Főoldal / Tudástár / Konzultáció

Konzultáció"A és B társaság (kft.) jogutódlással beolvad a C társaságba (kft.) 2013. december 31-i fordulónappal. Az egyesülési szerződésben a társaságok az átalakuás időpontját 2013. december 31-ében határozták meg. A Cégbíróság a 2013. december 31-i átalakulási időpontot bejegyezte és a cégek adataiban át is vezette. A Cégbíróság A és B társaságot 2013. december 31-vel törölte, a C társaságnál a jogutódlás és átalakulás 2013. december 31-vel bejegyezte. A végleges vagyonmérleget 2013. december 31-i fordulónappal a befogadó társaság elkészítette. Értelmezésünk szerint A és B társaságnak a tevékenység záró mérlegét 2013. december 31-i fordulónappal letétbe kell helyezni (90 napon beül törvény szerint, e-beszámló portál tájékoztatója szerint 150 nap) és a 71. NAV nyomtatványon az évközben megszűnők adóbevallását 2013. december 31-i fordulónappal be kell adni (más dátumot nem is fogad el a NAV programja). Az átvevő jogutód C társaságnak a mérlege szintén elkészült 2013. december 31-vel a saját adatai alapján. Értelmezésünk szerint viszont a C társaságnak a 29-es NAV nyomtatványon kell leadni a bevallását.

Milyen mérleget kell letétbe helyezni 2014. május 31-ig a C átvevő jogutódlással tovább működő társaságnak, saját 2013. évi működési adatait tartalmazó, vagy esetleg be kell könyvelni még 2013. december 31-vel a beolvadó A és B társaság vagyonmérlegben szereplő adatait és a leadásra kerülőben az eszközök és források a vagyonmérleg szerinti adatok lesznek így? Ebben az esetben a 2013. évi C társaság mérleg szerinti eredményének összegét ki kell emelni az eredménytartalékból, mert csak akkor lehet az eredménykimutatással (C adatait tartalmazza) egyező és ebben az esetben lehet a 29-es nyomtatványt is megfelelően kitölteni. Ha a C társaság saját adatokat tartalmazó mérlegét teszem letétbe, akkor milyen adatokkal nyitom meg a 2014. évi könyvelést? Megszűnő társaságoknál 90 nap, vagy 150 nap a letétbe helyezés?

Véleményem szerin 2013. december 31-vel a vagyonmérleg adatait kell szerepeltetni a C társaság mérlegében (A+B+C együtt, kivéve az eredménytartalékot, ahol a C mérleg szerinti eredményével csökkenteném és az lenne a mérleg szerinti eredmény) és az eredménykimutatásban csak a C társaság adatait."

2014. június

A kérdező által jónak ítélt válasszal, a jogutód beszámolóját tekintve nem értek egyet.

A végleges vagyonmérlegeket az átalakulás napjára, mint fordulónapra kell elkészíteni. A Számviteli törvény (2000. évi C. törvény) 141. § (2) bekezdése szerint: "Az átalakulás során megszűnő gazdasági társaság a végleges vagyonmérleg elkészítését megelőzően köteles az átalakulás napjával - mint mérlegfordulónappal - a számviteli törvény szerinti beszámolóját elkészíteni, letétbe helyezni és közzétenni, analitikus és főkönyvi nyilvántartásait lezárni."

Ezen szabályból következik, hogy a beszámolót elkészíteni, közzétenni, letétbe helyezni a végleges vagyonmérleget megelőzően kell, amelynek a határideje a fenti § (1) bekezdése szerint 90 nap (itt nem érvényesíthető a 90 napos határidő).

Az a társaság, aki nem szűnik meg, a folyamatos könyvelés keretében kell, hogy rendezze a végleges vagyonmérleg összeállításához kapcsolódó elszámolásokat. A feltett kérdés esetében az átalakulás napja december 31, így az átvevő társaság végleges vagyonmérlegének fordulónapja és üzleti évének fordulónapja megegyezik. Ebben az esetben december 31-re kell összeállítania az üzleti évre készült normál beszámolóját. Mivel az Szt. csak a megszűnő társaságra írja elő fenti bekezdésében, hogy a beszámolót a vagyonmérleg összeállítása előtt el kell készíteni, emiatt az átvevőre az általános 150 napos szabály vonatkozik (a végleges vagyonmérleg összeállítására természetesen 90 nap van).

Mind a beolvadók, mind az átvevő a beszámoló mérlege alapján kell hogy összeállítsák az átalakuló jogelődök végleges vagyonmérlegét. Semmiképpen nem lenne jó megoldás, ha ugyanazon vagyoni elemek egyidejűleg a beolvadó és a beolvadással létrehozott társaság beszámolójában is megjelennének. A jogutód eleve az átalakulás napját követő napon kezdheti meg a tevékenységét. Ennek megfelelően tehát az átvevő tárgyévi beszámolója az átalakulás előtti adatokat tartalmazza.

Az átvevő január 1-jén azzal fogja nyilvántartásait megnyitni, amivel zárta december 31-én, majd ezt követően (január 1-jén) számolja el a beolvadással kapcsolatos gazdasági eseményeket. Ennek során a Saját tőke (beolvadás) elszámolási számlával szemben állományba kell venni a jogelődök végleges vagyonmérlegének 3. oszlopában megjelenő összegeket, majd könyvelni kell a jogutód végleges vagyonmérlegének különbözetek, illetve saját tőke rendezése oszlopában megjelenő tételeket.
 

Címkék: Konzultációs szolgálatCégjogi vagy szervezetre vonatkozóBeszámoló közzététele (jóváhagyás)