Főoldal / Tudástár / Konzultáció

Konzultáció"Könyvvizsgálói és könyvelési tevékenységet végző társaságnál kb. 30 ügyfél van, melyből 1 ügyfél részére végzik az éves beszámoló felülvizsgálatát, a többi ügyfél részére könyvelési szolgáltatást nyújtanak. Az éves árbevétel - ami várhatóan 20 millió Ft - megoszlása 95% könyvelési árbevétel, 5% könyvvizsgálatból származó árbevétel.
A fenti esetben biztosított-e a könyvvizsgáló függetlensége és elvégezheti-e az egy könyvvizsgálói ügyfél éves beszámolójának felülvizsgálatát?
Úgy gondolom, hogy biztosított a függetlenség, mivel mind az ügyfelek számát tekintve, mind az árbevétel megoszlását tekintve nem függ a könyvvizsgáló attól az egy ügyféltől, akinek a részére az éves beszámolót felülvizsgálná. Etikai Szabályzat - függetlenség 2.7. pont alapján. "

2014. december

Az anyagi függetlenség biztosítása érdekében az Etikai szabályzat pontosan az alábbiak szerint fogalmaz:
2.7. Speciális törvényi előírás hiányában az évi 10 millió forint árbevételt elérő könyvvizsgáló, illetve könyvvizsgálói cég egy általa könyvvizsgált ügyféltől származó összes bevétele legfeljebb egy üzleti évben haladhatja meg összes árbevételének (magánszemélyek esetén: bevételének) 50 százalékát. A tevékenységüket kezdő, illetve a tevékenység szüneteltetését követően kezdő könyvvizsgáló, illetve könyvvizsgálói cég esetében ezt a követelményt csak a harmadik év után kell érvényesíteni. A közérdeklődésre számot tartó ügyfél esetén ez a szabály nem alkalmazható.

Az előírás nem tesz különbséget az árbevétel forrását illetően, amire tekintettel az elért bevétel egészét kell alapul venni. Ennek megfelelően egy 20 millió forint éves árbevételt elérő társaság esetén akkor merülne fel az etikai szabályzat megsértése, ha az éves árbevételből 10 millió forint egyetlen könyvvizsgálói megbízásból keletkezne. Alapvetően a kevés számú, de jelentős méretű megbízást ellátó könyvvizsgálónak kell ügyelni az értékhatár-követelmények betartására.
 

Címkék: Konzultációs szolgálatFüggetlenség