelezettséget érti, a 4. szlaosztályban kimutatott hosszú lejáratú kötelezettséget nem. A vagyonkezelési szerződés megszűnése miatt a vagyonkezelésbe adott eszközök nyilvántartási értékének kivezetése után az önkormányzattal szemben tartozás áll fenn a hosszú lejáratú kötelezettségek között nyilvántartottan. Ezen összeg rendezésére lehetőség szerintem: -önkormányzat külön határozattal a társaságtól a visszapótlásra törvény szerint előírt és rendelkezésre álló pénzeszköz fedezetet elvonja - a társaság az önkormányzattal szemben keletkező követelésével a későbbiekben "kompenzálja" - az önkormányzat külön határozattal a társaság önkormányzattal szemben fennálló mérleg szerinti kötelezettségét elengedi, mely a társaságnál eredményt érintő tétellé válik."

  2014. december

  Tovább a válaszhoz


  "Átalakulás könyvvizsgálata kapcsán az alábbi helyzettel találkoztam: Tételezzük fel az alábbi vállalat összeolvadási folyamatot:
  • „A” vállalat – beolvasztó gazdasági társaság: = üzleti év a naptári évvel megegyezik = könyvvezetés devizája: HUF
  • „B” vállalat – beolvadó gazdasági társaság: = üzleti év a naptári évvel megegyezik = könyvvezetés devizája: EUR
  • Vagyonmérleg tervezet mérlegforduló napja: 2014.06.30
  • Összeolvadás tervezett dátuma: 2014.12.31.
  • Végleges vagyonmérleg cégbírósági letétbe helyezésének határideje: 2015.03.31
  • Beolvadó gazdasági társaság tevékenységet lezáró beszámolójának közzétételi határideje: 2015.03.31
  • Beolvadó gazdasági társaság 2014. évi éves beszámolójának közzétételi határideje: 2015.05.31.
  Az „A” vállalat HUF-ban, míg a „B” vállalat EUR-ban vezeti a könyveit. A vagyonmérleg tervezetet a beolvasztó társaság könyvvezetési devizájában kell elkészíteni, vagyis HUF-ban. Az átvevő és beolvadó is jelentős (milliárdos) osztalékot tervez fizetni a 2014.üzleti év után.

  Megfelelő-e az eljárás, ha a beolvadó „B” vállalat EUR-ban elkészített vagyonmérleg tervezetét 2014.06.30. fordulónappal a devizás áttérés szabályainak alkalmazásával először átfordítják HUF-ba és ez alapján a társvállalati kapcsolatok kiszűrésével készítik el az átalakulással létrejövő gazdasági társaság vagyonmérleg tervezetét? Kapcsolódó kérdés, hogy a „B” vállalat jegyzett tőkéjének HUF-ban történő meghatározása során melyik árfolyam használata javasolt, illetve engedélyezett, illetve hogy ki jogosult arról dönteni. További kérdés, hogy a vagyonmérleg tervezetében lehetőség van-e, illetve szükséges-e szerepeltetni az év végére tervezett osztalékfizetést az erre vonatkozó tulajdonosi szándéknyilatkozat, vagy egyéb dokumentum alapján? És ki döntsön az osztalékról? Külön-külön (azaz még a beolvadás előtti pillanatban), vagy már a beolvasztó (azaz a beolvadás utáni pillanatban)? Ebből következik az a kérdés is, hogy: Lehetőség van-e arra, hogy eltérés legyen ez alapján a végleges vagyonmérleg (március 31-i) és a közzétételre kerülő éves beszámoló (május 31) között? Ha nem, akkor szerepeltethető-e a tervezett osztalék kötelezettség a március 31-i végleges vagyonmérlegben a tulajdonosi szándéknyilatkozat alapján (a végleges döntés, május 31 előtt) ?
  Az általam gondolt válasz benne van a kérdésben. A "B" vállalat jegyzett tőkéjénél - döntéskori MNB árfolyam? Vagy választott, rögzített árfolyam? Ki dönthet az árfolyamról? - Beolvasztó? Beolvadó? Együttesen? Van rá előírás? Szerintem eltérhet a dec.31-i végleges átalakulási vagyonmérleg a dec.31-i évzáró beszámoló összevont mérlegétől - pl. épp az elfogadott osztalék miatt (de ez nem elegáns), és nem tudom hol lehetne magyarázni ezt az eltérést (a végleges átalakulási vagyonmérlegnek nincs kiegészítő melléklete, ill. az átalakulással létrejövő beolvasztás utáni évzáró beszámolóban pedig nem szerepelnek az átalakulási vagyonmérlegek)! Persze ettől függetlenül lehet utalni rá a végleges beszámoló kiegészítő mellékletében!? Az is logikus lehet, hogy mivel az osztalékról már az összeolvadás után döntenek, az átalakulási mérlegekben még ne legyen benne, csak az átalakulással létrejött összevontban (május 31-i), csak akkor igen nagy eltérés lenne (milliárdos) az osztalék miatt a saját tőkénél és a kötelezettségeknél a végleges vagyonmérleg és az évzáró beszámoló mérlege között.."

  2014. december

  Tovább a válaszhoz


  "A Társaság fő tevékenységi köre szoftverfejlesztés, amelyet 2007-es alapítása óta főként állami és EU-s kutatás-fejlesztési támogatásokból finanszíroz. Nyolc sikeresen lezárt fejlesztési projekt után a termékek eljutottak arra a szintre, hogy a társaság sikeresen tovább terjeszkedjen nemzetközi piacokon is, ahol 2012 óta jelen van egy brit és egy török leányvállalattal.
  Az eredményes nemzetközi terjeszkedés érdekében jelenleg tárgyalásokat folytat egy potenciális befektetővel, amely a társaság brit leányvállalatába kíván tőkét befektetni 40%-os tulajdonrészért cserébe.
  A társaság újra kívánja strukturálni működését a befektetés során. Ennek eredményeképpen az aktivált immateriális jószágok jelentős része átkerülne az brit leányvállalat könyveibe vagyoni hozzájárulásként, amelyért cserébe részesedésének értéke megnőne a brit leányvállalatban (a könyv szerinti értéktől eltérő mértékben a létesítő okirat módosításában, illetve alapítói vagy taggyűlési határozatban rögzítettek alapján). Az immateriális jószágok brit leányvállalatnak történő átadásához a támogató szervezet jóváhagyását adta. A támogató szervezet az immateriális eszközök átadhatóságának érdekében ún. teljesítési segédként vonta be a brit leányvállalatot, kiterjesztve ezzel a fenntartási időszak alatt fennálló kötelezettségeket a brit leányvállalatra.

  Tekintettel arra, hogy az immateriális jószágok pályázati támogatásokból valósultak meg (mind a támogató szervezet által elfogadott, jóváhagyott pályázatok, amelyek jelenleg fenntartási időszakban vannak), ezért az aktivált értékkel összefüggésben a Kft. bevételt határolt el a mérlegében, a 2000. évi C. számviteli törvény (a továbbiakban Szvt.) 45. § (1) bekezdés a) pontja szerint, mivel „a passzív időbeli elhatárolások között halasztott bevételként kell kimutatni a rendkívüli bevételként elszámolt fejlesztési célra - visszafizetési kötelezettség nélkül - kapott, pénzügyileg rendezett támogatás véglegesen átvett pénzeszköz összegét”.
  Az elhatárolt bevételeket jelenleg a társaság az immateriális eszközök értékcsökkenésével arányosan oldja fel követve a Szvt. 45. § (2) bekezdésének rendelkezéseit: „A támogatásonként, a véglegesen átvett pénzeszközönként, a térítés nélkül átvett eszközönként kimutatott halasztott bevételt a fejlesztés során megvalósított eszköz, az elengedett, valamint a harmadik személy által átvállalt kötelezettséghez kapcsolódó eszköz, illetve a térítés nélkül átvett eszköz (ideértve az ajándékként, a hagyatékként kapott, a többletként fellelt eszközöket is) 47-51. § szerint meghatározott bekerülési értékének, illetve bekerülési értéke arányos részének költségkénti, illetve ráfordításkénti elszámolásakor kell megszüntetni. Meg kell szüntetni a fejlesztési támogatás miatt kimutatott halasztott bevételt a támogatás visszafizetésekor is.”
  Szintén a támogatásokból megvalósult fejlesztési projektekhez kapcsolódóan a Társaság követve a Szvt. 38. § (3) bekezdés c) pontját, miszerint az eredménytartalékból kell átvezetni „az alapítás-átszervezés aktivált értékéből, továbbá a kísérleti fejlesztés aktivált értékéből még le nem írt összeget”, lekötött tartalékot képzett az aktivált immateriális javak értékével megegyezően.
  A brit leányvállalatra a brit számviteli előírások vonatkoznak. A brit számviteli előírások közül az SSAP 4 standard foglalkozik az állami támogatások számviteli elszámolásaival (amely nincs lekorlátozva országokra, állami támogatások közé a bármely országból érkező támogatások is beletartoznak.).
  Értelmezésünk szerint Az SSAP 4 standard 27-es bekezdése alapján „a bizonyos körülmények esetén felmerülő lehetséges visszafizetési kötelezettségeket csak a visszafizetés valószínűségének arányában lehet bemutatni”. Az átadott immateriális jószágokhoz kapcsolódó támogatások visszafizetésének valószínűsége alacsony, mivel kizárólag a támogató szervezet által elfogadott, ellenőrzött és lezárt pályázatok kapcsolódnak az átadott immateriális jószágokhoz.
  Amennyiben nem lehet egyértelműen kötelezettségként kimutatni a brit leányvállalat mérlegében a teljesítési segédként való bevonás következtében lehetséges kötelezettséget, vizsgálandó, hogy miként biztosítható a megbízható és valós összkép a brit leányvállalat mérlegében.
  Értelmezésünk szerint ezt a kérdéskört szabályozza az FRS 12 standard. Ez a standard tartalmazza a céltartalékok és függő kötelezettségek kimutatására vonatkozó előírásokat, amely az IAS 37 nemzetközi számviteli standardra épül. Mind az FRS 12, mind az IAS 37 szigorú előírásokat tartalmaz a céltartalékok képzésére, illetve a függő kötelezettségek kiegészítő mellékletben történő bemutatására.
  Ezek alapján céltartalékot akkor mutathat ki a gazdálkodó egység az FRS 12 (IAS 37) 14. bekezdése alapján,
  (a) ha olyan múltbéli eseményekre visszavezethető, meglévő jogi vagy vélelmezett kötelme van;
  (b) amelynek rendezése várhatóan gazdasági hasznossággal bíró javak kiáramlását fogja eredményezni;
  (c) és a kötelem (kötelezettség) nagyságára megbízható becslést lehet adni.
  A brit leányvállalat esetében sem a (b), sem a (c) pont nem teljesül, mivel a kapott támogatások visszafizetése nem valószínű, illetve a kötelem nagyságára sem lehet megbízható becslést adni.
  A fentiek alapján értelmezésünk szerint a megbízható és valós összkép érdekében az átvett immateriális jószágokhoz kapcsolódó, a támogató szervezet által a teljesítési segédként való kijelöléséből származó lehetséges kötelezettségeket függő kötelezettségként kell bemutatni, amely olyan lehetséges kötelem, „amely létezése bizonytalan jövőbeni események bekövetkezésétől függ, mely eseményeket nem kizárólag a gazdálkodó egység irányítja” az FRS 12 12. (vagy IAS 37 10.) bekezdése alapján.
  Függő kötelezettségek

  IAS 37.,27 bek. A gazdálkodó egységnek nem szabad megjelenítenie függő kötelezettséget.
  A függő kötelezettség:
  (a) olyan lehetséges kötelem, amely múltbeli eseményekből származik, és amelynek létezését csak egy vagy több,
  nem teljesen a gazdálkodó egység ellenőrzése alatt álló, bizonytalan jövőbeli esemény bekövetkezése vagy be nem következése fogja megerősíteni; vagy
  (b) olyan meglévő kötelem, amely múltbeli eseményekből származik, de nem mutatták ki, mert:
  I. nem valószínű, hogy a kötelem kiegyenlítése gazdasági hasznot megtestesítő erőforrások kiáramlását fogja igényelni; vagy
  II. a kötelem összege nem mérhető megfelelő megbízhatósággal.

  29.bek. Ha a gazdálkodó egység egyetemlegesen felelős egy kötelemért, úgy a kötelem azon részét, amelynek várhatóan egyéb felek tesznek eleget, függő kötelezettségként kell kezelni.

  Az FRS 12 (IAS 37) 27. bekezdésének értelmében függő kötelezettséget a gazdálkodó szervezet mérlegében nem mutathat ki, hanem azt a kiegészítő mellékletben kell szerepeltetnie (FRS 12 91. bekezdés).
  45. § (1) A passzív időbeli elhatárolások között halasztott bevételként kell kimutatni a rendkívüli bevételként elszámolt
  a) fejlesztési célra - visszafizetési kötelezettség nélkül - kapott, pénzügyileg rendezett támogatás véglegesen átvett pénzeszköz összegét,

  (2) A támogatásonként, a véglegesen átvett pénzeszközönként, a térítés nélkül átvett eszközönként kimutatott halasztott bevételt a fejlesztés során megvalósított eszköz, az elengedett, valamint a harmadik személy által átvállalt kötelezettséghez kapcsolódó eszköz, illetve a térítés nélkül átvett eszköz (ideértve az ajándékként, a hagyatékként kapott, a többletként fellelt eszközöket is) 47-51. § szerint meghatározott bekerülési értékének, illetve bekerülési értéke arányos részének költségkénti, illetve ráfordításkénti elszámolásakor kell megszüntetni. Meg kell szüntetni a fejlesztési támogatás miatt kimutatott halasztott bevételt a támogatás visszafizetésekor is.

  A Számviteli tv. 45.§ (2) pontja alapján az apportba adás részeként az immateriális javak rendkívüli ráfordításként kivezetésre kerülnek, és a passzív időbeli elhatárolások között szereplő halasztott bevétel rendkívüli bevételként kerül elszámolásra.
  A Számviteli tv. 38. § (9) bekezdése alapján, „a lekötött tartalék növekedéseként, illetve csökkenéseként kell kimutatni a pénzmozgással, illetve az eszközmozgással egyidejűleg a külön jogszabály alapján a lekötött tartalékkal szemben átvett, illetve átadott pénzeszközök, egyéb eszközök értékét.
  Ezalapján a Társaság könyveiben az immateriális jószágokhoz kapcsolódóan képzett lekötött tartalékot az eszközök kivezetésekor az eredménytartalékkal szemben feloldja.

   

  Kérdés
  Helyes-e az értelmezés, miszerint
  - a Kft, - függetlenül attól, hogy a Támogató a kötelezettséget fenntartja - a hazai számviteli törvény előírása alapján a lekötött tartalékot kivezetéskor az eredménytartalékkal szemben visszavezeti?
  - Hogyan értelmezendő a Támogató részéről a “teljesítési segéd” kifejezés? Az egyetemleges felelősség milyen formában kell, hogy megjelenjen a mérlegekben? Mérlegen kívüli tételként?
  - A lekötött tartalék osztalékfizetési korlát. Megszüntetése esetén az eredménytartalék kifizetésre kerülhet. Ezesetben a Támogató érdeke sérül. Figyelembe kell e ezt venni?
  - Amennyiben a kötelezettség-megosztás határon kívülre mutat, és a Támogató részéről szerződéses kapcsolat kizárólag a hazai Társasággal szemben áll fenn, értelmezhető e úgy a kifejezés, hogy a Kft könyveiben a lekötött tartalékot változatlan formában köteles fenntartani?
  - Jól értelmezzük e, hogy a Társaság brit leányvállalatánál az átvett immateriális eszközökhöz kapcsolódó, a támogató szervezet által teljesítési segédként történő bevonás következtében létrejövő lehetséges kötelezettséget a brit leányvállalat nem szerepeltetheti mérlegében, és azt a kiegészítő mellékletben szükséges bemutatnia?
  - Amennyiben az eszközkivezetéskor a lekötött tartalék feloldásra kerül, milyen más számviteli eszköz marad a kötelezettség kimutatására? Egyáltalán szükséges e bármilyen kötelezettségvállalás szerepeltetése a könyvekben?
  A kérdező által jónak ítélt válasz, megoldás, beleértve a kérdező által lényegesnek ítélt törvényi hivatkozásokat, felhasznált szakirodalmi anyagokat.
  A Sztv. alapján a Társaság könyveiben az immateriális jószágokhoz kapcsolódóan képzett lekötött tartalékot az eszközök kivezetésekor az eredménytartalékkal szemben fel kell oldani.
  Azokat a kötelezettségeket, amelyeket az Sztv. szabályai szerint nem lehet szerepeltetni a Kft. mérlegtételei között (de egyébként a vállalkozást terhelő kötelezettségek), mérlegen kívüli tételként kell kimutatni a kiegészítő mellékletben.
  A Társaság brit leányvállalatánál az átvett immateriális eszközökhöz kapcsolódó, a támogató szervezet által teljesítési segédként történő bevonás következtében létrejövő lehetséges kötelezettséget a brit leányvállalat nem szerepeltetheti mérlegében, azt a kiegészítő mellékletben szükséges bemutatnia."

  2014. december

  Tovább a válaszhoz


  "X Kft-ben pótbefizetés miatt nyilvántartott 10 M Ft van a lekötött tartalékban. Y Kft jelenleg tulajdonosa X Kft-nek. A pótbefizetést nem Y Kft fizetette az X Kft-be, hanem még a korábbi magánszemély tulajdonos. (egyszemélyes kft volt)
  Amennyiben lehetőség van a pótbefizetés egy részének visszafizetésére, akkor az hogyan könyvelődik Y Kft-nél? (Már nem szükséges az egész pótbefizetés a veszteség pótlásához)
  Jól gondoljuk-e, hogy a Számviteli törvény 37 § (1) alapján T 38 Pénzeszköz - K 413 Eredménytartalék a helyes válasz? Függetlenül attól, hogy nem Y Kft eredménytartalékából került befizetésre korábban a pótbefizetés? 2000. évi C. törvény a számvitelről ... 37. § (1) Az eredménytartalék növekedéseként kell kimutatni: ... d) a gazdasági társaság tulajdonosánál (tagjánál) a veszteség pótlásához nem szükséges - korábban ilyen címen adott - pótbefizetés visszakapott összegét a pénzmozgással egyidejűleg, .."

  2014. december

  Tovább a válaszhoz


  "Ingatlan fejlesztéssel foglalkozó társaság könyvvizsgálata során merült fel a kérdés, hogy üres telek piaci értékbecslését hogyan minősítsük a munkánk során. A Társaság által megvásárolt telken irodaházat kíván építeni, amelyre vonatkozóan elkészültek a látványtervek, építészeti tervek, de még nem kezdődött meg a beruházás. A telek Budapest frekventált iroda részén a Váci úton található. Az ingatlan értékbecslést egy nagy nemzetközi társaság végezte, amely minősítését elvégeztük munkánk során, megfelelő referenciákkal rendelkezik, és hiteles. A telek értékbecslésénél a szakértő úgy határozta meg az ingatlan értékét, hogy azt a jövőbeni felépített és kiadásra szánt irodaterület m2 árával vette figyelembe, vagyis a jövőbeni haszon az értékelés alapja. A kalkulált m2 bérleti díj teljesen reális, és az értékelés módszertana is elfogadható, azonban könyvvizsgálati szempontból aggályosnak találom, hogy a kimutatott piaci értéket értékhelyesbítésként/értékelési tartalékkéntkívánja kimutatni a Társaság, ezáltal egy jövőbeni haszon reményének értékével kívánja rendezni a negatív saját tőkét.

  Elfogadhatom a hiteles piaci értékbecslést és ezáltal a saját tőke rendezést a kimutatott értékelési tartalékkal, és adhatok minősítés nélküli könyvvizsgálói jelentést?

  A számviteli törvény alapján a fordulónapra készített értékbecslés alapján a Társaság kimutathatja a könyv szerinti és piaci érték szerinti érték közötti különbséget."

  2014. december

  Tovább a válaszhoz


  "Könyvvizsgálói és könyvelési tevékenységet végző társaságnál kb. 30 ügyfél van, melyből 1 ügyfél részére végzik az éves beszámoló felülvizsgálatát, a többi ügyfél részére könyvelési szolgáltatást nyújtanak. Az éves árbevétel - ami várhatóan 20 millió Ft - megoszlása 95% könyvelési árbevétel, 5% könyvvizsgálatból származó árbevétel.
  A fenti esetben biztosított-e a könyvvizsgáló függetlensége és elvégezheti-e az egy könyvvizsgálói ügyfél éves beszámolójának felülvizsgálatát?
  Úgy gondolom, hogy biztosított a függetlenség, mivel mind az ügyfelek számát tekintve, mind az árbevétel megoszlását tekintve nem függ a könyvvizsgáló attól az egy ügyféltől, akinek a részére az éves beszámolót felülvizsgálná. Etikai Szabályzat - függetlenség 2.7. pont alapján. "

  2014. december

  Tovább a válaszhoz


  "Egy kft. 5 éves határozott idejű irodabérleti szerződést kötött. Összesen 14 hónapra jár neki 50%-os bérleti díj kedvezmény, minden évben van 2-3 hónap, amikor csak 50% bérleti díjat fizet. A most vizsgált évre 2 ilyen hónap esett. Ha az 5 év letelte előtt felmondja a szerződést, akkor egyrészt fizetnie kell 6000 EUR kártérítést, másrészt meg kell fizetnie a "kedvezményes bérleti időszakokra eső teljes bérleti díjak arányos részét". A társaság vezetése szerint jelenleg nincs olyan körülmény, amely arra utalna, hogy a szerződést 5 éven belül felmondanák.

  Szükséges-e a 2 havi bérleti díj kedvezményre, illetve a kártérítésre céltartalékot képezni? Vagy elegendő a kiegészítő mellékletben bemutatni, mint függő kötelezettség, aminek a bekövetkezési valószínűsége csekély? Ha kell céltartalékot képezni, milyen mértékben? Figyelembe vehető-e a csekély valószínűség?

  Véleményem szerint a Számviteli tv. 41. § (1) szerint a "szükséges mértékben" céltartalékot KELL képezni a jövőbeli vagy függő kötelezettségekre. A szükséges mérték azonban nincs definiálva. A Számviteli esettanulmányok c. szakkönyv szerint a függő, illetve jövőbeli kötelezettségekre céltartalékot kell képezni a legrosszabb kimenetelt feltételezve (azaz 100%-ban). Ezek alapján én azt javasoltam a társaságnak, hogy képezzenek céltartalékot. A társaság francia kontrollere nem igazán fogadja el a céltartalék képzést, mert az IFRS szerint ha csekély a bekövetkezés valószínűsége, akkor céltartalék nem kell. Kéri a jogszabállyal alátámasztott indoklást, hogy a magyar beszámolóban miért szükséges. A Kamara Nemzetközi Számvitel tankönyve szerint az IAS 37 szerint valóban nem kell, magyar törvény szerint kell. E tekintetben ellentmond egymásnak a két rendszer. Én most arra az álláspontra jutottam, hogy céltartalékot kell képezni, de a szükséges mérték a csekély valószínűség miatt kicsi, így a céltartalék összege közelít a nullához. A csekély valószínűségről nyilatkoztatnám az ügyvezetést, és maximum a kiegészítő mellékletben mutatnánk be ezt a függő kötelezettséget. Helyesen gondolom?"

  2014. október

  Tovább a válaszhoz


  "A 2014. május 14-én közzétett, a TÁMOGATÁSOK KÖNYVVIZSGÁLATÁNÁL HASZNÁLHATÓ KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉSMINTA HASZNÁLATÁRÓL kiadott közleménnyel kapcsolatosan kérem szíves tájékoztatásukat. A 4400. témaszámú Standard "A megállapodás szerinti vizsgálatra szóló megbízás általános alapelvei" 8. pontja szerint a könyvvizsgálónak a megbízást a megbízási feltételekkel összhangban kell végrehajtania. A projekt könyvvizsgálatára a megbízási szerződést 2013-ban kötöttem meg, melyben rögzítésre került - az NFÜ által elvárt könyvvizsgálói jelentés-minta alapján -, hogy a könyvvizsgáló köteles ellenőrizni, hogy a kedvezményezett megbízó a projekt végrehajtása során az általános elszámolhatósági szabályokat betartotta-e, illetve betartott-e minden egyéb, a projektre vonatkozó rendelkezést. A projekt fizikailag megvalósult, a záró elszámolás részeként a könyvvizsgálói jelentést 2014. szeptember 30-án kell benyújtani.

  A hivatkozott közlemény figyelembevételével, illetve a megbízási szerződésre tekintettel mire vagyok köteles nyilatkozni a könyvvizsgálói jelentésben? A kérdésnek különös súlyt ad az, hogy megállapításom szerint a kedvezményezett egyes esetekben nem tartotta be a Projektre vonatkozó pályázati útmutatóban rögzített "függetlenségi" követelményt, melynek következtében a felmerült költség nem számolható el a megítélt támogatás terhére, viszont a közreműködő szervezet a benyújtott időközi kifizetési kérelem alapján a számla összegét utófinanszírozás keretében megtérítette, a Projekt megvalósítása során helyszíni ellenőrzés keretében a pályázati útmutató vonatkozó előírásának meg nem felelő szerződés-kötést nem kifogásolta. A megbízási szerződésem alapján - függetlenül az időközben kiadott közleménytől - köteles vagyok-e ezt a hiányosságot a könyvvizsgálói jelentésemben rögzíteni, vagy a kiadott közlemény alapján le kell módosítani a könyvvizsgálatra vonatkozó megbízási szerződést, azaz a módosítás során abból ki kell emelni az elszámolhatósági szabályoknak való megfelelés ellenőrzését, tekintettel arra, hogy azok betartását a közreműködő szervezetnek kell ellenőriznie?

  Lényegesnek ítélt törvényi hivatkozások, felhasznált szakirodalom: "Új Széchenyi Terv II. Pályázati útmutató a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program TIOP 3.4.2-11/1 kódszámú pályázati felhíváshoz" C3. Elszámolható költségek köre 22. oldal: projektmenedzsment tagjaira vonatkozó előírások - függetlenségi követelmény"

  2014. október

  Tovább a válaszhoz


  "Ügyfelünk (kft.) az utolsó mérlege alapján az alábbi saját tőke szerkezettel rendelkezik. Jegyzett tőke 11.000 Tőketartalék 220.334 Eredménytartalék -368.767 Lekötött tartalék 145.108 MSzE 10.512 SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN 18.187 A cégben levő lekötött tartalék veszteség miatti tulajdonosi pótbefizetésként került a társaságba. Ezen tőkeszerkezet alapján (a lekötött tartalékra vonatkozó korlátozás miatt) osztalékot a cég nem fizethet. A Kft. egyszemélyi tulajdonosa a társaságot Zrt-vé átalakítani tervezi és ennek során a tőkestruktúrát oly módon tervezi módosítani, hogy a lekötött tartalék és a tőketartalék terhére az eredménytartalék negatívumát pótolják. Ezt követően az új cég tőkeszerkezete az alábbi lenne: Jegyzett tőke 11.000 Tőketartalék 7.187 SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN 18.187

  Bizonytalanok vagyunk annak megítélésében, hogy a cég a pótbefizetésként bekerült lekötött tartalékot felhasználhatja-e a két másik tartalékkal szemben, avagy ezzel a Sztv. 38. § (4-6)-ba ütközne, amely szerint a pótbefizetés csak a visszafizetéssel szüntethető meg. (Ezen rendelkezések a pótbefizetés eredetű lekötött tartalékot nem engedik meg más tőkeelemek javára elszámolni.)

  Álláspontunk szerint az átalakulás során a cég kilép a számviteli tv. fenti szabályai alól és csak az átalakulásra vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmaznia, amelyek a tőkeszerkezet módosítása tekintetében ilyen korlátozást már nem tartalmaznak. /138. § (6) és 140. (1-2)/ Kérjük segítségüket a fenti ügy kapcsán."

  2014. július

  Tovább a válaszhoz


  "Átalakulás, beolvadás, két cég vesz részt, a beolvadó és az átvevő, mind a kettő eredménytartaléka negatív, mind a kettő saját tőkéje pozitív és meghaladja a kötelező értéket.
  Átalakulás, beolvadás esetén a saját tőke elemeinek értékelésével kapcsolatos kérdés: a beolvadó társaság eredménytartaléka negatív, ez megengedett a SzT. 138 § (6), a beolvadó társaság az átalakulás során megszűnik. Az átvevő társaság változatlan formában működik tovább, könyveit nem zárja le, új adószámot, stb nem kap. Vonatkozik-e rá a SzT. 140 § (1) bekezdése? Azaz lehet-e a jogutód vagyonát tartalmazó oszlopban negatív eredménytartalék. A saját tőke meghaladja a jegyzett tőkét, ami magasabb, mint a cégformára kötelezően előírt összeg, így egyéb szempontból megfelel a saját tőke összege.
  Számviteli törvény 136-140 § és 141 §"

  2014. július

  Tovább a válaszhoz


  "Egy betéti társaság keresett meg, hogy az évközi mérlegét kellene könyvvizsgálni azért, mert a kül és beltag helyet cserél (akik egyébként házastársak), és a társaságnak 3 millió forint feletti NAV tartozása van. A Cégtörvény 2014. március 15-től változott, és a módosítás miatt kell a könyvvizsgálat. A cég nem működik, bevétele nincs. A tagcserére is azért kerülne sor, mert a beltag elérte az öregségi nyugdíjkorhatárt és nyugdíjba szeretne menni, de mint beltag, nem tudja megtenni. A kérdés lényege, hogy milyen típusú jelentést kellene kiadni? Mire irányul a jelentés?"

  2014. július

  Tovább a válaszhoz


  "A cégbíróság több szövetkezet megalakulásakor könyvvizsgáló választását írta elő kötelező érvénnyel. Van-e a szövetkezetekre vonatkozóan kötelező könyvvizsgálati kötelezettség?"

  2014. július

  Tovább a válaszhoz


  "T. Kft. saját tőkéje a 2011. üzleti évben veszteség folytán a jegyzett tőke fele alá csökkent, negatív volt. A könyvvizsgáló jelentésében - véleménye korlátozása nélkül - felhívta a tulajdonos önkormányzat figyelmét arra, hogy ez a tény a Gazdasági Társaságokról szóló tv. 143.§-a alapján a tulajdonost intézkedésre kötelezi. A tulajdonos önkormányzat ingatlan apporttal a T. Kft. jegyzett tőkéjét 2012. november hónapban megemelte, az apportot rendelkezésre is bocsátotta, azonban a tőkeemelés bejegyzése csak 2013. január hónapban történt meg. T. Kft. az ingatlant 2012. évben állományba vette, a 2012.12.31. fordulónappal készült egyszerűsített éves beszámolójában figyelemmel a változásbejegyző végzés 2013. január havi dátumára, a jegyzett tőkében az emelés nem szerepelt, hanem a tulajdonossal szembeni rövid lejáratú kötelezettségként került kimutatásra. A társaság a kiegészítő mellékletében, valamint a könyvvizsgáló a jelentésében egyaránt jelezte, hogy a tulajdonos a saját tőke hiányát tőkeemeléssel rendezte, de a bejegyzés a mérlegfordulónapig nem történt meg. A fenti eljárással ellentétben felmerült egy olyan álláspont, mely szerint a T. Kft. 2012. évi számviteli beszámolója hibás, mert az nem tartalmazza a tulajdonos döntését a saját tőke hiányának rendezésére vonatkozóan, és nem megfelelő, hogy a T. Kft. ennek tényét a kiegészítő mellékletében mutatta csak be. Ezen vélemény szerint T. Kft-nek a tulajdonos saját tőke rendezésére vonatkozó döntését/határozatát le kellett volna könyvelnie, mégpedig követelésként előírva, a lekötött tartalékkal szemben, mivel intézkedett. Ezáltal a tulajdonos érdekei érvényre jutottak volna, mivel a saját tőke hiányáról intézkedett a Gt. előírásainak megfelelően, és a beszámolóban nem lenne negatív a saját tőke.
  Kérdés
  T. Kft. valóban helytelenül járt-e el a fentiekben leírtak szerint, és a saját tőke hiányának rendezésére vonatkozó tulajdonosi döntés/határozat T. Kft-nél kötelezően könyvelendő lett volna (követelés-lekötött tartalék)?

  Véleményem szerint: - T. Kft. a Számviteli törvény előírásait betartva rögzítette a nála felmerült gazdasági eseményeket. - A tulajdonos döntése/határozata T. Kft-nél nem gazdasági esemény. Gazdasági esemény T. Kft-nél a döntés végrehajtásakor – vagyis az apport rendelkezésre bocsátásakor, valamint a jegyzett tőke tekintetében a cégbírósági bejegyzéskor történt /Szt. 35. § (3)-(4) bek./ - Egy korábbi konzultációs szolgálathoz jegyzett tőke emelés tárgyában intézett kérdésre adott válasz alapján a Szt. 4. § (4) bekezdése alkalmazható lett volna az esetre, de ilyen szándék nem volt, ellenben a Sz. 4. §. (3) bekezdésében foglaltak szerint a kiegészítő mellékletben a megbízható és valós összképhez szükséges információk megadásra kerültek. - A Szt. 38 §. tartalmazza a lekötött tartalék fogalmát, valamint annak növekedési és csökkenési jogcímeit. Ennek alapján a lekötött tartaléknak nincs olyan növekedési jogcíme, mely szerint követelésként előírt saját tőkepótlást, vagy bármely olyan elemet lehetne a lekötött tartalékba helyezni, amely nem a saját tőke más eleméből átvezetett, vagy külső forrásból ténylegesen rendelkezésre bocsátott és lekötött tartalékként kimutatandó összegként jelentkezik. (Egyéb megjegyzés: Már találkoztam könyvelői szándékkal –a fent ismertetett álláspont követője-, amely a 2012. évi beszámoló elfogadásakor hozott döntés alapján lekönyvelte volna az azóta sem teljesített pótbefizetést a 2013. év zárásakor: a lekötött tartalékba egyéb követelésként a határozatra hivatkozva /” intézkedtek”/, mivel szerinte így a saját tőke negatív és a cégbíróságnak nem fog tetszeni. Hát ne is tessék, tekintve, hogy pénzmozgás nem történt!) "

  2014. július

  Tovább a válaszhoz


  "A gazdasági társaság egy gyártási tevékenységet végző cég, amely egy ital termékből többféle összetételű, nevű italféleséget, „márkát” gyárt. A Társaság az egyik "márkát" véglegesen értékesítette. A szerződés német nyelven készült, megnevezése szerint egy bizonyos márka értékesítéséről van szó. A szerződésben a konkrét márkához kapcsolódó több védjegyoltalom alá helyezett dologból (címke, reklámszöveg, szó stb.) a magyarországi és néhány kelet-európai országban védjegyoltalom alá helyezett termék nevet (szó) nevezték meg az adás-vétel tárgyaként. Az értékesítési szerződéssel egy időben született meg az a licencia szerződés, melynek alapján a volt eladó éves díjat fizet ugyanennek a névnek a használatáért. A gyártási eljárás nincs védjegyoltalom alatt. Véleményem szerint megfontolás tárgya lehet, hogy egy bejáratott, régóta a piacon lévő, köztudatba beépült, bár lehetséges, hogy nem mindig ugyanazon recept szerint gyártott (vagy még az is lehetséges, hogy ugyanazon recept szerint gyártott terméket más fantázia néven is forgalmaztak) „márka” eladása több, mint a védjegyoltalom értékesítése. (A védjegyoltalom beszerzési értéke töredéke az értékesítési árnak.)

  Álláspontom szerint a termék megnevezésének, mint szónak a védjegyoltalma egy szellemi termék, melynek értékesítése az egyéb bevételek között mutatandó ki. Az Önök véleménye szerint lehetséges-e a fenn leírtak alapján az eladási árat nem egyéb bevételként, hanem árbevételként minősíteni, melyet természetesen helyi iparűzési adó terhel?"

  2014. július

  Tovább a válaszhoz


  "Az egyik ügyfelemnek a nagy összegű negatív saját tőke miatt a tőketartalék terhére pótbefizetést kell végre hajtani. Ennek elfogadása megtörtént a taggyűlésen. A társaság ügyvédje szerint még nem kellett áttérniük az új Ptk-ra.
  Az lenne a kérdésem, hogy a pótbefizetéssel, taggyűlési jegyzőkönyvvel együtt kell-e közbenső mérleget is beadni a cégbíróságra, vagy még nem. "

  2014. július

  Tovább a válaszhoz


  "Egyre többször lehet találkozni olyan vissza nem térítendő állami támogatásokkal (GOP, KEOP, stb.), amelyek esetében a támogatási szerződésben előírják, hogy az egyes eszközbeszerzéseket anyagköltségként kell elszámolni. Ha nem lenne ez az előírás, ezeket az eszközöket a számviteli törvény alapján tárgyi eszközként kellene nyilvántartásba venni és értékcsökkenést kellene elszámolni utánuk. Ha betartják a támogatási szerződésben foglaltakat és anyagköltségként könyvelik ezeket az eszközbeszerzéseket, akkor megkapják a támogatást, de megsértik a számviteli törvény előírásait (és máshogyan alakul az adózás előtti eredmény és a társasági adó összege is), ha betartják a törvényt, akkor pedig a támogatást kell visszafizetni, mert nem teljesítették a támogatási szerződésben vállaltakat.

  Mi a helyes könyvelési és adózási mód a fenti esetben? Könyvvizsgálóként mit fogadhatok el "helyesnek"? (Az nem igazán megoldás, hogy módosítsuk a támogatási szerződést, mert ilyen esetekben az állam diktál…)

  Mint említettem, valamelyik előírás mindenképpen sérül. Talán azt tudnám leginkább elfogadni, hogy anyagköltségként könyveljük el (hogy megfeleljünk a támogatási szerződésnek), de ezzel az összeggel növeljük a társasági adó alapját (hiszen ha szabályosan jártunk volna el, ez a költség nem merült volna fel). De ez a megoldás sem igazán jó, mert így ennek a támogatásrésznek a társasági adóját "megfizetjük", míg ha szabályosan jártunk volna el, akkor a tárgyi eszköz beszerzések után elszámolt értékcsökkenés elismert költség lenne a társasági adóban. Arról nem is beszélve, hogy az anyagköltségként történő könyvelés esetén a számvitelben kisebb eredményt mutatunk ki, mintha betartottuk volna a számviteli törvény előírásait... "

  2014. június

  Tovább a válaszhoz


  "Egy Társaság a GOP-2012-2.2.4 „Mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtési képességének támogatása” című pályázaton vissza nem térítendő támogatást nyert. Az új munkahelyre felvett munkavállalók személyi alapbére és annak járulékai számolhatók el. A projekt időtartama: 2012. szeptembertől 2013. februárig tart (6 hónap).

  A 2012-es és 2013-as évre az összemérés elve alapján elhatárolható-e járó támogatás a támogatási okirat alapján 2012-re, illetve 2013-ra, ha arra az éves beszámoló mérlegkészítéséig nem érkezett meg a támogatási összeg?

  Számviteli törvény: 77. § (2) Egyéb bevételek között kell elszámolni: d) a költségek (a ráfordítások) ellentételezésére – visszafizetési kötelezettség nélkül – … kapott támogatás, juttatás összegét. f) amennyiben az a tárgyévhez vagy a tárgyévet megelőző üzleti év(ek)hez kapcsolódik és azt a mérlegkészítés időpontjáig rendezték. Az a)-f) pontokban meghatározott egyéb bevételkénti elszámolásnak nem feltétele a mérlegkészítés időpontjáig történő pénzügyi rendezés, ha e törvény, illetve más jogszabály eltérően rendelkezik. 15. § (7) Az adott időszak eredményének meghatározásakor a tevékenységek adott időszaki teljesítéseinek elismert bevételeit és a bevételeknek megfelelő költségeit (ráfordításait) kell számításba venni, függetlenül a pénzügyi teljesítéstől. a bevételeknek és a költségeknek ahhoz az időszakhoz kell kapcsolódniuk, amikor azok gazdaságilag felmerültek (az összemérés elve). "

  2014. június

  Tovább a válaszhoz


  "Egy Társaság tárgyévben K+F fejlesztést hajtott végre, melyet szellemi termékként aktivált. A felmerült közvetlen költségeket 65%-ban utófinanszírozás keretén belül támogatásból kívánja finanszírozni, mely támogatási elszámolás mérlegkészítésig benyújtásra került, de csak mérlegkészítés után került elfogadásra hiánypótlás miatt. K+F-ként csak a támogatással csökkentett összegben került aktiválásra a szellemi termék. A fejlesztéshez kapcsolódó közvetlen költségek 65%-át támogatásból finanszírozta, mely utófinanszírozás keretén belül mérlegkészítés után folyt csak be. A Tao-ban tárgyévben a támogatással csökkentett értékcsökkenés összegét vette kedvezményként figyelembe.

  A tárgyévben aktivált K+F közvetlen költségeit milyen összegben kell aktiválni, a támogatással csökkentett összegben vagy a teljes közvetlen költség összegében, mivel mérlegkészítésig nem került befogadásra a támogatás? A TAO-ban a tárgyévben a támogatással csökkentett összegben veheti figyelembe az értékcsökkenésnél a K+F kedvezményt vagy az összes közvetlen költség után, mivel mérlegkészítésig nem folyt be a támogatás? A következő évben befolyt támogatás esetén kell-e korrigálni az utólag befolyt támogatás összegével az aktivált K+F összegét, valamint az adókedvezményt ezt hogy befolyásolja? (K+F -t csak a támogatással csökkentett összegben lehetne aktiválni?)

  A (17)-(18) bekezdésben foglaltakra is figyelemmel az adózó saját tevékenységi körében végzett alapkutatás, alkalmazott kutatás, kísérleti fejlesztés közvetlen költsége (ide nem értve a belföldi illetőségű adózótól, a külföldi vállalkozó belföldi telephelyétől vagy a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerinti egyéni vállalkozótól közvetlenül vagy közvetve igénybe vett kutatási és kísérleti fejlesztési szolgáltatás ellenértéke alapján elszámolt közvetlen költséget) a felmerülés adóévében, vagy - az adózó választása szerint, ha a költséget kísérleti fejlesztés aktivált értékeként (szellemitermékként) állományba veszi - legfeljebb az elszámolt értékcsökkenés összegéig az értékcsökkenés elszámolásának adóévében; az adózó nem csökkentheti az adózás előtti eredményt az említett költségből (ráfordításból) a fejlesztés céljára vagy a tevékenység költségei (ráfordításai) ellentételezésére a mérlegkészítés napjáig az adóhatóságtól igényelt, vagy az adóévben - visszafizetési kötelezettség nélkül - kapott támogatás, juttatás összegével, illetve - ha él a választási lehetőséggel - a támogatás, juttatás alapján az adóévi adózás előtti eredménye javára elszámolt be."

  2014. június

  Tovább a válaszhoz


  "Egy költségvetési minősítéssel rendelkező könyvvizsgáló cégtől kilép az egyetlen költségvetési minősítésű könyvvizsgáló tag a cégtől. A minősítés nélküli ügyvezető költségvetési minősített könyvvizsgálót keres az Önkormányzatok könyvvizsgálatának további ellátásához.

  A 2013. évi V. törvény - a Polgári Törvénykönyv - előírásait (is) figyelembe véve lehet-e megbízási jogviszony keretében ellátni a könyvvizsgáló tevékenységet a kérdéses könyvvizsgáló társasággal és ha igen, akkor milyen feltételek mellett? A munkaviszony keretében alkalmazott könyvvizsgálón kívül milyen lehetőségek vannak még a könyvvizsgáló társaság számára a minősített könyvvizsgálat ellátására?

  Minősítési szabályzat: Asz 205. Kérelem alapján minősítést a könyvvizsgáló cég akkor kaphat, ha a) igazolja, hogy TAGI (részvényesi), VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐI JOGVISZONYBAN, illetve MUNKAVISZONYBAN, MUNKAVISZONY JELLEGŰ JOGVISZONY-ban foglalkoztat legalább egy olyan kamarai tag könyvvizsgálót, aki rendelkezik a kamara által kiállított, érvényes „minősített könyvvizsgáló” igazolással és szerepel a kamara „minősített könyvvizsgálók” jegyzékében, ÉS b) írásban vállalja, hogy működése során az a kamarai tag könyvvizsgáló, aki a könyvvizsgáló cég nevében jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenységet végez olyan gazdálkodó tekintetében, amelyre vonatkozóan a minősítést külön jogszabály előírja, rendelkezik a megfelelő minősítéssel. "

  2014. június

  Tovább a válaszhoz


  "Városi önkormányzat egyedüli (100 %-os) tulajdonosa egy közműves ivóvíz ellátást és közműves szennyvíz elvezetést és tisztítást végző korlátolt felelősségű társaságnak. A társaság foglalkoztatott létszáma 18 fő, mérlegfőösszege. 811 700 E Ft, nettó árbevétel 217 442 E Ft, ezért a kis és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény 3. § (2) bekezdése alapján kisvállalkozásnak minősül. A Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról szóló 2003. évi XC. törvény 3. § (2) bekezdése alapján nem tartozik e törvény hatálya alá a kis és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerinti kis – vagy mikrovállalkozásnak minősülő gazdasági társaság.

  A bemutatott jogszabályi rendelkezések alapján van-e innovációs járulék fizetési kötelezettsége a városi önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló gazdasági társaságnak, figyelemmel arra, hogy a társaság önkormányzati alap feladatot lát el, azonban a 2004. évi XXXIV. törvény 3. § (4) bekezdése alapján nem minősül KKV-nak, ha az önkormányzat részesedése meghaladja a 25 %-ot ?

  A törvény nyelvtani értelmezése alapján az önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló gazdasági társaság innovációs járulék fizetésére kötelezett, mivel a 2004. évi XXXIV. törvény 3. § (4) bekezdése alapján nem minősül KKV-nak. Bizonytalanságot okoz a kérdés megítélésénél, hogy jogszabályi háttér mögött nem azonosítható a ésszerű jogalkotói szándék, amely az önkormányzati alapfeladatot ellátó társaságot innovációs járulék fizetésére kötelezi."

  2014. június

  Tovább a válaszhoz


  "A és B társaság (kft.) jogutódlással beolvad a C társaságba (kft.) 2013. december 31-i fordulónappal. Az egyesülési szerződésben a társaságok az átalakuás időpontját 2013. december 31-ében határozták meg. A Cégbíróság a 2013. december 31-i átalakulási időpontot bejegyezte és a cégek adataiban át is vezette. A Cégbíróság A és B társaságot 2013. december 31-vel törölte, a C társaságnál a jogutódlás és átalakulás 2013. december 31-vel bejegyezte. A végleges vagyonmérleget 2013. december 31-i fordulónappal a befogadó társaság elkészítette. Értelmezésünk szerint A és B társaságnak a tevékenység záró mérlegét 2013. december 31-i fordulónappal letétbe kell helyezni (90 napon beül törvény szerint, e-beszámló portál tájékoztatója szerint 150 nap) és a 71. NAV nyomtatványon az évközben megszűnők adóbevallását 2013. december 31-i fordulónappal be kell adni (más dátumot nem is fogad el a NAV programja). Az átvevő jogutód C társaságnak a mérlege szintén elkészült 2013. december 31-vel a saját adatai alapján. Értelmezésünk szerint viszont a C társaságnak a 29-es NAV nyomtatványon kell leadni a bevallását.

  Milyen mérleget kell letétbe helyezni 2014. május 31-ig a C átvevő jogutódlással tovább működő társaságnak, saját 2013. évi működési adatait tartalmazó, vagy esetleg be kell könyvelni még 2013. december 31-vel a beolvadó A és B társaság vagyonmérlegben szereplő adatait és a leadásra kerülőben az eszközök és források a vagyonmérleg szerinti adatok lesznek így? Ebben az esetben a 2013. évi C társaság mérleg szerinti eredményének összegét ki kell emelni az eredménytartalékból, mert csak akkor lehet az eredménykimutatással (C adatait tartalmazza) egyező és ebben az esetben lehet a 29-es nyomtatványt is megfelelően kitölteni. Ha a C társaság saját adatokat tartalmazó mérlegét teszem letétbe, akkor milyen adatokkal nyitom meg a 2014. évi könyvelést? Megszűnő társaságoknál 90 nap, vagy 150 nap a letétbe helyezés?

  Véleményem szerin 2013. december 31-vel a vagyonmérleg adatait kell szerepeltetni a C társaság mérlegében (A+B+C együtt, kivéve az eredménytartalékot, ahol a C mérleg szerinti eredményével csökkenteném és az lenne a mérleg szerinti eredmény) és az eredménykimutatásban csak a C társaság adatait."

  2014. június

  Tovább a válaszhoz


  "Egy kft. 2011. évben visszavásárolta az egyik tulajdonosától az 1 950 000 Ft névértékű üzletrészét, 35 000 000 Ft-os áron. A jogszabályok szerint - a kft.-nek - három éven belül rendelkeznie kell a visszavásárolt üzletrész sorsáról, mely 2014. április hónapban esedékes. Ingatlannal rendelkező kft-ről van szó, így felmerül a illetékfizetési kötelezettség kérdése is. A konkrét esetre vonatkozóan a számviteli elszámolás módja nem egyértelmű, és a Ptk. változása is befolyásolhatja a helyes elszámolást.

  A kft. tulajdonosai a visszavásárolt üzletrész bevonását tervezik, ez esetben mi a helyes számviteli elszámolás? Van-e illetékfizetési kötelezettség? Továbbá a bevonást követően lehetőség van-e a jegyzett tőke adómentes felemelésére?"

  2014. április

  Tovább a válaszhoz


  ""A" társaság 2013. december 30-ai üzletrész-adásvételi szerződés alapján értékesíti "X" társaságban lévő részesedését "B" társaságnak. Szerződés szerint "B" társaság tulajdonosi jogait a szerződés aláírásától gyakorolja, és az üzletrész ellenértékének pénzügyi kiegyenlítésére 120 napon belül kerül sor.

  Fenti szerződéshez kapcsolódóan az alábbi kérdéseim lennének:

  1. Az árfolyam-nyereség 2013-ban keletkezik "A" társaságban, vagy csak a pénzügyi kiegyenlítést követően?
  2. "B" társaság kimutathatja-e "X" társaságban lévő üzletrészét a befektetett eszközei között 2013.12.31-én, vagy szükséges a cégbírósági végzés, és csak az azon szereplő dátummal mutathatja ki részesedései között?
  3. Mi történik akkor, ha az ellenérték kiegyenlítése meghíusul?"

  2014. április

  Tovább a válaszhoz


  "Néhai férjem gyermeke társaságot alapított (kft), ahol tulajdonos is és ügyvezető is egyben. Nem az én gyermekem, nem élt velünk egy háztartásban. Lehetek e ebben a cégben könyvvizsgáló?"

  2014. április

  Tovább a válaszhoz


  "Egy szakszervezetnek megyénként származtatott jogi személyiségű önálló adószámmal rendelkező önállóan gazdálkodó szervezeti egysége van. A szervezeti egységek elkészítik a 224/2000. (XII.19.) korm.rendelet szerinti beszámolóikat és azt megküldik az "anyaszervezetnek". Az anyaszervezet a beszámolókat honlapján közzéteszi. A 224/2000.(XII.19.) korm.rendelet 2.§ (1) A rendelet hatálya kiterjed....: c) az egyesületre (...), az alapítványra (a továbbiakban együtt : civil szervezet), A 2011. évi CLXXV. tv. 2.§ szerint: E törvény alkalmazásában 6. civil szervezet: b) a magyarországon nyilvántartásba vett egyesület - a párt, a szakszervezet ... kivételével - , (2014.-ben életbe lépő módosítás szerint)

  1. A származtatott jogi személyiségű önállóan gazdálkodó szervezeteknek milyen közzétételi kötelezettsége van?
  2. A szakszervezetnek kell-e összevont beszámolót készítenie, ha igen - mi a közzététel módja és kell-e könyvvizsgálval hitelesítetni az összevont beszámolót? 3./ Ha a civil törvény szerint a szakszervezet nem civil szervezet, akkor a beszámolóval kapcsolatosan van-e az OBH-nak szerepe? Kell alkalmazni a PK-142 (1)-t?

  Mivel a civil törvény szerint 2014.-től a szakszervezet nem minősül civil szervezetnek, ezért a könyvvezetésre és a beszámoló készítésre, illetve a beszámoló közzétételére és a letétbe helyezésre is a 224/2000. (XII.19.) Korm. rendelet előírásai vonatkoznak. A szakszervezet nem készít összevont beszámolót, hanem a származtatott jogi személyiségű önálló adószámmal rendelkező önállóan gazdálkodó szervezeti egységeinek beszámolóit teszi közzé a honlapján 2014. 05.31.-ig. Ezek a beszámolók a 224/2000. korm. rendelet előírásainak megfelelően készülnek. Zavart jelent a civil törvény nagyon rossz időpontban éltbe lépő ismételt módosítása és hogy nem egyértelmű, a civil törvény mely fejezetei érvényesek a szakszervezetekre."

  2014. április

  Tovább a válaszhoz


  "Egy kft. ingatlant vásárolt 2012. évben, melyet aktivált. Az ingatlanvásárlással egyidejűleg bankgaranciát is vállalt 3 cég nevében, valamint különböző költségeket is átvállalt, pl. elmaradt építményadó stb. Az egyik cég ellen felszámolási eljárás indult, mely befejeződött, és a felszámoló megküldte a behajthatatlanságra vonatkozó nyilatkozatát.

  Elegendő-e felszámoló behajthatatlanságára vonatkozó nyilatkozata a számviteli leírásra, adóalap növelés nélkül, vagy alkalmazhatjuk-e azt az eljárást, hogy nem rendkívüli ráfordításként kerül kivezetésre a megállapított összeg, hanem mint az ingatlan vétellel kapcsolatos ráfordításként, mely a tudomásunkra jutáskor aktiválásra kerül az ingatlanra?"

  2014. február

  Tovább a válaszhoz


  "Egy kft. 2011. évben tőkeleszállítást hajtott végre. A leszállított jegyzett tőkét felvették a tagok. A jegyzett tőkehez kapcsoló eredménytartalékát is csökkentette a társaság, melyet a tagok nem vettek fel, kötelezettségként szerepelteti könyveiben.
  Most az új rendelet előírása szerint, tőkeemelést tervez a kft. és ezt a leszállított tőkét szeretné jegyzett tőkévé alakítani, adózás nélkül?"

  2014. február

  Tovább a válaszhoz


  "Egy kft. több építőipari kft.-nek nyújtott jelentős összegű kölcsönt 5 évre. A hitelt nyújtó kft. a kölcsönök után minden évben elszámolta a járó kamatot bevételként, a kft. leadózta és követelésként kimutatta. A szerződésekben foglaltak szerint a megállapodott kamat megfizetése a teljes tőke visszafizetésekor válik esedékessé. A kölcsönszerződések teljesítési határideje lejárt. A kölcsönt felvevő társaságok nem tudnak fizetni, sem tőkét, sem kamatot.
  Kamatra vonatkozó kérdéseim: I. A szerződés lejárta a kamatfelszámítást megállítja? II. A hitelező kft.-nek részesedése van az adós kft.-ben: 1./ az 5 év alatt leadózott kamatra lehet-e értékvesztést elszámolni, úgy, hogy ne kelljen vele adóalapot növelni? Hiszen egyszer már megfizetésre került az adó, - mint kiderült jogtalanul – de még nem behajthatatlan követelés. III. A hitelező kft.-nek nincs részesedése az adós kft.-ben 1./ Ugyanaz a kérdés, mint az előző pontban 2./ Van olyan adós, akinek a felszámolója bizonyos összegeket visszautalt, ezt mire kell elszámolni, tőkére v. kamatra? Mi a sorrend? Hiszen, ha kamatra tudnánk be, akkor az évek alatt leadózott kamat összege nem lenne helyes. Ha a hitelező kft. parkolókat vásárolt az adós cégtől és a fizetés a tartozások fejében beszámítással történt, mivel szemben kell a vételárat kivezetni, tőke v. kamat."

  2014. február

  Tovább a válaszhoz


  "Multicég felé történő áruértékesítést követően (néha több hónapos csúszással) visszaszállításra kerülnek az áruk, vagy az áruk egy része. Egyre gyakrabban fordul az elő, hogy a vevő a visszaszállított termékeket "visszaszámlázza" az eredetileg kiszámlázott egységáron - nem engedi meg, hogy az eladó állítson ki helyesbítő számlát. Ez esetben viszont az árbevétel nem csökken, az ELÁBÉ pedig növekszik. Ezáltal az iparűzési adó alapját lényegesen befolyásolja az ilyen ügylet, valamint az árbevételben nem realizált tételek jelennek meg.

  A multicég által visszaszámlázott termék könyvelhető-e árbevétel csökkentő tételként?
  A számviteli törvény 73. § (2) d) pontja, hogy árbevétel csökkentő tétel a visszavett termék piaci értéke, de legfeljebb az eredeti eladási ár, a helyesbítő, vagy stornó számla alapján. Tartalmilag értelmezve árbevétel csökkentő tétel, viszont a rendelkezés második felében rögzített "helyesbítő, vagy storno számla alapján" kitételnek nem felel meg. "

  2014. február

  Tovább a válaszhoz


  "Nagy zűrzavar érzékelhető a könyvelői szakmában a mikrogazdálkodói beszámolót készítők azon gazdasági eseményei kapcsán, melyek időbeli elhatárolásnak minősülnek, de nem érintenek kettőnél több évet. Az is zavart okoz, hogy egyáltalán mi minősül két üzleti évet érintő eseménynek, mivel ezt az Szt. nem definiálja. Az oktatásokon a fórumok alapján a szakmabeliek különféle álláspontokkal szembesülnek.
  Konkrét kérdések például: 1. 2013. decemberre járó árbevétel, mely csak 2014. januárban kerül kiszámlázásra és pénzügyileg is csak 2014-ben esedékes, melyik évre számolandó el bevételként a mikrogazdálkodónál. 2. Olyan fizetendő bankkamat, mely teljes egészében 2013. évet érinti (elszámolási időszak 2013. évben van, pl. folyószámlahitel decemberi kamata), de csak 2014. januárban került kiközlésre és leemelésre a bankszámláról, melyik évre könyvelendő ráfordításként a mikrogazdálkodónál. 3. 2014. évi előfizetési díj, mely teljes egészében számlázásra és kifizetésre került 2013-ban, és a számla más elszámolási időszakot nem tartalmaz (tehát nincs benne 2013. évi előfizetési díj rész), melyik év eredményét terheli a mikrogazdálkodónál. 4. Költségek ellentételezésére 2013-ban igényelt, de csak 2014-ben, de a mérlegkészítés időpontját megelőzően elbírált és megkapott támogatást melyik évben számolja el bevételként a mikrogazdálkodó. 5. Hogyan kell az Szt. 16. § (2) bekezdésében foglalt "két vagy több üzleti évet érintenek" kifejezést értelmezni.
  Véleményem szerint: 1. Az összemérés elve alapján 2013-ra kellene elszámolni az árbevételt az időbeli elhatárolásokkal szemben, de mivel a 398/2012. Korm.rendelet 6. §-a szerint az időbeli elhatárolások felsorolásában a járó árbevétel nem szerepel, nem szabad azt 2013. évi bevételként kimutatni, csak 2014. éviként. A 2. esetben a fizetendő kamat 2014. évre számolandó el ráfordításként, mivel a kamatfizetés periódusa nem haladja meg az 1 évet (folyószámlahitel, havi terhelés). 398/2012. Korm.r. 6. § (6) bek. A 3. esetben véleményem szerint 2013. üzleti évre kell elszámolni a költséget, mivel nem terhel a fordulónapot követő két vagy több üzleti évet, csak egyet, így nem kell elhatárolni a rendelet 6. § (3) alapján. A 4. esetben szerintem 2013. évre kell előírni a bevételt a követelésekkel szemben, mivel a fordulónapig igényelt, járó támogatás követelésnek minősül és nem időbeli elhatárolásnak, így az összemérés elve érvényesül. 5. Az Szt. 16. §-ában az időbeli elhatárolás elvénél véleményem szerint úgy kell értelmezni a két vagy több üzleti évet érintő eseményt, mint amelynek bevétel- vagy ráfordításvonzata érint két vagy több üzleti évet. Tény azonban, hogy olyan eseményeket is időbeli elhatárolásként számolunk el az Szt. tételes előírásai alapján, amelyek csak egy év bevételét vagy ráfordítását érintik, kizárólag a pénzügyi teljesítésük került át másik üzleti évre. (Ez okozza véleményem szerint a legtöbb értelmezési zavart.) "

  2014. február

  Tovább a válaszhoz


  "A termelő tevékenységet végző társaság befektetett eszközei, ingatlanai között szerepel telek és épület is. Ingatlanszakértő elkészítette a társaság tulajdonában lévő telekre a piaci értékelését, amely alapján a telek piaci értéke jelentősen meghaladja a telek és a hozzá kapcsolódó ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok nettó könyvszerinti értékét. A társaság szeretne élni a telekre vonatkozóan a piaci értéken történő értékelés lehetőségével, de más befektetett eszközére nem.
  A következő kérdések megválaszolásában szeretném kérni szakmai véleményüket:

  1. Választhatja-e a piaci értékelés lehetőségét a társaság csak egy egyedi eszközre vonatkozóan?
  2. Ezt a választást megteheti-e mérlegsoronként, mondjuk csak az ingatlanokra vonatkozóan?
  3. Kötelező-e az értékhelyesbítés alkalmazását minden tárgyi eszközére elvégezni?
  4. Szétválaszthatja-e a telket a rajta lévő épülettől és csak a telekre alkalmazza a piaci értékelést?
  5. Ha egyszer választja egy társaság az értékelési tartalék/értékhelyesbítés alkalmazását milyen lehetőség van ennek megszűntetésére?
  6. Kötelező-e minden évben az értékbecslés aktualizálása?

  Véleményem a felvetett kérdésekre a következő: - minden évben szükséges a szakértői vélemény aktualizálása, mivel a könyvvizsgáló, mint külső szakértő munkája alapján hitelesíti a beszámolóban lévő értékhelyesbítést - szerintem mérlegsoronként választható a piaci értékelés alkalmazása, illetve részemről még az egyedi ingatlanokra történő alkalmazás is elfogadható, amennyiben ezek az ingatlanok egymástól jól elkülöníthetők pl. eltérő településen találhatók - szerintem egy telek és a rajta lévő épület nem értékelhető külön, így csak együttes alkalmazás esetén mutatható ki a teljes ingatlanra az értékhelyesbítés."

  2014. február

  Tovább a válaszhoz


  "Az új költségvetési számviteli jogszabály (4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet ) 1. § (4) bek. alapján 2014-ben a költségvetési szerveknél a kisértékű tárgyi eszközök értékhatára 200.000 Ft-ra nőtt. R. 1.§. 4.bek. kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök: a kettőszázezer forint egyedi értéket nem meghaladó bekerülési értékű vagyoni értékű jogok, szellemi termékek, tárgyi eszközök, A R, 17.§.2. bek. szerint a kisértékű eszközök beszerzési értéke üzembehelyezéskor egyösszegben elszámolandó. 17. § (1) Az immateriális javak, tárgyi eszközök után terv szerinti értékcsökkenést kell elszámolni. Az értékcsökkenésre a (2)-(4) bekezdésben foglalt eltérésekkel az Szt. 52. § (1), (2) és (5)-(7) bekezdését kell alkalmazni. (2) A kisértékű immateriális javak bekerülési értéke a beszerzéskor, a kisértékű tárgyi eszközök bekerülési értéke az üzembe helyezéskor, használatba vételkor terv szerinti értékcsökkenésként egy összegben elszámolandó. Az Önkormányzat vagyonkimutatásban ki kell mutatni a használatba vett kisértékű eszközöket is, beleértve az önkormányzati intézménynél ilyen címen nyilvántartott vagyont is. 30. § (1) A helyi önkormányzat és a nemzetiségi önkormányzat zárszámadáshoz csatolt vagyonkimutatása a helyi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek eszközeinek és kötelezettségeinek adatait mutatja be. (3) A vagyonkimutatás a mérlegben szereplő eszközökön és kötelezettségeken kívül tartalmazza: a) a "0"-ra leírt eszközök, a használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök, készletek, a 01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök, és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek állományát,..
  1.)Szakmai vita alakult ki abban, hogy 2014-től kötelező-e minden 200.000 Ft alatti beszerzési értékű immateriális jószágot, tárgyi eszközt egyösszegben elszámolni, vagy pedig továbbra is választható a kisértékű eszközöknél a 200.000 Ft. alatti értékhatár is, a költségvetési intézmény vagy egységes számviteli politika alkalmazása esetén a fenntartó számvitel-politikai döntése szerint, azaz az értékhatár tekintetében van-e választási lehetőség? 2.) Mi a teendője a költségvetési intézménynek a Kormányrendelet 30.§.1.bek-ben leírt vagyonkimutatás készítéssel kapcsolatban, beleértve a használatban lévő kisértékű tárgyi eszközöket, immateriális javakat, készleteket, valamint a nemzeti vagyonba tartozó kulturális javakat is?
  1.kérdésnél véleményem szerint a 200.000 Ft értékhatár alkalmazása kötelező, választási lehetőség nincs, mert a jogszabály nem úgy fogalmaz, hogy kisértékű eszközök beszerzési értéke üzembehelyezéskor egyösszegben elszámolható, hanem azt rögzíti, hogy egyösszegben elszámolandó. Nem látok választásra vonatkozó megfogalmazást a jogszabályban. 2.kérdésnél véleményem szerint az eljárást a fenntartónak kellene szabályoznia, és az intézmény részére kiadnia. Ha nincs ilyen szabályozás, vagy utasítás, az intézménynél szükséges eljárásra vonatkozó rendelkezést jelenleg nem tudom értelmezni. Kérem ezért szíves tájékoztatásuk közlését."

  2014. február

  Tovább a válaszhoz


  "Mikrogazdálkodói beszámolót készítő kezdő gazdasági társaság iparűzési adót fizet 2013. évre 2014. májusában, feltöltésre 2013-ben nem kötelezett. Az iparűzési adót 2014. májusban vallja be, számolja el.

  A 2013. évi helyi adót a mikrogazdálkodó előírhatja-e, illetve köteles-e előírni a 2013. évi beszámolójának ráfordításai között, vagy csak az adó kiszámításakor, elszámolásakor, 2014-ben, a 2014. évi eredménye terhére?

  Mivel a tétel nem időbeli elhatárolás, véleményem szerint az Szt. alapján el kell számolni a mikrogazdálkodónál 2013. évi ráfordításként a helyi iparűzési adót. Bizonytalanságot okoz azonban a kormányrendelet "szelleme", mely sok esetben az elszámolás időpontjához köti a gazdasági esemény időpontját."

  2014. február

  Tovább a válaszhoz


  "A KKT 2. § 19. pontja értelmében
  Közérdeklődésre számot tartó gazdálkodó:

  a) az a gazdálkodó, amelynek átruházható értékpapírjait az Európai Gazdasági Térség valamely államának szabályozott piacán kereskedésre befogadták,
  b) minden olyan, az a) pont hatálya alá nem tartozó gazdálkodó, amelyet jogszabály közérdeklődésre számot tartónak minősít.

  2013-ig nem volt olyan jogszabály, amely alapján gazdálkodó szervezetet a b) pont hatálya alá tartozónak kellett volna tekinteni. Abban a kérdésben szeretném szakmai tájékoztatásukat kérni, hogy 2014-től ebben van-e változás, azaz van-e olyan jogszabály, amely meghatároz az a) pont hatálya alá nem tartozó közérdeklődésre számot tartó gazdálkodót, és így azt a b) pont hatálya alá tartózónak kell tekinteni."

  2014. február

  Tovább a válaszhoz


  "Magyarországi gazdasági társaság "nyílt végű" pénzügyi lízing keretében iroda/ipari csarnok/raktár/telek besorolású ingatlant vásárolt. A lízing szerződés alapján a lízingbe vevő társaság a szerződéses futamidő végén (133 hónap) jogosult az ingatlan tulajdonjogát megszerezni, illetve harmadik felet vevőként megnevezni. A lízingbe vevő társaság vezetősége (jelenleg) nem tud nyilatkozni, hogy meg fogja-e szerezni a futamidő végén (133 hónap múlva) az ingatlan tulajdonjogát. A lízing szerződés, illetve a bekerülési értékről kiállított számviteli bizonylat - érték alapján - nem részletezi az - egyébkét műszakilag egybe épült - egyes ingatlanrészek (iroda/ipari csarnok/raktár/telek) értékét.
  Kérdés
  1) kérdés: A telek értékét a lízingbe vevő társaság számviteli nyilvántartásaiban el kell-e érték szerint különíteni, figyelemmel arra, hogy a telek értéke után az Sztv. rendelkezései szerint nem lehet értékcsökkenést elszámolni?

  2) kérdés: A lízingelt ingatlan bekerülési értékének kialakításánál figyelembe kell-e venni a várható vagyonátruházási illetéket, figyelemmel arra, hogy a lízingbe vevő társaság jövőbeli tulajdonszerzése bizonytalan ?

  Véleményem szerint (az 1. kérdésre vonatkozóan): A műszakilag egybe épült épület ingatlan részektől (iroda/ipari csarnok/raktár) a telek értékét el kell választani, mivel a telek után az Sztv. szerint nem lehet értékcsökkenést elszámolni. Amennyiben a lízingbe adó nem tud nyilatkozni a telek értékéről, úgy ingatlan szakértőtől kell a telek értékére vonatkozó szakértői véleményt beszerezni. Amennyiben lehetséges a többi ingatlan részt is (iroda/csarnok/raktár) célszerű érték szerint külön választani, a számviteli nyilvántartásokban, figyelemmel arra, hogy ha a társaság a jövőben esetleg egyes ingatlanrészeket meg vásárol, esetleg a végleges ingatlanszerzés után egyes részeket értékesít, vagy bérbe ad, akkor a helyes érték kivezetése, illetve a bérbe adott rész écs-elszámolása egzakt módon végezhető el.
  A 2 kérdésre vonatkozó vélemény: A várható vagyonszerzési illetéket T 12 - K 48 könyvelési művelettel a bekerülési érték részeként kell kimutatni, figyelemmel az Sztv. rendelkezéseire."

  2014. február

  Tovább a válaszhoz


  "Adható-e záradék - és ha igen, milyen vélemény adható - a Számviteli törvény szerint készült éves beszámolóra, ha a vállalkozás folytatásának elve nem vagy csak korlátozottan érvényesül?

  Ilyen esetek lehetnek például:
  1., A vállalkozás rossz likviditási helyzete miatt kétségessé válik, hogy tudja-e folytatni működését.
  2., A saját tőke negatívvá válik és nem teszik meg a szükséges intézkedést a helyzet rendezésére, vagy megteszik, de a következő évben ismét veszteségek képződnek.
  3., A jogszabályi környezet változása miatt bizonyossá válik, hogy a vállalkozás nem tudja folytatni működését."

  2014. január

  Tovább a válaszhoz


  "A könyvvizsgálati dokumentáció iratainak megőrzési ideje hány év?"

  2013. szeptember

  Tovább a válaszhoz


  "Egy kft. saját tőkéje két egymást követő teljes üzleti évben nem érte el a Gt. által meghatározott jegyzett tőke minimumot.
  A kft. működőképessége helyreállítható-e úgy is, hogy a tulajdonában lévő szellemi terméket megfelelő szakértő igénybe vételével a szellemi termék piaci forgalmi értékére felértékelteti, ezzel pótolva a saját tőke hiányt? (A saját tőke "várhatóan" lényegesen meg fogja haladni a Gt-ben rögzített jegyzett tőke minimumot a felértékelés eredményeként.) (ld. 2006. évi IV. törvény a gazdasági társaságokról 143. § (3) bekezdés)"

  2013. július

  Tovább a válaszhoz


  "Cégcsoportunk elismert vállaltcsoportként működik, Cégbírósági bejegyzett uralmi szerződéssel. Eddig a cégcsoport adatai alapján kötelező volt a konszolidáció, de 2012 évre a feltételek alapján ez nem kötelező.

  A Számviteli Törvény konszolidációra vonatkozó feltételeit felülírja-e az elismert vállalatcsoport ténye, vagyis kötelező-e emiatt továbbra is a konszolidációs mérleg készítése és leadása a cégcsoportnál, és ezt mi írja elő?"

  2013. július

  Tovább a válaszhoz


  "Adott ABC Kft. mint a Könyvvizsgálói Kamara nyilvántartásában szereplő könyvvizsgáló cég. Tulajdonosai: Nagy János magánszemély nem könyvvizsgáló 90%-ban, és Kis Éva bejegyzett könyvvizsgáló 10%-ban. A szavazati jogok többségével a bejegyzett könyvvizsgáló tag rendelkezik. Ügyvezetők: Nagy János és Kis Éva együttesen. Adott DEF Kft. amely könyveléssel és adótanácsadással foglalkozik. Tulajdonosai: Befektető Zrt. 60%-ban, Kovács Lajos 20%, és a fentiekben említett Nagy János 20%-ban. Ügyvezető: Kovács Lajos. Kis Éva bejegyzett könyvvizsgáló nem tagja a DEF Kft.-nek, semmilyen vezető tisztséget nem lát el benne, és semmilyen szolgáltatást nem végez a társaságnak.

  Az ABC Kft. az adott tulajdonosi struktúrára és a vezető tisztségviselők személye mellett végezhet-e könyvvizsgálatot a DEF Kft. ügyfelei részére?

  Véleményem szerint nem végezhet, mivel a Magyar Könyvvizsgálói Kamara a könyvvizsgálói hivatás magatartási (etikai) szabályairól és a fegyelmi eljárásról szóló szabályzata szerint könyvvizsgáló cég esetében a függetlenségre vonatkozó rendelkezéseket a könyvvizsgáló cég legfőbb szervének, legfőbb irányító szervének összes tagjára, valamint vezető állású munkavállalójára is alkalmazni kell. Az összeférhetetlenségre vonatkozó szabályok szerint összeférhetetlen a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenységgel, ha ugyanazon ügyfélnél, ugyanazon időszakra a könyvelést a könyvvizsgáló cég közvetlen érdekeltségében álló vállalkozás látja el."

  2013. július

  Tovább a válaszhoz


  "A 2013. évre szóló auditra kötöttem szerződést megbízómmal a taggyűlés döntésének megfelelően havi díjazásért. A szerződés szövege a Kamarai ajánlásban szereplő standard szöveget tartalmazza azzal, hogy havi díj+áfa esedékes a számla benyújtását követő 8 napon belül - a feladat meghatározása az audit, a Jogok-és kötelezettségek között természetesen szerepelnek a szokásos, a GT-ből eredő könyvvizsgálói kötelezettségek is. A teljesítés igazolására a szerződésben nincs külön kikötés (a taggyűlés semmilyen külön feltételt nem állapított meg). Új igazgató került a társaság élére, aki a könyvvizsgálatról szóló havi számla teljesülésének igazolására tételes konkrét feladatellátásról és munkaidő felhasználásról szóló teljesítés igazolást kér tőlem a számlám mellé, melyet a gazdasági vezető igazolása után lehetne csak kiegyenlíteni.

  A tételesen felsorolt, havonta konkrétan végzett munkák valamint időszükségletük feltüntetése, számonkérése a könyvvizsgálótól egy teljesítés igazolásban nem minősül-e befolyásolási kísérletnek, a függetlenség megsértésének?

  A Kamarai törvény 61-64. §-i szerint a könyvvizsgálónak még a látszatát is el kell kerülnie annak, hogy bármilyen befolyást gyakorolnának megbízói a munkájára, ezért ezt a kérést nem teljesítheti. Amennyiben az ügyvezető egy formális (csak annyi, hogy "teljesült") teljesítés igazolást nem fogad el, úgy a szerződéstől vissza kell lépnem (a felmondási idő a fordulónap előtt 30 nap), és erről, az ok megjelölésével a megválasztó taggyűlést, a Cégbíróságot valamint a Közfelügyeleti Bizottságot tájékoztatnom kell. "

  2013. július

  Tovább a válaszhoz


  "Adott egy 3 fős 80 ezer Ft jegyzett tőkéjű társaság, mely kft-vé szeretne átalakulni. Az átalakulást úgy tervezte, hogy a 2012. dec.31-i beszámoló adatait mint terv adatokat kívánja felhasználni. Ehhez független könyvvizsgálóval vette fel a kapcsolatot, és az elfogadó nyilatkozat alapján a szerződést is megkötötték. Az átalakuláshoz az ügyvéd ütemtervet készített, melynek időpontjai 06.14 és 06.28-a. Ez mind rendben is lenne, de az ügyvéd jelezte, hogy belépett egy fő 20 ezer Ft-al a bt-be, így már 100 ezer Ft a törzstőke. Itt kezdődtek a problémák.

  Fenti esetben felhasználható-e terv-adatként a 2012. évi beszámoló, ahol 80 ezer Ft törzstőke szerepel? Lehet-e a változások között hozni az újonnan belépő tagot, vagy a végzés időpontjával megnövelt törzstőke miatt új beszámolót kell készíteni az átalakuláshoz? Tekintettel arra, hogy tudomásom szerint az ügyvéd a változást már beadta kétségessé vált a meglévő beszámoló felhasználhatósága.

  Tudomásom szerint folyamatban lévő ügynek kell tekinteni a tag-változást, és így nem lehet az átalakulást megkezdeni."

  2013. július

  Tovább a válaszhoz


  "A helyi önkormányzat kerékpárutat épített. A projektet az EU támogatás keretében végzik. A beruházás 50 M Ft feletti és Projekt könyvvizsgálatra kötelezett.
  Elvállalhatom-e a projekt könyvvizsgálatot úgy, hogy a kivitelező céget én könyvvizsgáltam 2012.évre.
  Másik kérdésem, hogy ehhez kell e költségvetési minősítés? (nem az önkormányzatot kell könyvvizsgálat alá vonni csak az EU-s Projektet.)
  Szerintem, nem kell költségvetési minősítés ehhez, mert a hivatal külön normál adószámmal rendelkezik és önálló jogalany."

  2013. július

  Tovább a válaszhoz


  A cégcsoport összevont adatai a következők:

  Évek                        2010                          2011
  Nettó árbevétel     3 820 790 E Ft         5 368 704 E Ft
  Mérleg főösszeg  8 238 749 E Ft         8 043 361 E Ft
  létszám                  122 fő                       118 fő

  Kell-e az anyavállalatnak a 2012. üzleti évről konszolidált beszámolót készítenie a fenti összevont adatok alapján ? A rendelkezésre álló szakirodalom alapján nem tudunk egyértelműen dönteni. (Az esettanulmányok témával kapcsolatos példamegoldásai ellentmondásokat tartalmaznak.)

  Tovább a válaszhoz


  "20/1994.(VI.17.) PM rendelettel kiadott adószakértői igazolványom 2013.01.29-én lejárt. Sajnos, későn vettem észre.

  A megújítást, hol, milyen iratokkal kérelmezhetem, továbbá hogy már a kérelmezéskor kell-e igazolnom a 26/2008.(VIII.30.) PM rendelemben előírt kreditpontokat, vagy csak az új igazolvány kiadását követő továbbképzési időszak végét követő 30 napon belül ?

  Véleményem szerint, csak az új igazolvány kiadását követő időszak végén, de elbizonytalanít az a tény, hogy – nekem felróható okból – nem léptem időben, még az igazolvány lejártát megelőzően. "

  2013. július
   

  Tovább a válaszhoz


  "Egy társaság 2011.év folyamán beolvad egy másik társaságba. A végleges vagyonmérlegét és leltárát el is készítette az előírt határidőn belül, független könyvvizsgálói is záradékolta. Majd utólag egy év elteltével arra való hivatkozással hogy az illeték kiszabásánál a beolvadó társaság vagyonleltárában és mérlegében feltüntetett értéhez képest jóval alacsonyabb értéken állapította meg a beolvadó társaság ingatlanainak illetékalapját a NAV, módosították a már leadott közzétett beolvadó társaság és a beolvadás után létrejött társaság végleges vagyonmérlegét és vagyonleltárát A módosítás természetesen arra vonatkozott hogy a beolvadó társaság ingatlanvagyonának értéket jelentősen át (le)értékelték.Ezt a könyvvizsgáló utólag ismételten hitelesítő záradékkel látta el.

  Van erre törvényes lehetőség , hogy ilyen indok alapján utólag egy évvel módosítsa a beolvadó és a beolvadással létrejött társaság a végleges vagyonmérlegét és leltárát? Ha van erre lehetőség ilyen indokok alapján? Kérem adják meg a törvény(ek)ben felsorolt hivatkozási pontokat!

  Szerintem erre nincs lehetőség, mert a tv előírja hogy a (átalakuló) beolvadó társaság vagyonelemeit a piaci érteken kell értékelni. A beolvadás egy hosszú folyamat, amely során készül egy tervezet és egy végeleges vagyonleltár és mérleg. A vagyontárgyakat elvileg kétszer értékelték, ezt az értékelést utólag több mint egy év után nem lehet visszamenőlegesen megváltoztatni. "

  2013. júlus

  Tovább a válaszhoz


  "A konkrét esetben a tulajdoni arányok szerint az alábbi anyavállalati – lányvállalati kapcsolatok állnak fenn: „A” anyavállalat 75%-os tulajdonnal bír ”B” közbelső anyavállalatban, „B” 99%-al „C” anyavállalatban. „C” anyavállalat mutatói alapján már a saját szintjén is konszolidált beszámolóra kötelezett, azonban a cégcsoport a többlépcsős konszolidációt szeretné elkerülni.

  Ennek érdekében úgy döntött, hogy a konszolidálást „A” szintjén hajtják csak végre. „B”-t mentesítik a számviteli tv.116.§. (1) b. pontja alapján, mivel annak kisebbségi tulajdonosai nem kérték a mérlegforduló előtt 6 hónappal a konszolidált mérleg készítését.

  „C”-t pedig azzal az indokkal kívánják mentesíteni, hogy „B” 90%-ot meghaladó tulajdonnal bír „C”-ben és „C” kisebbségi tulajdonosai elfogadták a mentesítést.

  Megfelel-e a jogszabályi előírásoknak a fenti gyakorlat?

  Véleményem szerint „B” mentesítése megfelel a jogszabályi feltételnek, „C” mentesítése azonban szabálytalan. A mérvadó 116.§. véleményem szerint egyértelműen fogalmaz. A mentesítési feltételek szerintem (közösségi székhelyű fölérendelt anyavállalat konszolidált beszámoló készítése és a tulajdoni arányok) ugyanazon kapcsolati szinten kell, hogy teljesüljenek. A törvény szöveg ugyanis nem általában „fölérendelt anyavállalat”, hanem „a fölérendelt anyavállalat” szófordulatot használ, ezért nem lehet az együttesen teljesítendő feltételeket a különböző tulajdonosi szintekre szétosztani. „C” szabályos mentesítéséhez ezért „B” szintjén kellene konszolidált beszámolót készíteni."

  2013. július

  Tovább a válaszhoz


  "Egy 8.000 E Ft jegyzett tőkéjű „X” Kft-ben a (korábbi) tulajdonos(ok) a saját tőke rendezése érdekében 2008-ban a tulajdoni részesedésük arányában 8.000 E Ft összegű pótbefizetést teljesítettek, majd 2011-ben (a saját tőke további rendezése érdekében) a jegyzett tőke 500 E Ft-ra történő leszállításáról döntöttek. A társaságban a pótbefizetés pénzügyi teljesítésekor az összeg a Lekötött tartalékba könyvelésre (azóta kimutatásra) került. A társaság tulajdonos(ai)ánál a pótbefizetés teljesítésekor az Eredménytartalék csökkentésre került.
  A társaság tulajdonosai értékesítették üzletrészeiket, így a korábban teljesített pótbefizetés (amennyiben a saját tőke összege meghaladja a jegyzett tőke összegét) a mindenkori tulajdonosnak jár vissza. Hogyan kell az "új" tulajdonosnál a megvásárolt üzletrészt nyilvántartásba venni?, illetve a pótbefizetés visszafizetésekor hogyan kell azt a nyilvántartásban rögzíteni?
  A Sztv. 37. § (1)/d) pontja értelmében…a veszteség pótlásához nem szükséges pótbefizetés visszakapott összegét” az eredménytartalék növekedéseként kell kimutatni. E jogszabályhely nem tartalmaz arra vonatkozóan kitételt, hogy más lenne az eljárás abban az esetben, ha időközben tulajdonos változás történik (tehát más adja, mint aki visszakapja a pótbefizetést). Ebből fakad az alábbi dilemmám, illetve a helyes eljárásra vonatkozó kérdésem, amit az érhetőség érdekében számszaki példával próbálom illusztrálni: „A” (Kft.) tulajdonos „X” Kft-ben 50%-os tulajdonrésszel, jegyzett tőke leszállítását követően 250 E Ft jegyzett tőkével, valamint 4.000 E Ft összegben pótbefizetés jogcímen visszajáró „követeléssel” rendelkezik. (E „követelés” Sztv. szerinti követelésként soha nem kerül a nyilvántartásokba. Átadáskor az eredménytartalék – és pénzeszköz – csökkenéseként, majd visszaadáskor e két tétel növekedéseként kerül rögzítésre.) „A” Kft. ezt az üzletrészt értékesíti „B” Kft-nek 5.000 E Ft-ért. Ezen összegből 4.000 E Ft a korábbi tulajdonos által befizetett 4.000 E Ft pótbefizetés, amit „B” Kft. fog „vissza”kapni, amikor erre „X” Kft. saját tőkéje „lehetőséget ad”. Megoldási lehetőségek: 1. A 250 E Ft-nyi jegyzett-tőkéjű részesedésért a „B” Kft. 5.000 E Ft-ot fizet, ezzel az értékkel kerül be a részesedés a nyilvántartásaiba. Mi történik a „pótbefizetés” visszafizetésekor „B” Kft-nél? Eredménytartalék növekedéseként könyveljük?, függetlenül attól, hogy ez az összeg a „B” Kft. eredménytartalékát nem csökkentette (mivel a pótbefizetés teljesítésekor még nem ő volt a tulajdonos)? ..és „B” Kft-nél az üzletrész nyilvántartási értéke változatlanul 5.000 E Ft marad? 2. A 250 E Ft-nyi jegyzett tőkét megtestesítő részesedést 1.000 E Ft-on mutatjuk ki a befektetett eszközeink között, valamint „Egyéb követelések” (kapcsolt vállalkozással szemben) között nyilvántartásba vesszük a „korábbi tulajdonos” által teljesített pótbefizetést. Ennek kiegyenlítése a „B” Kft Saját tőkéjére (Eredménytartalékára) nincs hatással. Úgy gondolom az 1. megoldás helyes a pótbefizetés „visszafizetése” esetén, de ez esetben a részesedés 5.000 E Ft-on történő nyilvántartási értékét „túlzott”-nak tartom. Ezt értékvesztés elszámolásával lehet ugyan módosítani, de ilyen módon a tényleges gazdasági esemény lekönyvelése sérül. Hiszen „B” Kft. azért fizet 5.000 E Ft-ot a részesedésért, mert látja, hogy pótbefizetés visszafizetésével 4.000 E Ft-os megtérülésre számíthat, enélkül az üzletrészért 1.000 E Ft-ot adott volna."

  2013. július

  Tovább a válaszhoz


  "Számos szakmai előadáson felhívták a hallgatóság figyelmét arra, hogy 2015. január 01. napjától az éves beszámolót, 2016. január 01. napjától az egyszerűsített éves beszámolót összeállító könyvelők és auditáló könyvvizsgálók kötelezettek lesznek az IFRS minősítés megszerzésére, szakmai minősítő vizsga letételére.

  Melyik ( később hatályba lépő ) jogszabály-módosítás került elfogadásra erről és annak mi a pontos szövege? "

  2013. június

  Tovább a válaszhoz


  "Megbízási szerződés előkészítése van folyamatban a Képviselő-testület által elfogadott könyvvizsgáló szervezettel. A megbízási szerződés tartalma kidolgozás alatt áll, a vélemény eltérés a határozott, illetve határozatlan idejű szerződés miatt van a Felek között.

  Kérjük szíves állásfoglalásukat arra vonatkozóan, hogy az Önkormányzat fenntartásában működő intézmények könyvvizsgálói feladataira vonatkozó megbízási szerződés időtartamára (határozott, határozatlan idejű) van-e kötelező jogszabályi rendelkezés. Ha nincs, milyen szakmai irányelvek vonatkoznak rá. (Véleményem szerint nincs, az a Felek szabad megállapodása.)"

  2013. június

  Tovább a válaszhoz


  "A – gazdasági társaság 20.000 EFt értékű adott kölcsön követeléssel rendelkezik B-Gazdasági társaságban. (Értelemszerűen B-Gazdasági társaságnál ez kölcsön kötelezettség).
  A – gazdasági társaság kölcsön követelése 20.000 EFt-os értékének apportálásával tőkeemelést kíván végrehajtani B-gazdasági társaságban.
  Az alapítói döntés értelmében a 20.000 EFt-os követelés apportálása úgy történik B-gazdasági társaságba, hogy 500 EFt jegyzett tőkét képez, 19.500 EFt tőketartalékba kerül.
  Miként történik a 20.000 EFt-os követelés apportálás elszámolása A – gazdasági társaság számviteli nyilvántartásaiban. Az elszámolás után mi lesz az egyenlege A gazdasági társaság Részesedések főkönyvi számlájának ?
  Amennyiben a követelés nyilvántartás szerinti értékét rendkívüli ráfordításként kell elszámolni, kapcsolódik-e hozzá társasági adó alap korrekciós kötelezettség.

  Sztv. 86. § (3) bek.szerint:

  Apport létesítő okirat szerinti értékének (500 EFt) átadása rendkívüli bevételként.

  T 17 Részesedések /500 EFt
  K 98 Rendkívüli bevételek /500 EFt

  Sztv. 86. § (6) bekezdés szerint:

  A bevitt vagyon (követelés) nyilvántartás szerinti érétkének (20.000 EFt) elszámolása rendkívüli ráfordításként.

  T 88 Rendkívüli ráfordítás /20.000 EFt
  K 36 Adott kölcsön követelés/ 20.000 EFt

  Az apportálás után A gazdasági társaság 17-es (Részesedések főkönyvi számlája):
  A –gazdasági társaságban a részesedések értéke, egyezően a létesítő okiratban foglalt értékkel 500 EFt.

  A rendkívüli ráfordításként elszámolt tételhez társasági adó alap korrekciós kötelezettség nem kapcsolódik, figyelemmel arra, hogy a tao-tv-ben ilyen növelő tétel nem szerepel. "

  2013. június

  Tovább a válaszhoz


  "A mérleg szerinti eredmény meghatározásában szeretném, ha megerősítenék a véleményemet. Úgy gondolom, ha egy vállalkozásnak van ugyan pozitív adózás utáni eredménye, de ennél nagyobb összeget kívánnak osztalékfizetésre fordítani, akkor a mérleg szerinti eredmény negatív lesz. A vállalkozás gazdasági vezetője ezt másképpen gondolja."

  2013. június

  Tovább a válaszhoz


  "Könyvelője vagyok egy 2012.-ben alapított ügyvédi irodának, amely kettős könyvvitelt vezet, és egyszerűsített éves beszámolót készít. Az a problémám, hogy nem találok előírást arra vonatkozóan, hogy kell-e, és ha igen akkor hová elküldeni közzétételre az iroda elkészített beszámolóját. A Ctv. ill. a 244/2000 korm.rend. ugyanis erről nem ad tájékoztatást. A társaságoknak a Cégbírósághoz, a civil szervezeteknek ill. alapítványoknak a Bírói Hivatalhoz kell eljuttatni a beszámolójukat, de az ügyvédi irodákat az ügyvédi Kamara veszi nyilvántartásba. Őket megkérdeztem, és tiltakoznak az ötlet ellen, hogy esetleg oda küldjük a beszámolót.

  Kérem szíveskedjenek tájékoztatni arról,a hogy van e erre a körre vonatkozó előírás a beszámoló közzétételének módjáról, vagy igaz az a feltételezés, hogy sehová nem kell a beszámolójukat elküldeniük. Korábban az alapítványokét sem kellett, de már a múlt évben papír alapon be kellett küldeni az Igazságügyi Minisztériumhoz, ill. az illetékes bírósághoz. Ez évben pedig már e-beszámoló küldhető a civil szervezetek részéről. Az ügyvédi irodákre létezik valamilyen előírás? Meg kell jelentetniük esetleg az újságokban, vagy ha van, akkor a saját honlapjukon?"

  2013. június

  Tovább a válaszhoz


  "Kérem szíves segítségüket az Sztv. 58.§-a /7 / bek. b.) pontjának helyes értelmezésében, azaz konkréten abban, hogy „csökkenti az értékhelyesbítés összegét …, ha a tárgyévi értékhelyesbítés értéke alacsonyabb az előző évinél, legfeljebb az előző üzleti év mérlegfordulónapján kimutatott értékhelyesbítés összegéig" jogszabály rész azt jelenti-e, hogy ha például 2011-ben egy részesedés értékhelyesbítése 50 millió Ft-tal növekedett, 2012-ben pedig ugyanennyivel, azaz 50 millió Ft-tal csökkent, akkor a 2012. évi mérlegben továbbra is a 2011. évi 50 millió Ft-os értékhelyesbítést kell kimutatni?
  Amennyiben igen, akkor ez miként van összhangban a valódiság elvével?"

  2013. június

  Tovább a válaszhoz


  "Egy 100%-ban külföldi tulajdonú orvos technológiai berendezések forgalmazásával és szervizelésével foglalkozó Társaság 2012. december 31-i beszámolójának könyvvizsgálata során az alábbi speciális jogügylettel találkoztunk. A Társaságot azért alapították, hogy egy magyar tulajdonban lévő szerviz hálózatot teljes egészében átvegyen egy külső független féltől, azt folytatva pedig új eszközöket értékesítsen a hazai és régiós piacon, valamint biztosítsa a telepített gépek folyamatos szervízelését. Az un. „Business Transfer Agreement-et” 2012. április 4.-én írták alá a felek. A szerződésben az általunk könyvvizsgált átvevő társaság átvette a magyar tulajdonú társaságtól a munkavállalókat, ügyfél adatbázisokat, a teljes menedzsmentet, gépeket, egyéb berendezéseket valamint a korábban kötött tartós hosszú távú vevőszerződéseket is, azonban kötelezettségeket nem vállalt át. Az átadás megtörténte után a könyvekben analitikusan felvették a gépeket és berendezéseket, azonban ez az érték a vételár töredékét képezi, 1% alatti. A különbséget, mint üzleti vagy cégérték mutatja ki jelenleg a Társaság. A Társaság készítetetett egy vételár kalkulációt diszkontált cash flow módszertannal, (ez lett a végső vételár is), azonban itt a társaság által várhatóan generáló pénzáramokat vették figyelembe, nem bontották tovább az egyes eszközökre. Az ügyletről egy számla készült, ami egy tétel tartalmaz „Üzletág átruházás szerződés szerint” megnevezéssel.

  Az üzleti vagy cégértékből mindenképpen ki kell-e emelni és egyedileg kimutatni a szerzet és nevesített vagyoni értékű jogokat (például: átvett vevő szerződéseket), szellemi termékeket (például: ügyféladatbázist), ha igen milyen értéken? A megbontás mellőzésére lehet e hivatkozni a költség-haszon összevetésének elvére?"

  Tovább a válaszhoz


  "A lízingbeadó és a lízingbevevő vállalkozás között 2008-ban - egy tehergépkocsira vonatkozóan - 66 hónapos futamidővel - devizaalapú nyílt végű pénzügyi lízingszerződés megkötésére került sor. A lízingbeadó áfa nélküli számlát állított ki az eszköz átadásakor. A szerződésben kikötött maradványértéket az utolsó törlesztő részlet megfizetésével kell megfizetni, ha a lízingbevevő él a vásárlási jogával. 2011-ben a törlesztő részletek elmaradása miatt a lízingbeadó cég a hátralévő tőketartozást lejártnak minősítette és áfás számlát állított ki a hátralévő tőketartozásról a számlázás időpontjában érvényes árfolyamon. A lízingbevevő a számlát lekönyvelte: a könyvekben szereplő lízing miatti kötelezettséget csökkentette, az áfát visszaigényelte, az árfolyamveszteséget elszámolta a szállítói tartozás növelése mellett. 2011. december 31.-i fordulónappal további árfolyamveszteséget számolt el a szállítói tartozás miatt, mert deviza alapú kötelezettségként kezelte. A lízingelt eszköz visszavétele többszöri próbálkozás után azonban csak egy évvel később, 2012-ben történt meg. A lízingbeadó részéről helyesbítő számla kiállítására az eszköz visszavétele miatt a mai napig nem került sor. A lízingbevevő a tehergépkocsit még most is szerepelteti a könyvekben.

  Kérdéseim:

  1. A lízingbeadó a díjfizetés elmaradása miatt minősíthette-e lejártnak a hátralévő tőketartozást, állíthatott-e ki róla áfás számlát?
  2. 2011-ben helyesen könyvelte-e a lízingbevevő a számlázott hátralévő tőketartozást, jogszerűen igényelte-e vissza az áfát, és a fordulónapon az értékelés szempontjából devizás tételnek kell-e tekinteni a szállítói tartozást.
  3. Kötelezhető-e a lízingbeadó az áfa nélküli helyesbítő számla kiállítására?
  4. 2012-ben a helyesbítő számla hiánya miatt az eszköz értéke kimutatható-e a könyvekben?

  1. Véleményem szerint az eszköz visszavételéig (2012) a törlesztő részleteket áfásan kellett volna számlázni, a visszavételkor pedig az eszköz piaci értékéről (megállapodás szerinti értékéről) áfa nélküli helyesbítő számlát kiállítani, ami az eszköz és kötelezettség részbeni kivezetésének bizonylati alapját jelenthetné. A tőketartozás a lízingelt eszköz átadásakor áfa nélküli értéken már számlázásra került . A hátralévő tőketartozás áfás számlája így nem értemezhető. Ezt erősíti bennem az is, hogy az áfa törvény a nyílt végű pénzügyi lízinget szolgáltatásnyújtásnak minősíti. Az eszköz visszavétele után szolgáltatásnyújtás már nem valósul meg, tehát az áfa sem értelmezhető a visszavételt követő futamidőre. (Szt. 73. § (2) és 50. § (6) bek.) "

  2013. június

  Tovább a válaszhoz


  "Japán cég rendel egy magyar cégtől terméket, amit egy németországi céghez szállíttat magyarországról próbagyártáshoz. A szállítást a magyar cég szervezi egy magyar fuvarozóval. A szállítási költséget a magyar cég kifizeti, de a német cégnek továbbszámlázza. Japán és a német cég megállapodása alapján a fuvardíj a német céget terheli.

  A magyar cég, milyen áfával számlázza ki a japán cégnek a termékértékesítést, ha a teljesítés hely Németország?
  A magyar cég milyen áfával számlázza tovább a szállítási költséget a német cégnek (Eredeti szállítási számla áfás)? "

  2013. június

  Tovább a válaszhoz


  "A Társaságnál 2012. évben tűzeset történt, melynek következtében jelentős dologi kár keletkezett a termelő gépekben, a saját és idegen tulajdonban lévő készletekben, valamint üzemszüneti kárt is elszenvedett a Társaság. A biztosító kárelőleget fizetett a Társaságnak három ízben: kettőt a mérleg fordulónapja előtt, egyet pedig a mérleg fordulónapja után de a mérlegkészítés napja előtt. A kárelbírálás a mérlegkészítés napjáig nem zárult le.

  Minek minősülnek a biztosító által fizetett kárelőlegek? Könyvelhető-e a számviteli törvény 77.§ (3) bekezdés alapján egyéb bevételként, vagy mindaddig amíg a kárelbírálás le nem zárul, kötelezettségként kell kimutatni a Társaság beszámolójában?

  A jogi teljességi nyilatkozatban a Társaság jogi képviselője a következőkről tájékoztatott: Mivel az elszenvedett károk pontos meghatározása hosszadalmas pl. gépszakértői illetve könyvszakértői vizsgálatot igényel, ezért a biztosító úgy döntött, - alapvetően a további üzemszüneti veszteségek minimalizálása érdekében - hogy kárelőleg fizetésével segíti elő a Társaság mielőbbi üzemi működésének beindulását. Azon túl, hogy ezek a kárelőlegek a mielőbbi helyreállítás célját szolgálják, olyan esetben, ha a jogalap nem vitatott, a biztosítók gyakorlatában - főként az ún. nagy károk esetén - a kárelőleg a később fizetendő késedelmi kamat összegének minimalizálását is szolgálja. Kijelenthető, hogy a kárelbírálás eredményeként kifejezetten további kártérítés kifizetése várható, hiszen a Társaság által elszenvedett károk jóval meghaladják az átutalt kárelőlegek összegét, ennyiben pedig a kárelőlegek visszakövetelése a kárügy jelen állása szerint kizárható. A saját álláspontom szerint a 2012. évi beszámolóban a mérleg fordulónapja előtt folyósított kárelőlegeket kötelezettségként kell kimutatni, mivel előlegről van szó. "

  2013. június

  Tovább a válaszhoz


  "A Nemzeti Adó,-és Vámhivatal egy Kft-nél 2008.évre vonatkozóan bevallások utólagos vizsgálatára irányuló ellenőrzést végzett, melynek megállapításait a 2012. november 08.napján készült vizsgálati jegyzőkönyv tartalmazza. A határozat kelte 2013. január 7. A revízió a vizsgált időszakra vonatkozóan összesen 1.244.000,-Ft adókülönbözetet állapított meg az alábbi adónemekben: egészségbiztosítási alapot megillető járulék 178.000,-Ft, nyugdíjbiztosítási járulék 854 000,-Ft, munkavállalói járulék 53.000,-Ft, munkaadói járulék 106.000,-Ft, szakképzési hozzájárulás 53.000,-Ft. Jogkövetkezmények: 897 000,-Ft adóbírság, 695.000,Ft késedelmi pótlék, 646.000,-Ft mulasztási bírság. A határozat jogerőre emelkedett 2013.február 25.napján. A Kft. a jogerőre emelkedés napjával fenti fizetési kötelezettségeinek a NAV felé eleget tett. Mérlegkészítés ideje: tárgyévet követő március 31. A fenti adóellenőrzésből eredő hibák minősítésük alapján nem jelentősek, mert nem érik el a számviteli politikában rögzített nagyságrendet (eredményre, saját tőkére, előjeltől függetlenül a 2008.évre vonatkozólag gyakorolt hatásait összesítve nem érik el a mérlegfőösszeg 2 %-át). Mérlegfőösszeg 2008-ban: 136 319 E Ft.

  Melyik évben kell a megállapított adókat és jogkövetkezményeket lekönyvelni? Jelentős//nem jelentős hiba vizsgálatánál be kell e számítani a vizsgálattal érintett évre megállapított jogkövetkezményeket is? Ha a hiba jelentős a jogkövetkezményeket a vizsgálattal érintett 2008.évszámmal jelölt főkönyvi számlákra könyveljük és a 2008-as eredménytartalékban csapódnak ezek is le? Elállhat e könyvvizsgáló a 2012.év beszámoló auditálásától tárgyévet követő májusban arra hivatkozva, hogy a nem jelentős hiba nem szerepel (nem lett lekönyvelve ) a 2012.évre? Ha eláll mi a további gyakorlati teendő? (mérlegfordulónapon ő a megbízott könyvvizsgáló). "

  2013. június

  Tovább a válaszhoz


  "A konkrét esetben a tulajdoni arányok szerint az alábbi anyavállalati – lányvállalati kapcsolatok állnak fenn: „A” anyavállalat 75%-os tulajdonnal bír ”B” közbelső anyavállalatban, „B” 99%-al „C” anyavállalatban. „C” anyavállalat mutatói alapján már a saját szintjén is konszolidált beszámolóra kötelezett, azonban a cégcsoport a többlépcsős konszolidációt szeretné elkerülni.
  Ennek érdekében úgy döntött, hogy a konszolidálást „A” szintjén hajtják csak végre. „B”-t mentesítik a számviteli tv.116.§. (1) bek. b. pontja alapján, mivel annak kisebbségi tulajdonosai nem kérték a mérlegforduló előtt 6 hónappal a konszolidált mérleg készítését.

  „C”-t pedig azzal az indokkal kívánják mentesíteni, hogy „B” 90%-ot meghaladó tulajdonnal bír „C”-ben és „C” kisebbségi tulajdonosai elfogadták a mentesítést.

  Véleményem szerint „B” mentesítése megfelel a jogszabályi feltételnek, „C” mentesítése azonban szabálytalan. A mérvadó 116.§. véleményem szerint egyértelműen fogalmaz. A mentesítési feltételek szerintem ( közösségi székhelyű fölérendelt anyavállalat konszolidált beszámoló készítése és a tulajdoni arányok) ugyanazon kapcsolati szinten kell, hogy teljesüljenek. A törvény szöveg ugyanis nem általában „fölérendelt anyavállalat”, hanem „a fölérendelt anyavállalat” szófordulatot használ, ezért nem lehet az együttesen teljesítendő feltételeket a különböző tulajdonosi szintekre szétosztani. „C” szabályos mentesítéséhez ezért „B” szintjén kellene konszolidált beszámolót készíteni."

  Tovább a válaszhoz


  "A Társaság (eladó) jelentős összegű - harmadik féllel szembeni - peresített kártérítési követelését a perelt összeg értékében eladta kapcsolt vállalkozásának (vevő). A per pozitív kimenetele erősen megkérdőjelezhető, a peresített kártérítési követelés – helyesen - az eladó könyveiben nem szerepel. A Társaság (eladó) a követelés eladásával jelentős összegű bevételt számolt el. (A saját tőke vesztesége így rendeződött). A vevő a vásárolt követelés vételárát az eladóval szemben fennálló kölcsön követelésének összevezetésével egyenlítette ki. A vevő a bírósági per elvesztése esetén jelentős összegű veszteséget számolna el. Mind a vevő, mind pedig az eladó társaság 100 %-os tulajdonosa ugyanaz a magánszemély. A per elvesztése esetén a tulajdonos egyik társaságából egy másik társaságába csoportosította át a veszteségét.

  A Társaság által peresített kártérítési igény forgalom képes-e a bírósági per lezárulta előtt? Kapcsolt felek között milyen értéken lehet engedményezni követelést? A kölcsön követeléssel kiegyenlített követelés engedményezés áfa mentes-e?

  Az, hogy forgalomképes-e egy peresített kártérítési követelés, szerintem jogi probléma, nem találtam a megoldásra törvényi hivatkozást.
  Kapcsolt felek között piaci áron történhet az engedményezés. A probléma csak az, hogy hasonló ügylet nem található. A bírósági per befejezése előtt nem állapítható meg a kártérítési követelés piaci értéke.
  Véleményem szerint a követelés engedményezése, ha névértéken, vagy az alatt történik, áfa mentes."

  2013. június

  Tovább a válaszhoz


  "Nyílt végű pénzügyi lízing esetén, amennyiben a várható hasznos élettartam eltér a lízing futamidejétől, helyesen jár-e el a könyvelő, amennyiben az értékcsökkenési leírást a várható hasznos élettartam, és nem a lízing futamideje alapján határozza meg? "

  2013. június

  Tovább a válaszhoz


  "Követelés értékvesztésénél (Sztv. 55/1 p.) a tartósság és a jelentősség követelménye hogy egyeztethető össze a valódiság elvével, ha az év végén (vagy a fordulónak és a mérlegkészités időpontja között) derül ki, hogy a csődeljárás csődegyezség hiányában felszámolásba megy át?"

  2013. június

  Tovább a válaszhoz


  "Egy magyar székhelyű vállalkozásnak Magyarországon és Németországban is van telephelye. A társaság Németországban adóalanyként bejelentkezett és ott is adózik a német nyereség után. A német bevételek és költségek euroban könyvelésre kerülnek Németországban is. Ugyanezen tételeket Magyarországon is lekönyvelik forintban, elkülönítve a magyarországi bevételektől és költségektől. A magyar könyvelésben rögzítik a társaság összes bevételét és költségét is A bevételek és a közvetlen költségek megosztásra kerülnek a két ország között. Az általános költségeket a bevétel arányában osztják meg, így megállapításra kerül országonként az eredmény is.

  A mérlegben mind a német, mind a magyar követelések és kötelezettségek kimutatásra kerülnek. Kérdés, hogy a németországi devizás követelések és kötelezettségek átértékelési különbözetét illetve az átszámításkor mutatkozó árfolyam különbözetet helyesen hogyan, illetve melyik ország adóalapjánál kell figyelembe venni?

  Ami kizárólag a német bevételek és költségek lekönyveléséhez kapcsolódik (pl Németországban kifizetett bérek, anyagköltség, egyéb szolgáltatás), az a Magyarországon kimutatott német adóalapot módosítja, ami mindkét országhoz kapcsolódik ( pl németországi bankból utalnak magyar bankszámlára ) azt megosztják a két ország között."

  2013. június

  Tovább a válaszhoz


  "Adott "A", "B", "C" és "D" társaság. "B", "C" és "D" társaság a tulajdonosi döntés alapján beolvad "A" társaságba. Mind a négy társaság könyvviteli szolgáltatását a lányom 100%-os tulajdonában álló korlátolt felelősségű társaság látja. A könyvviteli szolgáltatást végző Kft-nek - megbízási jogviszonyban - ügyvezetője vagyok.

  Kérdésem, hogy elvégezhetem-e a társaságok átalakulásának könyvvizsgálatát, a vagyonmérleg tervezetek és a végleges vagyonmérlegek auditálást.

  Véleményem szerint a kamarai etikai szabályzat függetlenségre vonatkozó 2.2. pontja alapján az átalakulás könyvvizsgálata kivételt képez, így az nem veszélyezteti a könyvvizsgálói függetlenséget."

  2013. június

  Tovább a válaszhoz


  "A Társaságnak több éve tulajdonában van egy telek rajta ingatlannal, amelyet tovább értékesítési céllal vásárolt meg. Készletként tartják nyilván. Készült ingatlanforgalmi értékbecslés, mely szerint az ingatlan piaci értéke jóval a könyv szerinti érték alatt van. A piaci érték tartósan (egy évet meghaladóan) alacsonyabb a könyv szerinti értéknél.

  Helyesen jár-e el a Társaság, ha a készletként kimutatott ingatlanra értékvesztést számol el? Az értékvesztéssel csökkentett értéknek egyeznie kell-e az ingatlanforgalmi értékbecslő által megállapított piaci árral, vagy a Társaság az egyéb körülmények figyelembe vételével állapíthat-e meg más összegű értékvesztést? Az így elszámolt értékvesztéssel kell-e növelni a társasági adó alapját?

  Véleményem szerint az értékvesztést el kell számolni, mivel tartós és jelentős. Igazodni kell az értékbecslő által megállapított piaci árhoz, így az általa kiszámított értéken kell kimutatni az eszközt. A társasági adó alapot nem kell megnövelni, mivel nem nevesíti az adótörvény a növelő tételek közt."

  2013. június

  Tovább a válaszhoz


  "Egy önkormányzat képviselőtestülete olyan döntést hozott, hogy a 100%-os önkormányzati tulajdonú kft.-je a kft. tulajdonát képező és az általa üzemeltetett fürdőház, valamint gyógy-és strandfürdő tulajdonjogát, továbbá a fenti üzletág működtetéséhez kapcsolódó eszközöket és kötelezettségeket üzletág átruházással szintén az önkormányzat által alapított, 100%-os önkormányzati tulajdonú – másik kft.-jének térítésmentesen adja át, melyhez kapcsolódó feladatot ez a gazdasági társaság fog ellátni a jövőben. A társasági adóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 4.§ 23. c) pontja alapján a két kft. kapcsolt vállalkozásnak minősül. Az üzletágat átruházó kft. nem szűnik meg, másik üzletágát tovább működteti. A kft. a gyógyfürdő létesítése során a beruházáshoz felmerült általános forgalmi adót (fordított áfa) áfa bevallásában visszaigényelte. Ugyancsak visszaigényelte a korábbi években a gyógy- és strandfürdő beruházáshoz kapcsolódó általános forgalmi adót is. Fontosnak tartjuk kiemelni, hogy - figyelembe véve a körülményeket - ebben az esetben az üzletág átadása a szokásos piaci gyakorlattal ellentétben térítésmentesen történik. A fürdőszolgáltatási üzletágat - a kapcsolódó teljes vagyonnal együtt - tulajdonosi döntés alapján megszerző kft. az Áfa tv. 18. §-ában meghatározottaknak megfelelően belföldön nyilvántartásba vett adóalany. Kötelezettséget vállal arra, hogy a szerzéshez és a vagyonhoz fűződő jogok és kötelezettségek jogutódként őt illetik és terhelik. Az üzletág keretében folytatott és az üzletágat átvevő által a jövőben folytatandó gazdasági tevékenység kizárólag adólevonásra jogosító termékértékesítés és szolgáltatásnyújtás. Az üzletág átadáshoz az Áfa tv. 18.§ (1) bekezdés a) és b) pontja további kritériumokat határoz meg. A fürdőszolgáltatási üzletág ingatlanjai két részre bonthatóak, a régi gyógy- és strandfürdő valamennyi ingatlanjának értékesítése az Áfa tv. 86.§ (1) j) pontja alapján mentes az adó alól. A 2012. évben átadott új fürdőház értékesítése alapesetben is általános forgalmi adó fizetésre kötelezett bármely áfa alany esetében, mivel az első rendeltetésszerű használatbavétele megtörtént, de a használatba vételi engedély jogerőre emelkedése és az értékesítés között még nem telik el 2 év. Az üzletágat átadó gazdasági társaság nem élt az Áfa tv. 88.§-ában meghatározott adókötelessé tételi jogával, azaz az áfa tv. 86.§ (1) j) pontjában meghatározott ingatlanok értékesítése az általános szabályok szerint mentes az adó alól az átadó kft.-nél. Az üzletágat átvevő kft. élt az Áfa tv. 88. §-ban meghatározott adókötelessé tételi jogával.

  Helyes-e az értelmezés, hogy a két társaság tulajdonosi testületének döntése értelmében az Áfa tv. 2013.01.01-től hatályos 17. § (4) bekezdése alapján nem áll be a termék értékesítése miatti áfa befizetési, illetve a korábbi évek bevallásaiban a fenti tárgyi eszközökhöz kapcsolódóan visszaigényelt áfa visszafizetési kötelezettsége sem átadónál, sem átvevőnél, mivel üzletág átruházás valósul meg? Az áfa fizetési kötelezettségen kívül- tekintettel az ingyenes átruházásra- társasági adó, illetve illeték fizetési kötelezettsége jelentkezik-e az ügyletből kifolyólag az üzletág átruházásban érintett adóalanyoknak? Hogyan történik fenti ügylet számviteli elszámolása az üzletágat átruházó és az üzletágat megszerző kft.-nél? "

  2013. június

  Tovább a válaszhoz


  „Egy kft. támogatási szerződést kötött 2008-ban a helyi önkormányzattal. A szerződésben a szerződés tárgyaként „a Pályázati adatlapon és annak mellékleteiben rögzített beruházás” (épület építés) szerepelt.
  A támogatást 5 éven keresztül folyósította az önkormányzat szerződés szerint, évente csökkenő összegben.
  Az első támogatási összeg 2008-ban érkezett és 2009-ben volt aktiválva az épület, amortizáció elszámolás akkor történt először.
  A támogatási szerződésben szerepel egy külön pont, a beruházás megvalósításának számszerűsíthető eredményei:
  „A Kedvezményezett a beruházás megvalósítása során a támogatást az alábbi számszerűsíthető mutatók elérése érdekében jogosult és egyben köteles felhasználni:
  - A beruházás megvalósításának eredményeként a Kedvezményezett által vállalt nettó létszámnövekedés: 2 fő
  - A beruházás megvalósításának eredményeként a Kedvezményezett által vállalt nettó építményadó alapnövekedés 4824 négyzetméter.
  Kedvezményezett a mutatókat a beruházás fizikai befejezésének időpontjára teljesíteni köteles.”
  Külön pontban szerepel a szerződésben: „A Kedvezményezett az utolsó támogatási összeg kifizetésének évét követő 3. naptári év végéig, a támogatás visszafizetésének terhe mellett biztosítja, hogy a támogatással létrehozott termelő kapacitások rendeltetésében és az ingatlannal kapcsolatos tulajdonviszonyban változás nem történik, …támogatott termelő tevékenység nem szűnik meg…, jellege nem változik meg a pályázat céljának nem megfelelő módon.”
  Az előző könyvvizsgáló az egyes években folyósított támogatás teljes összegének a pénzbefolyáskor egyéb bevételként történő elszámolását tartotta, tartja helyesnek. Ebből adódóan szakmai vita kerekedett, amit május 20. előtt le kell zárnunk.
  Jogos-e az a felvetésem, hogy helytelenül történt az eddigi elszámolás?
  Helyes-e az az álláspontom, hogy az egyes években kapott támogatásokat az Sztv. 48. § alapján passzív időbeli elhatárolással halasztott bevételként kellett volna elszámolni és az amortizáció elszámolásának évében - a támogatás teljes összegének a teljes bekerülési értékhez viszonyított arányában számított tárgyévi amortizáció összegét - rendkívüli bevételként elszámolni, mint az adott évet érintő támogatási bevételt?
  Ebből adódóan a korábbi évek téves elszámolásait a 2012. évben, mint nem tárgyévi tételeket helyesbíteni kell."

  2013. június

  Tovább a válaszhoz


  "Egy önkormányzat képviselőtestülete olyan döntést hozott, hogy a 100%-os önkormányzati tulajdonú kft-je a kft tulajdonát képező és az általa üzemeltetett fürdőház, valamint gyógy-és strandfürdő tulajdonjogát, továbbá a fenti üzletág működtetéséhez kapcsolódó eszközöket és kötelezettségeket üzletág átruházással szintén az önkormányzat által alapított, 100%-os önkormányzati tulajdonú – másik kft-jének térítésmentesen adja át, melyhez kapcsolódó feladatot ez a gazdasági társaság fog ellátni a jövőben. A társasági adóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 4.§ 23. c) pontja alapján a két kft kapcsolt vállalkozásnak minősül. Az üzletágat átruházó kft nem szűnik meg, másik üzletágát tovább működteti. A kft a gyógyfürdő létesítése során a beruházáshoz felmerült általános forgalmi adót (fordított áfa) áfa bevallásában visszaigényelte. Ugyancsak visszaigényelte a korábbi években a gyógy- és strandfürdő beruházáshoz kapcsolódó általános forgalmi adót is. Fontosnak tartjuk kiemelni, hogy - figyelembe véve a körülményeket - ebben az esetben az üzletág átadása a szokásos piaci gyakorlattal ellentétben térítésmentesen történik. A fürdőszolgáltatási üzletágat - a kapcsolódó teljes vagyonnal együtt - tulajdonosi döntés alapján megszerző kft az áfa tv. 18. §-ában meghatározottaknak megfelelően belföldön nyilvántartásba vett adóalany. Kötelezettséget vállal arra, hogy a szerzéshez és a vagyonhoz fűződő jogok és kötelezettségek jogutódként őt illetik és terhelik. Az üzletág keretében folytatott és az üzletágat átvevő által a jövőben folytatandó gazdasági tevékenység kizárólag adólevonásra jogosító termékértékesítés és szolgáltatásnyújtás. Az üzletág átadáshoz az áfa tv. 18.§ (1) bekezdés a) és b) pontja további kritériumokat határoz meg. A fürdőszolgáltatási üzletág ingatlanjai két részre bonthatóak, a régi gyógy- és strandfürdő valamennyi ingatlanjának értékesítése az áfa tv. 86.§ (1) j) pontja alapján mentes az adó alól. A 2012. évben átadott új fürdőház értékesítése alapesetben is általános forgalmi adó fizetésre kötelezett bármely áfa alany esetében, mivel az első rendeltetésszerű használatbavétele megtörtént, de a használatba vételi engedély jogerőre emelkedése és az értékesítés között még nem telik el 2 év. Az üzletágat átadó gazdasági társaság nem élt az áfa tv. 88.§-ában meghatározott adókötelessé tételi jogával, azaz az áfa tv. 86.§ (1) j) pontjában meghatározott ingatlanok értékesítése az általános szabályok szerint mentes az adó alól az átadó Kft-nél. Az üzletágat átvevő Kft élt az áfa tv. 88. §-ban meghatározott adókötelessé tételi jogával.

  Helyes-e az értelmezés, hogy a két társaság tulajdonosi testületének döntése értelmében az áfa tv. 2013.01.01-től hatályos 17. § (4) bekezdése alapján nem áll be a termék értékesítése miatti áfa befizetési, illetve a korábbi évek bevallásaiban a fenti tárgyi eszközökhöz kapcsolódóan visszaigényelt áfa visszafizetési kötelezettsége sem átadónál, sem átvevőnél, mivel üzletág átruházás valósul meg? Az áfa fizetési kötelezettségen kívül- tekintettel az ingyenes átruházásra- társasági adó, illetve illeték fizetési kötelezettsége jelentkezik-e az ügyletből kifolyólag az üzletág átruházásban érintett adóalanyoknak? Hogyan történik fenti ügylet számviteli elszámolása az üzletágat átruházó és az üzletágat megszerző Kft-nél?"

   

  2013. június

  Tovább a válaszhoz


  "A vizsgált társaságnál az előző időszakokat érintő NAV vizsgálat 2012. évben jogerőssé vált határozattal zárult. A társaság a jogerős határozatot a bíróság előtt megtámadta, egyben pénzügyi helyzetére hivatkozással kérelmezte a végrehajtás felfüggesztését. A bíróság a kérelemnek helyt adott és a végrehajtást felfüggesztette.
  Utóbbi körülményre hivatkozva a társaság nem kívánja a 2012-ben jogerőssé vált határozatot lekönyvelni, hanem az általa várhatónak becsült mértékben céltartalék képzést tervez.

  Álláspontom szerint a számviteli törvény 19.§.(3) bekezdése kötelezően előírja a jogerőssé vált határozat lekönyvelését, mérlegelési jog nélkül, továbbá a tv.41.§-a világosan megfogalmazza a céltartalék képzés kötelező, illetve engedélyezett eseteit, mely szabályokra a szóban forgó tényállás nem értelmezhető."

  2013. április

  Tovább a válaszhoz


  "2012.év könyvvizsgálatára szeretnék elfogadó nyilatkozatot adni 2013. évben.

  Leltárkészlete a cégnek a fordulónapon nincsen, így a későn adott megbízás ilyen tekintetben nem okoz problémát.
  A nyilvános beszámoló-kereső portálon lekértem visszamenőleg a cég beszámolóit, és megállapítottam, hogy az árbevétele miatt nem csak a 2012.évben hanem a 2011-2010. évben is könyvvizsgálati kötelezett lett volna.

  Befolyásolja –e a 2012. év beszámolójára kiadandó záradékot az előzőekben leirt tények. Tehát ha minden egyéb tekintetben a könyvvizsgálat nem állapít meg hiányosságokat, adhatok –e tiszta záradékot amiatt, hogy a 2011.év ill. az előző évek nem voltak könyvvizsgálva, vagy elég-e ha figyelemfelhívó megjegyzést teszek."

  2013. április

  Tovább a válaszhoz


  "Sok önkormányzattól átvállalta a hitelt az állam. Így 2012. december 31-én hitelállománnyal már nem rendelkeztek. Többen abban reménykednek, hogy már 2012-re sem kell nekik könyvvizsgálat.
  Kell-e könyvvizsgálat annak az önkormányzatnak 2012. évre, aki 5-6 évvel ezelőtt csatornamű-beruházást hajtott végre, emiatt abban az évben a kiadási főösszeg meghaladta a 300 millió forintot. Azóta a kiadási főösszeg mindig az értékhatár alatt volt, de mivel hitelállománya fennállt, kötelező volt a könyvvizsgálat. Ugyanez a kérdés merül fel azokban az önkormányzatokban is, akiknek 300 millió forint feletti a kiadási főösszegük, de ily módon hitelállománnyal már fognak év végén rendelkezni.
  Véleményem szerint 2012. évre még kötelező a könyvvizsgálat."

  2013. március

  Tovább a válaszhoz


  "Adóellenőrzés eredményének számvitele témában tettem fel konzultációs kérdést 2010-ben. A 2008. évi beszámoló ismételt közzététele 2010-ben megvalósult, de a cég mindkét ügyben bírósági eljárást kezdeményezett, amire a kiegészítő mellékletben kitértek. Az 1-es ügyet a bíróság elutasította, pénzügyi rendezése is megtörtént. A 2-es ügyet a Bp. Környéki Törvényszék 2012.11.26-i ítéletével a felperes javára döntötte el, hivatkozva az Európai Bírósági gyakorlatra és NAV-ot a perköltég megtérítésére kötelezte, fellebbezési lehetőség nélkül, de új eljárásra való utasítással.
  Kérdésem, hogy mivel ezen ítélet szerint a fenti ismételt közzététel semmis, és mivel az Sztv. 2012-re is alkalmazható módosítása szerint ismételt közzététel megszűnt, mi a helyes megoldás? A különbözet a saját tőke 20 %-át meghaladja. Megfelelő-e a közzététel háromoszlopos mérlegben, és a bírósági határozatban szereplő összegeket rendkívüli bevételként elszámolni (az adó, pótlék és bírság különbözetek) és adóalap csökkentő tételként beállítani?"

  2013. március  Tovább a válaszhoz


  "Van egy „A” anyavállalat, annak egy „B” és egy „C” leányvállalata, a „B” és a „C” között semmilyen egyéb részesedési viszony nincs, csak közös az anyavállalatuk.

  Számviteli szempontból a „B” és a „C” egymásnak kapcsolt vállalkozásai-e, azaz pl. a „B” társaság mérlegében a „C”-vel szemben fennálló követeléseket – kötelezettségeket a „Követelések kapcsolt vállalkozással szemben” illetve a „Kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben” mérlegsoron kell-e kimutatni? Vagy a kapcsolt vállalkozási viszony csak az anyavállalat-leányvállalat viszonyában értelmezhető és a „testvérvállalatok” egymásnak nem kapcsolt vállalkozásai? Tágabban értelmezve a kérdést: ha van egy vállalatcsoport, ahol van 1 anyavállalat, 1 leányvállalat, 1 társult és 1 egyéb részesedési viszonyban levő vállalkozás, akkor mind a 4 cég a másik 3-mal szemben fennálló pl. vevőkövetelését a "Követelés kapcsolt vállalkozással szemben" mérlegsoron mutatja ki, vagy csak az anyavállalat mutatja itt ki a másik 3-mal szemben fennálló vevőkövetelését, míg pl. a leány és a társult vállalkozás az egymással szemben fennálló vevőkövetelését a "Vevők" mérlegsoron mutatja ki?

  2001-ben hasonló témában kértem már a segítségüket, akkor azt válaszolták, hogy "az azonos anyavállalat leányvállalatai kapcsolt vállalkozási jogviszonyban vannak". A kérdés azért merült fel újra, mert a szakirodalomban egyre többször az olvasható, hogy a kapcsolt vállalkozási viszony csak anya-leány, anya-társult viszonyban értelmezhető, leány-leány, illetve leány-társult vállalkozások között nem. Én elfogadhatónak tartom mindkét választ, mivel a törvény megfogalmazásába mindkettő beleérthető."

  2013. január

  Tovább a válaszhoz


  "A 2011.évi CCIX.tv. a víziközműszolgáltatásról átmeneti rendelkezés 79§ (1) bek. alapján egyszeri vagyonrendezés keretében az állami tulajdonú víziközműveknek 2013.január 1-én át kell adniuk az MNV Zrt-nek a tulajdonukban lévő víziközműveket, illetve a folyamatban lévő víziközmű beruházásokat. Az eszközátadás hatására az érintett társaságoknál vagyonvesztés következik be.

  Kérdés, hogy a 2012. évi beszámoló összeállítása során hogyan kell figyelembe venni, bemutatni a jogszabály várható hatását? Kell-e a várható vagyonvesztésre céltartalékot képezni?

  A Sztv. 41.§ (1) bek. szerint céltartalékot azokra a múltbeli illetve folyamatban lévő ügyletekből, szerződésekből származó, harmadik felekkel szembeni fizetési kötelezettségekre kell képezni, amelyek a mérlegfordulónapon valószínű, vagy bizonyos, hogy fennállnak, de összegük, vagy esedékességük bizonytalan. Véleményem szerint céltartalékképzés nem indokolt, hiszen a jövő évi jogszabályváltozás hatása nem múltbeli ügylethez kapcsolódik, annak hatása akkor kell, hogy az eredményt terhelje, amikor a vagyonátadás ténylegesen megtörténik. Az óvatosság elve és hozzá kapcsolódóan a céltartalékképzés előírása arra vonatkozik, amikor az árbevétel, a bevétel pénzügyi realizálása bizonytalan, ez azonban jelen esetben nem áll fenn. De tekintettel arra, hogy a mérlegkészítés időpontjában ennek a jövőbeni eseménynek a vagyonra gyakorolt hatása már ismert, ezért azt mindenképpen indokolt bemutatni 2012. évi beszámoló kiegészítő mellékletében, illetve a társaság saját elhatározása alapján lekötött tartalék képzése (osztalékfizetési korlát) is szóba jöhet. "

  2013. január

  Tovább a válaszhoz


  "A mezőgazdasági tevékenységet végző gazdasági társaságok munkájukhoz magánszemélyek tulajdonában lévő földterületeket hosszú távú haszonbérleti szerződéssel bérbe veszik.

  A haszonbérleti szerződés szerint haszonbérleti díjként 30 kg búzát ad aranykoronánként a haszonbérlő évenként. A bérleti díj elszámolására a gazdasági társaság tárgyévi értékesítésű búza átlagára (máshol egy meghatározott időpontban a tőzsdei ár.) Ezen átlagárral kerül elszámolásra a természetben kivitt bérleti díj, de ehhez a terményigényt be kell jelenteni. Amennyiben meghatározott időpontig (pl: október végéig) nem veszi át, akkor a bérleti díjat pénzben fizeti ki – azoknak is akik nem igényelték természetben – a gazdasági társaságok.

  Ezen gazdasági események számviteli, adózási és gyakorlati végrehajtásakor az alábbi variációk szerint járnak el a társaságok:

  A) Természetben kiadott bérleti díj esetében:

  a) Első lépésként (jogügyletként) a bérleti díjat a meghatározott átlagárral – mely szerintük csak általános forgalmi adó néküli ár = nettó ár lehet – elszámolják költségként és előírják a bérbeadó felé kötelezettségként. A második lépésben a bérleti díjként kiadott 30 kg búzát – mely mennyiségben nem csökkenthető, mivel ez rögzített a szerződésben – értékét (átlagár x 30 kg) elszámolják értékesítésként, de mivel a számlában erre felszámításra került az ÁFA, ezt előírják befizetési kötelezettségként. Mivel az ÁFA összegét a társaság nem kívánja, hogy költségként nála megjelenjen, ezért ezt befizetteti a bérbeadóval a pénztárába. Ezek után a számlákat összevezeti a beszámítás szabályai szerint, és az ÁFÁ-t befizeti a költségvetésbe.

  b) Ebben az esetben a természetben kiadott bérleti díj elszámolása annyiban különbözik az a) esetben rögzítettekhez képest, hogy a társaság nem fizetteti be az ÁFÁ-t a bérbeadóval, hanem azt elszámolja költségként (tehát a bérleti díj ÁFÁ-val növelt ár = bruttó ár) és befizeti a költségvetésbe. Így a termékértékesítés bruttó értéke megegyezik az adómentes haszonbérleti ügylet ellenértékével.

  B) Ha a bérbeadó nem veszi át a terményt, vagy nem él az igénybejelentéssel, akkor a társaság pénzben fizeti ki a bérleti díjat:
  Ezen gazdasági esemény elszámolása során a bérleti díjat a meghatározott átlagárral (nettó ár) elszámolják költségként és előírják a bérbeadó felé kötelezettségként. A kötelezettség összegét a pénztárból kiegyenlítik.

  A bérbeadók kifogásolják a gazdasági társaságok gyakorlatát az alábbi esetekben:

  • az A/a) esetben sérelmezik, hogy az ÁFÁ-t befizetteti velük a társaság, pedig ők csak a szerződésben meghatározott búza mennyiséghez jutottak hozzá. Őket nem érdekli, hogy az adótörvény szerint a társaságnak adófizetési kötelezettsége van.
  • a B) eset körébe esők, pedig azt sérelmezik, hogy a megkapott értékért ők nem tudnak ugyanannyi búzát venni (pl: a lakásukhoz közelebb lévő gazdasági társaságtól, ahol a bruttó ár annyi, mint a bérbevevőnél.)

  Kérdés

  1. 1. Az A/a-b) esetek közül melyik a helyes eljárás, mely összhangban van a számviteli törvény előírásaival is.
  2. 2. A B) esetnek összhangban kell-e lennie a természetben kivitt bérleti díj elszámolással figyelemmel a számviteli törvény előírásaira.
  3. 3. A könyvvizsgálói jelentés kiadásakor korlátozó záradékot kell-e kiadni, vagy csak a vezetői levélben kell rögzíteni az esetet, ha a társaság a helytelen gyakorlatát nem helyesbíti a számvitelében, arra a megoldásra, mely összhangban van a számviteli és adó illetve egyéb törvényi előírásokkal.

  Az egész probléma okát abban látom, hogy nem egyértelmű az, hogy a bérleti díj költségkénti elszámolását, milyen értéken kell a társaságoknak számvitelükben rögzíteni.

  A természetben történő bérleti díj kiadás esetén helyes a társaságok gyakorlata abban, hogy a gazdasági esemény két jogügyletet takar (ÁFA tv. 66. §)

  Az egyik jogügylet, mikor a bérleti díj költségként és kötelezettségként kerül elszámolásra. A másik jogügylet, amikor a bérleti díj  fejében oda adott búzát el kell számolni értékesítésként (Számviteli törvény 72. § (4) bek. a) pontja), melyre az ÁFÁ-t fel kell számolni és előírni befizetési kötelezettségként. Ebben az esetben egy adóköteles és egy adómentes ügylet áll egymással szemben, melynek következtében a termékértékesítés bruttó értékének meg kell egyeznie az adómentes haszonbérleti ügylet ellenértékével.

  Ez alapján álláspontom, hogy a társaságok számvitelében a bérleti díj költségként elszámolt értéke megegyezik az értékesítés bruttó értékével (ÁFÁ-val növelt ár = piaci ár). Ez az A/b) esetben rögzítettekkel azonos, s ez által az ÁFA áthárítás is elmarad a bérbeadó felé.

  A pénzben történő kiegyenlítésnek két módja lehetséges.

  Egyik, mikor a szerződésben is Ft érték van meghatározva aranykoronánként a bérleti díj. Esetünkben nem ez van, mert itt a súlyban meghatározott mérték kerül átszámításra Ft-ra, illetve költségkénti elszámolásra. Ez utóbbi esetben, tehát elmarad az értékesítésre történő elszámolás, s ezzel az ÁFA felszámítás sem történik meg (megjegyzés: elméletileg lehetne itt is értékesítés is, ha úgy dokumentálják le az ügyletet, hogy a kiadásra kerülő búza mennyiséget értékesíti, majd visszavásárolja a társaság, s ezután kerül sor a pénzösszeg kifizetésére.) A költségként és kötelezettségként előírt bérleti díj ez esetben lehet nettó ár, de lehet bruttó ár is, mert valójában ez a piaci ár. Logikailag ez utóbbi lenne véleményem szerint szinkronban számvitelileg a természetben elszámolt ügylettel."

  2013. január

  Tovább a válaszhoz


  "Kérdéseim a fióktelep illetve a fióktelepet létrehozó (továbbiakban anyavállalat) könyvelésére vonatkoznak. Természetesen csak a magyar vonatkozás érdekel, tehát az az eset, amikor a fióktelep VAGY az anyavállalat a magyar. A kérdésekben illetve a válaszokban felmerülő "anyavállalat elszámolási számla" AESZLA alapvetően kötelezettség jellegű.
  Kérdés
  1. Anyavállalat terméket hoz Magyarországra a fióktelepére, ezen a fióktelep munkát végez, majd 1.a) visszaviszik a terméket az anyához 1.b) másik tagállamban értékesítik a készterméket, közvetlenül a fiókteleptől szállítják a vevőhöz 1.c) Magyarországon értékesítik a készterméket 2. Anyavállalat gépet hoz be a fióktelepnek 2.a) jegyzett tőke javára 2.b) más módon, mintha szállító lenne 3. Fióktelep év végi mérleg szerinti eredményét (MSZE) hogyan kell könyvelni?

  Véleményem szerint:
  1.a) Termékmozgatás címén nem keletkezik áfa fizetési kötelezettség, ezért ezt nem kell számláznia az anyának. A fióknak kell számláznia az anyavállalt felé áfa mentesen bérmunkát. Anyavállalat nem könyvel semmit sem, se a termékmozgatást, se a bérmunkát. Fióktelep csak azért könyvel bevételt a bérmunka számlája alapján, hogy meg tudja mutatni a magyar tevékenység eredményét, ami a TAO alapja lesz. Könyvelés a fióknál: T 4 AESZLA - K 9 árbevétel 1.b) Fióktelep ugyanúgy számláz és könyvel, mint 1.a)-nál, csak a bérmunkát. Anyavállalat adómentes közösségen belüli értékesítést számláz a másik tagállamú vevőre. 1.c) Legjobb lenne, ha a terméket leszámlázná anya a fióktelepnek (közösségen belüli értékesítés), aki a megmunkálás után belföldi értékesítésként számlázná a vevőnek. Elképzelhető más megoldás is, pl. ha az anya számláz a magyar vevőre termékértékesítést? Könyvelés fióknál: T 5 anyag - K 4 AESZLA a termék beszállítást T 3 vevő/pénz - K 9 árbevétel a termék eladás Könyvelés anyánál: T 3 vevő/pénz - 9 árbevétel a termék eladás A termék beszállítást könyvelni nem kell, csak az áfa bevallásban kell rendezni (közösségen belüli értékesítés)

  2.a) alapító okiratban vagy annak módosításában kell rendelkezni róla. Termékmozgatás címén keletkezik áfa fizetés, ezért célszerű számlázni is. Könyvelés fióktelepnél: T 1 eszköz - K 4 JT (áfa fizet, levon) Könyvelés anyánál: nem könyvel semmit, áfát vallja termékmozgatásként. Analitikában elkülöníti az eszközt mint fióktelepnek átadott eszköz.
  3. Alapesetben az anyavállalat minden eredményt elvisz a fiókteleptől, tehát nem lesz MSZE a fióknál, az adózott eredményt át kell könyvelni az AESZLA-ra. Ha "keletkezik" valamilyen irat arról, hogy az anya nem kívánja elvinni az "osztalékot", akkor a fióknál is lehet MSZE ami átkerül az ET-ba. Egyébként az anya bármikor kiviheti az eredményt, tehát akár év közben is elképzelhető, hogy a fióknál lesz: T 4.ET - K 3.bank, vagy T 4.ET - K 4.AESZLA, és utaláskor T 4.AESZLA - K 3.bank. "

  2013. január

  Tovább a válaszhoz


  "Egy társaságot az adóhatóság fokozott adóhatósági felügyelet alá vont, amely azt jelenti, hogy bevallásait adószakértővel ellen kell jegyeztetni.

  Ezt a feladatot elláthatja -e a társaság bejegyzett könyvvizsgálója, aki érvényes adószakértői engedéllyel is rendelkezik vagy összeférhetetlenség áll fenn?"

  2013. január

  Tovább a válaszhoz


  "Jelenleg könyvvizsgáló cégnél főfoglalkozású könyvvizsgáló vagyok. Fenntartva főfoglalkozású jogviszonyomat adószakértői, igazságügyi adószakértői tevékenységet szeretnék egyéni vállalkozóként végezni.

  Az egyéni vállalkozói jogviszony a KKT alapján munkaviszony jellegű jogviszonynak minősül-e? Szükséges-e és ha igen kitől engedélyt kérni a kamarától ilyen jogviszony létesítésére? Segítségüket és válaszukat előre is köszönöm."

  2013. január

  Tovább a válaszhoz


  "Az alapító okiratban foglaltak alapján az egyszemélyes kft. tagja munkaviszonyban látja el feladatait.

  1. Az egyszemélyes kft. a munkaviszonyban álló tagjának nyújthat-e adómentesen lakáscélú felhasználásra vissza nem térítendő támogatást?
  2. Ha az első kérdésre a válasz igen, akkor a munkavállaló tagnál érvényesíthető-e a teljes vételár vagy a teljes építési költség 30 százaléka, legfeljebb 5 millió forint összegben, ha a lakásban házastársával költözik és a tulajdonjog bejegyzésére 50-50 százalékban kerül sor.

  Szerintem nyújthat, mert ha munkaviszonyban áll, akkor munkáltatója is van. Ez akkor is fennáll, ha a munkáltatói jogot gyakorló személy megegyezik a munkavállalóval. 2. Teljes összegben érvényesíthető, mert az Szja tv. 1 sz. mellékletének 2.7. pontja a vételárat nevesíti, nem pedig a tulajdoni hányadot. "

  2013. január

  Tovább a válaszhoz


  "Egy Kft. 2009-2011.években az ügyvezető (tag is) részére évenként néhány alkalmommal - rövid visszafizetési határidővel - kölcsönt nyújtott. A nyújtott hitelek viszonylagosan nem jelentős összegűek. Visszafizetésük néhány hónapon belül megtörtént. Mérlegzáráskor e kölcsönök záróértéke 2009.12.31-én: 0, 2010.12.31-én: 0, 2011.12.31-én 900.000 Ft, aminek visszafizetése 2012.01.30-án megtörtént. A Kft. egyszerűsített beszámolót készít, könyvvizsgálatra nem kötelezett. Mérlegkészítés időpontja a tárgyévet követő január 31. A három évre vonatkozó utólagos könyvvizsgálói felülvizsgálattal megbízott könyvvizsgáló megállapította, hogy a szv.tv. 89.§.4.b.pontjában foglaltaktól eltérően a Kft. az adott évek kiegészítő mellékleteiben a ügyvezető részére nyújtott kölcsönt nem mutatta be (folyósítást és visszafizetést, egyéb feltételeket)

  Mi a teendő a közzétett beszámoló kiegészítő mellékleteivel? Kell-e valamilyen módon a 2009.,2010., és 2011.évek beszámolóinak kiegészítő mellékleteit a tagi kölcsönre vonatkozó adatokkal kiegészíteni? Kell-e ismételt közzététel?

  Véleményem szerint - mivel a kölcsönök visszafizetése - a mérlegkészítésig megtörtént, a Szv.tv-ben előírt információ elhagyása a Kft. pénzügyi helyzetéről alkotott képet jelentősen nem befolyásolhatja, a beszámolókat (benne a kiegészítő mellékletetet ) felhasználókat gazdasági döntésükhöz emiatt kedvezőtlen helyzetbe nem hozhatja. Ezért szerintem új közzététel nem kell, a 2012.évi beszámoló kiegészítő mellékletében kellene bemutatni az ügyvezető részére nyújtott és visszafizetett kölcsönöket, a 2009-2011.évekre kiterjedően is. "

  2013. január

  Tovább a válaszhoz


  "Egy felnőttoktatással foglalkozó vállalkozás elnyert egy pályázatot a TÁMOP keretein belül aranykalászos-gazda képzésre 2009. évben. A képző cég tehát egyfelől együttműködési megállapodást kötött a Foglalkoztatási- és Szociális Hivatallal, másfelől minden egyes későbbiekben oktatott diákkal szerződést. A képzés keretein belül több programmodullal is meg kellett ismerkedni a hallgatóknak, melyek oktatásához a vállalkozás nem alkalmazott megfelelő végzettséggel rendelkező szakembereket, ezért vállalkozói szerződést kötött több más vállalkozóval. Az így létrejövő vállalkozói díjakat később a vállalkozás közvetített szolgáltatásnak minősítette, amellyel így csökkentette iparűzési-adóalapját. Fontos kihangsúlyoznom, hogy nem az egész képzés oktatására bízott meg egy vállalkozót a felnőttképző cég, hanem programmodulonként egyet-egyet. Tárgyévben a felnőttképző vállalkozást a helyi Polgármesteri Hivatal adóosztálya ellenőrizte, melynek keretein belül az alábbi megállapítást hozta: „A Htv. 52. § 40. pontja alapján a közvetített szolgáltatások értéke az adóalany által saját nevében vásárolt és a harmadik személlyel (a megrendelővel) írásban kötött szerződés alapján, a szerződésben rögzített módon részben vagy egészben, de változatlan formában továbbértékesített (továbbszámlázott) szolgáltatás értéke. Közvetített szolgáltatásnál az adóalany vevője és nyújtója is a szolgáltatásnak, az adóalany a vásárolt szolgáltatást részben vagy egészben közvetíti úgy, hogy a megrendelővel kötött szerződésből a közvetítés lehetősége, a számlában a közvetítés ténye, vagyi az, hogy az adóalany nemcsak a saját, hanem az általa vásárolt szolgáltatást is értékesíti változatlan formában, de nem feltétlenül változatlan áron, egyértelműen megállapítható.” … Mindezek után a határozat részletesen ismerteti a közvetített szolgáltatás követelményeit, melynek a főbb elemei: - „A szolgáltató tehát az adóalanynak, mint a szolgáltatás megrendelőjének számláz, mivel jogi értelemben vele áll kapcsolatban, az adóalany pedig ezen teljesítményt továbbszámlázza megrendelőjének, a szolgáltatást ténylegesen igénybe vevő félnek.” (Tehát esetünkben a Foglalkoztatási és Szociális Hivatalnak nyújt be számlát a képző cég és számlázza tovább a képzésben résztvevőknek). - „A közvetített szolgáltatások elszámolhatóságának konjuktív feltételei a következők: a megrendelővel kötött szerződésből a közvetítés lehetősége kitűnjön, a kiállított számlából megállapítható legyen a közvetítés ténye, a szolgáltatás közvetítése változatlan formában történjen.” (Esetünkben minden egyes kiállított számlán szerepel a programmodul egyedi ID-száma, a vállalkozói szerződésekben pedig egyértelműen szerepel, hogy melyik tantárgyat oktatja le a vállalkozó). A Polgármesteri Hivatal Adóosztálya véleménye szerint: „A viszonyrendszert, a szerződéseket, számlákat és nyilvántartásokat megvizsgálva az ellenőrzés megállapította, hogy adózó esetében a fenti követelmények nem teljesülnek: - Adózó és a Foglalkoztatási és Szociális Hivatal között létrejött együttműködési megállapodás kizárja a tevékenység közvetíthetőségének lehetőségét. - A vállalkozókkal és Vállalkozásokkal kötött szerződés nem tartalmazza a Htv. Serinti közvetített szolgáltatások elszámolásához szükséges feltételeket. - A megrendelt szolgáltatás változatlan formában történő továbbadása, továbbszámlázása nem valósult meg. - Adózó által igénybe vett szoláltatás nem változatlan formában történik. - A bejövő és kimenő számlák egymáshoz rendelése sem volt biztosított. Véleményem szerint a felnőttképző intézet minden törvényi kötelezettségnek eleget tett, így a Polgármesteri Hivatal határozatával nem értek egyet.

  Kérdésem az lenne, hogy Ön szerint ez a gyakorlat, miszerint az elnyert pályázat keretein belül vállalkozói szerződés keretében biztosított oktatás közvetített szolgáltatásnak minősítette a vállalkozás, helytálló-e?

  Véleményem szerint, mivel a közvetített szolgáltatás fogalma szerint annak továbbértékesítése részben vagy egészben is történhet, így ez esetben az alvállalkozói szerződéssel kötött oktatók költsége közvetített szolgáltatásnak minősül."

  2013. január

  Tovább a válaszhoz


  "ISA 501 rendelkezik a könyvvizsgáló készlet leltározáson való részvételéről, a készletek fizikai leltározásának ellenőrzéséről a Számviteli törvény 2012-től hatályos rendelkezése menniységi nyilvántartás vezetése esetén csak 3 évente írja elő a készletek fizikai leltározással történő egyeztetését

  A két ellentmondás alapján, a könyvvizsgálatra kötelezett társaságok, melyeknél a készlet állomány jelentős pozíció, kötelező az évenkénti fizikai leltárfelvétel? Az alternatív módnak az is megfelel, ha a készletnyilvántartási rendszerre vonatkozó tesztelés eredménye alapján a rendszer megfelelő és ez alapján fogadja el az analitikában szereplő mennyiségi adatokat a könyvvizsgáló?

  Készletek 4. Ha a készletek jelentősek a pénzügyi kimutatások szempontjából, a könyvvizsgálónak elegendő és megfelelő könyvvizsgálati bizonyítékot kell szereznie a készletek létezésére és állapotára azáltal, hogy: (a) részt vesz a fizikai leltárfelvételen, hacsak nem kivitelezhetetlen, annak érdekében, hogy (hiv.: A1–A3. bekezdés): (i) értékelje a vezetés utasításait és eljárásait a gazdálkodó egység fizikai leltárfelvételi eredményeinek nyilvántartására és kontrollálására vonatkozóan (hiv.: A4. bekezdés); (ii) megfigyelje a vezetés leltározási eljárásainak végrehajtását (hiv.: A5. bekezdés); (iii) szemrevételezze a készleteket (hiv.: A6. bekezdés); és (iv) tesztszámolásokat hajtson végre (hiv.: A7–A8. bekezdés); továbbá (b) könyvvizsgálati eljárásokat hajt végre a gazdálkodó egység végleges készletnyilvántartásaira vonatkozóan annak meghatározása céljából, hogy azok pontosan tükrözik-e a tényleges készletleltározási eredményeket. 5. Ha a fizikai leltárfelvételt nem a pénzügyi kimutatások fordulónapján végzik, a könyvvizsgálónak a 4. bekezdésben előírt eljárásokon felül könyvvizsgálati eljárásokat kell végrehajtania arra vonatkozó könyvvizsgálati bizonyíték szerzése érdekében, hogy a leltárfelvétel napja és a pénzügyi kimutatások fordulónapja közötti készletváltozásokat megfelelően rögzítették-e. (Hiv.: A9–A11. bekezdés.) 6. Ha előre nem látott körülmények miatt a könyvvizsgáló nem tud jelen lenni a fizikai leltárfelvételen, más időpontban kell leltárfelvételt készítenie vagy megfigyelnie, és könyvvizsgálati eljárásokat kell végrehajtania a közbenső ügyletekre vonatkozóan. 7. Ha a fizikai leltárfelvételen való részvétel kivitelezhetetlen, a könyvvizsgálónak alternatív könyvvizsgálati eljárásokat kell végrehajtania, hogy elegendő és megfelelő könyvvizsgálati bizonyítékot szerezzen a készletek létezéséről és állapotáról. Ha ez nem lehetséges, a könyvvizsgálónak minősítenie kell a könyvvizsgálói jelentésben lévő véleményt a 705. témaszámú nemzetközi könyvvizsgálati standarddal összhangban. (Hiv.: A12–A14. bekezdés.)"

  2013. január

  Tovább a válaszhoz


  "Nonprofit gazdasági társaság előtársasági éves beszámolójának könyvvizsgálata a Ctv. szerinti közhasznúsági melléklettel.

  A közhasznú nonprofit gazdasági társaság által készített és törvény szerint kötelezően közzéteendő közhasznúsági melléklet könyvvizsgálatával kapcsolatosan mely standard alkalmazandó. A független könyvvizsgálói jelentés mely részében kell erre kitérni, illetve van-e ehhez alkalmazandó szöveg.

  Véleményem szerint az éves beszámolónak nem része a közhasznúsági melléklet.
  Jelentés egyéb jogi és szabályozási követelményekről fejezet alatt rögzíteni a könyvvizsgálatra vonatkozó megállapítást. A 700 és 800 standardokat vizsgáltam. A megállapítás teljes körűsége miatt érzek bizonytalanságot.
  "

  2013. január


  Tovább a válaszhoz


  "Két magyar Társaság egymással bizományosi szerződést kötött, miszerint a Megbízó megbízta a Bizományost, hogy saját nevében, de a Megbízó javára és kockázatára engedményezési szerződést kössön követelés megszerzés és annak érvényesítési lehetősége tárgyában. Szerződő Felek megállapodnak, hogy a Bizományos által a követelés jogosultjával megkötendő engedményezési szerződés szerint az engedményest terhelő kötelezettségeket a Bizományos saját nevében köteles teljesíteni.

  A Megbízó limitárat adott meg és a követelés teljes ellenértékét az engedményezési szerződés megkötése után átutalta a Bizományosnak, aki ezt továbbította is a követelés jogosultjának. A bizományosi szerződés szerint a megbízás teljesítését követően a Bizományos a Megbízó eziránti felhívása alapján, a Megbízó által meghatározott időpontban vállalja, hogy a Követelést a Megbízó részére külön engedményezési szerződéssel, a korábbi engedményezési szerződésben kikötött ellenértékkel egyező áron átruházza – amely engedményezést követően válik a Megbízó a Követelés jogosultjává.

  A Felek rögzítik, hogy Bizományosnak az átruházott Követelésre vonatkozóan nem áll fenn kezesi felelőssége, Bizományos az Adós teljesítéséért a felelősségét kizárja. Megbízó a követelés behajtását saját kockázatára végzi (azaz a követelés a behajthatóság szempontjából bizonytalan követelés).

  A Bizományos vállalja, hogy az engedményezéssel egyidejűleg külön íven szövegezett Követelés átruházó nyilatkozatot ad át a Megbízónak, aki a jogátruházó nyilatkozat átvételével szerzi meg a Követelést.

  A közöttük létrejövő engedményezési szerződés megkötéséig a Bizományos a Követelés jogosultjaként a saját nevében jogosult és köteles a követeléssel kapcsolatos jogokat gyakorolni, a Követelés érvényesítése iránt szükséges valamennyi intézkedést megtenni. Ennek során a Bizományos jogosult a Megbízó szerződésben adott megbízása alapján a Követelés kezelése, érvényesítése tekintetében a szükséges nyilatkozatokat saját nevében megtenni.

  Ebben az esetben, amikor a Megbízó kizárólag azért köt bizományosi szerződést követelés megvásárlására, hogy személye ne derüljön ki azon cég számára, aki eredetileg - az ominózus követelés kötelezettje, - de minden jogosultságot megszerez arra, hogy bármikor egyoldalú felhívás alapján ezt a követelést megszerezze, (sőt, ezt már pénzügyileg is teljesítette,)
  1, az Engedményes tartja nyilván a követelést és a Megbízó felé a kötelezettséget mindaddig, amíg közöttük az engedményezés ténylegesen meg nem történik
  2, az Engedményes a „0”-ás számlaosztályban tartja nyílván a követelést,mert e fölött a követelés fölött nincs rendelkezési joga, hiszen a Megbízó utasítására annak pénzén szerezte meg, és felhívásra köteles átadni.

  Véleményem szerint mindaddig, amíg a Megbízó és a Bizományos között nem jön létre az engedményezési szerződés, addig a Bizományos tartja nyílván könyveiben a követelést.

  Ugyanakkor ez a követelés „pántlikázott”, egy esetleges felszámolás esetén bármilyen kötelezettség nem teljesíthető belőle. (Megbízó oldaláról viszont van egy pénzügyileg teljesített követelés, amely részéről bármikor „aktiválható”, érvényesíthető.)"

  2013. január

  Tovább a válaszhoz


  "Kiemelkedően közhasznú szervezet támogatása után igénybe vehető adóalap-csökkentő kedvezmény

  A c szerint, az e törvény hatálybalépése előtt nyilvántartásba vett közhasznú, illetve kiemelkedően közhasznú jogállás esetében a számviteli beszámolót letétbe helyezett szervezet 2014. május 31. napjáig továbbra is igénybe veheti az e törvény hatálybalépése előtt megszerzett, valamint a jogszabályok által számára biztosított kedvezményeket, jogállása közhasznú.

  A fenti rendelkezés egyben azt is jelenti, hogy a jelenleg hatályban lévő Tao tv. 7.§ (1) z. pontja szerinti adóalap-csökkentő kedvezménynél 2011. évben igénybe vett mértékeket (50% és 20%) a támogatást (színház - kiemelkedően közhasznú) nyújtó 2012. évben is igénybe veheti?

  Véleményem szerint a tényekben felsorolt törvény szövege (jogszabályok által számára biztosított kedvezményeket) szerint, igénybe veheti a 2011. évi kedvezményeket."

  2013. január

  Tovább a válaszhoz


  "2009.09.01-jén beolvadt társaságunkba egy másik társaság. A beolvadás során elkészült a végleges vagyon mérleg és a végleges vagyonleltár is, mindkettőt könyvvizsgáló hitelesítette. A vagyonmérlegben átértékelés nem szerepelt, a megszűnő (jogutód) társaság tárgyi eszköz analitikája alapján került összeállításra. Társaságunk a végleges vagyonleltár alapján a leltár szerinti vagyonértéken (korábbi nettó érték) aktiválta a tárgyi eszközöket, vette készletre a készleteket stb. A tárgyi eszközöknél a vagyonleltár szerint - mint a beolvadást hitelesen alátámasztó számviteli bizonylat szerint vettük nyilvántartásba az átvett eszközöket. Többek között nyilvántartásba vettünk egy "park felépítmény" címszóval a leltárban szereplő eszközt, mely a társaság tulajdonába került parknak (földterület), a korábbi években történő kialakítását tartalmazza feltételezésünk szerint. 2009 óta erre a park felépítményre elszámoljuk évenként a 6%-os értékcsökkenést. 2011 évben új könyvvizsgáló érkezett társaságunkhoz, aki ezt az elszámolási módot nem fogadja el, és kötelezni akarja társaságunkat arra, hogy értékbecslést csináltassunk, ami alapján meghatározza az értékbecslő, hogy mennyit érnek a padok, a térburkolat, a murva burkolat, a tó, a tavi halak és a tó növényzete stb. Társaságunk számviteli politikájában nem választotta a piaci értéken való értékelést.
  Helyesen járt-e el társaságunk akkor, amikor a vagyonleltár alapján vettük készletre az ott meghatározott megnevezéssel és vagyonértékkel az eszközt? Lehet-e egy park építést úgy minősíteni - egy beruházási egységnek -, mint egy épületet, ahol szintén nem leltározzuk külön-külön a villanyszerelést, bádogozást stb.? Kötelezheti-e a könyvvizsgáló társaságunkat, hogy értékbecslés alapján módosítsuk számviteli nyilvántartásunkat, illetve jogszerűen jár-e el, ha értékbecslés el nem végzése esetén a beszámolónkra korlátozó záradékot ad?
  Véleményem szerint:
  1. A vagyonleltár a beolvadás számviteli alapbizonylata, amelyet a könyvvizsgáló hitelesített, ezért ez a beolvadás könyvelésének alapbizonylata, ami konkréten azt jelenti, hogy attól, az abban foglalt meghatározásoktól és vagyonértékektől jog szerint eltérni nem lehet.
  2. A földterületből akkor lesz park, ha az "megépítik". A "megépítés" ugyanolyan építési beruházás, mint az ingatlan építés. A park kialakítása során elszámolt tervezési, kivitelezési költségeket, műszaki ellenőrzési költségeket mint egységes beruházás kell aktiválni és a használati idő figyelembe vételével a számviteli törvény szabályai szerint érték csökkenteni. "

  2013. január

  Tovább a válaszhoz


  "Egy társaság 2009-2010. évben fejlesztési tartalékot képzett, amellyel csökkentette tárgyévi társasági adóalapját. A társaságból 2011. évben -kedvezményezett átalakulással- kivált egy vagyonkezelő társaság. Az átalakulás során a korábban lekötött, és még fel nem használt fejlesztési tartalékok az átalakulásban résztvevő társaságok között szétosztásra kerültek.

  Melyik adóév végéig lehet az átalakulásban résztvevő cégeknek szankciómentesen felhasználni az egyes években megképzett fejlesztési tartalékokat?

  A kérdésre nem találtam jogilag megerősített megoldást. A PM Jövedelemadók Főosztálya 7251/2009 számú iránymutatása a beolvadás esetére azt írja, hogy a beolvasztó társaságnak az eredeti képzés adóévéhez mérten kell a 4. adóév végéig teljesítenie a felhasználást. Ugyanakkor az Adó újság 2012/6 számában megjelent cikkben a szerző (NAV-os szakember) a beolvasztó cégre egy évvel kevesebb időszakot enged, arra tekintettel -hogy szerinte- a beolvasztó cégnél az átalakulás éve két adóévnek számít. Ugyanerre a következtetésre jut a cikkíró a kiválás esetén is, mind a kiváló, mind a továbbműködő cég kötelezettség teljesítésére is! Én hibásnak érzem a cikkíró logikáját és ténymegállapításait. Szerintem a beolvadás és a kiválás is azonos jogokat keletkeztet a beolvasztó cégnél és annál a cégnél akiből a kiválás történik. Hiszen ez esetben egyik cég sem köteles az évközi átalakulás miatt a könyveit lezárni és beszámolót készíteni, tehát nincs két adóéve. A beolvadó cégnél a kötelezettség a beolvadással megszűnik, a kötelezettség a beolvasztóra hárul. Ugyanez a kötelezettség fogja terhelni a kiváló, a fejlesztési tartalékot továbbvivő céget, mégpedig az eredeti képzést követő 4. adóév végéig. "

  2013. január

  Tovább a válaszhoz


  "Részt vettem a kamara által szervezett GREEN TAX Consulting 2012 október 04-i előadásán , ahol Kelemen István vezető tanácsadó, az írásos - kivetített anyagát a reklámhordozó papír témakörben - szóban- azzal egészítette ki, hogy " Nem tartozik a reklámhordozó papír fogalmába, a katalógus, prospektus, üzleti célú reklámanyag" , tehát ezek nem termékdíj kötelesek. Az általam ismert összes nyomda fizet termékdíjat a katalógusok után, és a www. termekdíijinfo.hu "Reklámhordozó papír szabályai 2012- ben" című tájékoztatása is az " egyéb szöveges kiadvány " = kiadvány fogalomkörébe sorolja. és termékdíj kötelesnek minősíti.

  Szeretném tudni, milyen logikai levezetés alapján nem termékdíjköteles a katalógus és prospektus - természetesen, ha nem tartalmaz 50% -ban gazdasági reklámot ??

  Véleményem szerint a médiaszolgáltatásokról és tömegkommunikációról szóló tv. 203§ 22 pontja szerinti " kiadvány" fogalom meghatározás teljes egészében nem tartalmazza a katalógus, prospektus forgalmi meghatározását - tehát hajlok a GREEN TAX véleményére . Kategórikusan azonban - megerősítés nélkül , nem merem alkalmazni a véleményüket. "

  2012. december

  Tovább a válaszhoz


  "Egy magyarországi társaságnál (Kft) tulajdonosváltozás történik. A társaság jelentős (15 millió forintot meghaladó) köztartozással rendelkezik. A cégeljárásról szóló 2006.évi V. tv 61/B § alapján könyvvizsgálóval hitelesített vagyonmérleget kell a társaságnak készíteni és benyújtani a cégbíróság részére.

  A társaság által elkészített vagyonmérleget milyen értéken kell elkészíteni? A vagyonmérleg összeállításánál a "normál" értékelési eljárásokat kell figyelembe venni, vagy az eszközöket a "piaci" értéken kell értékelni? Az elkészített vagyonmérleg milyen oszlopokat tartalmaz, mivel a sztv. "csak" az átalakulással kapcsolatosan említi a vagyonmérleget, de itt klasszikus átalakulásról nem beszélhetünk? Milyen egyéb speciális szabályozás van ebben az esetben?

  törvényi hivatkozások: cégeljárásról szóló 2006. évi V. tv 61/B §. sztv 136. § "

  2012. december

  Tovább a válaszhoz


  "A "Javaslat a könyvizsgálói tevékenységért járó díjtétel-minimumok meghatározásához" közleményben a mérlegfőösszeg - árbevétel alapján ajánlott díjazás alternatíva vagy kettős feltétel? Én dönthetem el, hogy melyik alapján szeretném a díjazásom vagy mind a két feltétel együttes alkalmazásával kell a díjamat megállapítanom.

  Tovább a válaszhoz


  "Van egy családi kft. Szeretném ha könyvvizsgálói társaságként könyvvizsgálatot folytatna, mivel a személyemet felkérték könyvvizsgálatra. Egyedül lennék könyvvizsgáló, de rokkant nyugdíjasként a havi keresetem maximalizált. 31. Könyvvizsgáló társaság tevékenysége 31/1 Mikor végezhet könyvvizsgálói tevékenységet egy könyvvizsgáló társaság? A könyvvizsgálatról szóló 2007. évi LXXV. Törvény alapján könyvvizsgálói társaság könyvvizsgálói tevékenységet abban az esetben folytathat, ha: a) a társaság cégnyilvántartásban szereplő, könyvvizsgálati tevékenységet folytató cég b) kamarai tagok végzik a könyvvizsgálói tevékenységet, c) a szavazati jogok többségével a kamarai tagok rendelkeznek, d) vezető tisztségviselői között többségben vannak a nem szüneteltető kamarai tagok A könyvvizsgáló társaság akkor végezhet könyvvizsgálói tevékenységet, ha a fenti feltételek maradéktalanul teljesülnek, valamint a Kamara a társaságot nyilvántartásba veszi és erről igazolást ad.

  2012 évi szabályokat figyelembe véve rokkantság mellett dolgozhatok, de meghatározott a havi jövedelmem. Ezt figyelembe véve hogyan lehetnék a kft vezető tisztségviselője (mint bejegyzett könyvvizsgáló)?"

  2012. december

  Tovább a válaszhoz


  "Két Kft egy harmadik társaságban ( Zrt-ben ) részsedést szerez. A megszerzett részesedéssel tulajdoni hányaduk meghaladja a 80 %-ot. A részesedés vételára alcsonyabb, mint a megvásárolt társaság mérlegében szereplő jegyzett tőke / saját tőke aránya. Vagyonértékelés nem történt , piaci érték nem ismert. Az ügylet a részvényesekkel történt megállapodás alapján történt.

  Hogyan történik a két Kft-ben a az Sztv. szerinti negatív üzleti érték vagy cégérték megállapítása, mit jelent konkrétan az Sztv. szerinti értékelés fenti esetben? ( Sztv. 3 §. ( 5 ) bekezdés 2.a.pont )"

  2012. december

  Tovább a válaszhoz


  "Egy felszámolási névjegyzékbe bekerülni akaró cég felkért, hogy heti 1 napot legyek nála alkalmazásban. ez szükséges előírás, hogy bekerüljön.

  Lehetek-e heti 1 napban ott is alkalmazott? Kell-e engedély a könyvvizsgáló cégtől, ami a sajátom?

  Véleményem szerint elvileg igen visszavezetve a felvételi előírásokra: Kkt. 11. § (2) Az (1) bekezdés e) és f) pontja szerinti feltétel teljesítésétől – indokolt esetben – el lehet tekinteni a természetes személynél, ha munkáltatója (foglalkoztatója) írásban nyilatkozik arról, hogy a kérelmező a kamarai tag könyvvizsgálói minőségéből adódó feladatait megfelelően el tudja látni, valamint, hogy az (1) bekezdés e) és f) pontja szerinti jogviszonyból adódó jogok és kötelezettségek érvényesítésével nem akadályozza a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység megfelelő ellátását."

  2012. december

  Tovább a válaszhoz


  "Több társaság ügyvezetője értesítést küldött arról, hogy végelszámolást kívánnak elrendelni és végezzem el szükséges könyvvizsgálatokat. Utolsó megjegyzésként leírták, hogy a könyvvizsgálati díjat halasztott fizetésként fogadjam el. Tudomásomra jutott, hogy egyáltalán nincs szándékukban díjat fizetni.

  Mit tegyek akkor, ha érvényes megbízásom van az adott társaságokkal, de előre tudom, hogy nem fognak fizetni? Visszamondhatom a könyvvizsgálatokat, arra való tekintettel, hogy nem fognak fizetni?

  Kötelező könyvvizsgálat esetén, ha van érvényes megállapodásunk, akkor a végelszámoláskor is kötelező a könyvvizsgálat."

  Tovább a válaszhoz


  "Egy Kft 50-50 %-os tulajdoni és szavazati hányaddal rendelkező tulajdonosai közül az egyik tulajdonos nem hajlandó elfogadni az egyébként szabályszerűen elkészített beszámolót.

  Mit lehet ilyenkor tenni, hogy a beszámoló közzétételre kerüljön?"

  Tovább a válaszhoz


  "Szerződő: munkáltató biztosított: munkavállaló kedvezményezett elérés esetén: munkáltató kedvezményezett elhalálozás esetén: a biztosított férje biztosítási módozat: kockázati Kiegészítő biztosítások: baleseti halál, baleseti rokkantság, műtéti térítés, kórházi napidíj, azonnali szolgáltatás, TB I-II., TB III. A biztosítás tartama: 10 év, mely meghosszabbítható

  Hogyan kell elszámolni az alábbi folyamatos díjas befektetéshez kötött életbiztosítást illetve keletkezeik-e adó-,járulékfizetési kötelezettség a munkáltató vagy a munkavállaló részéről?

  Az Szja tv. I.melléklete szerint a kockázati (halál esetére szóló életbiztosítás díja adómentes. Adómentes biztosítási díjra tekintettel nem keletkezik járulékfizetési kötelezettség. Tao tv. 3. melléklete szerint a biztosítási díj a vállalkozás érdekében felmerült költség, ha a biztosított az adózóval munkaviszonyban álló magánszemély."

  2012. december

  Tovább a válaszhoz


  "Építőipari vállalkozó gazdasági társaság egyik építési munkája 2009. évben befejeződött, amire a vállalkozó 2 éves jótállási bankgaranciát vállalt. A garanciaidőszak lejárta előtt a megrendelő és a vállalkozó megállapodtak, hogy a tetőszerkezetre a vállalkozó 1 évvel meghosszabbítja a garanciális időszakot, ezt a megállapodást 2011. évben aláírták. A következő évben a megrendelő jelezte, hogy a tetőszerkezet szigetelése nem megfelelő, és kérte a vállalkozót, hogy cserélje le a jótállási garancia keretében. Több műszaki ellenőr is felmérte a tetőszerkezetet, több levelet is váltottak az ügyben, de a megrendelő és a vállalkozó nem tudtak megállapodni, ugyanis a vállalkozó szerint a tetőszerkezet nem szorul javításra. Így megállapodás hiányában, a garanciaidőszak lejárta előtt 2 héttel a megrendelő lehívta a bankgaranciát, azaz a bank a szabályosan benyújtott garanciaigényre megterhelte a vállalkozó bankszámláját 10 millió Ft-tal, valamint a megrendelő ezen felül további 5 millió Ft-ot követel a vállalkozótól szerződésszegés miatt. A vállalkozó bírósági útra terelte az ügyet, visszaköveteli a szerinte jogtalanul lehívott 10 millió Ft-ot.

  Kérdés, hogy a lehívott, pénzügyileg teljesült bankgaranciát egyéb/ rendkívüli ráfordításként kell-e könyvelni. Ha igen, akkor a társasági adóalap számításakor kell-e ezzel az összeggel az adóalapot növelni? Továbbá a lehívott összeg feletti 5 millió Ft követeléssel kapcsolatban milyen könyvelési teendője van a vállalkozásnak?

  A lehívott bankgaranciát a vállalkozó nem ráfordításként, hanem követelésként kezelné, mert bírósági úton visszaköveteli a megrendelőtől. Véleményem szerint, mivel ez a megrendelő által el nem ismert követelés, ezért a mérlegben követelésként nem szerepelhet (peresített követelés), tehát ráfordításként kell a 10 millió Ft-ot könyvelni, és amikor a jogerős bírósági határozat megszületik, akkor a visszafizetendő összeg bevételként könyvelhető. A fennmaradó 5 millió Ft kötelezettségre pedig, amit a vállalkozó szintén nem ismer el, de a bíróság dönt majd róla, véleményem szerint a mérleg fordulónapján a bírósági ügy állása szerinti mértékű céltartalék képzés (várható kötelezettségekre) szükséges. "

  2012. december

  Tovább a válaszhoz


  "Egy társaság bizonyos szolgáltatás közvetítését végzi. A tevékenység jellegéből adódóan az alvállalkozói számlák időben eltolódva, késve érkeznek a céghez. Sőt sok esetben több hónap (akár 1 év) után sem érkezik meg. A könyvelés az árbevétellel egyidejűleg elhatárolja az alvállalkozói költséget passzív elhatárolásra, majd feloldja, ha beérkezik a számla. Sok esetben azonban nem érkezik meg a számla. Az elhatároláson ilyen módon "beragadt" tételek értéke egyre jelentősebb az idő előrehaladtával.

  Mi a teendő azokkal az elhatárolásokkal, amihez nem kapnak számlát? Mikor oldható fel jogszerűen? És hogyan, ha esetleg az összeg évek között átmegy, és akár jelentős is lehet? T 48 -K 815 vagy T 48 - K 98? Vonhat-e maga után önellenőrzést (az elhatárolás jogszerű volt, szerződés szerint járt az alvállalkozónak)?

  Véleményem szerint ha a szerződés szerint jogszerűen védhető, hogy bizonyos határidőn túl már nem fogadják be a számlát, akkor nem kellene az elévülésig (ami egyébként is csak követeléseknél értelmezhető, 5 év) tovább vinni a passzívon az elhatárolást. A szerződésben rögzítenek egy határidőt, ami megadja, hogy mi a végső elszámolás ideje. Azonban nem szankcionálja annak elmaradását. Így szerintem még nem megfelelő arra, hogy ne legyen perelhető a számla befogadhatósága a határidő után. Szerintem ez nem lenne önellenőrizendő tétel, ha visszaoldásra kerülne. Én inkább 815-ön oldanám fel, és nem 98-on. (IPA miatt)"

  2012. december

  Tovább a válaszhoz


  "Egy Társaságban egy másik társasággal szemben peres eljárás van folyamatban. A Társaság a vitatott érték 100%-ára céltartalékot képzett. A Társaság az éves beszámolójában, kiegészítő mellékletében a céltartalékot megfelelően bemutatta. Az ellenérdekelt fél, mint a beszámoló felhasználója a beszámolóra hivatkozva a perértéket a Társaság által elismert kötelezettségnek tekinti, hiszen azt a Társaság a beszámoló forrás oldalán szerepelteti.

  Elismertnek tekinthető-e a kötelezettség, ha azt a Társaság céltartalékként bemutatja?

  Álláspontunk szerint nem tekinthető elismert kötelezettségnek a céltartalék, mert a Társaság az óvatosság elve miatt köteles céltartalékot képezni a vitatott, veszteség jellegű tételekre, függetlenül azok jogosságától, vagy a Társaság megítélésétől."

  2012. december

  Tovább a válaszhoz


  "Egyik könyvvizsgálati megbízásnál az ügyfél azt kérte, hogy szabjunk határidőt a könyvvizsgálat befejezésére, mert nem a fordulónaptól számított ötödik hónap utolsó napjára szeretné az auditált beszámolót, hanem a második hónap utolsó napjára. A könyvelő természetesen időben szolgáltatná a szükséges anyagokat.

  Tartalmazhat-e a könyvvizsgálatról szóló szerződés határidőt a könyvvizsgálat elvégzésére? Helyes-e a következőben ismertetett megoldásom?

  Azt gondolom, úgy szerepelne határidő a könyvvizsgálat elvégzésére, hogy a könyvvizsgálathoz szükséges kész beszámoló, egyéb ehhez kapcsolódó anyagok, nyilatkozatok stb. teljeskörű átadására is írnánk bele határidőt, ami az audit befejezésének határidejét megelőzné, mondjuk 3 héttel és csak abban az esetben élne az én határidőm, ha ez a feltétel 100%-osan teljesült."

  2012. december

  Tovább a válaszhoz


  "1) Önkormányzati tulajdonú közhasznú nonprofit kft. közfeladat ellátási és vagyonkezelési szerződéssel 160 millió Ft értékű vagyont kapott az alapítójától (tételes átadással, az eszközök bruttó, elszámolt écs. és nettó értéke meghatározott) A szerződés szerint a vagyonra elszámolt éves écs.-t (az écs. %t szintén meghatározott) teljes egészében a vagyon fenntartására kell fordítani.

  Kérdés:
  • az átvett (kapott) vagyont hol kell kimutatni az átvevő társaság könyveiben (eszköz-forrás)?
  • A vagyonra elszámolt écs-t és a fenntartásra elszámolt ráfordításokat hova és milyen címen kell könyvelni?

  Az átvett vagyont az immateriális javak között és a passzív időbeli lehatárolások között mutatom ki , bár ez véleményem szerint nem térítés nélküli átvétel. Külön, tételes analitikát vezetek az eszközök bruttó, écs és nettó értékéről, az éves elszámolt écs-t a passzív időbeli elhatárolással szemben vezetem ki. Véleményem szerint ezen ügylettel kapcsolatban a nonprofit kft.-nek nem keletkezhet sem eredménye, sem vesztesége. A vagyonnal kapcsolatos ráfordításokat vagy idegen ingatlanon végzett beruházásként számolom el, vagy az immateriális javakat növelem vele.

  2) Önkormányzati tulajdonú közhasznú nonprofit kft. (áfa alany) alapvető bevételi forrása az önkormányzati támogatás. Az Önkormányzat a támogatás fejében kötelező közfeladat ellátását írja elő (pl. más nonprofit Kft. „színház”részére zenekari szolgáltatás saját hangszerekkel). Kérdés:
  Az ellátott feladat teljesítését milyen bizonylattal (számla) kell igazolni? Hogyan kell ezen tevékenységet úgy elszámolni , hogy az Adóhatóság rendben találja áfa tekintetében? A befogadó Kft. nem fizet a szolgáltatásért!! "

  2012. december

  Tovább a válaszhoz


  "A vizsgált vállalkozás 2011. decemberben csődeljárás alá került. A hitelezők a csődeljárási tárgyaláson megszavazták és kérték, hogy a könyvvizsgáló olyan vizsgálatot folytasson le, és ennek alapján olyan elemzést készítsen, amelynek felhasználásával nagy biztonsággal tudjanak dönteni az egyezség elfogadásáról. Az elemzés elkészült, és a hitelezőkkel ismertettük, majd melléklete lett a csődeljárási jegyzőkönyvnek az üzleti tervvel és az ajánlattal együtt. A könyvvizsgálati díjat a vállalkozás nem tudta megfizetni, most felszámolási eljárás alatt áll a cég.
  Ez a követelésünk a felszámolási eljárásnál az F kategóriába került. Helyes-e ez a megítélés, vagy a hitelezőknek kell ezt a számlát megfizetni? Erre vonatkozóan nem találtam törvényi helyet, csupán a Cstv. 5 § érinti a hasonló költségek kezelését. "

  2012. december

  Tovább a válaszhoz


  "A számviteli tv. 169.§-ban előírt iratőrzési idő 10 évről 8 évre csökkent.

  A 230 standard 29.A,B része ezzel összhangban változott-e és hogyan, milyen időbeli hatállyal?

  Szv.tv.Módosítás: 2011.156.tv.154.§: ...beszámolót, ..azokat alátámasztó..leltárt, értékelést, főkönyvi kivonatot,...nyilvántartásokat..8 évig köteles őrizni, hatályos 2012.01.01, visszamenőlegesen is alkalmazható 2011-re. 230standard 29 bek. A1: "A könyvvizsgáló ..a beszámolót, könyvvizsgálói jelentést 10 évig köteles megőrizni." 230st.29.A.2."A könyvvizsgálati dokumentációt legalább 8 évig kell...megőrizni" "

  2012. október

  Tovább a válaszhoz


  "A" társaság vásárolt egy ipari ingatlant "B" társaságtól, az adásvételi szerződés szerinti ellenérték megfizetésre került, az ingatlan birtokba adása megtörtént. Az adásvételi szerződés mellett készült egy "vételi jogot alapító" szerződés is, amely alapján az ingatlan vevője mint a vételi jog alapítója hozzájárul ahhoz, hogy az ingatlan eladója mint a vételi jog jogosultja 2012.12.31-ig visszavásárolhatja az ingatlant. A szerződésben a vételi jog ellenértékét 4.000 e Ft-ban határozták meg , melyet a vételi jog jogosultja meg is fizetett. A megfizetett ellenérték végleges , nem kell visszafizetni akkor sem , ha az eladó nem él visszavásárlási jogával.

  A vételi jog alapítójánál a kapott 4.000 e Ft számviteli elszámolása hogyan történik. Amennyiben visszavásárlás megtörténik akkor az eladónak kell helyesbítő számlát kiállítani

  Véleményem szerint a vételi jog ellenértékét opciós díjként lehet értelmezni és mint ilyet a pénzügyi műveletek egyéb bevételei között kell elszámolni. Szt.84.§ 7.bek. e.pont A vételi jog jogosultjánál amennyiben megtörténik az ingatlan visszavásárlása akkor a bekerülési érték része lesz, ha nem, akkor egyéb ráfordításként ki kell vezetni. "

  2012. október

  Tovább a válaszhoz


  "Egy cég egy internetes webáruházat működtet, amely szállodák konkrét szálláscsomagjait értékesíti közvetített szolgáltatásként. A webáruház és a szálloda között utazásközvetítői szerződés él, miszerint a webáruház közvetíti a szálloda csomagjait közvetített szolgáltatásként. A szálloda jutalékkal csökkentett áron számlázza be a szálláshely szolgáltatást, amit a cég közvetített szolgáltatásként mutat ki az anyagjellegű költségek között. Nem a cég szervezi az utazást. A gyakorlatban a vevők az interneten lefoglalják a csomagot, kifizetik a webáruháznak, majd egy vouchert kapnak, miszerint bizonyos határidőn belül (szállodától, ajánlattól függően ez több hónap is lehet) felhasználhatják a kiküldött vouchert. A webáruház kiszámlázza a szálláscsomagot a vevőnek az interneten történő foglalása és annak pénzügyi teljesítését követően, a szálloda pedig beszámláz egy 50%-os részt (előlegként vagy szálláshely szolgáltatásként - ez szállodánként változó) a foglaláskor a webáruháznak, és a részére járó további díjakat csak később, a voucherek beváltásakor számolja el (tényleges igénybevétel után).

  A kérdés a vevőnek történő számlázásra vonatkozik, illetve a szálloda és a webáruház közötti elszámolásra.
  1. Mivel a szálláscsomag eladásakor szállásszolgáltatási teljesítés még nem történt, így a webáruház előleg számlázására lenne-e köteles, vagy kiállíthatja a teljesítésről szóló számlát? A gyakorlat szerint az internetes foglalást és fizetést követően megtörténik a szállás kiszámlázása a vevő részére (vagyis tényleges felhasználást megelőzően). Ez helyes? Az áfa a kiszámlázáskor bevallásra és megfizetésre kerül. Tekinthető-e ez a webáruházas szálláscsomag-értékesítés egy termékértékesítésnek, ami a voucher kézbesítésével teljesítettnek minősíthető (hiszen az előleg sosem jár vissza)?

  2. A szálloda a foglaláskor egy 50%-os részt számláz be vagy előlegként vagy szállásdíjként. Véleményünk szerint a szálloda szintén előleget köteles számlázni a webáruház felé a voucher kiállításakor, majd annak felhasználásakor kellene a végszámlát kiállítani. Jelen gyakorlat szerint az árbevétel megjelenésével egyidejűleg (voucher kifizetésekor) a szerződés szerint járó közvetített költség havi záráskor (vagyis a jutalékkal csökkentett nettó összeg) passzív elhatárolásként könyvelésre kerül (T81-K48). Így a könyvelésben minden hónapban (és év végén is) az adott időszakban eladott (és nem a beváltott) voucherek árrése jelenik meg eredményként. (91-81)

  3. Gyakran előfordul, hogy a voucherrel nem számol el a szálloda a szerződésben meghatározott ideig, sőt később sem. És olyan eset is van, hogy a voucher nem kerül felhasználásra. Ezekben az esetekben a "várható közvetített költség" ott marad a passzív elhatároláson. Kérdés: Mikor írható vissza kockázat nélkül, és mi alapján? Elég a szerződésben szereplő rögzített elszámolási határidő lejárata?? Ha igen, akkor vissza lehetne ezeket az elhatárolásokat könyvelni? vagy esetleg rendkívüli bevételként kellene könyvelni? (ennek ipa kockázata lenne). Az elhatároláson már előző évi ilyen jellegű elhatárolás is szerepel, amihez idén még nem érkezett számla a szállodától. Ennek visszaírása önellenőrzést is von maga után (tao,beszámoló, stb.)? Ha Önök szerint így nem oldható fel az elhatárolás, akkor hogy támasztom alá a beszámolóban az egyre nagyobb összegű elhatárolást? elég hozzá a szerződés és a kiszámlázás alapján készített kalkuláció? És meddig görgetem előre? elévülésig? Gyakran előfordul, hogy a voucher nem kerül beváltásra (betegség, stb miatt). Az előleg visszatérítésre nem kerül sor a vásárlási feltételek alapján. A szállodával kötött szerződés szerint amennyiben a voucher nem kerül felhasználásra, a szálloda nem számláz be semmit.

  Véleményem szerint az internetes foglaláskor (és annak püi teljesítésekor) még nem valósul meg a szállodai szolgáltatás, csak annak későbbi igénybevételekor. Amennyiben nem számol el egy voucherrel a szálloda, akkor lejáratkor teljesülne az értékesítés (hiszen nem jár vissza). Vagyis ekkor lenne kiszámlázható az ügyfélnek (aki foglalta az utat). Mivel az ügyfél által be nem váltott voucherekre nem számlázhat a szálloda szállásdíjat, így az ezekhez kapcsolódó elhatárolások szerintem jogosan visszavezethetők a passzív elhatárolásról. A passzív elhatárolásokat nem tudom külső megerősítővel alátámasztani, csak kalkulációval. "

  2012. október

  Tovább a válaszhoz


  "A társaság több éves beruházási tevékenysége eredményeként létrehozott egy ingatlant, amelyet bérbe ad. A beruházás finanszírozása deviza készlettel nem ellentételezett deviza kölcsönből történt, melyre kamatot számolnak fel. A társaság ideiglenes használatba vételi engedélyt kapott (minden szakhatóság engedélyével és hozzájárulásával), amely azonban nem emelkedett jogerőre, mivel a szomszédok fellebbeztek azzal, hogy szóbeli megállapodás alapján bizonyos munkákat várnak el az építtetőtől (a megállapodás létezése nem bizonytható). Az ideiglenes használatbavételi engedély végül megadásra került, s az jogerőre is emelkedett 9 hónappal később. Szakhatósági engedélyekben változás nem történt, tehát amennyiben a szomszédok, jogi lehetőségeiket kihasználva nem érték volna el, hogy a jogerőre emelkedés időben lényegesen csússzon (hiszen a használatbavétel hatósági feltételei fennálltak, viszont eljárási kiskapukat kihasználva húzták az időt), úgy az ingatlan rendeltetésszerű használatba vétele 9 hónappal korábban jogerős használatbavételi engedély alapján megtörténhetett volna. A társaság az első ideiglenes használatba vételi (nem jogerős) engedély alapján rendeltetésszerűen használatba vette az eszközt, azt üzleti célokra hasznosította. A számviteli valós és hű kép szempontjából az aktiválás, valamint az értékcsökkenés, az időszakra vonatkozó kamat és az árfolyam különbözetek tárgyidőszaki eredmény terhére való elszámolása jogos. Társasági adó szempontjából kérdéses, hogy a „jogerő” hiánya miatt az adóalapban figyelembe vehetőek-e ugyanezen tételek. Egy esetleges adóhatósági ellenőrzés kifogásolhatja-e a költségek elszámolását illetve az eszköz bekerülési értékének meghatározását, hiszen a 9 hónappal korábbi használatba vétel következtében a számviteli aktiválást követően sem kamat, sem az Sztv alapján a bekerülési érték részeként figyelembe vehető tétel nem kerül aktiválásra.

  Társasági adó szempontjából kérdéses, hogy a „jogerő” hiánya miatt az adóalapban figyelembe vehetőek-e ugyanezen tételek. Egy esetleges adóhatósági ellenőrzés kifogásolhatja-e a költségek elszámolását illetve az eszköz bekerülési értékének meghatározását, hiszen a 9 hónappal korábbi használatba vétel következtében a számviteli aktiválást követően sem kamat, sem az Sztv alapján a bekerülési érték részeként figyelembe vehető tétel nem kerül aktiválásra. Véleményüket kérem, hogyan ítélik meg, mikor kell az eszközt aktiválni illetve tapasztalataik alapján milyen adókockázatot jelenthet egy nem "jogerős" aktiválás. A társasági adó törvény az écs tekintetében a számviteli törvényre utal, míg a számviteli törvény "rendeltetésszerűen" használatba vett eszközt említ."

  2012. október

  Tovább a válaszhoz


  "Egy társaság egy másik társaságban részesedést szerez. A megszerzett részesedéssel a tulajdoni hányada meghaladja a 75 %-ot. Az üzletrész vételára lényegesen alacsonyabb a számviteli tv. - ben meghatározott piaci értéknél. Az adásvétel az amnesztiáról szóló 2011. évi XCVI. törvénnyel módosított 2010. évi CLIII.törvény 83/A %-a alapján valósult meg. A hivatkozott törvényhely (4/b) pontja szerint a szerződés szerinti ellenértéket úgy kell tekinteni, hogy megfelel a szokásos piaci árnak, szokásos piaci értéknek. Adó és járulékfizetési kötelezettség nem jelentkezik.

  Ebben az esetben negatív cégértéket nem kell elszámolni? Hogyan történik az elszámolása az üzletrész vásárlásának?"

  2012. október

  Tovább a válaszhoz


  "Egy Magyarországon bejegyzett, 100%-ban külföldi tulajdonú társaság átalakulás könyvvizsgálatára adna megbízást. A társaság ingatlan hasznosítással foglalkozik, eszközeinek döntő része ingatlan, aminek forrása döntően tulajdonosi kölcsön. A társaság tulajdonosa 70%-30% arányban két HongKongi bejegyzésű társaság. Az átalakulási terv szerint a társaságból kiválna a 30%-os tulajdoni hányadot képező tulajdonos. A kiváló cég üzletrész arányában, az ingatlan vagyon 30%-val alakulna. A kiváló cég és a fennmaradó cég is egyszemélyes társaságként folytatná tevékenységét, tehát az eredeti tulajdonosi arányok nem változnak a kiválást követően sem. Az átalakulás könyvszerinti értéken történne, vagyon átértékelést nem terveznek, mivel 3-4 éves ingatlan vásárlásokról van szó.
  A társaság átalakulása kedvezményezett átalakulásnak minősül-e? Így vonatkozik- e rá az Illetéktörvény 26. §. (1) g. pontja szerinti visszterhes vagyonátruházási illetékmentesség? Van- olyan más jogi rendelkezés amit a feltett kérdés megítélésénél nem vettem figyelembe?

  Véleményem szerint kedvezményezett átalakulásnak minősül a kiválás, mivel teljesülnek a TAO tv. 4. §. 23/a. pont szerint a kedvezményezett átalakulásra vonatkozó kritériumok, figyelembe véve a 4. §. 32/a, valamint a 16. §. (9)-(11) bekezdéseit is. Jogelődként és jogutódként is csak 4. §. 32/a pontja szerinti Magyarországon bejegyzett társaság vesz részt. A jogelőd tagok az átalakulást követően a jogutódban a megszerzett részesedés együttes névértékénél nem szereznek 10 %-ot elérő pénzeszközt. A tagok egymáshoz viszonyítva arányos részesedést szereznek. Mivel a törvény nem fogalmaz meg az átalakuló társaság tulajdonosai tekintetben feltételt, így nincs jelentősége az átalakulás megítélésénél, hogy a tulajdonosok Európai Unión kívüli államban bejegyzett cégek. Az illetékmentesség megítélésénél jogi akadályt nem látok."

  2012. október

  Tovább a válaszhoz


  "Jelentős eszközberuházást kell végeznie a szállodának porcelán étkészletek (tányérok, tálalóedények), üvegáruk, formaruhák, ezüst evőeszközkészletek, szállodai és éttermi textíliák (törölköző, fürdőköpenyek, lepedők, párnahuzatok, terítők, tányéralátétek, szalvéták) –ra vonatkozóan, részben designváltás miatt is.

  Az általunk könyvvizsgált szállodai szolgáltatást nyújtó társaságnál a következő három megoldást kell véleményeznünk. Szerintünk csak a 2.a és 3. pontban foglalt megoldások elfogadhatók, de ezzel kapcsolatban szeretnénk megkérni az Önök szakmai véleményét is. 1. Az eszköz eszközcsoportba történő besorolásának eldöntése a beszerzett eszközök éven belül (2), vagy éven túl (3) kerülnek fizikailag ténylegesen felhasználásra (várható használati idő, nem a gazdasági élettartam, hanem az a szakmailag megalapozott időszak, amely alatt a megvásárolt eszközöket a gazdálkodó ténylegesen használni fogja a szolgáltatás nyújtása során. Gyakorlati megoldás 2. Készletként történő elszámolás Feltétele a készletként történő kimutatásnak, hogy a megvásárolt eszközök várható használati ideje éven belüli. a. a használatba vétel időpontjában azonnali költségként történő elszámolás A fenti anyagok felhasználásra történő kiadásakor nem veszítik el formájukat, nem épülnek be egy más termékbe, szolgáltatásba, elvileg még léteznek (néhány fentebb részletezett cikknél változatlan formában, néhány más cikknél, pedig megkezdődik az elhasználódás pl. textíliák). Elvileg kezelhetők-e ezek a cikkek úgy, hogy leltárkészlet különböző helyeken található pl. központi raktár, tároló szekrények stb. A jövőbeli gazdasági hasznok még továbbra is várhatók az eszköz várható létezésének időtartama alatt ezért indokolt-e a készletként történő kimutatás és csak a tényleges, hiány, selejt megállapításának időpontjában a költségként történő elszámolás (feltételezve a minimum évenként egyszeri leltározást). b. nem a használatba vétel időpontjában, hanem a leltározáskor megállapított készletfogyás (hiány, selejt) alapján történik költségként az elszámolás (minimum évenként elvégzett leltározás alapján – feltételezve, hogy a társaság készleteiről tételes nyilvántartást vezet mind mennyiségben, mind értékben) Ebben az esetben még fizikailag léteznek a készletek, állaguk nem romlott, nem avult. Csak a fizikai megsemmisülés, hiány időpontjában, illetve az állag jelentős romlásának időpontjában, használhatatlanná válás időpontjában keletkezik a költség. 3. Tárgyi eszközként történő kimutatás Gyakorlati megoldás 2.1 amennyiben éven túl használja a megvásárolt eszközöket akkor indokolt a tárgyi eszközként történő kimutatás, vagyis a várható használati időnek megfelelően történő értékcsökkenés elszámolás. Az értékcsökkenthető összeg a bekerülési érték és a maradványérték különbözete. 2.2 a tárgyi eszközként történő kimutatás során alkalmazható a csoportos nyilvántartás a különböző időpontokban beszerzett, előállított, de azonos paraméterekkel rendelkező eszközöknél és a FIFO, vagy az átlagos beszerzési áron történő értékelés 2.3 mivel az ezüst evőeszközkészlet maradványértéke minimum a beszerzési árral azonos (az idő múlásával az ezüst eszköz értéke csak nőni fog) – ezért az ezüst evőeszközkészletre értékcsökkenés elszámolás nem történik, a leltározási szabályzatban rögzített gyakorisággal elvégzett mennyiségi leltár alapján megállapított hiány, selejt kivezetésre kerül az eszköz analitikából

  Szerintünk csak a 2.a és 3. pontban foglalt megoldások elfogadhatók Számviteli törvény: A készletek között kell kimutatni a használatba vételükig azokat az anyagi eszközöket (szerszám, műszer, berendezés, felszerelés, munkaruha, egyenruha, védőruha), amelyek a vállalkozó tevékenységét legfeljebb egy évig szolgálják. IAS2 Készletek: A készletek akkor kerülnek a mérlegben megjelenítésre, ha valószínű, hogy a jövőbeli gazdasági hasznok a gazdálkodási egységhez befolynak, és a készleteknek van olyan költsége vagy értéke, amely megbízhatóan mérhető. Alapszabály az egyedi értékelés elve, az egyedi értékelés kötelezettsége alá nem tartozó készletek esetében a készletek bekerülési értéke a FIFO-módszer, vagy a súlyozott átlagos bekerülési érték alkalmazásával is megállapítható. Számviteli törvény: Befektetett eszközként olyan eszközt szabad kimutatni, amelynek az a rendeltetése, hogy a tevékenységet, a működést tartósan, legalább egy éven túl szolgálja. IAS 16 Ingatlanok, gépek és berendezések A gazdálkodó egység vezetésének és a számviteli szakembereknek az eszközök pénzügyi kimutatásokban történő megjelenítését megelőzően számos számviteli kérdésben dönteniük kell: A hasznos élettartam és funkció alapján, hogy az eszköz forgó- vagy befektetett eszköznek minősül-e, milyen időpontban mutatható ki a könyvekben és milyen mérlegsoron és csoportban fog megjelenni a pénzügyi kimutatásokban. Tárgyi eszközök esetén mindenképpen meg kell határozni az eszköz bekerülési értékét és az értékcsökkenés módszerét. eszközök általános definíciója: Az eszközök olyan erőforrások, amelyek a gazdálkodó egység ellenőrzése alatt állnak, múltbeli események eredményeként jöttek létre (beszerzés), és amelyből várhatóan gazdasági haszna származik a gazdálkodó egységnek. ingatlanok, gépek, berendezések fogalma: azok a tárgyiasult eszközök , amelyeket a gazdálkodó egység a termelés, szolgáltatásnyújtás érdekében tart és használ, várhatóan egy perióduson túl. Az értékcsökkenthető összeg az eszköz bekerülési értéke csökkentve annak maradványértékével. Az értékcsökkenés pedig az értékcsökkenthető összeg szisztematikus elosztása az eszköz hasznos élettartama alatt. Hasznos élettartam az az időszak, amely alatt a gazdálkodó egység várhatóan használni fogja az eszközt (lineáris elszámolásnál) – ez a legritkább esetben esik egybe a gazdasági élettartammal. Az összemérés elvét figyelembe véve az értékcsökkenést olyan ütemben és módon kell elszámolni, ahogyan az eszközből származó bevételek várhatóan befolynak, realizálódnak. "

  2012. október

  Tovább a válaszhoz


  "Társult vállalkozásokban lévő részesdés értékelése során azt állapítjuk meg, hogy mennyit ér a társult vállalkozásba befektetett részesedés értéke a rá jutó saját tőke értékének figyelembevételével. Amennyiben veszteséges gazdálkodás következtében az érintett társaság saját tőkéje negatív, úgy a részesedésre jutó saját tőke is negatív. Feltételezve, hogy követő konszolidálásról van szó, és az első bevonáskor nem keletkezett sem aktív, sem passzív különbözet, akkor a részesedés konszolidált értéke a részesedésre jutó saját tőke összegével azonosan negatív érték. Pl. egy kft-ben részesedésünk 33,33%.

  A kft tőkeszerkezete december 31-én:

  • Jegyzett tőke: 6.000 E Ft
  • Eredménytartalék: 1.000 E Ft
  • Mérleg szerinti eredmény: -10.000 E Ft
  • Saját tőke összesen: -3.000 E Ft
  • Első bevonáskor anyavállalatra jutó saját tőke: 2.000 E Ft
  • Anyavállalatra jutó saját tőke december 31-én: -1.000 E Ft
  • Részesedés konszolidált értéke december 31-én: -1.000 E Ft

  A szakirodalomban a hazai konszolidálási gyakorlatot illetően nem találtunk arra utalást, hogy a fenti módszer nem alkalmazható negatív eszközérték esetén. A nemzetközi gyakorlatban már olvasható olyan vélemény, mely szerint a részesedés értéke nem lehet nullánál kisebb.
  1) Helyes-e a magyar konszolidálási szabályozás alapján, ha konszolidált mérleg eszközoldalán a részesedések értéke a fenti módszer alapján negatív? Ha nem, hogyan kell az értékelést elvégezni, (Pl. a fenti konkrét esetben?)
  2) Különbséget kell-e tenni a korlátolt és a korlátlan felelősségű társaságokban lévő részesedés értékelése között? Az eltérő mögöttes felelősségi szabály miatt korlátolt felelősség esetén az anyacég nem tud többet veszíteni, mint a befektetett tőke, de korlátlan felelősség esetén létezik a tag mögöttes helytállási kötelezettsége. Ha pl.közkereseti társaságban lévő részesedés értéke negatív, ez felfogható-e a tag társasággal szembeni kötelezettségeként, melynek kimutatása a konszolidált mérlegben kötelezettségként (rövid vagy hosszú?) történik? Korlátolt felelősségű társaságban lévő részesedés értéke ezen logika alapján nem lehetne negatív, a konszolidált mérlegben ezen részesedés nulla értéken szerepelne?"

  2012. október

  Tovább a válaszhoz


  "1) Ügyfelünk az év végi forgalmának fellendítése érdekében sorsolásos nyereményjátékot szervez a 2012.12.31-ig bezárólag a kapott blokkok vesznek részt a sorsolásban, a játék során a vásárlást igazoló blokkok beküldői között értékes tárgynyereményt (személygépkocsi, bankkártyán lévő pénzjutalom) sorsolnak ki 2013-ban (a juttatandó nyeremény összege és a juttatás időpontja is biztos, de a mérlegkészítés időpontja utáni dátum)
  2) A dolgozók részére a 2011-es év terhére jutalomkeret lett megállapítva, amely keret egy részét 2012-ben a dolgozók választásuk szerint étkezési utalvány formájában (illetve egyéb cafeteria juttatások formájában) is felvehették a jutalomkeret költségként a PIE-al szemben el lett számolva a 2011-es év gazdálkodásának terhére, az összemérés elvét alkalmazva

  1. kérdés: helyes-e, ha az összemérés elvét alapulvéve a 2012-ben realizálódott többletbevétellel szemben elhatároljuk költségként a nyeremény összegét, vagy mivel a tárgynyeremény, vagy pénznyeremény átadása 2013-ben lesz, csak 2013. évet terhelő költségként veendő figyelembe? Ha időbeli ehatárolásként nem számolható el, képezhető-e céltartalék a várható fizetési, illetve juttatási kötelezettségre? (igaz, hogy az esedékesség összege és időpontja nem bizonytalan)
  2. kérdés: a passzív időbeli elhatárolások között helytelenül került figyelembe véve a 2011. évre vonatkozó jutalomkeret azon összege, amely nem bérként, hanem béren kívüli juttatás formájában került kifizetésre?
  Véleményem szerint mindkét pontnál az összemérés elvét alkalmazva én jogosnak tartanám az időbeli elhatárolásként történő költségkénti elszámolást, mivel mindkét esetben a megelőző üzleti év eredményében realizálódik a kifizetendő juttatás haszna. (bevétel növekedés és a dolgozók munkájának jutalma). a 2/- ponthoz kapcsolódóan én nem látom indokoltnak, hogy ha a jutalom kifizetése nem pénzben, hanem egyéb formában történik, hogy a kifizetés formája miért befolyásolná azt, hogy az adott költséget mely év eredményében veszem figyelembe."

  2012. október

  Tovább a válaszhoz


  "A kérdésben szereplő kórház 2011. első félévében közhasznú nonprofit kft társasági formában működött. A második félévben a kft. tevékenységét, jogait és kötelezettségeit - rendelet alapján - átvette a tulajdonos egyház. 2010.évi bázis adatok: bevétel :4 232 833 E Ft, ebből váll.tev. 1 081 221 E Ft, létszám 850 fő. 2011. második félévi adatok: bevétel: 3 381 366 E Ft, ebből váll. tev. 916 128 E Ft.

  Kérdés, hogy kötelező-e az egyházi jogi személy számára a könyvvizsgálat. Erre vonatkozóan nem találtam konkrét választ sem az egyéb szervezetek beszámoló készítésére vonatkozó jogszabályban, sem a számviteli törvényben. Illetve az egyéb szervezetekre vonatkozó jogszabály szerint ha a váll. tev.-ből származó bevétel eléri a 20%-ot, akkor kell könyvvizsgálat.

  Véleményem szerint - függetlenül attól, hogy a vállalkozási tevékenységből származó bevétel eléri-e a 20%-ot /jelen esetben igen/ vagy nem, kötelező a könyvvizsgálat, mert a nonprofit kft esetében is kötelező volt , a bevételi adatok nagysága miatt. "

  2012. szeptember

  Tovább a válaszhoz


  "Született-e már szakértői vélemény arra vonatkozóan, hogy az önkormányzatok könyvvizsgálóinak kötelező-e vagyonnyilatkozatot tenni a 2007. évi CLII. törvény 3.§.(3) e) alapján: "(3) Az (1) bekezdésben foglaltaktól függetlenül vagyonnyilatkozat tételére kötelezett... e) az a közszolgálatban nem álló személy, aki - önállóan vagy testület tagjaként - javaslattételre, döntésre, illetve ellenőrzésre jogosult".

  Amennyiben még nem, kérem tájékoztassanak, hogy valóban fennáll-e a vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség e jogszabály szerint, s ha igen, akkor milyen módon?

  Több tapasztalt, jelentős megbízásokkal rendelkező önkormányzati könyvvizsgálói feladatot ellátó neves kollégával beszéltem, akik véleménye szerint nincs ilyen kötelezettség, és erről emlékezetük szerint már született kamarai vélemény."

  2012. szeptember

  Tovább a válaszhoz


  "2012.01.01.-től a mérleg fordulónapját követő hat hónapon belül az éves beszámoló alapján is lehet fizetni osztalékelőleget.

  Az előző évre elfogadott beszámoló (2011.évi) alapján –az osztalékfizetés további feltételeinek fennállása esetén- fizetheő-e osztalékelőleg ha az osztalékelőlegfizetésről szóló taggyűlési határozat 2012.06.29.-i de az osztalékelőleg kifizetése 2012.06.30.-i utáni időpontban történik?"

  2012. szeptember

  Tovább a válaszhoz


  "Egyszemélyes kft tulajdonosa el akarja adni 100 %-os üzletrészét egy másik vállalkozásnak, amely szintén 100 %-os tulajdonos lesz. Az eladásra kerülő kft műanyag termékek gyártásával foglalkozik és tulajdonában van egy gyártócsarnok is.

  Ebben az esetben kell-e az ingatlan után az új tulajdonosnak illetéket fizetni, mivel a cég fő tevékenysége műanyag termék gyártása és árbevétele 100 %-ban ebből származik."

  2012. szeptember

  Tovább a válaszhoz


  "A jelenleg hatályos etikai és fegyelmi szabályzatunk 3.1.5. pontja értelmében „az a könyvvizsgáló… aki a … végleges átalakulási vagyonmérleget… hitelesítette, az ezeket az időpontokat követő 3 üzleti évig nem lehet jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenységet ellátó könyvvizsgálója az adott társaságnak”. A 2009.03.09-i fordulónappal elkészült végleges egyesülési (beolvadási) vagyonmérleget 2009.04.25-én hitelesítettem. Számításom szerint a jogutód társaság első üzleti éve 2009.12.31-én, a második 2010.12.31-én, a harmadik pedig 2011.12.31-én zárult le. Amennyiben az értelmezésem helyes, úgy a 2012. üzleti év tekintetében a választott könyvvizsgálói tisztséget már betölthetem. Amennyiben viszont az első figyelembe vehető üzleti év az, amelyiknél a kezdő időpont 2009.04.25. utáni, úgy egy további évig e tisztséget még nem vállalhatom el.

  Segítségüket kérem annak értelmezésében, hogy a 3 üzleti évet mely időponttól kezdődően kell számítani. "

  2012. szeptember

  Tovább a válaszhoz


  "Szövetkezetnél kiről kell pénzmosási azonosító adatlapot kitölteni: az igazgatóság tagjairól vagy csak az elnökéről?"

  2012. szeptember

  Tovább a válaszhoz


  "Ügyfelünk egy kórházat üzemeltető Nonprofit Kft, mely 2012. május 1-től állami tulajdonba került, a GYEMSZI irányítása alá. Korábban a helyi önkormányzat tulajdonában volt. A 2011. évi éves beszámolót 2012. április végén fogadta el a helyi önkormányzat. A veszteséges működés eredményeként a 2011. évi beszámolóban a saját tőke a jegyzett tőke fele alá csökkent, jelentősen negatív. A beszámoló elfogadásakor a régi tulajdonos nem döntött a tőkeprobléma megoldásáról a tulajdonosváltás miatt. A tőkeproblémára a könyvvizsgálói jelentés figyelemfelhívó záradékában felhívtuk minden érintett figyelmét. A tulajdonosváltás miatt 2012. április 30-i dátummal közbenső beszámoló készült, mely szerint a tőkeprobléma továbbra is fennáll. Az új tulajdonosnak többször, különféle fórumokon jelezte ügyfelünk és mi is a problémát, információink szerint egy bizottság foglalkozik a témával, azonban konkrét intézkedés nem történt, hivatalos értesítést sem kaptunk. A Gt. 143. § szerint a tőkeproblémát 90 napon belül rendezni kellene. A Gt. 44. § (2) bekezdése értelmében a könyvvizsgálónak értesítenie kell a cégbíróságot, ha a legfőbb szerv nem hozza meg a törvény által előírt döntéseket.

  Jelentsük-e a cégbíróságnak, hogy a saját tőke rendezésére a Gt. által előírt döntéseket nem hozták meg, illetve a megfelelő intézkedéseket nem hajtották végre?

  A törvény szövegének szó szerinti értelmezése szerint a bejelentést meg kell tennünk. A helyzetet azonban bonyolítja, hogy a tulajdonos az állam, az átvétel nem hosszú ideje történt meg és az állami apparátusban lassan hozzák meg a kapcsolódó döntést és nincs rá akkora hatásunk, illetve közvetlen kapcsolatunk, mint korábban a helyi önkormányatra/önkormányzattal. További tényező, hogy ügyfelünk egy kórházat üzemeltet, s nem szívesen lennénk egy esetleges kórházbezárás kiváltója. "

  2012. szeptember  Tovább a válaszhoz


  "Könyvvizsgálatra kötelezett ügyfelem 100%-ban tulajdonosa egy gazdasági társaságnak. Ügyfelem tulajdonosa arról döntött, hogy a két társaságot beolvadás útján egyesíti, azaz ügyfelembe beolvad annak leányvállalata.

  Kérdésem az lenne, hogy a beolvadás napjával ügyfelemnek van-e beszámolókészítési kötelezettsége, és ezáltal nekem szükséges-e ezen beszámolót auditálnom.

  Álláspontom szerint a vagyonmérleg- és vagyonleltárak összeállítása során ügyfelemnek könyveit nem kell zárnia, mivel ő a továbbműködő átvevő társaság,és az említett dokumentumokat analitikus nyilvántartásai alapján állítja össze, így nem készít olyan számviteli törvény szerinti (közbenső) beszámolót, amelyet könyvvizsgálat során ellenőrizni kellene. Úgy gondolom, hogy az átalakulás dokumentumainak hitelesítésére megválasztott könyvvizsgáló kollégának képezi feladatát az átalakulás napjára vonatkozó bizonyítékok begyűjtése, melyek alapján a vagyonmérleg - és vagyonleltár tervezeteket hitelesíti."

  2012. szeptember

  Tovább a válaszhoz


  "Egy németországi társaság Magyarországon áfa regisztrációs kötelezettség alá eső ügyleteinek bonyolítására az adótörvényben meghatározott „pénzügyi képviselőt” keres.

  Magyar Könyvvizsgálói Kamarai tagjaként elvállalhatom-e a pénzügyi képviseletet, nincs-e összeférhetetlenség?"

  2012. szeptember

  Tovább a válaszhoz


  " A" Kft. "B" Kft.-nek ingatlant adott bérbe. "A" Kft. a bérbeadást áfa kötelessé tette. A bérleti szerződés szerint: "A bérleti díj fejében a bérbevevő viseli a bérleményre eső valamennyi költséget, karbantartási, felújítási, és adóköltségeket teljes egészében.” A szerződés a bérleti díjra vonatkozóan más kikötést nem tartalmazott. Az adóhatósági határozat és a jogerős bírósági ítélet az ügyletet ellenérték fejében történő bérbeadásnak minősítette. A számlázásra és a könyvviteli elszámolásra vonatkozóan a bérbeadó cég könyvelője tájékoztatást kért az adóhatóságtól mindkét cégre vonatkozóan. Az adóhatóság a következő választ adta: „Az ellenérték fejében történő bérbeadásról a szolgáltatás nyújtójának számlát kell kiállítania az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 159. §-a alapján, akkor is, ha annak elmaradását az adóhatósági ellenőrzés tárta fel. Olyan rendelkezés ugyanis nincs, mely szerint ilyen esetben a számlakiállítás nem indokolt. Az áfa-különbözet könyvelését a bérbeadónak az adóhatósági határozat alapján kell elvégezni. A bérbevevőnél az utólag kapott számla (számlák) könyvelését nem látom indokoltnak, tekintettel arra, hogy az adóalapként feltüntetendő összegek (pl. energiadíjak, javítási munkák stb.) nála költségként már felmerültek.”

  A bérlő könyvvizsgálójaként a válasszal nem értek egyet. A számlát fogadja be a bérlő, de ne könyvelje le? Mégis mit tegyen vele? Dobja papírkosárba?

  Véleményem szerint a helyes elszámolás a következő lenne: A bérlő a nála felmerülő költségeket továbbszámlázza a bérbeadó felé, a bérbeadó pedig az ennek megfelelő összeget bérleti díjként számlázza a bérlőnek. A követelést és a kötelezettséget pedig beszámítással rendeznék. Kérem, szíveskedjenek válaszolni, hogy helyesen gondolom-e? Ha nem, akkor mi a jó megoldás?

  2012. szeptember


  Tovább a válaszhoz


  "Két szaklap teljesen különbözőképpen értelmezi az élelmiszerlánc-felügyeleti díj könyvelését. A Számviteli levelek 5505 számú kérdése értelmében az igénybe vett szolgáltatások között kell megjeleníteni (52), mert nem hatósági díj és nem egyéb ráfordítás. Ezzel szemben a SZAKMA 2012/6 számának 47/2012/6 számú időszerű kérdésben viszont a Szt. 81 § (2) bek. e) pontja értelmében tárgyévi egyéb ráfordítások közé könyvelteti.

  Melyik a helyes értelmezés?

  Szerintem a SZAKMA szerinti megítélés a helyes, mert egy elkülönített állami pénzalapba jut ez a pénz, amelyet a Szt. az egyéb ráfordítások közé könyveltet."

  2012. szeptember


  Tovább a válaszhoz


  "Társaságunk több olyan sportszervezettel kötött megállapodást könyvvizsgálatra, aki 20 millió Ft feletti összegű támogatást kapott. A munkához szükséges kiegészítő biztosítással rendelkezünk. A támogatott sportszervezeteknek július 30-ig kell leadni a beszámolóikat, amelynek tartalmaznia kell mindazon dokumentumokat amelyet a sporttörvény, illetve a támogatáshoz kapcsolódó egyéb jogszabályok előírnak. A munkánk nagy része július utolsó 2 hetére koncentrálódik, miután a támogatott szervezetek mostanra állították össze a szükséges dokumentumok nagy részét, amely alapján a könyvvizsgálatunkat el tudjuk végezni.

  Miután ez a támogatási forma 2011. évtől szól, ebből kifolyólag a könyvvizsgálati kötelezettség is - amelyet a törvény írja elő 20 millió Ft felett – új a támogatott szervezeteknek és a könyvvizsgálói társadalomnak is.

  A kérdésem a következő: A könyvvizsgálói standardok közül ebben az esetben a 4400 témaszámú standard az irányadó, illetve az ebben a standarban szereplő jelentésmintát alkalmazzuk-e? Jól gondolom, hogy ez hasonlítható-e egy EU-s támogatás projekt könyvvizsgálatához?"

  2012. szeptember

  Tovább a válaszhoz


  "Mi történik akkor, ha egy adott gazdasági évben megvalósított termékértékesítéshez köthető visszáruzásra csak a következő évben kerül sor?
  a.) mérlegkészítés időszakában (tárgyévet követő év február közepén)?
  b.) mérlegkészítés után (tárgyévet követő év augusztusában)?

  Úgy gondolom, tárgy év (X0) végén van valami teendő, de – sajnos – nem tudom, hogy a Számviteli törvénynek való megfelelés érdekében mi a helyes eljárás. Miért gondolom ezt?: 1. Előfordulhat az az eset, hogy tárgyévet követő évben (X1-ben) a társaság tevékenységet nem (vagy csak kis mértékben végez), így a visszáru-könyvelését követően a X1 év végén az Értékesítés nettó árbevétele T (minuszos) egyenleget, ezzel párhuzamosan az ELÁBÉ K (minuszos) egyenleget mutat. (E tételekből összeállított Ererdménykimutatatással nem találkoztam. Lehetne a gyakorlatban?)

  2. Amennyiben nem „kell” semmit tennünk, és a visszárut, csak a visszavétel időpontjában könyveljük, – tehát az árbevétel-csökkenést a visszáruról készített számla alapján X1 év eseményeként könyveljük - úgy gondolom az X0 évre kimutatott realizált nettó árbevétel, valamint kimutatott eredménnyel több számviteli elvet sértünk. Példákkal: a.) Teljesség elve: minden gazdasági esemény hatását be kell mutatni, amely az adott üzleti évre vonatkozik, és a mérleg elkészítését megelőzően váltak ismertté. Tehát az X0-ás kiszámlázott árbevételből a visszáru-számlában szereplő, egyértelműen a X0-ás kiszállított mennyiséghez köthető árbevétel-csökkenés könyvelendő, a hozzákapcsolódó önköltség rendezéssel párhuzamosan. b.) Valódiság elve: a beszámolóban rögzített tételeknek a valóságban is megtalálhatónak, bizonyíthatónak…kell, hogy legyenek. A visszáru-számlából pontosan megállapítható, hogy milyen összegben csökkenti X0 évi (előző) árbevételünket. c.) Következetesség, folytonosság elve: az üzleti évről készített beszámolóban az összehasonlíthatóságot biztosítani kell. Amennyiben a visszáru számlát kizárólag tárgyévet követő év (X1) gazdasági eseményeként rögzítjük (annak ellenére, hogy annak jelentős része a X0 évben leszámlázott árbevétel) akkor tárgyévben ténylegesen nem realizált eredményt tartalmaz, míg X1-ben a visszáruhoz kapcsolódó (reményeink szerint a későbbiek folyamán történő) termékértékesítésből eredmény nem származik (X0-ban kimutatott). Sőt veszteség keletkezik ha feltételezzük, hogy az árbevétel meghaladja az ELÁBÉT, illetve önköltséget. d.) Összemérés elve: lsd. c.) pont : X0-ban eredményt mutatunk ki a X1-es eredmény terhére. e.) Óvatosság elve: nem lehet eredmény kimutatni akkor, ha az árbevétel, bevétel pénzügyi realizálása bizonytalan. A mérlegkészítésig megvalósított visszáruval egyértelmű, hogy amennyiben a visszáru számviteli feldolgozása csak X1-es gazdasági eseményként kerülhet könyvelésre, akkor X0-ban olyan eredmény kerül kimutatásra, melynek „pénzügyi realizálása bizonytalan.” f.) Időbeli elhatárolás elve: azon gazdasági események hatásait, amelyek két, vagy több üzleti évet is érintenek, az érintett üzleti évek között meg kell osztani. E szerint a mérlegkészítésig rendelkezésünkre álló információk alapján csak az az árbevétel, költség…mutatható ki amely valóban a X0-as évet érintik. "

  2012. szeptember

  Tovább a válaszhoz


  "Megbízásos jogviszony alapján ( nem vállalkozóként ) végzi a könyvvizsgálatot magánszemély kamarai tag könyvvizsgáló.

  Mi az aláírás módja a könyvvizsgálói jelentésen?"

  2012. szeptember

  Tovább a válaszhoz


  "A 2000. évi C tv. 155.& (3) bekezdése szerint "nem kötelező a könyvvizsgálat ha az alábbi két feltétel együttesen teljesül".

  A kamara honlapján a Szakértői Bizottság közleményei között a Tájékoztató a könyvvizsgálati kötelezettségről című tájékoztatóban az árbevétel és a létszám vizsgálat közül ha már az egyik meghaladja az értékhatárt, könyvvizsgálati kötelezettséget állapít meg.

  Mi indokolja a kamara állásfoglalását, miért nem kell az együttes megfelelés?"

  2012. szeptember

  Tovább a válaszhoz


  "Egyik – finanszírozási problémákkal küszködő – nagy, iparvállalati ügyfelünk nehéz helyzetbe került egy energiaellátó szállítójával szemben. Tekintettel a rendszeresen ki nem fizetett szállítói számlákra, a mintegy féléves elmaradásra, a szállító cég külön Megállapodást kötött ügyfelünkkel, melyben többek között negyedévenként – a negyedévet követő 45 napon belül – az alábbi táblázat megadását várja el ügyfelünktől, mely táblázatot a könyvvizsgálónak – a szolgáltató cég által megadott szöveggel – véleményezni kell.

  220_abra.jpg  Alulírott, ………….. (Kamarai tagsági sz.:……….) büntetőjogi felelősségem teljes tudatában kijelentem, hogy az alábbi pénzügyi kimutatást és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását felülvizsgáltam, és ennek alapján elegendő és megfelelő bizonyosságot szereztem arról, hogy a kimutatás a számviteli törvényben foglaltak és az általános számviteli elvek alapján készült. Véleményem szerint a pénzügyi kimutatás a …………………. Zrt. ………….-án fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad.

  Megítélésünk szerint a könyvvizsgálói audit szövegét ügyfelünk és a szállítója közötti megállapodás nem határozhatja meg, a kiadott auditnak követni kell a kamara által elfogadott könyvvizsgálói jelentés szövegét.

  Jelen esetben a megadott táblázat adatai vonatkozásában milyen könyvvizsgálói jelentés típust adjunk ki (átvilágítási jelentés, közbenső mérleg)?
  A negyedévenként kiadásra kerülő táblázatokat negyedévenkénti leltárakkal, banki egyenlegközlőkkel, követelés- kötelezettségegyeztetésekkel alá kell-e támasztani?"

  2012. szeptember

  Tovább a válaszhoz


  "Egy Társaság ( X Kft.) könyveiben olyan cégek követeléseit tartja nyílván kötelezettségei között, melyek felszámolási eljárás befejezése után, ill. hivatalból való törléssel jogerősen megszűntek. A Társaság állandó jogi képviselője az alábbi ügyvédi nyilatkozatot adta: „A fentiekben megnevezett cégek követelései megszűntek, mivel ezen társaságokkal szemben lefolytatott felszámolási eljárások anélkül fejeződtek be jogerősen, hogy a felszámolók érvényesítették volna ezen tartozásokat az X Kft-vel szemben, illetve a társaságok már nem létező jogalanyok. Álláspontom szerint a megszűnt, és nem elengedett kötelezettséget az egyéb bevételek között kell kimutatni a következők miatt. A fenti kötelezettségek megszűnése –mivel az Sztv-ben nem került szabályozásra a leírt tényállás- az Sztv 3.§ (4) bekezdés 10. pont f) alpontja alapján vezethető le, ugyanis a behajthatatlan követelés az a követelés, amelyet bíróság előtt érvényesíteni nem lehet. Mivel a követelések jogosultjai jogutód nélkül megszűntek, így a követelést nem tudják bíróság előtt érvényesíteni, nincs jogalany. Az Sztv 81.§ (3) bekezdés b) pontja értelmében az egyéb ráfordítások között kell kimutatni a behajthatatlan követelésnek az üzleti évben leírt összegét. Az Sztv 77. § (1) bekezdése alapján egyéb bevételek az olyan, az értékesítés nettó árbevételének részét nem képező bevételek, amelyek a rendszeres tevékenység (üzletmenet) során keletkeznek, és nem minősülnek sem a pénzügyi műveletek bevételeinek, sem rendkívüli bevételnek. A megjelölt társaság követelései áruszállításból származtak. Az Sztv 86. § (2) bekezdése értelmében a rendkívüli bevételek és a rendkívüli ráfordítások függetlenek a vállalkozási tevékenységtől, a vállalkozó rendes üzletmenetén kívül esnek, a szokásos vállalkozási tevékenységgel nem állnak közvetlen kapcsolatban. Az Sztv 86.§ (4) bekezdés a) pontjában rendkívüli bevételnek csak az elengedett kötelezettség összegét nevesíti. Jelen esetben elengedett kötelezettségről nem beszélhetünk. A kötelezettség elengedése vagy megállapodáshoz vagy a jogosult jognyilatkozatához kötött, mely jelen esetekben nem áll rendelkezésre.

  Az Éves beszámoló auditálása során elfogadható –e a Társaság ügyvédjének jogértelmezése alapján az egyéb (és nem a rendkívüli) bevételek javára történő elszámolás?"

  2012. szeptember

  Tovább a válaszhoz


  "A hitelintézet felmondja a kölcsönszerződést, mert adós nem teljesíti a kölcsönszerződésben foglalt feltételeket, a hitelügylettel kapcsolatosan a 0-s számlaosztályban az ügylettel kapcsolatosan kamat ( ügyleti és késedelmi )- és díjkövetelés szerepel.
  Könyvvizsgálói tevékenységem során felmondás esetén eltérő gyakorlatokat tapasztalok.

  A felmondás időpontjától ( hatályba lépésétől) a lejárt és a kölcsönszerződés szerint még eredetileg nem esedékes, de a felmondással esedékessé váló tőkekövetelésre felszámítható-e továbbra is a kölcsönszerződésben rögzített ügyleti ( alap ) kamat, vagy csak a kölcsönszerződésben a késedelem esetére rögzített késedelmi kamat számolható fel ?
  Továbbra is érvényesül-e a hitelintézetek sajátos számvitelét szabályozó korm.rendeletben foglalt törlesztési sorrend?

  Véleményem szerint a felmondással a hitelintézet megszüntette a pénzügyi szolgáltatását, minden, a hitelügylettel kapcsolatos követelése esedékes lesz, ezért már csak a kölcsönszerződésben kikötött késedelmi kamat számítható fel.
  A Ptk. 525. §-a rendelkezik arról, hogy azonnali hatállyal mikor mondható fel a szerződés, a Ptk. 526. § (2) szerint a hitelezőnek a kölcsönösszegre vonatkozó visszakövetelési joga a szerződésben meghatározott lejárat, illetve lejáratok szerint, felmondás esetén pedig a felmondási idő elteltével nyílik meg.
  A 250/2000. (XII.24.) korm.rendelet 10.§-ának (5)-ben foglalt törlesztési sorrendet érvényesíteni szükséges, a befolyt összeget először a 0-s számlaosztályban nyilvántartott kamatokra, díjakra kell fordítani."

  2012. szeptember

  Tovább a válaszhoz


  "Azt szeretném megtudni, hogy ha egy vízszolgáltató kft. beolvadása során átértékelést nem tervezünk, de az eszközök egy részéről tudható, hogy a törvény erejénél fogva ingyenesen át kell adni az illetékes önkormányzatnak. Javasolhatom-e hogy az átadásra kerülő eszközök értékében képezzenek céltartalékot?"

  2012. szeptember


  Tovább a válaszhoz


  "A jogszabályi változások kapcsán bizonyos feltételek megléte esetén a támogatásban részesülő szervezet könyvvizsgáló általi ellenőrzésre kötelezett (107/2011 Kormány rendelet 11 § (6)

  Van-e, illetve készül-e bármilyen szakmai útmutató, módszertani segédlet a könyvvizsgálók számára? További kérdés, hogy melyik könyvvizsgálati standard alapján kell elvégezni az ilyen típusú megbízásokat? "

  2012. szeptember

  Tovább a válaszhoz


  "A Törvényszékek az egyszerűsített felszámolás befejezéséről Végzést hoznak, amelyben egységesen rendelkeznek a felszámolói díj megállapítására, eltérően a díj megfizetésére. 1. A Törvényszékek egységesen, a jogszabályoknak megfelelően 300.000,-Ft + ÁFA összegben megállapítják a felszámolói díjat és azt, hogy megfizetésére, felszámolási vagyon hiányában nincs fedezet. A Végzésben intézkedés történik a hitelezők által befizetett regisztrációs díjak átutalására, amely összeg a felszámolói díj egy részének pénzügyi teljesítését eredményezi. 2. Egyes Végzésben a bíró rendelkezik a Törvényszék Gazdasági Hivatala felé, hogy a felszámolói díj 50%-ig (150.000,-Ft + ÁFA) egészítse ki, utalja át a felszámoló részére megállapított díjat és megállapítja, hogy a fennmaradó rész fedezetlen marad. 3. Egyes Végzésben a bíró kötelezi az adós volt vezetőjét, hogy a regisztrációs díjat meghaladó részt a felszámolói díj 50%-ig (150.000,-Ft + ÁFA) fizesse meg közvetlenül a felszámolónak és megállapítja, hogy a fennmaradó rész fedezetlen marad. 4. Más Végzésben a bíró kötelezi az adós volt vezetőjét, hogy a Törvényszék Gazdasági Hivatala által megfizetett díjat (ez a regisztrációs díj vagy a felszámolói díj 50%-a) meghaladó részt a felszámolói díj 100%-ig (150.000,-Ft + ÁFA) közvetlenül a felszámolónak fizesse meg. A felszámoló szervezetek általában úgy értelmezik a Végzést, hogy a jogerős végzés megérkezésének napjával (teljesítési határidő) az adósnak leszámlázzák a Törvényszék Gazdasági Hivatala által megfizetett díjat. A fennmaradó díjrészre annak a nevére állítják ki a számlát aki fizetett és ez esetben a behajtás napja a teljesítés időpontja. A mérlegben, az aktív időbeli elhatárolások között bemutatják a december 31-ig lezárt és Törvényszék elé terjesztett felszámolási eljárások jogerősen megállapított felszámolói díjait, ha a Törvényszéki végzés a mérlegkészítés időszakában megérkezik.

  Mikor kell kiállítani a számlát, milyen összegre és ki a vevő? A fedezetlen díjrészt és annak elszámolását hogyan kell értelmezni, könyvelni? A könyvviteli zárlatban el kell-e számolni az aktív időbeli elhatárolások között a lezárt felszámolási eljárások bevételeit, ha igen ennek milyen feltételei vannak?
  A felszámoló szervezetek részben helyesen, részben hibásan értelmezik és alkalmazzák a vonatkozó jogszabályokat. Véleményem szerint: A felszámolói díjat a felszámolási költségek között kell elszámolni (225/2000. Korm. rendelet 6.§ (1) bekezdés a) pont alapján), amely összeget a Törvényszék elé terjesztett „jelentés és vagyonfelosztási javaslat” is tartalmazza, ezért a felszámolói díjat, mint a felszámolási tevékenység ellátásáért járó ellenszolgáltatást, a Végzésben megállapított összegben kell az adós részére leszámlázni a jogerős Törvényszéki Végzés kézhezvételének napján (ez a teljesítés időpontja). A behajthatatlan számlakövetelést hitelezési veszteségként le kell írni. Nem behajthatatlan a felszámolói díjnak az a része, amelynek megfizetésére a Bíró kötelezést rendelt el (… Gazdasági Hivatal vagy adós volt vezetője). Bekövetkezhet, hogy a kötelezett nem fizet és a behajtás eredménytelen lesz, elévül stb. Ezeket a körülményeket nem a Végzéssel összefüggésben kell vizsgálni, hanem a Sztv. vonatkozó rendelkezései szerint kell értékelni. A felszámoló szervezet a számlakövetelést részben vagy egészben elengedheti és az elengedett követelést a vonatkozó számviteli és adó jogszabályok szerint számolja el. A felszámoló szervezet a felszámolói díjból adhat árengedményt is üzletpolitikai célból vagy egyéb indokok miatt (2007. évi CXXVII. törvény 71.§ (1) bekezdés b) pont szerint). Ez esetben az árengedmény nem képez ÁFA alapot. A felszámoló szervezetek a számviteli törvény előírása szerint járnak el amikor az aktív időbeli elhatárolások között bemutatják a december 31-ig lezárt és Törvényszék elé terjesztett felszámolási eljárások jogerősen megállapított felszámolói díjait, ha a Törvényszéki Végzés a mérlegkészítés időszakában megérkezett."

  2012. szeptember

  Tovább a válaszhoz


  "Egy társaságnak a hosszú lejáratú deviza hitele után a fordulónapon komoly árfolyam-különbözet vesztesége keletkezett.

  A kérdésem, arra vonatkozik, hogy a ráfordításként elszámolt veszteséget, a társasági adóalap számításánál miként kell, vagy nem kell figyelembe venni?

  A társasági adó 7.§-sa ad lehetőséget arra, hogy választhatok, akkor, ha nyereségem keletkezik az árfolyam-különbözet után. A Tao 8.§-sa visszahivatkozik a 7.§-ra. Az utóbbiból én arra következtetésre jutottam, hogy a választási lehetőségem, csak akkor van, ha nyereséget érek el a hosszú lejáratú árfolyam-különbözetnél. Ezzel a véleménnyel sokan nem osztoznak és a már hivatkozott törvényi helyre való hivatkozással a teljes veszteség összegét pénzügyi ráfordításként számolják el."

  2012. szeptember
   

  Tovább a válaszhoz


  "Egy könyvvizsgálati megbízást a Társaság és a könyvvizsgáló közös megegyezéssel megszüntetett. A könyvvizsgáló ez alapján elkészítette a lemondó nyilatkozatot, melyet átadott a Társaság vezető tisztségviselője részére. A könyvvizsgáló levélben és e-mailben is kérte a Cégbíróságot, hogy törölje őt a Társaság cégkivonatán, mint könyvvizsgálót. A cégbíróságtól semmilyen válasz nem érkezett.

  Mit tehet a könyvvizsgáló, hogy a Társaság cégkivonatáról törlésre kerüljön, mint könyvvizsgáló? Van-e valamilyen kötelezettsége a könyvvizsgálónak, aki közös megegyezéssel megszüntette a megbízását a Társaságnál, de a cégkivonaton még a változás bejegyzése nem történt meg?

  A 2006. évi V. törvény, a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról 88. § (1) A cégjegyzékben bejegyzett személy kérelmére törvényességi felügyeleti eljárást kell lefolytatni, a kérelmező igazolja, hogy a cég vezető tisztségviselőjétől írásban kérte a céggel fennálló jogviszonya megszűnésének a cégbírósághoz történő bejelentését, ennek azonban a cég vezető tisztségviselője hatvan napon belül nem tett eleget. A felhívás elküldését igazoló iratot a kérelemhez csatolni kell."

  2012. szeptember

  Tovább a válaszhoz


  "Társaságunk 2009-2013 évekre könyvvizsgálati feladatok ellátására szerződést kötött ügyfelünkkel, melyet a mai napig nem bontott fel. Az ügyfél társaságunkat nem jelentette be a Cégbírósági nyilvántartásba. 2011 évben az ügyfél elmaradt a díjfizetéssel mind társaságunk, mind a könyvelő társaság felé. A könyvelő társaság megtagadta a beszámoló elkészítését. A 2011. évi auditot így nem tudtuk elvégezni, kiadtunk egy véleményt elutasító könyvvizsgálói jelentést.
  A napokban tudomásunkra jutott, hogy az ügyfél mégis auditáltatta egy másik könyvvizsgálóval a beszámolóját. Az új könyvvizsgáló a társaságunkat nem kereste meg, jelentésének dátuma 2012. május 29, melyben ún. tiszta jelentést adott ki.

  Milyen következményei vannak az ügyfél magatartásának, mely láthatóan rosszhiszemű magatartásról tesz bizonyságot, mivel egy érvényben lévő szerződést megszegve új könyvvizsgálót bízott meg a feladat ellátására?
  Van-e lehetőség az ilyen magatartás jelentésére, hogy más kollegákat ne hozzon hasonló helyzetbe az ügyfél?
  Milyen bejelentéssel élhet társaságunk jelen esetben, és hova kell benyújtani?"

  2012. szeptember

  Tovább a válaszhoz


  "Egy társaság mérlegében korábbi évben történt tőkeleszállítás miatti tulajdonosi kötelezettség szerepel a hosszú lejáratú kötelezettségek között.
  A következő évi beszámoló mérlegkészítési időszakában a jegyzett tőke megemelésre került a tulajdonosokkal szembeni kötelezettség konverziójával. A taggyűlési határozat és az társasági szerződés dátuma is a mérlegkészítés időszakára esett, bár egy tőkeemelésről a tárgyév során volt már határozat, ami nem került végrehajtásra.
  A tőkeemelést a cégbíróság a mérlegkészítés időpontja után, de a beszámoló dátumánál korábbi időpontban bejegyezte.

  Az éves beszámoló elkészítésekor hogyan kell bemutatni a tulajdonosokkal szemben fennálló kötelezettséget?

  Véleményünk szerint:
  1) A tulajdonosokkal szembeni kötelezettséget a hosszú lejáratú kötelezettségek között kell kimutatni.
  2) A tőkeemelést a kiegészítő mellékletben be kell mutatni, mint fordulónap utáni eseményt."

  2012. július

  Tovább a válaszhoz


  "A társasági adólap levezetésével összefüggésben a Tao tv. 8. § (1) bek. j) pontja alkalmazása miatt merült fel a vizsgált társaságnál az alábbi probléma. A saját tőke elemei: a jegyzett tőke, a tőketartalék, az eredménytartalék és a lekötött tartalék összevont állománya az év elején és az év végén negatív, így a saját tőke háromszorosa is negatív. A társaság nagy összegű kölcsönt kapott - nem pénzügyi intézménytől - kamat ellenében, a kamatot a ráfordítások között elszámolta. A kölcsön kamatának a saját tőke háromszorosát meghaladó kötelezettségrészre jutó arányos részével kellene a társasági adó alapját megnövelni.

  Hogyan kell értelmezni a negatív saját tőke miatt a saját tőke háromszorosát meghaladó kötelezettségrészre jutó arányos kamatot? Az elszámolt kamat 100 %-val kell - e növelni a Tao alapot?"

  2012. július

  Tovább a válaszhoz


  "Egy vállalkozás nyílt végű pénzügyi lízing keretében vásárolt tehergépkocsit. A vásárláskor áfa nélkül végszámla került kiállításra. A tőketörlesztés elszámolására és áfa visszaigénylésére havonta számla alapján került sor. Egy idő után a vállalkozás nem tudta fizetni a törlesztő részt és a lízingcég tovább lízingelte a gépkocsit egy másik vállalkozásnak. A megállapodásban a „Korábbi lízingbevevő”, az „Új lízingbevevő” és a „Lízingbe adó” szerepel azzal összeggel, amellyel a tehergépkocsit vásárló vállalkozás még tartozott.
  A vállalkozásnál hogyan kell kivezetni a tehergépkocsit a tárgyi eszközök közül, mivel csak az a megállapodás áll rendelkezésre, amelyben tovább lízingelésre került a gépkocsi, és lehet-e elengedett kötelezettségnek tekinteni az előírt és ki nem fizetett még hátralévő lízingdíj összeget, amely a megállapodásban foglaltakkal egyező?
  "

  2012. július

  Tovább a válaszhoz


  "Magyar vállalkozás (kft.) külföldi (román) fióktelepet működtet, ami a vállalkozás telephelyének minősül. A Tao-tv. 28. §-a, illetve a magyar-román kettős egyezmény előírása szerint a külföldön adóztatható jövedelmet - a telephelynek betudható jövedelem alapján (amelyet a román szabályok szerint, az ottani könyvelés alapján kell meghatározni) – Romániában kell fizetnie a vállalkozásnak. Ezt az adót az Szt. előírása szerint [81. § (2) bekezdésének f) pontja] egyéb ráfordításként kell elszámolni. Minden más költséget (anyagot, igénybe vett szolgáltatást, bért, más adókat) úgy kell szerepeltetnie a vállalkozásnak Magyarországon, a magyar Szt. előírása szerint vezetett nyilvántartásában, mintha nem fióktelepen végezné a tevékenységet. A román adószámmal rendelkező fióktelep a Romániában végzett teljesítésekről áfás számlát bocsát ki. Ebből a bevételből a fióktelep fizeti többek között a fióktelep működési költségeit, a román adóhatóság felé az áfát és nyereségadót.
  Kérdés:
  1.) A román fióktelep által kibocsátott áfás számla összegéből a magyarországi könyvelésben kizárólag a nettó árbevételt képező áfa-nélküli érték kerül elszámolásra (vagy meg kell jelennie a román fióktelep által kibocsátott számlák áfa-összegének is)?

  2.) A magyarországi könyvelésben meg kell-e jelennie a román fióktelep által Romániában nyitott és ott vezetett bankszámla teljes forgalmának? Amennyiben igen, úgy pl. hogyan értelmezhető a magyar könyvelésben a Romániában fizetett áfa? Mi az ellenoldala a Romániában megfizetett –Magyarországon egyéb ráfordításként elszámolandó- jövedelemadónak, amennyiben a román banki forgalom nem jelenhet meg a magyar könyvelésben?

  3.) A fióktelep árbevételi számlái RON-ban készülnek (de a számlán feltüntetésre kerül annak a Romániában jegyzett EURÓ értéke is). A magyar könyvelésben a magyarországi RON-Ft árfolyam értékét kötelező elszámolni, vagy elfogadható a számlán megjelölt EURÓ-Ft árfolyam alapján számolt érték is?

  4.) Hogyan, milyen formában történhet pl. a Magyarországon felmerült, de kizárólag a Román telephely érdekében elszámolt költségek-ráfordítások bizonylatainak, ezek tartalmának a román könyvelés részére történő átadása (és fordítva), ugyanis az eredeti bizonylatok értelemszerűen a felmerülésük helyén maradnak, elegendő-e a bizonylatokról készülő összesítő pénzügyi kimutatások (táblázatok) székhely-telephely közti átadása?"

  2012. július

  Tovább a válaszhoz


  "A 76/2012. (IV. 13.) Korm. rendelet 11. § (6) bekezdésének értelmében Amennyiben a jóváhagyást végző szervezet által kiállított támogatási igazolások összértéke adott támogatott szervezet vonatkozásában eléri a 20 millió forintot, a támogatott szervezet köteles könyvvizsgáló által hitelesített számviteli bizonylatokkal elszámolni az ellenőrző szervezet felé. A könyvvizsgálónak legalább az igénybe vett támogatás összértékét elérő, de legfeljebb 50 millió forint értékű felelősségbiztosítással kell rendelkeznie, amit a támogatott szervezet az elszámoláshoz benyújtott dokumentumok részeként csatolt, a támogatási időszakra szóló biztosítási kötvény hiteles másolatával igazol. A könyvvizsgáló által hitelesítendő adatok körét tartalmazó, az ellenőrző szervhez benyújtandó nyomtatványt a 2. melléklet tartalmazza.” Fentieket figyelembe véve az elszámoláshoz csatolni szükséges a könyvvizsgáló és a sportszervezet között kötött szerződés, valamint a jogszabályi rendelkezés szerinti felelősségbiztosításról szóló biztosítási kötvény hiteles másolatait. A 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet módosítása következtében a közreműködői díj összegének megállapításának szabálya is változott: a 2012/2013-as támogatási időszaktól kezdődően a közreműködői díj az egyes támogatási jogcímeken a támogatott szervezet sportfejlesztési programjának megvalósítására nyújtott támogatás támogatási időszakonként számított teljes összegének legfeljebb 2%-a, de összességében legfeljebb 50 millió forint lehet. A közreműködői költségek a támogatói határozatban jogcímenként kerültek megbontásra, így a kifizetéseket is ebben a megosztásban szükséges teljesíteni.Kérdésére válaszolva a közreműködői költségekhez több számla is kapcsolódhat, ugyanakkor a könyvvizsgálónak nem feltétlenül szükséges a sportszervezettel szerződést kötnie, hanem a közreműködő cég által kiállított számla is tartalmazhatja ezen tételeket. Amennyiben részelszámolást nyújtanak be úgy a könyvvizsgálónak a 2. számú melléklet szerinti hitelesített bizonylatokat minden alkalommal be kell nyújtania, nem csupán a záró elszámoláshoz.

  A fenti választ kaptam a TAO irodától,számomra nem teljesen egyértelműen, és megerősítést szeretnék kapni arra vonatkozólag, hogy a könyvvizsgálónak a sportszervezettel - aki a támogatást elnyerte, és aki elszámol a számlákkal és egyéb bizonylatokkal - vagy a közreműködő szervezettel - akit a sportszervezet igénybe vehet a sportfejlesztési programjának előkészítésével, lebonyolításával, elszámolásával kapcsolatban - kell-e szerződést kötnie."

  2012. július

  Tovább a válaszhoz


  "Német tulajdonú kft., aminek könyvvizsgálója vagyok, 2012.01.11-i dátummal hozott alapítói határozatot a "2011. évi mérleg szerinti eredmény terhére 100.000 EUR összegű osztalék" kifizetéséről. A 100.000 EUR-nak megfelelő Ft összeget néhány nappal később az alapító részére el is utalták. A beszámoló elfogadására 2012.04.20-án került sor. Véleményem szerint a beszámoló elfogadása előtt csak osztalék előlegről dönthettek volna, közbenső beszámoló alapján, és az én jóváhagyásommal, de legkésőbb a 2011. naptári év végéig. Az osztalékra egyébként az eredmény bőségesen fedezetet nyújt.
  Milyen álláspontot alakítsak ki ezzel a szerintem nyilvánvaló jogszabály ellenes körülménnyel kapcsolatban? Milyen záradékot adjak ki? (A felhasználókat sem akarom megzavarni, hiszen végül is az osztalék az eredmény alapján kifizethető...) Az osztalék kiköthető-e idegen devizában? (A könyveket Ft-ban vezetik.)"

  2012. július

  Tovább a válaszhoz


  "Iroda ingatlan bérlője az ingatlan tulajdonosának hozzájárulásával a bérelt ingatlan részen belső építészeti átalakításokat végezetett, melyek a saját könyveiben szerepeltet, mint idegen ingatlanon végzett beruházás (részben anyagok, részben ezek beépítéséhez kapcsolódó szakipari építési szolgáltatás). A bérleti jogviszony a közös megegyezéssel megszűnt, a bérbe vevőnél feleslegessé vált idegen ingatlanon végzett beruházás, melyet más módon hasznosítani nem tudott. A bérbe adó a bérleti szerződés alapján nem volt köteles átvenni piaci értéken az említett eszközöket, de azok elbontására sem kötelezte a volt bérlőt. A bérlő az átalakítást nem bontotta vissza, mert újra hasznosítható építőanyagot nem tudott kinyerni. A bérbe adó nem vette át a bérbe vevő által ott hagyott eszközöket. Nem ismerte el értéket képviselő eszköznek a számára az említett beruházást. több éve használt iroda, melynek helykiosztása, s a használt anyagok típusa- színe kis valószínűséggel fog megfelelni a következő bérlőnek átépítés nélkül.

  Kérdés, hogy a helyes elszámolás esetén az említett eszközök könyv szerinti értéke terven felüli értékcsökkenésként számolandó el, vagy vélelmezhető- e térítés nélküli eszköz átadás a bérbe adó részére az eszköz elbontásának elmaradása miatt, s rendkívüli ráfordításként kell elszámolni a gazdasági eseményt? Utóbbi esetben keletkezik- e utólag le nem vonható ÁFA a bérbe vevőnél, illetve illetékkötelezettség a bérbe adónál?

  Álláspontom nem terven felüli értékcsökkenésként kell elszámolni a kivezetést. Felhasznált irodalom: 1/2008 számviteli kérdés 58/2002 számviteli kérdés"

  2012. július

  Tovább a válaszhoz


  "Magyarországi nonprofit kft. 2011. évi működési költségeire vissza nem térítendő támogatást kapott. A támogatás pénzügyi teljesítése 2011-ben év közben, illetve a 2011. év beszámolójának elkészítéséig megtörtént. A működésre kapott támogatások elszámolása a beszámoló elkészítéséig még nem történt meg. A számviteli törvény 77. § (2) bekezdésének d) pontja nem írja elő az elszámolást, csak a pénzügyi teljesítést. Viszont a számviteli törvény 15. § (7) bekezdésének előírása szerint csak elismert bevételt lehet az időszak eredményekor figyelembe venni. Az általam olvasott állásfoglalások egyik esetben az elszámolást szükségesnek tartja a tárgyévi egyéb bevétel elszámolásához, mások pedig csak a pénzügyi teljesítést teszik szükségessé.

  A működésre kapott támogatásokat 2011-ben lehet e egyéb bevételként szerepeltetni, ha annak pénzügyi teljesítése év közben, illetve a beszámoló elkészítéséig megtörtént, de a támogatás elszámolása csak a mérlegkészítést követően történik meg? Amennyiben a társaság az elszámolás hiányában mégis egyéb bevételként mutatja ki a támogatást és a mérlegkészítés utáni elszámolás visszafizetési kötelezettséget állapít meg, akkor a visszafizetés időpontjában kell elszámolni egyéb ráfordításkor az összeget, vagy önellenőrizni kell az adott év beszámolóját. (háromoszlopos beszámoló, ismételt közzététel)

  A válaszhoz felhasználható törvényi hivatkozás: sztv. 15. § (7) bekezdése sztv. 77. § (2) d) pontja 1/2005 számviteli kérdés Számviteli Levelek 217. számában (2010. március 18.), 4510. kérdésszám alatt "

  2012. július

  Tovább a válaszhoz


  "A társaság tulajdonosai a kiválás mellett döntöttek, a cégbíróság az átalakulást bejegyezte 2011.08.01. időponttal. A végleges vagyonmérleg elkészült, amelyet azonban a tulajdonos ügyvezető nem írt alá. A közzétételre sem került sor. A vagyonmérleg szerint a kiválással létrejövő társaság eszközei közé egy ingatlan, a forrásai közé jegyzett tőke, eredménytartalék, devizahitel kerül. Az ingatlan tulajdonjogának átvezetése a földhivatalnál nem történt meg, ugyancsak nem került sor a hitel átírására. A tulajdonosok nem tudnak egyezségre jutni. A hitelt a jogelőd társaság fizeti, az ingatlant birtokba adták a jogutód társaságnak, aki azt bérbe adja, és a hiteltörlesztéseket téríti a jogelőd társaságnak.
  Amennyiben a tulajdonosok megegyeznek és a még a beszámoló fordulónapja előtt a hitel és az ingatlan tulajdonjogának átírása megtörténik, a 2011.12.31. fordulónapra készített beszámolóban a kiválás hogy szerepel? A kiválást le kell-e könyvelni a 2011.évre? Ha a tulajdonosok nem jutnak egyezségre és úgy döntenek, hogy mégsem alakul át a társaság, lehetséges-e a cégbíróságon bejegyzett átalakulás visszavonása?

  Ha a tulajdonosok a mérlegkészítésig megegyeznek, véleményem szerint a 2011.évre a kiválást le kell könyvelni. A jogelőd által fizetett hiteltörlesztéseket követelésként előírni, és a jogutód általi térítéskor csökkenteni. "

  2012. július

  Tovább a válaszhoz


  "Egy kft-t minősíteni szükséges pályázat benyújtása miatt kkv szempontból a határértékek figyelembevételével ( 250 fő, 50 mill. EUR árbevétel és 43 mill Eur mérleg főösszeg.) Miután a kft partneri kapcsolatban áll egy másik céggel ( 33 %-os részesedéssel bír ez a cég a kft-ben), így figyelembe kell vennem ennek a cégnek az adatait is. Ez a cég azonban konszolidált beszámolót készít, amelyben csak a saját létszámát adta meg és a konszolidálásba bevont cégek létszámadatait nem.

  A kkv minősítéskor az érték pontos meghatározásakor a létszámadatoknál mely cégek létszámadatát kell figyelembe venni, és milyen arányban?
  Véleményem az, hogy a kkv minősítéshez a kft és a partner cég adatait kell összeadni 100 %-ban. 2004. évi XXXIV. törvény a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló jogszabály 3, -5 §-ai szabályozzák a kérdést, de bizonytalan vagyok abban, hogy jól értelmeztem a jogszabályt.
  "

  2012. július

  Tovább a válaszhoz


  "2007 óta könyvvizsgálatra kötelezett lett volna egy bt., azonban a könyvelője nem tudta / nem végeztette el. Ez a tény most derült ki könyvelőváltáskor, így már a 2011 év könyvvizsgálatra kerül.
  Utólag / visszamenőleg el kell-e végezni a könyvvizsgálatot és közzé kell-e tenni?
  "

  2012. július

  Tovább a válaszhoz


  "Befektető tulajdonos készenléti hitelkeretet kíván nyújtani zrt. vállalkozásnak 1 évre likviditási problémák áthidalására, melyből zrt. kölcsönöket hívhat le, ha az üzletmenete ezt szükségessé teszi. A Befektető és a zrt. megállapodnak, hogy a hitel teljes összege a zrt. bankjánál, a zrt. nevén (zrt. tulajdonában levő) megnyitott elkülönített letéti számlán kerül elhelyezésre. A kölcsönök lehívása csak a Befektető egyidejű hozzájáruló nyilatkozata mellett lehetséges zrt. számára. A hitelkeret le nem hívott része után a zrt. rendelkezésre tartási díjat nem fizet, azonban a lehívott kölcsönösszegek után a zrt. a befektetőnek fizet szerződésben meghatározott kamatot. A letéti számlán elhelyezett összeg (hitelkeret) után a bank által fizetett kamat viszont a befektetőt illeti meg. A lehívott kölcsönök biztosítéka az, hogy vissza nem fizetés esetén a kölcsön és kamatai a zrt. alaptőkéjévé konvertálhatóak.
  Hogyan kell (szükséges-e) a fenti tranzakciót zrt. könyveiben kimutatni, amennyiben nem történik az év folyamán lehívás a készenléti hitelkeretből?
  Ellentmondást érzek a között, hogy a hitelkeret összege a zrt. tulajdonában lévő letéti számlán van, de ő nem rendelkezhet felette önállóan, illetve lehívásig a számlán lévő összeg hasznait (kamatát) a befektető szedi. A leginkább egy mérlegen kívüli tételként tudom értelmezni zrt. szemszögéből (Szt. 3§.(8) bekezdés 16. pont), amit csak majd a kiegészítő mellékletben kell kimutatni, de nem vagyok benne biztos. "

  2012. május

  Tovább a válaszhoz


  "Devizában fennálló hosszú lejáratú adott kölcsön kamata minden évben elhatárolásra kerül, az aktuális év utolsó napi MNB árfolyamán. A tőke törlesztése még nem kezdődött el, az elhatároláson már 3 évi kamat halmozódott fel, így miután ez az aktív időbeli elhatárolásokon szerepel nem lett átértékelve.
  Helyesen járt-e el a cég vagy ezeket a kamatokat az utolsó 2011 évi aktív időbeli elhatárolás kivételével át kellett volna sorolni az egyéb követelések közé, és átértékelni 2011.12.31-vel?
  A kamat összege jelentős, így az esetleges átértékelés az eredményt lényegesen befolyásolja.
  (A kérdező által lényegesnek ítélt törvényi hivatkozások: 2000. évi C. törvény 32.§ és 60.§)"

  2012. május

  Tovább a válaszhoz


  "Egy gazdasági társaság (kft.) gyümölcstermesztéssel és gyümölcsértékesítéssel foglalkozik. Ezt a tevékenységét úgynevezett termelői szervezet keretében végzi. A termelői szervezetek létrehozásának feltételeit és működésüket részletesen szabályozza a 67/2009 (VI.) FVM rendelet. A termelői szervezet lényegét a következőkben tudnám összefoglalni: a gazdasági társaság (kft.) alapító tagjai (mg-i őstermelők és cégek) gyümölcstermesztéssel foglalkoznak a saját területükön (ültetvényükön). Az általuk megtermelt gyümölcsöt értékesítik a termelői szervezet részére. A termelői szervezet az így felvásárolt gyümölcsöt, mint saját terméket tovább értékesíti a piacon. Az egységes és nagy árualap miatt azonban jobb tárgyalási pozíciót és árszintet tud elérni a multi áruház láncoknál, mint a kistermelők egyénileg. A termelői szervezet jellemzően két féle támogatást kaphat: 1. Működéshez nyújtott támogatás melynek mértéke az árbevétel bizonyos százaléka. 2. Tárgyi eszköz beszerzéshez nyújtott támogatás melynek mértéke a számlával igazolt bekerülési érték bizonyos százaléka.

  Az igényelt és megkapott támogatás könyvelésére vonatkozik a kérdésem. Hová kell könyvelni? (Egyéb bevétel, passzív időbeli elhatárolás, tőketartalék)

  Véleményem szerint: 1. A működéshez nyújtott támogatást egyéb bevételként kell könyvelni. 2. A tárgyi eszköz beszerzéséhez nyújtott támogatás könyvelésére viszont két lehetőséget látok: a.) Passzív időbeli elhatárolásként könyvelem és innen az eszköz écs arányában évente könyvelem el az egyéb bevétellel szemben. b.) Tőketartalékra könyvelem. Jogszabályi hivatkozások: - 1234/2007/EK rendelet - 543/2011/EU bizottsági rendelet - 9/2010 (VIII.4.) VM rendelet - 24/2010.(III.19.) FVM rendelet"

  2012. május

  Tovább a válaszhoz


  "Egy társaság 2007-ben kölcsönt nyújtott egy másik társaság számára. A szerződésben foglaltakat félreértelmezve kamatként könyvelték be a késedelmi kamatrészt a szerződés téves értelmezésekor utólagosan 2010-ben a korábbi évekre visszamenőleg 2007-re, 2008-ra, 2009-re és 2010-re. A társaság a kamatbevételt 2010-re könyvelte be, mivel a kamatbevételek évekre lebontva külön-külön minden évet figyelembe véve nem voltak jelentősek. A Társaság 2011-ben felülbírálta 2010-es könyvelési tételét és a korábban félreértelmezett szerződés kamatrészét (2007-2010) utólagosan korrigálta (visszakönyvelte), mely során külön-külön minden évet érintő kamatbevétel nem érte el a mérlegfőösszeg 2%-át, így nem volt jelentős tétel. Összességében a korábbi évekre utólagosan 2010-ben bekönyvelt kamatbevétel visszakönyvelését jelentős tételként minősítette.
  A társaság helyesen járt-e el 2011-ben, amikor a korábban tévesen 2010-ben előírt 2007-2010 évekre szóló kamatbevételeket - melyek évekre lebontva nem jelentős tételek - visszakönyvelte 2011-ben és a középső oszlopba állította be, mint előző éveket helyesbítő jelentős tételt azzal az indokkal, hogy a 2010-ben előírt 4 év kamatát összességében nézte és jelentős tételként kezelte. A visszakönyvelendő kamatbevétel évekre lebontva nem lett volna jelentős tétel, de 2007-től a felhalmozott összeg már jelentősnek számít az eredménytartalékban felhalmozódott tételek tekintetében. Kérdésem az, hogy 2011-ben a társaságnak háromoszlopos mérleget kell készítenie vagy 2011-es év eredményét kéne, hogy rontsa az előző évek korrekciója?
  Véleményem szerint a feltárt hibákat évente külön-külön kell nézni. Összességében a 2010-ben utólag egy összegben bekönyvelt kamatbevétel nem volt jelentős, ezért nem készült 2010-ben háromoszlopos mérleg. 2011-ben visszakönyvelt kamatbevétel továbbra sem számít jelentős tételnek, mivel a helyesbítéskor is minden évet külön-külön kell tekinteni. Attól függetlenül, hogy 2010-ben került előírásra egy összegben a korábbi évek kamatbevétele, ekkor is figyelembe kellett venni, hogy melyik évet érinti."

  2012. május

  Tovább a válaszhoz


  "Ügyfelünk az 1990-es években Romániában leányvállalatot alapított, majd többször is tőkét emelt, legutoljára 2002-ben. A tőke befizetések Euróban és USD-ben történtek meg, a román cégbíróság a leányvállalat jegyzett tőkéjét román lejben közli (feltüntetve a valamikor befizetett más devizákat is), valamint a leányvállalat a könyveit is román lejben vezeti. Előző években a fordulónapi átértékelés nem történt meg, mivel a kiszámított árfolyam különbözet nem volt jelentős. Értékvesztés elszámolása 2011-ben nem indokolt mivel a leányvállalat saját tőkéje jelentősen meghaladja a részesedés könyv szerinti értékét. 2011.01.01-től a számviteli törvény 60. §. alapján kötelező a devizás tételek fordulónapi átértékelése. A társaság a román cégbíróság által közölt jegyzett tőke lejes értékét számolta át forintra és hasonlította össze a magyar könyvekben lévő részesedés értékével, mivel a korábban befizetett EUR és USD összegeket a román cégbíróság a befizetés napján érvényes keresztárfolyamon váltotta át lejre, így a jegyzett tőke lej értéke tükrözheti legjobban a korábbi más devizákban befizetett összegeket. Az értékelés alapján nagy összegű leértékelést kellett elvégezni.
  Helyesen járt-e el a társaság vagy a részesedést az utolsó közzétett beszámoló saját tőke lejes értékéhez kellett volna hasonlítani?
  Véleményünk szerint helyesen járt el a társaság, a leányvállalat saját tőke értékét csak az értékvesztés elszámolásának indokoltságához kell figyelembe venni."

  2012. május

  Tovább a válaszhoz


  "Hitelező (ügyfelem) kölcsönt nyújtott adósnak, aki a szerződésben foglalt lejárati időt nem tartotta be és a visszafizetést elmulasztotta. Hitelező az adóssal szemben fizetési meghagyás kibocsátását kérte, amely jogerőssé és végrehajthatóvá vált. Ezek után a hitelező az adós ellen végrehajtási eljárást kezdeményezett. A végrehajtási lappal érvényesített főkövetelés (kölcsöntőke) és annak járulékai erejéig a Földhivatal az adós tulajdonát képező ingatlanra a hitelező javára végrehajtási jogot jegyzett be. A végrehajtási jog bejegyzése az önálló bírósági végrehajtó megkeresése alapján történt.

  A végrehajtási jog, mint ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog forgalomképes vagyonelemnek minősül-e a hitelezőnél, amely piacképes - értékesíthető vagyontárgy? Ha igen, a főkövetelés (kölcsöntőke) összegén vagy annak járulékokkal növelt (egyelőre bizonytalan nagyságrendű) összegén, mint bekerülési értéken számszerűsítsem a tárgyi eszközök között? Ezzel egyidejűleg a késedelmi kamattal terhelt kölcsönkövetelést megszűntnek kell-e tekinteni, amit ki kell vezetnem a könyvekből elengedés jogcímen? Hogyan történik az előbb vázolt gazdasági események könyvelése?

  Úgy gondolom, hogy a kölcsönkövetelés kivezetése (elengedése a rendkívüli ráfordítások terhére) logikus lépés lenne, mert ha nem teszem, akkor az ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog előírásával (rendkívüli bevétellel szemben) együtt duplán szerepel az eszközértékben. "

  2012. május

  Tovább a válaszhoz


  "Összevont (konszolidált) éves beszámoló készítésére kötelezett anyavállalat évközben (2011.11.30) értékesítette egyik leányvállalatát, amely leányvállalat, maga is anyavállalat (mentesíthető anyavállalat). A részesedés értékesítés névértéken történt. Fordulónap: 2011.12.31. Az anyavállalat a záró (utolsó) konszolidálást a tőke konszolidáción belül a legutolsó (2010.12.31) összevont éves beszámoló felhasználásával végzi.
  Az anyavállalat könyvvizsgálója szerint 2011.12.31-én konszolidálásba bevonandó társaságnak minősül az értékesített leányvállalat, illetve annak további leányvállalatai is, és ennek értelmében eredménytételeit a részesedés értékesítésének időpontjáig (2011.11.30) figyelembe kell venni a konszolidált beszámoló összeállítása során, azaz a szükséges hozam-ráfordítás kiszűréseket el kell végezni. Helyes ez az eljárás?
  Véleményem a következő: Az anyavállalat a fordulónapra (2011.12.31) vonatkozó konszolidációs kör véglegesítésekor, az „értékesített”leányvállalatot illetve annak leányvállalatait kiveszi a konszolidációs körből.(3) A tőke konszolidáció záró (utolsó) konszolidációs lépéseként értékesített részesedéssel kapcsolatos eszköz, forrás és forgalmi adatok kivezeti. Annak érdekében, hogy az előző évi összevont (konszolidált) éves beszámoló alkalmas legyen a tárgyévi összevont (konszolidált) éves beszámolóval való összehasonlításra, módosítani kell a legutolsó évi beszámoló adatait (2), amelynek oly módon is eleget tehet, hogy a változásokról a kiegészítő mellékletben részletes tájékoztatás ad. (1) Törvényi hivatkozás, felhasznált irodalom: 1. Számviteli törvény 118§ (2) 2. Magyar Könyvvizsgáló Kamara (Adorján-Bary-Dudásné-Fridrich-Lukács-Pál-Róth-Sztanó-Ujvári-Veit): Számvitel és elemzés I. kötet 2011 (Konszolidált beszámoló/Záró (utolsó) konszolidáció) 3. Fridrich Péter - Simon Szilvia - Dr. Sztanó Imre: A konszolidáció módszertana (Konszolidációs kör véglegesítése) "

  2012. május

  Tovább a válaszhoz


  "A peres felek 3,5%-os illetve 4 %-os üzletrésszel voltak tulajdonosok a kft.-ben. Tagsági jogviszonyuk jogerős ítélettel, kizárással szűnt meg. Az árverés időpontja 2011. január 13. volt.
  Kérdés az árverés időpontjában hogyan kell értékelni a kft. saját tőkéjét, nyilvántartási áron illetve piaci értéken - TÁRSSZAKÉRTŐK BEVONÁSÁVAL. "

  2012. május

  Tovább a válaszhoz


  "Egy vállalkozásban lévő Ft befektetésünk után 30% értékben értékveszést számoltunk el. Az elszámolt értékveszés társasági adóalap korrekcióként
  Az elszámolt értékveszést Társasági adóalap korrekció (adóalap növelő) tételként figyelembe kell-e venni?"

  2012. május

  Tovább a válaszhoz


  "A számviteli törvény 9. és 97.§-a határozza meg azt, hogy mely esetben készíthet, illetve nem készíthet egy vállalkozás egyszerűsített éves beszámolót. A két helyen szereplő jogszabályi rendelkezés között ellentmondást érzek, és ezt szeretném egy konkrét példán keresztül tisztázni. Lehet, hogy a kérdés túl egyszerű, s már többször tisztázásra került, ebben az esetben szíves elnézésüket kérem.

  Egy általam folyamatosan könyvvizsgált társaság lezárt beszámolói alapján a következő mutatóértékeket produkálta:

  mérlegfőösszeg: 2009:12 097 E Ft, 2010: 12 545 E Ft
  éves nettó árbevétele: 2009: 1 777 E Ft, 2010: 1 054 E Ft

  A fenti adatok alapján 2011-re vonatkozóan a társaság készíthet-e még egyszerűsített éves beszámolót, vagy az értékhatárok túllépése miatt csak éves beszámoló fogadható el?

   

   

  Az Szt. 9.§-ában lehetőségként az szerepel, hogy mindaddig készíthető egyszerűsített éves beszámoló, ameddig a három mutatóérték közül bármelyik kettő, két egymást követő üzleti évben nem haladja meg a törvényben szereplő határértékeket.
  Ha ezt veszem figyelembe, akkor a konkrét példánál két mutatóérték, két egymást követő évben túl van a határértéken, tehát 2011-re nem készíthető egyszerűsített éves beszámoló.

  Az szt. 97.§-a viszont már “ködösebben” fogalmaz, amikor azt mondja, hogy ha két egymást követő üzleti évben a határérték túllépés megtörténik, “akkor a második évi beszámoló elkészítését követő évtől (a vállalkozó) éves beszámolót köteles készíteni”. Ez úgy értelmezhető, hogy mivel a túllépés második évének (2010) beszámolója csak 2011-ben készülhet el, éves beszámolót csak ezt követő évtől, elsőként tehát 2012-re vonatkozóan kell készíteni (tehát nem 2011-re!).

  Ha szigorúan a 9.§-ban foglaltakat nézem, akkor 2011-re már csak éves beszámoló készíthető. Ha viszont abból indulok ki, hogy a második év (2010) értékhatár túllépése véglegesen, beszámoló szintjén csak 2011-ben, a mérlegkészítéskor “derül” ki, akkor 2011. évet év elején még nem tudtam az éves beszámolónak megfelelő nyilvántartásokkal indítani, tehát 2011. egy “felkészülési év”, amely alatt meg kell teremteni az éves beszámoló készítésének feltételeit. Ebben is van logika."

  2012. április

  Tovább a válaszhoz


  "Beolvadás esetén az átvevő társaság milyen módon veheti nyilvántartásba a beolvadó társaság tárgyi eszközeit?

  Egyéb információk:
  a. Az átalakulás könyv szerinti értéken történik, a beolvadó társaság esetében nem élnek a piaci értékelés lehetőségével.
  b. Társasági adó szempontjából az átalakulás kedvezményezettnek minősül.
  A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény átalakulásra vonatkozó szabályai tételesen nem térnek ki a jogutónál állományba veendő tárgyi eszközök, illetve immateriális javak elszámolására. A Szt. 49. §-a (1) bekezdésének előírása, illetve a 138-139. §-ai szerint a végleges vagyonmérlegben szereplő értéket kell bekerülési értéknek - ha további ráfordítás nem volt -, a befektetett eszköz bruttó értékének tekinteni. Azaz a tárgyi eszközök (immateriális javak) jogelődnél kimutatott nettó értéke (átértékelés esetén a vagyonértékelés szerinti érték) lesz az átalakulással létrejött társaság (jogutód) nyilvántartásában a bruttó érték, amely alapján a számvitelben az értékcsökkenést el kell számolni. Az értékcsökkenés tervezésére és elszámolására az általános szabályokat (hasznos élettartam, maradványérték, stb.) kell figyelembe venni.
  Jelen kérdésben az adózással kapcsolatos aspektusokat nem kívánom részletezni, mivel az azzal kapcsolatos tennivalók egyértelműek. Kizárólag a számviteli nyilvántartásokkal illetve elszámolásokkal kapcsolatban szeretném véleményüket kérni, mivel társasági adó szempontjából úgy kell eljárnunk, mintha az átalakulás meg sem történt volna. Számviteli szempontból a beolvadás ténye esetünkben nem változtat a beolvadó társaság eszközei hasznos élettartamán, nem indokolt az értékcsökkenés újratervezése, illetve a maradványérték újbóli megállapítása. Gyakorlati szempontból is – egy tárgyi eszköz nyilvántartó program számára – nehezen vagy egyáltalán nem kezelhető egy eszköz esetében kétféle bruttó érték (adózás illetve számviteli). A kérdésem az, hogy elfogadható megoldásnak tekintik-e, ha a beolvadó társaság eszközeit az átvevő társaság nyilvántartásában az eredeti bruttó értékkel valamint a halmozott értékcsökkenéssel együtt veszik nyilvántartásba?
  2. Az átvevő társaság rendes könyvvizsgálójának kell-e jelentést kibocsátania a beolvadás napjára vonatkozóan az átalakulás könyvvizsgálója részére? A vagyonmérleg tervezet (éves beszámoló alapján készült) esetében természetesen készült könyvvizsgálói jelentés. Ugyanakkor az átvevő társaság beszámolót nem készít a beolvadás napjára.
  A gyakorlatban kétféle eljárást tapasztaltam:
  a. A rendes könyvvizsgáló évközi vizsgálat keretében jelentést bocsát ki az átvevő társaság fordulónapra vonatkozó mérlegéről az átalakulást könyvvizsgáló kolléga számára.
  b. Nem készül könyvvizsgálói jelentés az átvevő társaság részéről, az átalakulás könyvvizsgálója vizsgálja a vagyonmérleg-tervezet és az átalakulás napja közötti időszakot, annak érdekében, hogy az átalakulással kapcsolatos munkáját alátámassza.
  "

  2012. április

  Tovább a válaszhoz


  "2011. január 1-től a Számviteli Törvény 60. § (2) szerint a mérlegben a valutapénztárban lévő valutakészletet, a devizaszámlán lévő devizát, továbbá a külföldi pénzértékre szóló - az 54-55. § szerint minősített - minden követelést, befektetett pénzügyi eszközt, értékpapírt, illetve kötelezettséget az üzleti év mérlegfordulónapjára vonatkozó - a (4)-(6) bekezdés szerinti - devizaárfolyamon átszámított forintértéken kell kimutatni.

  Kérdésem, hogy a mérlegkészítésig kiegyenlített vevőkövetelést, illetve szállítói tartozást nem lehet-e a kiegyenlítéskori árfolyammal értékelni, a 4§ (4) bekezdésben foglalt lehetőségre hivatkozva. 4.§ (4) A törvény előírásaitól csak abban a kivételes esetben lehet - a könyvvizsgáló egyetértése és ilyen tartalmú nyilatkozata mellett - eltérni, ha az adott körülmények mellett e törvény valamely rendelkezésének alkalmazása [ideértve a (3) bekezdés szerint a kiegészítő mellékletben való bemutatást is] nem biztosítja a (2) bekezdés szerinti megbízható és valós összképet. Minden ilyen eltérést közölni kell a kiegészítő mellékletben, bemutatva annak indokait, valamint az eszközökre-forrásokra, a pénzügyi helyzetre és az eredményre gyakorolt hatását is.

  A valódiság, illetve az óvatosság elve alapján én elfogadnám a mérlegkészítésig kiegyenlített tételek kiegyenlítéskori árfolyamának alkalmazásával történő átértékelést. A 2011/12/31-i kiugró árfolyamok az említett esetekben "elfogadhatóbb" valósabb árfolyam különbözeteket (eredmény kihatásokat) mutatnának."

  2012. április

  Tovább a válaszhoz


  "Egy társaság a EUR-ban betétet helyezett el. Keletkezik -e árfolyamkülönbözet a lekötéskori árfolyam és a lejáratkori árfolyam között?"

  2012. április

  Tovább a válaszhoz


  "Egy kft-nél nem kötelező a könyvvizsgálat. 2012 februárban akar könyvvizsgálót megbízni a 2011. és további évek könyvvizsgálatára.

  1. Hogyan kell eljárni 2011-re vonatkozóan (korábban átvilágítás révén megismertem a társaságot)
  2. A megválasztás folyamata kötelező könyvvizsgálat esetén:
   1. Tulajdonosi határozat(egyszemélyes kft.)
   2. Elfogadó nyilatkozat
   3. Cégbírósági bejegyzés
   4. Szerződéskötés

  Melyik pont maradhat ki nem kötelező könyvvizsgálat esetén?

  A kérdező által jónak ítélt válasz:

  1. El lehet vállalni de korlátozó záradék kell hatókör korlátozás miatt
  2. Cégbírósági bejegyzés nem kell, és a könyvvizsgálói jelentést nem kell nyilvánosságra hozni"

  2012. április


  Tovább a válaszhoz


  "EVÁ-s Kft 2011. szeptemberében döntött a jegyzett tőke, tőke kivonással történő leszállításáról, közbenső mérleg alapján. A Kft jegyzett tőkéje 3 MFt volt, melyet 500 EFt összegre kívánt a társaság leszállítani. A döntést követően a meghirdetések után a cégbíróság 2012. januárjában jegyezte be a tőkeleszállítást. A mérleg fordulónapja: 2011. december 31., mérlegkészítés időpontja 2012. március 31. A tőkeleszállításról szóló döntésnél a társaság közbenső mérlegében az Eredménytartalék (-)12 EFt volt, mérlegszerinti eredménye (adófizetési kötelezettség számítása uán) 3.000 EFt. Az éves beszámolóban az Eredménytartalék (-12), adózás utáni eredménye 4.000 Ft.

  A 2011. éves adózott eredmény felosztásánál figyelembe kell-e venni, hogy a közbenső mérlegben szereplő mérlegszerinti eredmény a jegyzett tőke csökkentés arányának megfelelő mértékben már a tőke kivonás része lesz 2012-ben, vagy a 2011. évi teljes adózott eredmény osztalékként történő kifizetéséről kell döntenie a társaság taggyűlésének? A cégbírósági végzés időpontjában a döntés időpontjában lévő közbenső mérleg alapján könyveli a tőkeleszállítást a társaság?

  Az évzáró mérleg készítésénél még nem veheti figyelembe a jegyzett tőke csökkenését a társaság. Az éves adózott eredményből a tőkekivonással nem érintett összegről dönthet a taggyűlés, hogy osztalékként kifizeti-e. Amennyiben nem kívánja osztalékként kifizetni a tőke kivonással nem érintett összeget, azt eredménytartalékba helyezi, ezt már nem lehet a tőkekivonásnál a jegyzett tőke leszállítás arányában kivonni."

  2012. március

  Tovább a válaszhoz


  1. A Munka törvénykönyve 106.§ a kirendelésről úgy rendelkezik, hogy a költségviselésről kirendelő és fogadó társaság megállapodhat, azonban a kirendelés feltétele, hogy arra ellenszolgáltatás nélkül kerüljön sor.
  2. A Tbj 56/A. alapján - amely bekezdés 2012.01.01-től hatályos- a Magyarországon bejegyzésre nem kötelezett munkáltató általi Magyarországra irányuló kirendelés esetén a munkáltatók megállapodhatnak (tehát nem kötelező) arról, hogy a munkavállalóra tekintettel bevallásra és bérfizetésre Magyarországon kerüljön sor.

  Kérdés:

  1. A kérdés - magyar-magyar relációban: Abban az esetben, ha a munkáltatók megállapodása alapján a fogadó fél viseli a munkaerő költségét, akkor ezt 0 Ft haszonnal, csak önköltséget tartalmazó számla útján teheti meg, amellett, hogy a munkavállalóval kapcsolatos bevallási és bérfizetési kötelezettségnek a kirendelő tesz eleget, vagy arra is lehetőség van, illetőleg az a helyes eljárás, ha a fogadó fél úgy viseli a bérköltségeket, hogy a fogadó társaság vallja és fizeti a munkavállalóval kapcsolatos béreket és járulékokat?
  2. A Tbj 56/A. bekezdés értelmezésem szerint csak külföldi munkáltatók esetén alkalmazható, mégis ennek analógiájára az 1. pontbeli kérdésre nem adható válasz, illetőleg e paragrafusra hivatkozva a magyar-magyar vállalkozásnál vall és fizet a fogadó társaság?

  1-2. Álláspontom szerint a fogadó cég vallja és fizeti a járulékokat és béreket, de a bevallásban nem találtunk ennek megfelelő kategóriát, nem tudtuk azonosítani, melyik soron kell vallani. Ezt az álláspontunkat támasztja alá a 2. pontban részletezett TBj

  2012. március

  Tovább a válaszhoz


  "A Cég csoport az alábbiak szerint épül fel: Anya Cég nem pénzügyi vállalkozás I. Több kisebb és nagyobb leány vállalata van A leány vállalatok között van pénzügyi vállalkozás II. A pénzügyi leányvállalatnak van pénzügyi leánya

  Konszolidált mérleget kell -e az anya cégnek készíteni, mely leányokat kell bevonni / ? A második generációban a pénzügyi leány /anya/ társaságnak kell-e konszolidált beszámolót készíteni Vagyis kell-e két konszolidált beszámolót készíteni ?

  A pénzügyi vállalkozásnál szerintem kell konszolidált beszámolót készíteni. A csoport "anya cégénél" már nem vagyok biztos. "

  2012. március

  Tovább a válaszhoz


  "Egy könyvvizsgáló egyszemélyes kft-ben végez könyvvizsgálatot személyes közremüködéssel.Emellett heti 36 órát el nem érő munkaviszonya van egy könyvelőirodában(napi 6 óra rugalmas)
  Ez megfelel a másodlagos státuszu munkaviszonynak és nem összeférhetetlen a felvételi szabályzat 14/d pontnak
  2012-től a járuléktörvény változása miatt mivel nincs 36 órát meghaladó munkaviszonya az egyszemélyes kft-ben mint ügyvezető ki kell vegye a minimálbért és fizetni kell a járulékokat. Ez öszesen 108.000Ft+28,5% járulék 12 hónapra 1.665.360Ft
  Ez meghaladja a kezdő cég éves bevételét.
  Megteheti-e hogy a könyvelőirodában 8 órára emeli a munkaviszonyát?. Akkor a fenti terheket nem kellene fizetni.
  Vagy milyen megoldást javasolnak ? Esetleg egyedi kérelemre?"

  2012. március

  Tovább a válaszhoz


  "Kft kiegészítő tevékenységű ( nyugdíjas ) tagja mellékszolgáltatása alapján díjazásban részesül. Az 1997 évi LXXX. (Tbj )törvény 36 §-a alapján a társas vállalkozás a tagja után egészségügyi szolgáltatási járulékot fizet, a díjazásából pedig az SZJA-n kívűl az ott meghatározott nyugdíjjárulékot von le és fizet be. Az egészségügyi hozzájárulásról szóló 1998 évi LXVI. törvény 3. §-a szerint a kifizető 27 %-os mértékű egészségügyi hozzájárulást fizet az SZJA szerint összevont adóalapba tartozó jövedelmek után. Ugyanennek a paragrafusnak az ( 5 ) bekezdése pedig mentesnek minősíti azt a jövedelmet, amely után a Tbj. szabályok szerint járulékot kell fizetni.

  Kell-e a társas vállalkozó kiegészítő tevékenyégű tagjának jövedelme után 27 %-os métékű egészségügyi hozzájárulást fizetni ?

  Szerintem igen, mert a kifizető a mellékszolgáltatás díja után nem fizet járulékot annak ellenére, hogy abból nyugdíjjárulékot kell vonnia és egészségügyi szolgáltatási járulékot kell fizetnie. "

  2012. március

  Tovább a válaszhoz


  "Egy Nonprofit Kft. 2010. évi működési költségeire 300 millió forint vissza nem térítendő támogatást kapott az egyik minisztériumtól. A támogatás pénzügyi teljesítése 2010-ben megtörtént. A 300 millió forint vissza nem térítendő támogatást 2010. évben egyéb bevételként könyvelte le a társaság. A támogatás elszámolása - hiánypótlások miatt - csak a 2010. évi beszámoló elfogadását követően történt meg. Az elszámolás következtében a Nonprofit Kft.-nek 80 millió forint működési kiadásokra fordítható támogatást vissza kell fizetnie részletekben. A visszafizetésről a felek megállapodtak és a visszafizetés 2011.09-2012.08 hónapban esedékes. A Társaság, a megállapodást követően (2012. január) peres úton vitatja a visszafizetés jogosságát. A Társaság 2011-es beszámolójának könyvvizsgálatával lettem megbízva.

  A visszafizetendő 80 millió forint működésre kapott, de nem a támogatási szerződésben foglaltak alapján felhasznált összeg könyvelése hogyan történik?

  Sztv. 81. §.
  Sztv 3 § (1) 5 pontja
  Lehetséges megoldás: Esetleg a 2010. évi beszámoló helyesbítése, a visszafizetendő 80 millió forint előírása kötelezettségként előírása vagy csak a pénzügyi teljesítéskor kell egyéb ráfordításként könyvelni?"

  2012. március

  Tovább a válaszhoz


  "Adott egy több éve működő ZRT. 3 személy a tulajdonosa: 2 magánszemély és egy társaság. A ZRT jegyzett tőkéje 17mFt, a saját tőkéje a felhalmozott veszteség (100mFt) ellenére is a jegyzett tőke fölött van: 40mFt, mivel a 38%-ban tulajdonos társaság jelentős tőketartalékkal szállt be, amikor a társaságban tulajdonrészt szerzett. A Zrt. nem arányos tőkeleszállítást szeretne végrehajtani, mely alapján az egyik magánszemély tulajdonrésze csökkene 4,5mFt-tal.

  Hogyan kell a könyvekben elszámolni a tőkeleszállítást, hogyan érinti ez a ZRT saját tőkéjét?

  A Zrt. jegyzett tőke értéke csökken a magánszemély tulajdonos 4,5mFt-os részesedésével (a cégbírósági bejegyzés időpontjában), de mi történik a felhalmozott veszteséggel? A tőketartalék egyértelműen a társaság (akinek nem változik a tőkerésze - csak arányaiban) befizetéséből származik, amelyet a részvények megszerzése érdekében tett meg, azt gondolom, hogy abból a magánszemély nem jogosult tőkearányos részre. A Sztv. 37.§. foglalkozik az eredménytartalék növekedésével és csökkenésével. Azt az esetet említi ((2)bek. f) pont), hogy "a tőkekivonással megvalósított jegyzett tőke leszállításához kapcsolódó - a jegyzett tőke leszállításával arányos - eredménytartalék kivonás összegét" eredménytartalék csökkenéseként kell kimutatni. Ezt nehezen tudom a negatív eredménytartalékra értelmezni. Eszköz oldalon (a veszteség miatt) nem tervez semmilyen csökkentést a társaság a leszállítandó tőke ellenében."

  2012. március

  Tovább a válaszhoz


  "A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény már nem tartalmaz előírásokat a kötelező könyvvizsgálatra. A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (Ötv.) 92/A. §-a - mely a kötelező könyvvizsgálatról rendelkezik - jelenleg, illetve 2012. évben még hatályos. Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet 2012. január 1-től hatályos, a könyvvizsgálatra vonatkozó 46.§ (1) bekezdése - a korábbi évekkel ellentétben - már nem tartalmaz hivatkozást az Ötv. 92/A. §-ára.


  Kötelező-e az önkormányzatoknál 2012. költségvetési évre a könyvvizsgálat, amennyiben az önkormányzat előző évben teljesített kiadásainak összege meghaladta a 300 millió forintot és hitelállománnyal rendelkezik vagy hitelt vesz fel, vagy az utolsó vizsgált év a 2011. költségvetési év, melyről készített jelentést most 2012-ben kell kibocsátani?

  A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 92/A. § (1) A megyei, a megyei jogú városi, a fővárosi és a fővárosi kerületi önkormányzat képviselő-testülete köteles könyvvizsgálót megbízni, továbbá az egyszerűsített tartalmú – a helyi önkormányzat és intézményei adatait összevontan tartalmazó – éves pénzforgalmi jelentését, könyvviteli mérlegét, pénzmaradvány-kimutatását, továbbá vállalkozási maradvány-kimutatását a Hivatalos Értesítőben közzétenni. (2) (3) A helyi önkormányzat, ha az előző évben a teljesített kiadásainak összege meghaladta a 300 millió forintot és hitelállománnyal rendelkezik vagy hitelt vesz fel, köteles az (1) bekezdésben foglaltakat a hitelfelvétel évétől a hiteltörlesztés utolsó évéig bezárólag évente könyvvizsgálóval felülvizsgáltatni és közzétenni. (4) A könyvvizsgálói záradékkal ellátott egyszerűsített tartalmú éves pénzforgalmi jelentést, könyvviteli mérleget, pénzmaradvány-kimutatást és vállalkozási maradvány-kimutatást a polgármester a zárszámadásról szóló rendelettel együtt terjeszti a képviselő-testület elé. A könyvvizsgálatra kötelezett helyi önkormányzat polgármestere a könyvvizsgálatról készített jelentést minden év június 30-áig megküldi az Állami Számvevőszéknek. 249/2000. Korm . rendelet 2012. január 1-től hatályos 46. § (1) bekezdése: A könyvvizsgálat célja annak megállapítása, hogy a könyvvizsgálatra kötelezett egészségügyi szolgáltató éves elemi költségvetési beszámolója, valamint a helyi önkormányzat és az országos nemzetiségi önkormányzat egyszerűsített éves költségvetési beszámolója a számviteli törvény, illetve e rendelet előírásai szerint készült, és ennek megfelelően megbízható és valós képet ad az államháztartás szervezete vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint a gazdálkodás eredményéről."

  2012. március

  Tovább a válaszhoz


  "Egy területfejlesztési társulás uniós támogatással valósít meg egy szennyvízcsatorna beruházási projektet. A projekt keretében több település szennyvízelvezetése, szennyvíztisztító telep és egy komposztáló telep építése valósul meg. A Társulás az önerő biztosítására víziközmű társulatot szervezett, amely víziközmű társulati hitelt vesz fel. A hitel fedezete a lakosság lakástakarékpénztári megtakarításai és az önkormányzatok készfizető kezességvállalása. A hitelszerződés értelmében a Társulásnak és az önkormányzatoknak több feltételnek kell eleget tenniük. A hitelszerződés szerint az "Önkormányzatok részéről összesen 2 negyedévnek megfelelő mértékű hitelkamat letétben történő elhelyezése a hitelfelvevő víziközmű társulat Önkormányzatok befizetése elnevezésű elkülönített projekt számlájára." A hitelszerződés értelmében továbbá az Önkormányzatok kötelezettséget vállalnak arra, hogy a finanszírozás első 10 évében a szerződésben meghatározott összeggel járulnak hozzá a cash flow teljesítéséhez. (azonnali inkasszóval beszedhető) felhasználása az LTP befizetések ill. kamatfizetés esedékességkori forráshiány esetén. A hozzájárulást - a beruházás megkezdésének évétől - minden év december 31.-ig kell teljesíteni a Hitelfelvevő víziközmű társulat Önkormányzatok befizetése elnevezésű számlájára. E pont megszegése súlyos szerződésszegésnek minősül. Amennyiben ezen kötelezettségüknek nem tesznek eleget, a Bank jogosult az esedékes, de be nem fizetett összeg(ke)t azonnali inkasszó útján az Önkormányzatoktól beszedni és azt a nem fizető magánszemélyek esedékes átutalásainak pótlására fordítani." A fent említett összegeket az önkormányzatok lakosságarányosan fizetik meg az említett bankszámlára.


  A fenti két tételt, hogyan könyveljék a társult önkormányzatok? Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, vagy függő kiadás vagy felhalmozási kiadás?

  249/2000. (XII.24.) Korm. rendelet 9.sz. melléklet 3. pont f) államháztartáson kívüli pénzátadásnak minősül többek között a vállalkozások, a non-profit szervezetek, a háztartások, az önszerveződések támogatása, a lakástámogatásokkal kapcsolatos kiadások elszámolása (amennyiben a központi költségvetési szerv, az adott fejezet a mindenkori költségvetési törvényben felhalmozási kiadásai között ilyet tervezett), az államháztartáson kívüli garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés. g) A függő, átfutó és kiegyenlítő kiadások számlacsoport azokat az elszámolási számlákat tartalmazza, amelyekkel kapcsolatban a teljesített kiadás a költségvetési évben nem végleges, azok az államháztartás részére a tárgyidőszakban vagy a tárgyidőszakot követően megtérülnek vagy válnak végleges kiadássá."

  2012. március

  Tovább a válaszhoz


  "Csatornaberuházás kapcsán az alábbi műszaki folyamatok történnek:
  a kiépítendő csatorna beruházás egy részét már meglévő útszakasz alatt kívánják telepíteni.
  Ez azzal jár, hogy a már meglévő útbutkolat egy részét a szükséges mértékben részben megbontják, a csatornarendszert kiépítik, majd az útat, útburkolatot helyre állítják.
  A Megrendelő a kivitelezővel egyösszegű vállalási árat tartalmazó szerződést kötött, a szerződésben azt kötötték ki, hogy amennyiben a kivitelezés során az érintett útszakaszokat eredeti állapotuknak megfelelő állapotba köteles a kivitelező helyre állítani.

  A fent leírt beruházás költségeit hogyan kell elszámolni?
  A fenti folyamat valamennyi felmerült költségét a csatornaberuházásra kell és lehet-e aktiválni?
  Figyelembe kell-e venni ez esetben, ill. hogyan kell értelmezni ez esetben a Sztv 47§ (6) bekezdését?

  Több könyvvizsgáló kolléga egyöntetű álláspontja, az, hogy tekintettel arra, hogy az adott munkálatok kifejezetten a csatornahálózat létesítése érdekében merülnek fel, és egy adott útszakasz nem kerül teljes elbontásra és újraépítésre, csupán a szükséges mértékig történik annak megbontása, úgy a teljes kivtelezői költség a csatornahálózatra, mint beruházásra aktiválandó
  Álláspontom szerint a Számviteli tv 47.§ (6) bekezdése alapján az úttest helyre állításának költségét a kivitelezőnek a tényleges költség felmerülése alapján külön ki kell munkálnia és ezen összeget a nyilvántartásban egyedileg felvett útszakaszra kell aktiválni.

  Elméleti számszaki példával:
  A teljes beruházás az adott szakaszon 1.000 eFt
  ebből:
  100. eFt bontási költség
  700 eFt csatonarendszer kiépítése
  200 eFt útburkolat helyre állítása
  Fentiek szerint a Csatornahálózat bekerülési költsége álláspontom szerint 800 eFt, míg a meglévő útszakasz nyilvántartási értéke 200 eFt-tal nő.
  "

  2012. február
   

  Tovább a válaszhoz


  "Pénzügyi vállalkozás adósa - amely nem áll felszámolás alatt - helyett a kezességvállaló garantőr teljesíti a garancia-szerződés szerinti hiteltörlesztést (kötelezettségvállalás a hitelösszeg 50%-val egyenlő) a pénzügyi vállalkozás felé.

  Helyesen jár-e el a pénzügyi vállalkozás, ha ebben az esetben is figyelembeveszi a törlesztési sorrendet, még ha a megállapodás a tőkeösszeg 50%-ára szól? Úgy gondoljuk, hogy a mellékletként csatolt válasz teljesen helytálló, azaz ebben az esetben is figyelembe kell venni a törlesztési sorrendet.

  forrás: http://bmkaudit.hu/doc/kerdes-felelet-takszov03.doc

  9.) Garanciával fedezett takarékszövetkezeti hitel esetén, amennyiben a szerződés szerint (garancia szerződés) az csak a tőkét fedezi, akkor a kamat alapjául szolgáló tőkét a kamatszámításnál kell-e csökkenteni vagy teljes összegére számítódik a kamat és a késedelmi kamat. A garancia beváltást úgy kell-e tekinteni, mint a törlesztést és vonatkozik-e rá a törlesztési sorrend? Válasz: Minden a szerződéstől függ. A garancia beváltásának időpontjáig a felszámított kamat meghatározásának alapjául a teljes még nem törlesztett tőkeösszeg szolgál. Ez időpontot követően azonban már törlesztett a garancia beváltás miatt a tőke bizonyos összege. Annak a szabálynak az alkalmazása, hogy az adóstól befolyt összeget ilyen esetben először a felszámított kamat törlesztésének kell tekinteni és ettől eltérő megállapodás semmis, megfontolandó. A garantőrrel, mint harmadik féllel való szerződéses megállapodás, ha úgy rendelkezik, hogy az csak a tőkeösszeget fedezi úgy értelmezendő, hogy a garantőr abszolút összegben csak a tőkeösszegnek megfelelő pénzt fizet, de annak egy részét a hitelintézet a kamat törlesztéseként számolja el. A garantőr nem szólhat bele abba, hogy minek a fedezeteként számolja el a hitelintézet a befolyt összeget. "

  2012. február

  Tovább a válaszhoz


  "Egy társaság egy 2008. évi bekerülésű 120 Millió Ft-os vevőkövetelésére a 2009. és a 2010. években 25-25 Millió Ft értékvesztést számolt el, összesen 50 Millió Ft-ot. 2011. évben vevőnk éppen ennek megfelelő összeget 50 Millió Ft-ot fizetett. Helyesen jár-e el a cég, ha 2011-ben 50 M Ft értékvesztést visszaír, majd a maradék 70 M Ft követelését újraértékelve az éves záráskor újabb értékvesztést számol el. Vagy helyesebb lenne-e, ha a visszaírást mellőzné és a befizetett összeget az értékvesztéssel még nem érintett követelés részre tudná be, majd évvégén újra értékelné a vevőt és ha akkor döntene úgy, hogy további értékvesztés elszámolása indokolt, ezt évzáráskor a már elszámolt értékvesztés növekedéseként mutatná ki. A cégnél évközi mérleg készítése miatt nem lényegtelen, hogyan számolja el a vevő által megfizetett követelését, mivel az előbbi módszer alapján kedvezőbb évközi eredményt mutat ki.

  Véleményem szerint az évközi beszámoló készítésekor értékelni kell a vevő fizetőképességét és készségét. Amennyiben a fizetés ténye alapján úgy látja a vállalkozás, hogy ez a továbbiakra nézve pozitívan hat a fennmaradó követelés megtérülésére, úgy helyesen jár el, ha visszaírja az értékvesztést. Majd az évvégi beszámoló készítésekor az addigi ismeretek alapján dönthet további értékvesztés elszámolásáról."

  2012. február

  Tovább a válaszhoz


  "A 2011/CIII. törvény alapján 2012-től baleseti adót kell fizeteni a kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról szóló 2009. évi LXII. törvény szerinti biztosítási kötelezettség után. A biztosítóktól kapott számlák külön soron tartalmazzák a kötelező felelősségbiztosítás díját és a baleseti adó összegét.

  Mi a baleseti adó számviteli besorolása?

  Szakmai rendezvények en, fórumokon megoszlottak a vélemények: - 53. Egyéb szolgáltatások közé sorolandó, mivel a biztosítási díj "bekerülési értéke" tartozó tétel. - 86. Egyéb ráfordítás - mint egy külön adónem. Többségünk szerint a biztosítási díjak közé sorolandó."

  2012. február

  Tovább a válaszhoz


  "Felkérést kaptam egy takarékszövetkezet könyvvizsgálatára. Pénzügyi intézményi minősítésű könyvvizsgálóként társasági formában végzem tevékenységemet. A társaságban nincs másik könyvvizsgáló munkatárs. A Hpt 133-§-a értelmében egyéni könyvvizsgáló esetében a nettó árbevétel 30 %-át, társaságok esetében a nettó árbevétel 10 %-át nem haladhatja meg az egy - pénzügyi - intézménytől származó bevétel összege.

  Abban az esetben, ha a társaságban egy könyvvizsgáló végzi a pénzügyi intézmény könyvvizsgálatát, melyik értéket kell figyelembe venni a függetlenség számítása során, illetve a törvényi előírás teljesítésének érdekében? A társaságokra vonatkozó 10 %-os vagy az egyéniekre vonatkozó 30%-os bevételi arányt?

  1996. évi CXII. törvény a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról Könyvvizsgálat 133. § (1) Pénzügyi intézmény, pénzforgalmi intézmény és elektronikuspénz-kibocsátó intézmény esetén - a gazdasági társaságokról szóló törvénynek a könyvvizsgálóra vonatkozóan meghatározott feltételein túlmenően - könyvvizsgálói feladatok ellátására csak akkor adható az érvényes könyvvizsgálói engedéllyel rendelkező, bejegyzett könyvvizsgáló (könyvvizsgálói társaság) részére megbízás, ha a) a könyvvizsgáló (könyvvizsgálói társaság) pénzügyi intézményi minősítéssel rendelkezik, b) a könyvvizsgáló nem rendelkezik a hitelintézetben, pénzforgalmi intézményben és elektronikuspénz-kibocsátó intézményben közvetlen vagy közvetett tulajdonnal, c) a könyvvizsgálónak nincs a hitelintézettel, pénzforgalmi intézménnyel és elektronikuspénz-kibocsátó intézménnyel szemben fennálló kölcsöntartozása, valamint d) a minősített befolyással rendelkező tulajdonos a könyvvizsgáló cégben közvetlen vagy közvetett tulajdonnal nem rendelkezik. (2) Az (1) bekezdés c)-d) pontjaiban foglalt korlátozásokat a könyvvizsgáló közvetlen hozzátartozójára is alkalmazni kell. (3) A hitelintézet természetes személy könyvvizsgálójának megbízatása legfeljebb öt évig tarthat, és a megbízatás lejártát követő harmadik év után lehet újabb megbízási szerződést kötni ugyanazon könyvvizsgálóval. A könyvvizsgálói társaság által alkalmazott (munkavállaló, vezető tisztségviselő, munkavégzésre kötelezett tag) könyvvizsgáló legfeljebb öt évig láthat el könyvvizsgálói feladatokat ugyanannál a hitelintézetnél, és a megbízatás lejártát követő harmadik év után láthatja el újra - ugyanannál a hitelintézetnél - a feladatát. (4) Az (1) bekezdésben előírtakon túlmenően további követelmény a hitelintézeti természetes személy könyvvizsgálóval szemben, hogy a) egyidejűleg legfeljebb öt hitelintézetnél láthat el könyvvizsgálói feladatot, ide nem értve a szövetkezeti hitelintézeteket, b) egyidejűleg legfeljebb tíz szövetkezeti hitelintézetnél láthat el könyvvizsgálói feladatot, c) egy-egy hitelintézettől származó jövedelme (bevétele) nem haladhatja meg éves jövedelmének (bevételének) harminc százalékát, d) az egy tulajdonosi csoporthoz tartozó pénzügyi intézményektől, befektetési szolgáltatóktól, befektetési alapkezelő társaságoktól, tőzsdétől, illetőleg elszámolóházi tevékenységet végző szervezettől, valamint a tulajdonosi csoporthoz tartozó befektetési alapkezelő társaság által kezelt befektetési alaptól származó jövedelme (bevétele) nem haladhatja meg éves jövedelmének (bevételének) hatvan százalékát. (5) A hitelintézeti könyvvizsgáló társaságokkal szemben az (1) bekezdésben foglaltakon túlmenően további követelmény, hogy a) a könyvvizsgálói társaságon belül az (1) bekezdésben foglalt követelményeknek megfelelő könyvvizsgáló - egyidejűleg - legfeljebb öt hitelintézetnél láthat el könyvvizsgálói feladatot, ide nem értve a szövetkezeti hitelintézeteket, b) a könyvvizsgálói társaságon belül az (1) bekezdésben foglalt követelményeknek megfelelő könyvvizsgáló - egyidejűleg - legfeljebb tíz szövetkezeti hitelintézetnél láthat el könyvvizsgálói feladatot, c) könyvvizsgálói társaság egy-egy hitelintézettől származó bevétele nem haladhatja meg éves nettó árbevételének tíz százalékát, d) a könyvvizsgáló társaságnak az egy tulajdonosi csoporthoz tartozó pénzügyi intézményektől, befektetési szolgáltatóktól, befektetési alapkezelő társaságoktól, tőzsdétől, illetőleg elszámolóházi tevékenységet végző szervezettől, valamint a tulajdonosi csoporthoz tartozó befektetési alapkezelő társaság által kezelt befektetési alaptól származó bevétele nem haladhatja meg éves nettó árbevételének harminc százalékát."

  2012. február

  Tovább a válaszhoz


  "Ingatlan üzembe helyezés
  Egyik ügyfelem ingatlan beruházást hajtott végre. Az ingatlan használatbavételi engedélyét az illetékes önkormányzat megadta, a használatbavételi engedély 2012. január 03-án vált jogerőssé. A társaság az ingatlant 2011. december 31. napjával kívánja üzembe helyezni. Az ingatlan bekerülési értéke között szerepel az ingatlan átadási ünnepségével összefüggő ráfordítások is (rendezvényszervező költsége, vendéglátás költsége...).
  Az első kérdésem arra irányul, hogy könyvvizsgálóként elfogadhatom-e azt, hogy az üzembe helyezés a használatbavételi engedély jogerőssé válása előtt megtörténjen. A szóban forgó esetben ez évek közötti eltérést is jelent. A valóságban természetesen 2011. december 31-e és 2012. január 03-a között már nem merült fel semmilyen ráfordítás a beruházással összefüggésben.
  A második kérdésem az, hogy az átadási ünnepséggel összefüggő ráfordítások részét képezhetik-e az ingatlan bekerülési értékének, illetve annak reprezentációs volta a társasági adóhoz hogyan viszonyul.
  Az első témában úgy vélem, hogy a 2011. december 31-i üzembe helyezés könyvvizsgálóként elfogadható, azzal, hogy a kiegészítő mellékletben ezen körülmények kellőképpen bemutatásra kerüljenek. A második kérdésben a véleményem az, hogy az átadási ünnepség ráfordításai is a bekerülési érték részét képezik. Ettől függetlenül, mint 2011. évi reprezentáció, a társasági adó alapot növelni szükséges."

  2012. február

  Tovább a válaszhoz


  "Baleseti Adó (2012-től került bevezetésre) - hogy kell könyvelni?
  Szerintem a biztosítás részeként egy-összegben az 53-as számlára ."

  2012. február

  Tovább a válaszhoz


  "A társaság tárgyévi éves beszámolóját a közgyűlés bizottsága első napirendi pontként elfogadja, majd dönt az ügyvezető prémiumának kifizetéséről, melyben engedélyezi az ügyvezető prémiumának kifizetését tárgyévet követően, amennyiben a prémiumkiírás feltételeinek megfelelt.
  Kérdés
  A tárgyévi beszámolóban a prémiumot járulékaival együtt előre el kell-e határolni attól függetlenül, hogy még nem került elfogadásra a beszámoló és nem született döntés a prémium mértékéről?

  Az eddigi gyakorlat értelmében a prémiumot amennyiben a feltételeknek megfelelt, a korábbi években elhatároltuk számításokkal alátámasztva. Azonban kérdésként merül fel, hogy a beszámoló elfogadása után történik csak meg a döntés a prémium kifizetése tekintetében. A prémium elhatárolása a beszámoló elfogadásáig nem lehetséges, ezért az ügyvezető prémiumát járulékaival együtt nem kell elhatárolni."

  2012. február

  Tovább a válaszhoz


  "Bérelt ingatlanon végzett felújításhoz kapcsolódóan kapott kártérítés elszámolása

  Háttér

  Egy ügyfelünk (szálloda) 2010. évben az általa bérelt ingatlanon bekövetkezett káresemény miatt a károk helyreállítása során jelentős összegű értéknövelő beruházásokat is végrehajtott, melynek összegét könyveiben bérelt ingatlanon végzett felújításként aktiválta.

  Ügyfelünk a kár bekövetkeztekor a bérlet ingatlanon végezett beruházás eszközeire vonatkozóan saját nevére kötött érvényes vagyonbiztosítással rendelkezett, ezért saját biztosítójától a bérelt ingatlanon keletkezett károk megtérítésére kártérítést kapott. szálloda és a bérbeadó közötti bérleti szerződés arról rendelkezik, hogy az esetleges károk helyreállíttatása a bérlő feladata

  A szálloda a kapott kártérítés teljes összegét 2010. évben egyéb bevételként számolta el.

  A káresemény következtében a szálloda, mint bérbevevő által helyreállított, és újonnan aktivált eszközök közül, csak egy eszköz szerepelt már a káreseményt megelőzően önálló eszközként a nyilvántartásokban, melynek selejtezése a kár bekövetkezte után nem történt meg 2010-ben. A káresemény során érintett többi eszköz a szálloda bérbeadójánál volt/van nyilvántartva. A szálloda a kapott kártérítés összegét sem részben, sem egészben nem adta tovább bérbeadója számára.

  Ügyfelünk előző éves beszámolójának könyvvizsgálatát egy másik könyvvizsgáló végezte, aki a fentiekben részletezett elszámolással kapcsolatban az összemérés elvére történő hivatkozással azt az álláspontot képviselte, hogy a kapott kártérítés egyösszegű elszámolása nem helyes, mert annak a kártérítés során felújításként aktivált összegre jutó részét az aktivált költségek értékcsökkenésével arányosan lehetne csak bevételként elszámolni, azaz a kártérítés felmerülésének évében a kapott összeg egy részét el kellett volna határolni. Véleménye szerint ennek következtében az egyéb bevételek az el nem határolt összeggel túlértékeltek voltak, amelyet a könyvvizsgáló jelentős hibának minősített, ezért véleményét, korlátozott záradékkal látta el.


  Kérdés

  1. Az Önök véleménye szerint 2010. évben mi lett volna a fentiekben vázolt tranzakciónak a helyes számviteli elszámolása?
  2. Amennyiben a szálloda a hibát nem javítja, akkor a 2011. évi könyvvizsgálói jelentésnek milyen véleményt kell tartalmaznia (ha az érintett tételek hatása meghaladja a számított lényegességi küszöbértéket a mérlegsorokat érintően)?"

  2011. december

  Tovább a válaszhoz


  "Hitelintézet 2001.óta általános kockázati céltartalékot nem képez, a korábban megképzett összeget mérlegében kimutatja. A felhasználásával kapcsolatban kérdezem, hogy mikor köteles a hitelintézet az általános kockázati céltartalékot felhasználni? Pl.megteheti-e azt, hogy ha a követelés fejében átvett eszközre vagy követelésre további értékvesztés elszámolása válik szükségessé, akkor nem használja fel a korábban megképzett általános kockázati céltartalékot, hanem a tárgyévi eredménye terhére számolja el értékvesztést, mivel az eredménye ezt lehetővé teszi és csak akkor használja fel az általános kockázati céltartalékot, ha a tárgyévi eredmény oly mértékben csökkenne, hogy a különböző prudenciális mutatók /szav.tőke, fizetőképességi mutató/ minimális szintjét nem érné el?

  Hitelintézet 2001.óta általános kockázati céltartalékot nem képez, a korábban megképzett összeget mérlegében kimutatja. A felhasználásával kapcsolatban kérdezem, hogy mikor köteles a hitelintézet az általános kockázati céltartalékot felhasználni? Pl.megteheti-e azt, hogy ha a követelés fejében átvett eszközre vagy követelésre további értékvesztés elszámolása válik szükségessé, akkor nem használja fel a korábban megképzett általános kockázati céltartalékot, hanem a tárgyévi eredménye terhére számolja el értékvesztést, mivel az eredménye ezt lehetővé teszi és csak akkor használja fel az általános kockázati céltartalékot, ha a tárgyévi eredmény oly mértékben csökkenne, hogy a különböző prudenciális mutatók /szav.tőke, fizetőképességi mutató/ minimális szintjét nem érné el?"

  2011. november

  Tovább a válaszhoz


  "Az ügyfelem egy pénzügyi vállalkozás. Lejárt követeléseket vásárol és azokat hajtja be. Előfordul, hogy a követelések fejében ingatlanokat vesz át. Az ingatlanok árverezési jegyzőkönyv alapján kerülnek a könyvekbe. Mivel a végrehajtási költség az eszközhöz kapcsolható és az "aktiválásig" felmerül, ezért az ügyfél a beszerzési ár részének tekinti.

  Kérdésként merült fel, hogy a végrehajtó költsége a beszerzési ár része-e? A 250-es kormányrendelet az egyéb ráfordítások között nevesíti a végrehajtási költséget. "

  2011. november
   

  Tovább a válaszhoz


  "A víz, gáz-és villamosenergia számlákban szereplő alapdíj anyagköltség vagy igénybevett szolgáltatás? A vízdíjszámlában szerepel a csatornadíj, ezt hogyan kell elszámolni?"

  2011. november

  Tovább a válaszhoz


  "A napokban egy átalakulási audit-megbízással kerestek meg bennünket. A szerződés kötésekor merült fel az alábbi probléma.

  A két, külön-külön is könyvvizsgálatra kötelezetett cég beolvadással egy cég kíván lenni. Az átalakulás tervezett időpontja 2010. december 31. (Ezen tény a cégbíróság felé még lett bejelentve.)
  A könyvelés tájékoztatása alapján a választott könyvvizsgáló kolléga úgy informálta a társaságot, hogy ilyen esetben nincs külön éves záró beszámoló készítési kötelezettség, így könyvvizsgálat sem, hanem ezt egy beszámoló elkészítésével, és annak auditálásával „ meg lehet úszni”.

  Így még nem készült el az évet lezáró beszámoló sem.

  Véleményünk szerint a fentiek nem szabályosak. Álláspontunk szerint külön-külön el kell készíteni az üzleti évet lezáró beszámolókat, majd ezek adataiból kiindulva az átalakulási vagyonmérleg-tervezetet, majd a végleges vagyonmérleget. Az üzleti évet lezáró beszámolót a választott könyvvizsgáló ellenőrzi, míg az átalakulásit egy másik független könyvvizsgáló.

  Kérjük önöket, hogy erősítsék meg álláspontunkat. Vagy, amennyiben tévednénk, írják meg a követendő eljárást, illetve az ezeket szabályozó jogszabályi hivatkozásokat.

  (Zárójelben megjegyeznénk, hogy tudomásunk szerint a Gt. törvény nem engedélyezi a visszamenőleges dátum választását. Jelen estben a 2010. december 31.-et.)"

  2011. augusztus

  Tovább a válaszhoz


  "Egy Kft Kutatás Fejlesztés keretében (kb. másfél évig folyik, most a közepén tart) több dolgot hoz létre: úgymint szellemi termékeket (riasztó program, webfelületek ezek kezelésére), prototípusok, különböző eszközök.

  A kérdésem ezek aktiválásával függ össze. A társaság döntése szerint K+F költségeket azonnal elszámolja költségként, tehát K+F-ként aktiválásra nem kerül az egész ezzel kapcsolatos költség.

  Így például a szellemi termék fejlesztésével és tervezésével kapcsolatos költségek így kerültek elszámolásra (áfát nem érintve):

  T 52 igénybevett szolgáltatások – K 454 Szállítók.

  A prototípussal és leendő eszközökkel kapcsolatos anyagbeszerzések és munkák pedig így kerültek elszámolásra:

  T 51 Anyagköltség – K 454 Szállítók.
  T 52 igénybevett szolgáltatások – K 454 Szállítók.
  T 54 Bérköltség, T 56 Bérjárulékok – K 47 Röv. Lej. kötelezettségek

  Most tart olyan fázisban a fejlesztés, hogy egyes szellemi termékek és eszközök már valóban készen vannak és használatba lesznek véve, ezért szerintem azok kiemelendők a költségek közül az eszközök és készletek közé.
  A K+F költségeire nyert a társaság pályázati pénzt X %-ban támogatást.

  Abban vagyok bizonytalan, hogy aktiválás során kell-e a K+F számlát használni, tehát egy kész szellemi termék közvetlen költségeinek aktiválása így helyes-e:

  T 112 K+F – K 582 SEEÁÉ (az igénybe vett szolgáltatások és bérek közül a közvetlen ktg)
  T 413 Eredménytart. – K Lekötött tart.
  T 114 Szellemi termék – K 112 K+F

  VAGY így kell-e ezt megtenni

  T 114 Szellemi termék – K 582 SEEÁÉ ez esetben viszont kell-e:
  T 413 Eredménytart. – K Lekötött tart.

  A pályázatból erre eső bevételi rész akkor ezzel párhuzamosan és arányosan az értékcsökkenéssel együtt számolódik el éveken keresztül.

  Azért vagyok bizonytalan a K+F számla alkalmazásában, mert az alapdöntés a társaság részéről a költségelszámolás és nem minden költség K+F-ként történő aktiválása, de pl. ezen szellemi termék
  A prototípus aktiválását is K+F számlán keresztül mutatja be szakkönyv és mivel nem MINDEN K+F költség aktiválását határozta el a társaság ott is bizonytalan vagyok kell-e alkalmazni, mert akkor . (T 112 K+F – K 5 SEEÁÉ, T STK – K 112 K+F, T 5 SEEÁÉ – K 5 STV ÁV)"

  2011. június

  Tovább a válaszhoz


  "Egy magyar vállakozásnál külföldi kivitelező, több év alatt végezte a gépberuházás kivitelezését. Devizában kerültek a részszámlák kiállításra a teljesítmények alapján. A mérleg fordulónapon megtörténtek a devizás szállítói kötelezettségek átértékelése és az összevont árfolyamkülönbözet az eredmény terhére került elszámolásra, ez az érték tartalmazta a beruházási számlák nem realizált árfolyam különbségét is.
  A számviteli törvény szerint a beruházás aktiválása során a szállítói számlák kifizetésekor realizált árfolyam különbség a bekerülési ár része.
  Az elszámolásokból következik, hogy a számviteli nyilvántartásokban a beruházási számlák árfolyam különbsége, csak a tárgyévi árfolyamváltozást mutatja, az előző években felmerült árfolyamkülönbség összevontan elszámolásra került.
  A beruházás aktiválása során a bekerülési érték részét képezi “a devizakötelezettségnek az eszköz üzembehelyezéséig terjedő időszakra elszámolt árfolyamkülönbözete”.
  Helyesen éretelmezzük-e a törvényi előírást, ennek alapján az előző években elszámolt árfolyamkülönbözeteket visszavesszük, aktiváljuk és évekre visszamenőleg önellenőrizzük a társasági és különadó bevallásokat, mivel jelentős összegű a “ feltárt hiba”, ezért ismét közzé kell tenni a beszámolót?
  - 2000. évi C. törvény 60. § (3) szakasza összevont árfolyam különbözet elszámolása
  - 2000. évi C. törvény 47. § (4) szakasza bekerülési értéknél az üzembehelyezésig elszámolt árfolyam különbség aktiválása"

  2011. augusztus

  Tovább a válaszhoz


  "A Számv.-tv 2/A.§ (3) bekezdése értelmében az Eva-tv. hatálya alól a Számv.-tv hatálya alá visszakerülő bt-re a jogelőd nélkül alapított vállalkozásokra vonatkozó előírásokat kell megfelelően alkalmazni. A (4) bekezdés előírja, hogy bt-nek tételes leltározással alátámasztott leltár alapján nyitó mérleget kell készítenie. A nyitó mérlegben az eszközöket piaci értéken, a kötelezettségeket a ténylegesen fizetendő, a törvényi előírásoknak megfelelő összegben , a saját tőkét az eszközök és a kötelezettségek különbözetének összegében kell figyelembe venni. A nyitó mérlegben felvett eszközök és források értékének valódiságát könyvvizsgálóval kell ellenőriztetni.
  Kérdésem, hogy a nyitó mérlegben a saját tőkén belül, az eszközök és kötelezettségek különbözetét a tőketartalékba vagy az eredménytartalékba kell figyelembe venni."

  2011. augusztus

  Tovább a válaszhoz


  "Tudtok-e nekem arra válaszolni, hogy annál a kft-nél, akinél állandó könyvvizsgáló vagyok, vizsgálhatom-e a pályázaton elnyert támogatás elszámolását.
  Kiadhatok-e a támogatás elszámolásáról igazolást, vagy másik független kollégát kell felkériük?"

  2011. augusztus

  Tovább a válaszhoz


  "Cégünk, az “A” vállalkozás követelést mutat ki a “B” társaság felé. 2010. 12. 21-ig az “A” cég 99 %-os tulajdonosa(alapítója) volt a “B” cégnek, ezzel az időponttal teljes egészében értékesítette a tulajdososi részvényeit, megszünt a részesedése “B”-ben.
  “B” vállalkozás 2011. 05. 07-től csődeljárás alatt áll, melynek eredményeként valószínűsíthető, hogy a hitelezők az eredeti követeléseik 90 %-át elengedik majd a “B” cég javára.
  A csődegyezség során elengedett követelés behajthatatlan követelésnek minősül-e?
  Mindkét oldalról nézve, az elegedett követelés, illetve kötelezettség könyvelése?
  Amennyiben a “B” cégnél az elengedett követelések eredménynövelő hatást váltanak ki majd a 2011. évi eredményelszámolásnál, elképzelhető-e, hogy ebből fakadóan társasági adófizetési kötelezettsége keletkezik?"

  2011. augusztus

  Tovább a válaszhoz


  "A pénzügyi szervezetek a 2011. évben különadó fizetésére kötelezettek. Ezt az adót akkor is teljes egészében ki kell fizetniük, ha valamilyen oknál fogva kikerülnek a törvény hatálya alól. Ügyfelünk a 2011-es év során átalakul, azonban a tevékenységét az átalakulás után is folytatja. Az átalakulás során egy másik társaság olvad be ügyfelünkbe. Az átalakulás során vagyonmérleget kell készíteni, amelynek fordulónapja év közben lesz.
  Indokolt-e a pénzügyi szervezetek különadóját teljes egészében lekönyvelnie a társaságnak az évközi zárás során? Ki kell-e mutatni kötelezettségként a fenti adót annak ellenére, hogy még nem esedékes vagy csak az időarányos részt kell elhatárolni? Amennyiben csak az időarányos rész kerül elhatárolásra, a fennmaradó részre kell-e céltartalékot képezni?
  Véleményünk szerint a fenti adókötelezettséget az esedékesség időpontjában kell kötelezettségként kimutatni. Tekintettel arra, hogy a fenti adó egy teljes évre vonatkozik, úgy gondoljuk, hogy a még nem esedékes összeg időarányos részét elhatárolni kell."

  2011. augusztus

  Tovább a válaszhoz


  "Cégünk kutatás-fejlesztésre a GOP keretén belül visszafizetési kötelezettség nélküli, nem de minimis támogatásban részesült, melyet rendkívüli bevételként könyveltünk, időben elhatároltunk. Így ez a bevétel rendkívüli eredményt jelent. A támogatáshoz kapcsolódó kutatás- fejlsztési célú költségek az 5-ös számlaosztályban jelennek meg, csakúgy, mint a saját rezsis kutatási költségek, ezért az üzemi tevékenység eredményét csökkentik. Fentiek miatt az üzemi tevénység eredménye és a rendkívüli eredmény nincs szinkronban.
  Helyesen könyveltük-e a GOP támogatást a rendkívüli bevételek között, vagy az egyéb bevételek között kell-e könyvelni, mert akkor a szokásos vállalkozási tevékenység eredménye reális képet adna."

  2011. augusztus
   

  Tovább a válaszhoz


  "A könyvvizsgálatra kötelezett társaság 2011. március 31-i fordulónappal lezárt üzleti évének beszámolóját elkészítette foritntban. A könyvvizsgáló tiszta záradékkal látta azt el. A tulajdonosok döntése alapján ezzel a nappal könyvei vezetésénél áttért foritntról USA dollárra. A Szt. 145.§. (5). bek. alapján az áttérés napjával külön mérleget készített a választott devizanemben.
  A Szt. 145.§. (5) bek. szerint, a létesítő okiratban rögzített devizában elkészített külön mérleget hogyan kell a könyvvizsgálónak hitelesíteni? Függetlene könyvvizsgálói jelentést kell kibocsátani, vagy valamilyen más formátumu és tartalmu okmányt kell kibocsátani pl. könyvvizsgálói véleményt. "

  2011. augusztus

  Tovább a válaszhoz


  "Egy kft, akivel megbízási szerződésem van könyvvizsgálatra, a mai napig nem készítette el a végleges beszámolóját. Így jelentősen késik a beadás.
  Mi a teendő ilyenkor? Milyen záradék adható ki akkor, ha rendben találom a könyvelést ? Megszegte a számviteli törvény előírásait. Korlátozni kell?"

  2011. augusztus

  Tovább a válaszhoz


  "A gazdasági társaságnál (kft) a 2009. évi beszámoló lezárása és könyvvizsgálata (tiszta jelentés) után APEH vizsgálat indult, mely színlelt ügyletet tart fel.
  A könyvvizsgálói jelentést az APEH határozat alapján visszavontuk. Időközben új könyvvizsgáló társaságot választott a kft a 2010. évi beszámoló vizsgálatára.

  Kérdésünk lenne, hogy mivel a jelentésünket visszavontuk a feltárt tények alapján kötelesek vagyunk-e a 2009. évet újra könyvvizsgálni, vagy az új könyvvizsgáló végzi el az ismételten közzéteendő beszámoló könyvvizsgálatát."

  2011. augusztus
   

  Tovább a válaszhoz


  ""A" vállalkozás beolvad "B" vállalkozásba. A beolvadás könyvszerinti értéken történik átértékelés nélkül."A" vállalkozás jegyzett tőkéje 10 egység, tőketartaléka 10 egység, eredménytartaléka -4 egység, lekötött tartaléka 2 egység. A lekötött tartalékot a cég tulajdonosa több évvel ezelőtt pótbefizetés címén nyújtotta a Társaságnak. "B" vállalkozás jegyzett tőkéje 5, tőketartaléka 5, eredménytartaléka 10 egység. Nincsenek egymással szembeni részsesedései, követelése, kötelezettsége. Új tulajdonosok nem lépnek be régiek nem lépnek ki. Az átalakulással létrejövő cég vagyommérleg-tervezetének különbözetek oszlopában nem szerepel semmi. Az átalakulással létrejövő cég vagyonmérleg-tervezetében az egyes saját tőke elemek simán összeadódnak, illetve a rendezés oszlopban ezt a tulajdonosok úgy szeretnék megváltoztatni, hogy a lekötött tartalékot átvezetnék az eredménytartalékba. Így az átalakulással létrejövő társaság vagyonmérle-tervezetének utolsó oszlopában az alábbi számok szerepelnének: Jegyzett tőke: 10+5=15, tőketartalék 10+5=15, eredménytartalék -4+10+2=8, lekötött tartalék: 0.
  Kérdés
  A) A beolvadás során az átalakulással létrejövő cég vagyonmérleg- tervezetében lehetséges-e a rendezés oszlopban a fenti lekötött tartalékot átvezetni az eredménytartalékba? B) Ha az A) válasz szerint nem lehet, és éppen ezért az átalakulás második döntése alkalmával úgy döntenek a tulajdonosok, hogy a pótbefizetést visszautaltatják, akkor az átalakulással létrejövő cég vagyonmérlegtervezetben lehet-e a lekötött tartalékot a különbözetek oszlopban a tulajdonosokkal szembeni kötelezettségekhez átvezetni?
  A) Álláspontom szerint lehetséges, mivel a cégek tulajdonosai szabadon átrendezhetik a saját tőkét az átalakulás során, feltéve, hogy az átrendezés után mindem elem pozítív marad, azaz a saját tőke nem kevesebb, mint a jegyzett tőke. B) Álláspontom szerint ezt kell csinálni, hogy a vagyonmérleg-tervezet az átalakulás időpontjában majdan meglévő tőkehelyzetet tükrözze (hiszen addigra már a pótbefizetést visszafizették.) "

  2011. július

  Tovább a válaszhoz


  "Hogy történik az olyan eszközök időbeli elhatárolásának bevételként történő elszámolása,- amelyek támogatott eszközök és a maradványértékük több, mint a támogatás mértéke? Példa: egy társaság egy adott eszköz beszerzéséhez támogatásban részesült 90 %-os mértékben. A támogatás összege időbelileg elhatárolásra került,- az az adott eszköz értékcsökkenésével azonos mértékben kerül bevételként elszámolásra. Az eszköz maradványértéke 20 %.
  Még a passzív időbeli elhatároláson van összeg,- ugyanakkor écs-t már nem számolunk el rá. Mi a jó megoldás ? "

  2011. július

  Tovább a válaszhoz


  "Három azonos (családi) tulajdonosi körbe tartozó kft összeolvad (két kft beolvad a harmadikba) - az a kft, amelybe a másik kettő beolvad, árbevétele alapján könyvvizsgálatra kötelezett, azonban legalább az elmúlt két év beszámolója nem volt könyvvizsgálattal alátámasztva, ennek indoka nem ismert - a független könyvvizsgáló felelőssége az átalakulások könyvvizsgálatánál "csak" a vagyonmérleg-tervezetek, vagyonleltár-tervezetek (vagyonmérlegek, vagyonleltárak) felülvizsgálata alapján kiadott független könyvvizsgálói jelentésben megfogalmazott véleményéért/záradékra és a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok szerinti munka végzésére vonatkozik
  Befolyásolja-e az egyszerűsített éves beszámoló könyvvizsgálatának hiánya az átalakulást ellenőrző könyvvizsgáló munkáját és a kiadott jelentés minősítését?"

  2011. július

  Tovább a válaszhoz


  "A Gt-ben említett jogszabály az 1997. évi CLVI. törvény a közhasznú szervezetekről. Ez a törvény nem tartalmaz előírást a kötelező könyvvizsgálatra vonatkozóan. A 224/2000. (XII. 19.) kormányrendelet, amely „a számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámolókészítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól” szól, 2009. július 1-től törölte a rendelet hatálya alá tartozó szervezetekből a közhasznú társaságokat. Az 1959. évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.) ugyanezen időpontól már szintén nem tartalmaz szabályokat a közhasznú társaságokat illetően. A fentiekből az következik, hogy a nonprofit gazdasági társaságokra könyvvizsgálat tekintetében a Gt-ben, illetve a számviteli törvényben meghatározott szabályok az irányadók. Ez pedig azt jelenti, hogy egy nonprofit Kft könyvvizsgálati kötelezettségét, függetlenül attól, hogy közhasznú-e, vagy sem, a száz milliós nettó árbevételi értékhatár, illetve az 50 fő létszám dönti el.
  A tények alapján a nonprofit közhasznú Kft-k könyvvizsgálata csak az értékhatár túllépés miatt kötelező. Mi a helyzet a közalapítványok könyvvizsgálatával? Egyes közalapítványokat az szja 1%-nak gyűjtésére hoz létre egy önkormányzat. A közalapítványnak sem a bevétele sem az eredménye nem teszi lehetővé, hogy a könyvvizsgálati díjat kifizethessék. Értelmezésem szerint 2009. július 01.-től ezeknél a szervezeteknél sem kötelező a könyvvizsgálat. Kérem segítségüket a fenti problémámban."

  2011. július

  Tovább a válaszhoz


  "Két Kft átalakulna beolvadással. Az egyik Forintban vezeti a könyveit, a másik devizában. A továbbiakban is devizában szeretnék a könyveket vezetni.
  Kérdésem, hogy elkezdhetik-e így az átalakulást, vagy előbb a másik cégnek is át kell térni devizás könyvvezetésre, és csak azt követően alakulhatnak át? Ha átalakulhatnak így is, milyen módszerrel kell a Forintos cég beszámolóját devizára átszámítani?"

  2011. június

  Tovább a válaszhoz


  "Önkormányzat által (100%) alapított kft átalakult kiemelten közhasznú nonprofit kft-vé és a vagyonkezelői szerződésben átadott eszközöket a nonprofit-nek. A vagyonkezelői jognak az ingatlannyilvántartásba történő bejegyzése feltétele-e a vagyonkezelő könyveiben történő kimutatásához ill. erre a dátumra kell-e kimutatni vagy a szerződés aláírásának időpontjára?"

  2011. június

  Tovább a válaszhoz