Főoldal / Tudástár / Konzultáció

Konzultáció"A cégbíróság több szövetkezet megalakulásakor könyvvizsgáló választását írta elő kötelező érvénnyel. Van-e a szövetkezetekre vonatkozóan kötelező könyvvizsgálati kötelezettség?"

2014. július

A szövetkezeteknek a számviteli törvény hatálya alá tartoznak. A számviteli törvény alapján nem kötelező a könyvvizsgálat, ha az üzleti évet megelőző két üzleti év átlagában a vállalkozó éves (éves szintre átszámított) nettó árbevétele nem haladta meg a 300 millió forintot, és az üzleti évet megelőző két üzleti év átlagában a vállalkozó által átlagosan foglalkoztatottak száma nem haladta meg az 50 főt. A könyvvizsgálat alóli felmentés nem tesz különbséget a szövetkezetek és egyéb vállalkozások között, viszont újonnan induló vállalkozónál a számviteli törvény 155. § (4) bekezdésre tekintettel a várható adatok alapján is felmerülhet a könyvvizsgálati kötelezettség.

Egyes tevékenységekre, illetve bizonyos helyzetekre a gazdasági társaságokhoz hasonlóan egyéb törvények is vonatkoznak a szövetkezetre, ami a beszámolóra, illetve a könyvvizsgálatra is tartalmazhat eltérő szabályokat, amit szintén figyelembe kell venni.
Fentiektől függetlenül a szövetkezeti tagok dönthetnek úgy, hogy az alapszabályban rögzítik a könyvvizsgálati kötelezettséget. Jelen esetben nincs információ arra vonatkozóan, hogy az alapszabály tartalmaz-e ilyen kötelezettséget. Nincs arra sem információ, hogy a cégbíróságnak benyújtott dokumentáció milyen egyéb (pl. létszám, várható árbevétel, tevékenység) adatokat tartalmazott, ezért nem lehet egyértelműen kimondani, hogy a cégbíróság túllépte a hatáskörét.

A könyvvizsgálati kötelezettségről csak az összes körülmény alapján lehet véleményt formálni.
 

Címkék: Számviteli törvényKonzultációs szolgálat