Főoldal / Tudástár / Konzultáció

Konzultáció"Egy költségvetési minősítéssel rendelkező könyvvizsgáló cégtől kilép az egyetlen költségvetési minősítésű könyvvizsgáló tag a cégtől. A minősítés nélküli ügyvezető költségvetési minősített könyvvizsgálót keres az Önkormányzatok könyvvizsgálatának további ellátásához.

A 2013. évi V. törvény - a Polgári Törvénykönyv - előírásait (is) figyelembe véve lehet-e megbízási jogviszony keretében ellátni a könyvvizsgáló tevékenységet a kérdéses könyvvizsgáló társasággal és ha igen, akkor milyen feltételek mellett? A munkaviszony keretében alkalmazott könyvvizsgálón kívül milyen lehetőségek vannak még a könyvvizsgáló társaság számára a minősített könyvvizsgálat ellátására?

Minősítési szabályzat: Asz 205. Kérelem alapján minősítést a könyvvizsgáló cég akkor kaphat, ha a) igazolja, hogy TAGI (részvényesi), VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐI JOGVISZONYBAN, illetve MUNKAVISZONYBAN, MUNKAVISZONY JELLEGŰ JOGVISZONY-ban foglalkoztat legalább egy olyan kamarai tag könyvvizsgálót, aki rendelkezik a kamara által kiállított, érvényes „minősített könyvvizsgáló” igazolással és szerepel a kamara „minősített könyvvizsgálók” jegyzékében, ÉS b) írásban vállalja, hogy működése során az a kamarai tag könyvvizsgáló, aki a könyvvizsgáló cég nevében jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenységet végez olyan gazdálkodó tekintetében, amelyre vonatkozóan a minősítést külön jogszabály előírja, rendelkezik a megfelelő minősítéssel. "

2014. június

A kérdéshez kapcsolódó válaszát helyesen fogalmazta meg. Kérelem alapján minősítést a könyvvizsgáló cég akkor kaphat, ha
a) igazolja, hogy tagi (részvényesi), vezető tisztségviselői jogviszonyban, illetve munkaviszonyban, munkaviszony jellegű jogviszonyban foglalkoztat legalább egy olyan kamarai tag könyvvizsgálót, aki rendelkezik a kamara által kiállított, érvényes „minősített könyvvizsgáló” igazolással és szerepel a kamara „minősített könyvvizsgálók” jegyzékében, és
b) írásban vállalja, hogy működése során az a kamarai tag könyvvizsgáló, aki a könyvvizsgáló cég nevében jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenységet végez olyan gazdálkodó tekintetében, amelyre vonatkozóan a minősítést külön jogszabály előírja, rendelkezik a megfelelő minősítéssel.
A fentiekre és a Kkt. előírásaira tekintettel a társaság nem felel meg az előírásoknak, ha nem foglalkoztat legalább egy olyan könyvvizsgálót, aki megfelel a követelményeknek. Tekintettel arra, hogy a megbízás elfogadásához, illetve érvényességéhez a társaság adatain kívül a természetes személy könyvvizsgálót is meg kell határozni, nem lehetséges az a megoldás, hogy a társaság vállalja a feladatot és azt a vele tartós jogviszonyban nem álló könyvvizsgálóra bízza.
Ez azért sem lehetséges, mert a könyvvizsgálót és a társaságot közösen terheli a szakmai és anyagi felelősség, amit alkalmi jogviszony, megbízás esetén nem lehet megfelelően érvényesíteni.
Kkt. 60. § (1) A kamarai tag könyvvizsgálót (ideértve a könyvvizsgáló cég nevében eljáró kamarai tag könyvvizsgálót is), a könyvvizsgáló céget az e törvényben meghatározott fegyelmi felelősség terheli a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység megfelelő ellátásáért (szakmai felelősség).
(2) A kamarai tag könyvvizsgáló, a könyvvizsgáló cég a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység ellátása körében okozott kár megtérítéséért a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény kártérítési felelősségre vonatkozó általános szabályai szerinti felelősséggel tartozik (anyagi felelősség).
(3) A könyvvizsgáló cég nevében jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenységet végző kamarai tag könyvvizsgáló e tevékenységével összefüggő anyagi felelőssége a könyvvizsgáló céggel szemben a kamarai tag könyvvizsgáló és a könyvvizsgáló cég között fennálló jogviszony szerint alakul.

A társaság számára a könyvvizsgálói jogosultság megőrzése és a költségvetési minősítést igénylő feladat elvégzése véleményem szerint akkor lehetséges, ha egyik személyesen közreműködő tagja, vagy egy teljes vagy részmunkaidőben foglalkoztatott munkavállalója rendelkezik a szükséges minősítéssel és elfogadja a megbízás teljesítését.
 

Címkék: Minősítési szabályzatKonzultációs szolgálat