Főoldal / Tudástár / Konzultáció

Konzultáció"Ügyfelünk a 23/2007 FVM r. alapján MVH támogatást kapott, amelyet jellemzően tőketartalékként kell elszámolni. A támogatás tárgya azonban részben "rendezvényszervezés". (A támogatást részben eszközök vásárlására, részben oktatási célú rendezvények megtartására adták.) A rendelet szerint az igénybe vett beruházási támogatást tőketartalékként kell elszámolni, a támogatás folyósítása azonban részben nem beruházási célra történt. Véleményünk szerint a rendelet nem tartalmaz instrukciót a nem beruházási célú kiadások számvitelére vonatkozóan, ezért arra továbbra is a számviteli törvény szerinti bevételkénti elsázmolás vonatkozik.
Hogyan kell helyesen elszámolni a befolyt támogatást? A nem beruházási célú részt egyéb bevételként, ideértve a fordulónapig be nem folyt, de mérlegkészítésig befolyt összeget is, ettől eltérően pedig a beruházási célú részt tőketartalékként, de kizárólag a pénzforgalom alapján?
23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól 20. § (1)133 Az igénybe vett beruházási támogatás összegét kettős könyvvezetésre kötelezett ügyfeleknek tőketartalékba (lekötött tartalékba) kell helyezni, nem kettős könyvvezetésre kötelezett ügyfeleknek az egyéb bevételek között kell elszámolni saját könyvelésükben."

2015. október

Az elszámolást a támogatási szerződésben rögzített feltételek figyelembe vételével kell elszámolni a kettős könyvvitelt vezető vállalkozásoknál. Ha a szerződés hivatkozik az FVM rendelet 20. § (1) bekezdésére, akkor a beruházási célú (fejlesztési) támogatást lehet tőketartalékba, illetve lehetséges visszafizetési kötelezettség esetén lekötött tartalékba helyezni. Ha nincs hivatkozás a rendeletre, akkor csak az általános szabályok szerint lehet elszámolni a számvitelben. A támogatás azon része, amelyre nem ez a bekezdés vonatkozik, már nem lehet saját tőke elem, és csak bevételként számolható el. Mivel a rendezvény szervezés mint működési költség merül fel, a támogatási összeget is egyéb bevételként kell elszámolni, ha mérlegkészítésig pénzügyileg rendeződött. (Lásd az Szt. 77. § vonatkozórészeit!)

Egyetértek tehát a kérdező véleményével, a működési költségekre kapott támogatást az általános szabályok szerint kell elszámolni. Ez véleményem szerint még akkor is így van, ha a rendelet 3. számú melléklete szerinti támogatási jogcímekről van szó, amelyek kapcsolódnak a beruházáshoz, de nem aktiválhatók a számvitelben.