Főoldal / Tudástár / Konzultáció

Konzultáció"Agráripari vállalkozás egységes területalapú támogatásáról 2015. évre 2015. november 25. napján érkezett egy végzés ( melyben az MVH 4,6 MFt kifizetését rendelte el ELŐLEGként). Az előleg kiutalása 2015. november 30. napján megtörtént. 2016. január 25. napi keltezéssel érkezett az MVH-tól egy újabb végzés ELSŐ RÉSZLET kifizetéséről, amely a 2015. évi egységes területalapú támogatás első részletfizetéseként 7,2 MFt-ot állapított meg. Az újabb végzésben megállapított első részlet összege 2016. január 29. napján érkezett meg. Az agráripari vállalkozás 2015. évi mérlegkészítésének időpontja: 2016. március 10. napja.
Kérdés
A vállalkozás hogyan és mikor ( melyik üzleti év gazdasági eseményeként ) könyvelje a két végzésben [ előleg és első részlet ] foglalt összegeket?
A kérdező által jónak ítélt válasz, megoldás, beleértve a kérdező által lényegesnek ítélt törvényi hivatkozásokat, felhasznált szakirodalmi anyagokat.
Korábbi évek gyakorlata az volt, hogy az MVH először az előlegről, majd végül a járó területalapú támogatásról bocsájtott ki végzést. Ha a végzés a mérlegkészítés időpontjáig megérkezett, akkor azt elkönyvelte a cég az előző év bevételeként, az előleget pedig kötelezettségként mutatta ki. De most az MVH a második végzést ' első részlet '-ként adta ki.

2016. március

Az előleg önmagában csak pénzmozgás és kötelezettségként kell könyvelni. A kötelezettség akkor vezethető át a bevételekre, amikor a teljesítés megtörtént. Ennek igazolásához szükséges a támogató határozata, amely megjelöli a véglegesen járó támogatás összegét. A kérdés az, mit tekinthetünk teljesítésnek? Azt sajnos én sem tudom, mit jelent az 1. részlet kifejezés a támogató határozata alapján, ezért erről a támogatót kellene megkérdezni. A régi gyakorlatot helyesnek gondolom, hiszen az a határozat, amely az előleg kifizetése után érkezik a járó támogatás összegéről, az a kifizetett összeg tekintetében teljesítésnek számít és a kötelezettség átvezethető a bevételekre.

Az egységes területalapú támogatás nevéből viszont következik normatív jellege. Ez azt jelenti, hogy akinél ellenőrizték a kérelmet és kiutalták a támogatást, valamint azt nem előlegként jelölték meg, véleményem szerint bevételként kellene elszámolni. Így az első részletet is könyvelni kellene 2015-re. Ez a logika azt feltételezi, hogy további ellenőrzés az első részlet tekintetében már nincs, a teljesítés a támogató részéről nem vitatott, azt elfogadta és az összeget pénzügyileg is rendezte. Ha a kiutaló határozatban megjelölték, miszerint további ellenőrzés történik a teljesítés (megfelelőség) vonatkozásában, akkor nem számolnám el az egyéb bevételek között az 1. részletet sem. Ha ilyen nincs, akkor viszont beletartozik a bevételekbe és könyvelendő a 2015. évi üzleti évre. Az előleg kötelezettsége átvezetésre kerül a bevételekre, illetve az 1. részletből következő különbözet is bevétellé válik. (Ezt csak feltételezem, hogy így van, a kérdésben nincs információ az előleg és az 1. részlet közötti számszaki összefüggésről. A jogszabályban csak azt látom, hogy az előleg kifizethető összegét maximálták, de az biztosan kevesebb lesz, mint a végösszeg.)

A jövőben már a mérlegkészítésig történő pénzügyi rendezés sem lesz feltétel, elegendő lesz a teljesítésről szóló határozat ismerete a bevétel elszámolhatósága érdekében. (2016. tavaszi Szt. módosításban lesz benne a változás.)
 

Címkék: Összemérés elveKonzultációs szolgálatTámogatás-adományElőleg