Főoldal / Tudástár / Konzultáció

KonzultációÜgyfelünk a 2014.évi beszámoló készítésénél a számviteli tv. 74.§.(3) bekezdése szerint csökkentette az exportértékesítés árbevételét a magyar határállomás és a külföldi rendeltetési hely közötti útszakaszra jutó szállítási költséggel. Az országgyűlés azonban a 2014. évi LXXIV. törvénnyel a fenti bekezdést 2015.01.01-i dátummal hatálytalanította. A törvény a 302.§. (41) bekezdésében a következőt írja: "... a hatályon kívül helyezett 74. § (3) bekezdést a 2014. évben induló üzleti évről készített beszámolóra sem kell alkalmazni.”

Kérdés, hogy alkalmazható-e az árbevétel csökkentése a 74. §. (3) bek. szerint a 2014.évi beszámoló készítésénél?

Véleményünk szerint alkalmazható, mert a "sem kell alkalmazni" fordulat nem tilt, hanem a korábbi kötelező alkalmazást törli. Ezzel ellentétes információt kaptunk könyvvizsgáló társunktól és a kamara honlapján található oktatási anyag sem egyértelmű számunkra a fenti kérdésben: http://borsod.mkvk.hu/letolthetoanyagok/Sztv_2015_evi_valtozasai_aktualis_kerdesek.pdf 12.oldal "74. § (3) bek. már 2014-re is törlésre került."

2015. április

Az Szt. vonatkozó bekezdésének törlése véleményem szerint nem visszamenőleges hatályú, mivel a tv. szó szerinti szövegéből az derül ki, hogy 2015.01.01-től hatálytalan. A hivatkozott szövegezés egyfajta átmeneti rendelkezés, amely lehetővé teszi az érintett vállalkozások számára annak eldöntését, hogy ezt a szabályt 2014-re még alkalmazni kívánja, vagy már ott sem akar élni az adóalap csökkentés lehetőségével. Ez azt jelenti, hogy az új szabály már a 2014. évi üzleti évre is alkalmazható volt, ha valaki ezzel az adminisztrációs terheit például csökkenteni tudja. De nem kötelező érvényű, hiszen megváltoztatja a helyi iparűzési adó alapját, hátrányos helyzetbe hozva ezzel az adott vállalkozást. A jogalkotásról szóló törvény tiltja a visszamenőleges jogalkalmazást, amennyiben az kötelezettséget állapít meg, valamint kötelezettséget tesz terhesebbé.

A kérdésre tehát az a válasz, hogy a vállalkozás eldöntheti, hogy élni akar-e ezzel az egyszerűsítéssel 2014-ben vagy sem.