Főoldal / Tudástár / Konzultáció

Konzultáció"Átalakulás, beolvadás, két cég vesz részt, a beolvadó és az átvevő, mind a kettő eredménytartaléka negatív, mind a kettő saját tőkéje pozitív és meghaladja a kötelező értéket.
Átalakulás, beolvadás esetén a saját tőke elemeinek értékelésével kapcsolatos kérdés: a beolvadó társaság eredménytartaléka negatív, ez megengedett a SzT. 138 § (6), a beolvadó társaság az átalakulás során megszűnik. Az átvevő társaság változatlan formában működik tovább, könyveit nem zárja le, új adószámot, stb nem kap. Vonatkozik-e rá a SzT. 140 § (1) bekezdése? Azaz lehet-e a jogutód vagyonát tartalmazó oszlopban negatív eredménytartalék. A saját tőke meghaladja a jegyzett tőkét, ami magasabb, mint a cégformára kötelezően előírt összeg, így egyéb szempontból megfelel a saját tőke összege.
Számviteli törvény 136-140 § és 141 §"

2014. július

A Számviteli törvény (2000. évi C. törvény) 136. § (1) bekezdése szerint: "Gazdasági társaságok átalakulása, egyesülése (összeolvadása, beolvadása), szétválása (különválása, kiválása) (a továbbiakban együtt: átalakulás) során az átalakuló, az egyesülő, a szétváló (a továbbiakban együtt: átalakuló) (jogelőd) gazdasági társaság(ok) és az átalakulással létrejövő (jogutód) gazdasági társaság(ok) vagyonának (saját tőkéjének) megállapításához vagyonmérleget kell készíteni." Ezen jogszabályi rendelkezés alapján a beolvadás utáni társaság az átalakulás szempontjából jogutódnak minősül, ennek megfelelően vagyonmérleget kell készítenie.
A Számviteli törvény (2000. évi C. törvény) 140. § (1) bekezdése szerint: "Az átalakulással létrejövő gazdasági társaság vagyonmérleg-tervezetének a jogutód gazdasági társaság vagyonát tartalmazó oszlopában a saját tőke tételében jegyzett tőke, tőketartalék, eredménytartalék, illetve lekötött tartalék tételek szerepelhetnek, és csak pozitív összegekkel." Az Szt. ezen rendelkezése alapján egyértelmű, hogy a jogutód társaság vagyonmérlegében nem szerepelhet negatív eredménytartalék, azt a különbözetek oszlopban meg kell szüntetni, vagy a tőketartalék felhasználásával, vagy a jegyzett tőke leszállításával. A lekötött tartalékban mindazon lekötött tartalék elemeknek meg kell maradni, amelyek az Szt. 38. §-ában megjelennek. Ennek megfelelően a negatív eredménytartalék a lekötött tartalékból (az esetleg ott megjelenő pótbefizetésből) nem szüntethető meg.
A vagyonmérleg tervezetben a saját tőke szerkezetének kialakítása során az Szt. 140. § (5) bekezdését is figyelembe kell venni. "Az átalakulással létrejövő gazdasági társaság vagyonmérleg-tervezetében a saját tőkén belül a lekötött tartalék tételében (elkülönítetten) fedezetet kell képezni az átalakulás napjáig várhatóan bekövetkező vagyonvesztésre."
 

Címkék: Saját tőkeEredménytartalékÁtalakulásKonzultációs szolgálat