Főoldal / Tudástár / Konzultáció

Konzultáció"Városi önkormányzat egyedüli (100 %-os) tulajdonosa egy közműves ivóvíz ellátást és közműves szennyvíz elvezetést és tisztítást végző korlátolt felelősségű társaságnak. A társaság foglalkoztatott létszáma 18 fő, mérlegfőösszege. 811 700 E Ft, nettó árbevétel 217 442 E Ft, ezért a kis és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény 3. § (2) bekezdése alapján kisvállalkozásnak minősül. A Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról szóló 2003. évi XC. törvény 3. § (2) bekezdése alapján nem tartozik e törvény hatálya alá a kis és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerinti kis – vagy mikrovállalkozásnak minősülő gazdasági társaság.

A bemutatott jogszabályi rendelkezések alapján van-e innovációs járulék fizetési kötelezettsége a városi önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló gazdasági társaságnak, figyelemmel arra, hogy a társaság önkormányzati alap feladatot lát el, azonban a 2004. évi XXXIV. törvény 3. § (4) bekezdése alapján nem minősül KKV-nak, ha az önkormányzat részesedése meghaladja a 25 %-ot ?

A törvény nyelvtani értelmezése alapján az önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló gazdasági társaság innovációs járulék fizetésére kötelezett, mivel a 2004. évi XXXIV. törvény 3. § (4) bekezdése alapján nem minősül KKV-nak. Bizonytalanságot okoz a kérdés megítélésénél, hogy jogszabályi háttér mögött nem azonosítható a ésszerű jogalkotói szándék, amely az önkormányzati alapfeladatot ellátó társaságot innovációs járulék fizetésére kötelezi."

2014. június

A 2003. évi XC. törvény „a Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról”
„3 § (1) E törvény hatálya alá tartozik - a (2)-(3) bekezdésben foglalt kivétellel - a belföldi székhelyű, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény hatálya alá tartozó gazdasági társaság.
(2) Nem tartozik e törvény hatálya alá a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény szerint kis- vagy mikrovállalkozásnak minősülő gazdasági társaság, továbbá a Magyar Nemzeti Bank, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt., továbbá a büntetés-végrehajtásért felelős miniszter felügyelete alá tartozó, a fogvatartottak kötelező foglalkoztatására létrehozott gazdasági társaság.
(3) Nem tartozik e törvény hatálya alá a cégbejegyzés évében a jogelőd nélkül alapított gazdasági társaság és annak előtársasága, továbbá a közhasznú nonprofit gazdasági társaság.
(4) Az (1)-(2) bekezdés rendelkezéseinek alkalmazásánál az üzleti év első napján fennálló állapot az irányadó.”

A 2004. évi XXXIV. törvény, „a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról” az alábbiakat rögzíti:
„A kis- és középvállalkozások meghatározása
3. § (1) KKV-nak minősül az a vállalkozás, amelynek
a) összes foglalkoztatotti létszáma 250 főnél kevesebb, és
b) éves nettó árbevétele legfeljebb 50 millió eurónak megfelelő forintösszeg, vagy mérlegfőösszege legfeljebb 43 millió eurónak megfelelő forintösszeg.
(2)1 A KKV kategórián belül kisvállalkozásnak minősül az a vállalkozás, amelynek
a) összes foglalkoztatotti létszáma 50 főnél kevesebb, és
b) éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 10 millió eurónak megfelelő forintösszeg.
(3)1 A KKV kategórián belül mikrovállalkozásnak minősül az a vállalkozás, amelynek
a) összes foglalkoztatotti létszáma 10 főnél kevesebb, és
b) éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 2 millió eurónak megfelelő forintösszeg.
(4)1 Nem minősül KKV-nak az a vállalkozás, amelyben az állam vagy az önkormányzat közvetlen vagy közvetett tulajdoni részesedése - tőke vagy szavazati joga alapján - külön-külön vagy együttesen meghaladja a 25%-ot.”

Szakmai véleményem szerint a fentiek alapján az érintett önkormányzati gazdasági társaság, miután nem minősül KKV-nak , ezért az innovációs járulék törvény hatálya alá tartozik, és innovációs járulék fizetésére kötelezett, kivéve ha a közhasznú nonprofit gazdasági társaság.

- - -

[1] Megállapította: ugyane törvény 20. § (3). Hatályos: 2005. I. 1-től.
 

Címkék: JárulékokKonzultációs szolgálat