Főoldal / Tudástár / Konzultáció

Konzultáció"Egy Társaság a GOP-2012-2.2.4 „Mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtési képességének támogatása” című pályázaton vissza nem térítendő támogatást nyert. Az új munkahelyre felvett munkavállalók személyi alapbére és annak járulékai számolhatók el. A projekt időtartama: 2012. szeptembertől 2013. februárig tart (6 hónap).

A 2012-es és 2013-as évre az összemérés elve alapján elhatárolható-e járó támogatás a támogatási okirat alapján 2012-re, illetve 2013-ra, ha arra az éves beszámoló mérlegkészítéséig nem érkezett meg a támogatási összeg?

Számviteli törvény: 77. § (2) Egyéb bevételek között kell elszámolni: d) a költségek (a ráfordítások) ellentételezésére – visszafizetési kötelezettség nélkül – … kapott támogatás, juttatás összegét. f) amennyiben az a tárgyévhez vagy a tárgyévet megelőző üzleti év(ek)hez kapcsolódik és azt a mérlegkészítés időpontjáig rendezték. Az a)-f) pontokban meghatározott egyéb bevételkénti elszámolásnak nem feltétele a mérlegkészítés időpontjáig történő pénzügyi rendezés, ha e törvény, illetve más jogszabály eltérően rendelkezik. 15. § (7) Az adott időszak eredményének meghatározásakor a tevékenységek adott időszaki teljesítéseinek elismert bevételeit és a bevételeknek megfelelő költségeit (ráfordításait) kell számításba venni, függetlenül a pénzügyi teljesítéstől. a bevételeknek és a költségeknek ahhoz az időszakhoz kell kapcsolódniuk, amikor azok gazdaságilag felmerültek (az összemérés elve). "

2014. június

Sajnos a válasz egyértelműen az, hogy nem határolható el. Ennek legfőbb oka az Szt. 77. § (2) bekezdése, amely a bevétel elszámolásánál feltételül szabja a mérlegkészítésig történő pénzügyi rendezettséget. A fentiekben említett támogatás nem tartozik sem e törvény, sem más jogszabály szabályozott feltételrendszer alá, ezért az f) pont alapján sem mentesíthető a tételes szabály alkalmazása alól a társaság. Jelenleg nem csak a magyar szabályok tiltják a támogatás bevételkénti elszámolását addig, amíg a teljesítés meg nem történik, hanem az EU támogatási rendszere is. A fenti támogatás esetén a teljesítés akkor következik be, amikor ezt leellenőrizték és el is fogadták. Amíg ez nem következik be, sajnos kötelezettségként kell kimutatni a kapott összegeket. Amikor az elfogadás bekövetkezik, akkor lehet a kötelezettséget átvezetni a bevételekre. Ebből következik az is, hogy a számviteli törvény szerinti összemérés elve nem tud érvényesülni. A kormányzat egyébként ismeri ezt a problémát, de a megoldásban egyelőre nincs előrelépés, mivel szerintük a problémát az EU-s jog okozza, ebből következően a magyar szabályok sem módosíthatók.

Címkék: Támogatás-adományKonzultációs szolgálat