Főoldal / Tudástár / Útmutatók

Útmutatók

 • Módszertani útmutató az átalakulási, egyesülési, szétválási vagyonmérlegek és vagyonleltárak könyvvizsgálatához

  Örömmel tájékoztatjuk a kamarai tagságot, hogy a Szakértői Bizottság felkérésére elkészült és a bizottság 2018. július 19-ei ülésén elfogadásra került az átalakulás, egyesülés, szétválás esetén a számviteli törvény alapján kötelezően elkészítendő vagyonmérlegek és vagyonleltárak könyvvizsgálatának módszertanát bemutató útmutató. Ennek a hiányt pótló szakmai kiadványnak a megjelentetésével a Szakértői Bizottság elsődleges célja az, hogy szempontokat és szakmai módszertant adjon a vagyonmérlegek és vagyonleltárak (a továbbiakban: „átalakulási vagyonmérlegek”) könyvvizsgálatának megtervezésére, végrehajtására, valamint a könyvvizsgálói jelentés kiadására az eddig kialakult legjobb gyakorlatot alapul véve. Így az útmutatóban nem törekedtünk az átalakulásra, egyesülésre, szétválásra vonatkozó legfontosabb jogszabályi előírások részletes bemutatására, hanem elegendőnek tartottuk a jelentős követelmények összefoglalását.

  Tovább
 • Adótételek könyvvizsgálatának módszertani kézikönyve

  Örömmel tájékoztatjuk a kollégákat, hogy a Szakértői Bizottság felkérésére a Leitner + Leitner Audit Kft. elkészítette a 2010-ben kiadott „Adótételek könyvvizsgálatának módszertani kézikönyve” aktualizált változatát. Az aktualizálás az egyes adónemek változásainak figyelembe vételével történt, annak érdekében, hogy ily módon a kézikönyv a jelenleg hatályos adózási előírások és egyes, 2010. óta bevezetett új adónemek tekintetében is jobban tudja segíteni a könyvvizsgálók munkáját.

  Tovább
 • Munkalapok az államháztartás szervezetei könyvvizsgálatához

  A Költségvetési Tagozat legutóbbi rendezvényén tájékoztatást adtunk arról, hogy az államháztartás szervezetei könyvvizsgálatához ajánlott munkalapok felülvizsgálatát az újabb változások és tapasztalatok alapján folytatjuk.
  Ennek eredményeként elkészültek a könyvvizsgálati dokumentáció aktualizált munkalapjai, amely összeállítás a korábbi útmutatónkban foglaltak Zsinkó Lajos által átdolgozott változatára épül.

  Tovább
 • Igazságügyi könyvszakértők módszertani útmutatója - 2014

  A Szakértői bizottság felkérésének megfelelően elkészült az „Igazságügyi Szakértők Módszertani Útmutatójának” aktualizálása, amely segíti e témakörben való eligazodást azon kollégák számára, akik igazságügyi szakértőként is dolgoznak.

  Tovább
 • Építőipari vállalkozások könyvvizsgálatának speciális feladatai (2014)

  Az építőipari vállalkozások sajátos működési mechanizmusa számos helyen eltér a megszokott vállalkozási formák működésétől. Ezért a nemzeti könyvvizsgálati standardok alkalmazása során figyelemmel kell lenni ezen sajátosságokra.
  A most kiadásra kerülő, immár második kiadásban elkészült módszertani füzet elsődleges célja támogatni a könyvvizsgálókat abban, hogy megismerjék az építőipari vállalkozások sajátosságait, és azt, hogy ezek a sajátosságok hogyan értelmezhetők a nemzeti könyvvizsgálati standardok keretében.

  Tovább
 • Jelentésminták - mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámolóra és közbenső mérlegre

  A Szakértői Bizottság példákat dolgozott ki a „Mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámolóra vonatkozó könyvvizsgálói jelentésre”, valamint a „Közbenső mérlegre vonatkozó könyvvizsgálói jelentésre".

  Tovább
 • Mezőgazdasági vállalkozások könyvvizsgálatának ágazati módszertani füzete - 2013

  A mezőgazdasági vállalkozások könyvvizsgálatára kidolgozott módszertani füzet elsődleges célja támogatni a könyvvizsgálókat abban, hogy megismerjék az agrárágazat specialitásait, megfelelő módszereket kapjanak a termelés, a támogatások igénybevétele és elszámolása, valamint a környezetvédelmi feladatok könyvvizsgálata területén. A módszertani füzet segítséget nyújt a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok szerinti könyvvizsgálat lefolytatásához.
   

  Tovább
 • Módszertani útmutató az uniós támogatások könyvvizsgálói ellenőrzéséhez
  9897784.jpg

  Felkerült a honlapra a az uniós támogatások könyvvizsgálói ellenőrzéséhez készített módszertani útmutató 2011-es, frissített változata. Jelen módszertan a többszintű ellenőrzési folyamaton belül a kedvezményezettnél történő projektszintű vizsgálatok módszerét kívánja összefoglalni, vizsgálva a nemzetközi és egyben hazai könyvvizsgálati standardok alkalmazási lehetőségeit.

  Az útmutató használatához jó munkát kívánunk!

   

  Tovább
 • Az Államháztartás Szervezetei Könyvvizsgálatának Módszertani Útmutatója - 2011

  Az államháztartás (az állami szektor) könyvvizsgálata számos sajátosság figyelembevételét, érvényesítését követeli meg.
  Ennek jegyében készült el 2003-ban az államháztartás szervezetei könyvvizsgálatának kamarai módszertani útmutatója, amelynek megújítására legutóbb 2006-ban került sor. Az útmutató részletes felülvizsgálata alapján nem volt indokolt a módszertan struktúrájának lényeges módosítása, a jogszabályi változásokkal, a standardokkal való összevetése és felfrissítése azonban teljes körűen megtörtént.
  A módszertani útmutató a 2010-re érvényes magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokra figyelemmel, a 2011-ből érvényes standardokkal felfrissítve készült, melynek lezárása a 2011. október 31-ei állapotnak megfelelően történt.

  Tovább
 • Kézikönyv a kis és középvállalkozások könyvvizsgálatához a Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok alapján - 2010
  2011. évi aktualizált változat
  MUNKAPAPÍROK, MUNKALAPOK, IRATMINTÁK

   A Szakértői bizottság feladatául tűzte ki, hogy azoknak a kollégáknak a munkáját segítse, akik a kis és közép vállalkozások könyvvizsgálatát végzik. Ezért az SzB 2009. nyarán pályázatot írt ki, a „Magyar KKV-k könyvvizsgálatának kézikönyve a nemzeti könyvvizsgálati standardok alapján” címmel módszertani útmutató elkészítésére.
  A kézikönyv, ami egy módszertani útmutató elkészült, és a honlapon is megtekinthető. A kézikönyvben hivatkozott dokumentumok a Dokumentumtár címszó alatt érhetők el.

  A kézikönyv nem az előzőekben kiadott módszertani anyag frissítése. Erre való tekintettel a jelenleg is elérhető módszertani anyag a honlapon továbbra is fentmarad. Ezen korábbi anyag használatakor szükséges azonban a Dokumentumtárban összegyűjtött anyagok alkalmazása.

  Jó munkát kívánunk mindenkinek!

  Dr.Ladó Judit
  SZB elnöke

  Tovább
 • Informatikai audit a könyvvizsgálatban
  Az „Informatikai audit a könyvvizsgálatban" című módszertani útmutató elsődleges célja az, hogy a könyvvizsgálók részére olyan elvi, gyakorlati és eljárási útmutatást adjon, amely segíti az informatikai rendszerek megismerését, az informatikai rendszerekből fakadó kockázatok felismerését. Ezek alapján képesek legyenek azonosítani és értékelni a hatékonyan működő kontrollokat, a levont következtetéseket hasznosítani tudják a kockázat becslésénél, valamint a bizonyítékok megszerzésénél, továbbá a vizsgálati eljárások tervezése során felismerjék azokat az eseteket, amikor informatikai szakértő bevonása szükséges a pénzügyi kimutatás ellenőrzésének folyamatában.
  Tovább