Főoldal / Tudástár / Standardok / Egyéb standardok

Egyéb standardok

ÚJ! A könyvvizsgáló által végzett - könyvvizsgálaton kívüli - könyvvizsgálói tevékenység körébe tartozó szakmai szolgáltatások nyújtására vonatkozó Magyar Nemzeti Standardok

2018. október 10.

A közfelügyeleti hatóság 2018. szeptember 14-én jóváhagyta a kamara elnöksége által 2018. június 22-én elfogadott átvilágítási-, a bizonyosságot nyújtó szolgáltatásokra szóló megbízásokra, valamint a kapcsolódó szolgáltatásokra vonatkozó magyar nemzeti standardok felülvizsgált változatát. A standardok a közfelügyeleti hatóság jóváhagyását követő napon, 2018. szeptember 15-én léptek hatályba, mellyel egyidejűleg a korábban hatályban volt átvilágítási-, a bizonyosságot nyújtó szolgáltatásokra szóló megbízásokra, valamint a kapcsolódó szolgáltatásokra vonatkozó magyar nemzeti standardok a hatályukat veszítik azzal, hogy az újonnan elfogadott nemzeti standardok alkalmazásának kezdetét megelőzően azokat továbbra is alkalmazni kell.

A könyvvizsgáló által végzett, könyvvizsgálaton kívüli könyvvizsgálói tevékenység körébe tartozó szakmai szolgáltatásokra vonatkozó nemzetközi standardok magyar nyelvre lefordított, 2018 évben aktualizált szövege, a megbízások típusa szerinti csoportosításban, az alábbi linkeken érhető el. Az egyes magyar nemzeti standardok alkalmazásának kezdeti időpontjáról az egyes standardok tartalmaznak rendelkezést.
Itt található, külön link alatt, a pénzügyi szektor egyes intézmény típusai (hitelintézetek, befektetési szolgáltatók, biztosítók) jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálatához kapcsolódó könyvvizsgálói különjelentés összeállítására a 2017. január 1-jén indult üzleti évtől alkalmazandó új magyar nemzeti standard is.

Az alábbi 1-3. pont alatti magyar nemzeti standardokat a Könyvvizsgálói Közfelügyeleti Hatóság jóváhagyta: 2018. szeptember 14-én.
Az alábbi 1-3. pont alatti magyar nemzeti standardok hatályba léptek: 2018. szeptember 15-én, a Könyvvizsgálói Közfelügyeleti Hatóság jóváhagyását követő napon, azzal, hogy ezeket a standardokat az egyes standardokban meghatározottak szerinti időponttól kezdődően kell alkalmazni.
Az alábbi 1-3. pont alatti magyar nemzeti standardokat a kamara elnöksége elfogadta: 2018. június 22. napján kelt 54/2018. (06.22.) számú elnökségi határozatával.

Az alábbi 1-3. pont alatti magyar nemzeti standardok aktualizált magyar nyelvű fordításainak alapjául az IAASB (International Auditing and Assurance Standards Board) „Handbook of International Quality control, Auditing, Review, Other Assurance, and Related Services Pronouncements, 2016-2017 Edition” (ISBN: 978-1-60815-318-3) című angol nyelvű kiadványában található ISRE 2400, ISRE 2410, ISAE 3000, ISAE 3400, ISRS 4400, ISRS 4410 témaszámú nemzetközi standardok szolgáltak.

  1. Átvilágítási megbízásokra vonatkozó magyar nemzeti standardok
  2. A múltbeli pénzügyi információk könyvvizsgálatán vagy átvilágításán kívüli, bizonyosságot nyújtó szolgáltatási megbízásokra vonatkozó magyar nemzeti standardok
  3. Kapcsolódó szolgáltatásokra vonatkozó magyar nemzeti standardok
  4. Könyvvizsgálói külön jelentés összeállítására vonatkozó standard 2017. január 1-jén, vagy azt követően kezdődő időszakokra

 

1) Átvilágítási megbízásokra vonatkozó magyar nemzeti standardok [ISRE]

TémaszámLetöltésDokumentum címeAlkalmazás
2400

Múltra vonatkozó pénzügyi kimutatások átvilágítására szóló megbízások

2018. december 31-én vagy azt követően végződő időszakokra vonatkozó pénzügyi kimutatások átvilágítására kell alkalmazni
2410 Az évközi pénzügyi információknak a gazdálkodó független könyvvizsgálója által végrehajtott átvilágítása2018. december 15-én, vagy azt követően kezdődő időszakra vonatkozó évközi pénzügyi információk átvilágítására kell alkalmazni

  Az egyes standardok korábbi időállapotokban hatályos változatát itt találja.

 

2) A múltbeli pénzügyi információk könyvvizsgálatán vagy átvilágításán kívüli, bizonyosságot nyújtó szolgáltatási megbízásokra vonatkozó magyar nemzeti standardok [ISAE]

TémaszámLetöltésDokumentum címeAlkalmazás
3000 Múltbeli pénzügyi információk könyvvizsgálatán vagy átvilágításán kívüli, bizonyosságot nyújtó szolgáltatásokra szóló megbízásokazokra a bizonyosságot nyújtó szolgáltatásokra szóló megbízásokra kell alkalmazni, amelyek esetében a megbízási szerződés, valamint a bizonyosságot nyújtó jelentés 2019. január 1-jei vagy azt követő keltezésű
3400 Jövőre vonatkozó pénzügyi információk vizsgálataazokra a bizonyosságot nyújtó szolgáltatásokra szóló megbízásokra kell alkalmazni, amelyek esetében a megbízási szerződés, valamint a bizonyosságot nyújtó jelentés 2019. január 1-jei vagy azt követő keltezésű

  Az egyes standardok korábbi időállapotokban hatályos változatát itt találja.

 

3) Kapcsolódó szolgáltatásokra vonatkozó magyar nemzeti standardok [ISRS]

TémaszámLetöltésDokumentum címeAlkalmazás
4400 Megbízás pénzügyi információk megállapodás szerinti vizsgálatának végrehajtásáraazokra a kapcsolódó szolgáltatásokra szóló megbízásokra kell alkalmazni, amelyek esetében a megbízási szerződés, valamint a ténymegállapításokról szóló jelentés 2019. január 1-jei vagy azt követő keltezésű
4410 Összeállításra vonatkozó megbízásokazokra az összeállításra vonatkozó megbízásokra kell alkalmazni, amelyek esetében a megbízási szerződés, valamint az összeállításra vonatkozó megbízással kapcsolatos jelentés 2019. január 1-jei, vagy azt követő keltezésű

Az egyes standardok korábbi időállapotokban hatályos változatát itt találja.

 

Könyvvizsgálói külön jelentés összeállítására vonatkozó standard a 2017. január 1-jén, vagy azt követően kezdődő időszakokra

2017. november 23.

A közfelügyeleti hatóság 2017. november 17-én jóváhagyta a kamara elnöksége által 2017. szeptember 22-én elfogadott 6100. témaszámú Kapcsolódó Szolgáltatásra Vonatkozó Standard - Könyvvizsgálói Különjelentés Összeállítása című magyar nemzeti standardot. A standard a közfelügyeleti hatóság jóváhagyását követő napon, 2017. november 18-án lépett hatályba azzal, hogy rendelkezéseit a 2017. január 1-jén vagy azt követően kezdődő beszámolási időszakok jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálatához kapcsolódó külön jelentés összeállítására kell alkalmazni az alábbi gazdálkodói körben:

  • hitelintézetek
  • jelzálog-hitelintézet,
  • lakás-takarékpénztár,
  • befektetési vállalkozás és árutőzsdei szolgáltató,
  • biztosító, kisbiztosító és a viszontbiztosító.

A 6100. témaszámú Kapcsolódó Szolgáltatásra Vonatkozó Standard - Könyvvizsgálói Különjelentés Összeállítása című magyar nemzeti standard letölthető innen:

TémaszámLetöltésDokumentum címeAlkalmazás
6100

ÚJ! Könyvvizsgálói külön jelentés összeállítására vonatkozó standard (2017. január 1-jén, vagy azt követően kezdődő időszakokra alkalmazandó)

a 2017. január 1-jén, vagy azt követően kezdődő időszakokra vonatkozó különjelentések összeállítására kell alkalmazni