Főoldal / Tudástár / Konzultáció

Konzultáció"Egy Társaság tárgyévben K+F fejlesztést hajtott végre, melyet szellemi termékként aktivált. A felmerült közvetlen költségeket 65%-ban utófinanszírozás keretén belül támogatásból kívánja finanszírozni, mely támogatási elszámolás mérlegkészítésig benyújtásra került, de csak mérlegkészítés után került elfogadásra hiánypótlás miatt. K+F-ként csak a támogatással csökkentett összegben került aktiválásra a szellemi termék. A fejlesztéshez kapcsolódó közvetlen költségek 65%-át támogatásból finanszírozta, mely utófinanszírozás keretén belül mérlegkészítés után folyt csak be. A Tao-ban tárgyévben a támogatással csökkentett értékcsökkenés összegét vette kedvezményként figyelembe.

A tárgyévben aktivált K+F közvetlen költségeit milyen összegben kell aktiválni, a támogatással csökkentett összegben vagy a teljes közvetlen költség összegében, mivel mérlegkészítésig nem került befogadásra a támogatás? A TAO-ban a tárgyévben a támogatással csökkentett összegben veheti figyelembe az értékcsökkenésnél a K+F kedvezményt vagy az összes közvetlen költség után, mivel mérlegkészítésig nem folyt be a támogatás? A következő évben befolyt támogatás esetén kell-e korrigálni az utólag befolyt támogatás összegével az aktivált K+F összegét, valamint az adókedvezményt ezt hogy befolyásolja? (K+F -t csak a támogatással csökkentett összegben lehetne aktiválni?)

A (17)-(18) bekezdésben foglaltakra is figyelemmel az adózó saját tevékenységi körében végzett alapkutatás, alkalmazott kutatás, kísérleti fejlesztés közvetlen költsége (ide nem értve a belföldi illetőségű adózótól, a külföldi vállalkozó belföldi telephelyétől vagy a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerinti egyéni vállalkozótól közvetlenül vagy közvetve igénybe vett kutatási és kísérleti fejlesztési szolgáltatás ellenértéke alapján elszámolt közvetlen költséget) a felmerülés adóévében, vagy - az adózó választása szerint, ha a költséget kísérleti fejlesztés aktivált értékeként (szellemitermékként) állományba veszi - legfeljebb az elszámolt értékcsökkenés összegéig az értékcsökkenés elszámolásának adóévében; az adózó nem csökkentheti az adózás előtti eredményt az említett költségből (ráfordításból) a fejlesztés céljára vagy a tevékenység költségei (ráfordításai) ellentételezésére a mérlegkészítés napjáig az adóhatóságtól igényelt, vagy az adóévben - visszafizetési kötelezettség nélkül - kapott támogatás, juttatás összegével, illetve - ha él a választási lehetőséggel - a támogatás, juttatás alapján az adóévi adózás előtti eredménye javára elszámolt be."

2014. június

A válasz meglehetősen egyértelmű a számviteli értékelés szempontjából: a szellemi terméket az előállítási költség összegében kell aktiválni, az nem csökkenthető a támogatás összegével a hazai szabályok szerint. A kapott támogatás vagy a működés ellentételezésére, vagy fejlesztésre számolható el, de mindkettő bevétel lehet csak és nem bekerülési árat csökkentő tétel. Más a helyzet a Tao. tv. szerinti kedvezmények meghatározásánál. A 2012. évi változások csak a saját tevékenység keretében történő K+F tekintetében teszik lehetővé az adókedvezmények igénybe vételét. (2012/30. Adózási kérdés. CD jogtár)

A kedvezmény érvényesítéséhez kapcsolódóan, az egységes jogértelmezés érdekében a Tao. tv. fogalmi meghatározásainak köre kiegészült a saját tevékenységi körben végzett K+F tevékenység (Tao. tv. 4. § 32. pont), valamint a kutatás-fejlesztési megállapodás (Tao. tv. 4. § 23/e. pont) meghatározásával.Saját tevékenységi körben végzett K+F tevékenységnek minősül:
- az adózó saját eszközeivel és alkalmazottaival a saját eredményére és kockázatára végzett K+F tevékenység,
- az adózó saját eszközeivel és alkalmazottaival más személy megrendelésére teljesített K+F tevékenység,
- a kutatás-fejlesztési megállapodás alapján, közös K+F tevékenység keretében egymás között megosztva végzett K+F tevékenység (kedvezményre jogosít annak közvetlen költsége).

A Tao. tv. 7. § 1) t) pontja szerinti támogatás viszont nem vehető figyelembe a kedvezmények meghatározásánál:
A Tao. tv. 7. § (1) bekezdés t) pontja szerinti adóalap-kedvezmény összegének meghatározásakor figyelmen kívül kell hagyni a fejlesztés céljára kapott támogatást, illetve - ha az adózó a kísérleti fejlesztés aktivált értékeként való állományba vétel alapján az adóévente elszámolt értékcsökkenésnek megfelelő összegű kedvezmény igénybevétele mellett döntött - a támogatás alapján az adózás előtti eredmény javára elszámolt bevételt. (CD Jogtár: 2009/71. Adózási kérdés)
A Tao. tv. megoldása logikus, hiszen a költségek és a bevételek eredmény semleges hatásúak a támogatások elszámolása tekintetében, ezért arra nem lehet igénybe venni további adókedvezményt.
 

Címkék: Támogatás-adományAdózás rendje törvényTársasági adóalapKonzultációs szolgálat