Főoldal / Tudástár / Konzultáció

Konzultáció"Az általam könyvvizsgált cég többszázezer cikkféleséget tart nyilván áruként a mérlegében. A számviteli szabályzata szerint készleteiről folyamatos mennyiségi és értékbeli nyilvántartást vezet. A kereskedelmi cég, több mint 30 kiskereskedelmi egységgel és egy központi raktárral rendelkezik. A nemzetközi hálózat részeként kötelezően folyamatos rendszerbe épített leltározást végeznek. Ez azt jelenti, hogy az ütemtervben megállapított időpontokban egy-egy kijelölt termékcsoport teljeskörű leltározására, mennyiségi számlálására kerül sor. Így folyamatosan leltározás alatt állnak a termékek, de nem szükséges minden boltot bezárni egy egész napra, hogy a nagymennyiségű készletet fizikailag is meg tudják számlálni.

Kérdés
A Számviteli törvény 69§-nak megfelel ez a fajta elszámolási mód? Azaz attól függetlenül, hogy csak árukészlettel rendelkezik, folyamatos mennyiségi és értékbeli nyilvántartást vezetve a cég, szükséges a fordulónapot megelőző / követő 90 napban történnie egy minden árura kiterjedő számlálásnak, vagy elfogadható ez a folyamatos ütemterv szerű leltározás is. A mennyiségi számlálás folyamatosan történő végrehajtását minden évben dokumentálják, melyből azért kiderül az is, hogy voltak az adott évben termékcsoportok, melyre nem került sor 365 nap alatt, elegendő, ha az a következő évi leltározásban benne van? Eleget tesz ezzel a vállalkozás a számviteli törvény előírásának, és megfelel ez a leltározás a "legalább háromévenként" történő számlálásnak?

A kérdező által jónak ítélt válasz, megoldás, beleértve a kérdező által lényegesnek ítélt törvényi hivatkozásokat, felhasznált szakirodalmi anyagokat.
Több kiskereskedelmi Társaság kiegészítő mellékletében fellelhető információk alapján ez a folyamatos készlet leltározás egy nemzetközileg elismert módszernek látszik, egyrészt a költségek hatékony csökkentése, másrészt a működés zavartalan fenntartása érdekében. Véleményem szerint nem kifogásolható a folyamatos leltározás, hiszen az a valóságban megteremti a 3 évnél gyakoribb leltározás kivitelezését, ugyanakkor nem rendelhető egyetlen fordulónaphoz sem teljeskörű 100%-os leltárfelvétel."

2017. április

Véleményem szerint megfelel. Ennek legfőbb oka az, hogy az Szt. 69. § (3) bekezdése szerint a folyamatos mennyiségi nyilvántartás esetén is kötelező 3 évente leltározni, de ez az előírás nem tartalmaz olyan követelményt, amely szerint ezt a leltározást kizárólag a fordulónapon lehetne végrehajtani. Így a mennyiségi felvétellel történő leltározás év közben, a vállalkozás leltárkészítési és leltározási szabályzatában rögzítettek szerint, bármikor megtörténhet, amelynek során a folyamatosan vezetett mennyiségi nyilvántartások adatait vetik össze a tényleges mennyiségi leltárfelvétel adataival. Felhívnám a figyelmet arra, hogy az Szt. 69. §-a (4) bekezdésének előírása szerint csak akkor kötelező a leltárba bekerülő adatok valódiságáról az üzleti év mérlegfordulónapjára vonatkozó mennyiségi felvétellel (leltározással) meggyőződni, ha a vállalkozás az eszközökről nem vezet folyamatosan mennyiségi nyilvántartást.

A számviteli törvény 69. §-a (5) bekezdésének előírása az árukészletek leltározására tartalmaz még egy speciális előírást, amely szerint az üzleti év mérlegfordulónapját megelőző negyedévben vagy az azt követő negyedévben is ellenőrizheti a vállalkozás mennyiségi felvétellel árukészletei nyilvántartásának a mérleg fordulónapjára vonatkozó adatai helyességét. Ebben az esetben a mennyiségi felvétel alapján szükségessé váló módosításokat az üzleti év mérlegfordulónapjára kell lekönyvelni. Ez a módszer elméletileg egy olyan retrográd (csoportos értékelési) eljárás, amikor az eszközök értékét fölülről (pl. fogyasztói árból kiindulva), felhasználva a leltározással meghatározott tényleges árrést, becsüli az eszközök értékét a fordulónapra vonatkozóan, feltételezve azt, hogy az árrés ebben a pillanatban történő alkalmazása nem torzít jelentősen a becslésnél. Vigyázat, ezt a szabályt a vállalkozó nem alkalmazhatja akkor, ha árukészleteiről sem mennyiségi, sem értékbeni nyilvántartást nem vezet.

Az alkalmazott leltározási technika tehát teljesen megfelel az Szt. előírásainak azzal, hogy ezt a gyakorlatot a saját szabályzatokban rögzítették.

Címkék: LeltárKonzultációs szolgálat