Főoldal / Tudástár / Konzultáció

Konzultáció



"Éves beszámolóban az előző évek módosítását külön oszlopban bemutatott tételek szerepelnek.
Az előző év könyvvizsgálatát más könyvvizsgáló végezte.

Kérdés
3 oszlopos éves beszámoló esetén a tiszta könyvvizsgálói jelentésnek
milyen más elemeket kell tartalmaznia?
A kérdező által jónak ítélt válasz, megoldás, beleértve a kérdező által lényegesnek ítélt törvényi hivatkozásokat, felhasznált szakirodalmi anyagokat.
2016. évben a Társaság önellenőrzés keretében a feltárt hibákat a Számviteli tv. (2000. évi C. törvény, 3 §. (3) bek. 3. pontja szerint jelentősnek minősítette, így a Társaság három oszlopos mérleget és eredménykimutatást köteles készíteni. A kérdésünk, hogy ebben az esetben a könyvvizsgálói jelentés kell-e hogy tartalmazzon egyéb kiegészítést, amely visszautalna, hogy a 2016. évi beszámoló tartalmaz az előző évekre vonatkozóan jelentős összegű hibákat. Szeretnénk megjegyezni, hogy a 2015. évet más könyvvizsgáló könyvvizsgálta. Véleményünk szerint a kv. jelentésben az egyéb kérdések szakaszban szükségesnek tartjuk említeni, hogy a közzétett beszámoló tartalmazza az előző évek ellenőrzött hibás adatait is."

2017. április

Az ISA 706. témaszámú standard alapján:
ISA 706.8 „Ha a könyvvizsgáló szükségesnek tartja, hogy felhívja a felhasználók figyelmét a pénzügyi kimutatásokban bemutatott vagy közzétett olyan kérdésre, amely a könyvvizsgáló megítélése szerint fontossága miatt alapvető abból a szempontból, hogy a felhasználók megértsék a pénzügyi kimutatásokat, a könyvvizsgálónak figyelemfelhívó bekezdést kell belefoglalnia a könyvvizsgálói jelentésbe, …’
ISA 706.10 „Ha a könyvvizsgáló szükségesnek tartja, hogy kommunikáljon a pénzügyi kimutatásokban bemutatott vagy közzétett kérdéseken kívüli olyan kérdést, amely a könyvvizsgáló megítélése szerint releváns abból a szempontból, hogy a felhasználók a könyvvizsgálatot, a könyvvizsgáló felelősségét vagy a könyvvizsgálói jelentést megértsék, a könyvvizsgálónak Egyéb kérdések bekezdést kell belefoglalnia a könyvvizsgálói jelentésbe, …”
A fenti követelmények értelmében kell eljárni a kérdésben leírt tényeknek a könyvvizsgálói jelentésben való megjelenítése során.
ad1) Az előző évekkel kapcsolatban feltárt, a számviteli törvény szerinti jelentős összegű hiba feltárása és helyesbítése miatti 3 oszlopos beszámoló kiegészítő mellékletében be kell mutatni a következőket:
Számviteli törvény 88. § (5) „A kiegészítő mellékletben be kell mutatni az ellenőrzés során feltárt jelentős összegű hibák eredményre, az eszközök és a források állományára gyakorolt - a mérlegben, az eredménykimutatásban a megfelelő tételeknél összevontan szereplő - hatását, évenkénti megbontásban.
Amennyiben a vizsgált társaság a kiegészítő mellékletben eleget tett ennek a bemutatási kötelezettségének, akkor ezzel kapcsolatban nincs szükség sem figyelemfelhívást tenni, sem az egyéb kérdések bekezdésben erre külön kitérni a könyvvizsgálói jelentésben. Önmagában azt a tényt, hogy 3 oszlopos beszámoló készült, amelyben az előző évi hibák és hatásaik kijavításra kerültek, nem kell a könyvvizsgálói jelentésben közölni. A fent idézett ISA 706.8 alapján a könyvvizsgáló által a beszámoló megértése szempontjából alapvető fontosságúnak ítélt, és a beszámolóban közzétett kérdést meg lehet említeni a figyelemfelhívó szakaszban. Véleményem szerint a 3 oszlopos beszámoló ténye nem minősül ilyen kérdésnek, miután a 3 oszlopos beszámoló a számviteli törvényben előírt szabályok alapján készül, és a gazdálkodó a beszámoló összeállítása során a törvény előírásait volt köteles követni, és azoknak eleget tett..
Ha viszont a számviteli törvény 88. § (5) bekezdésében előírt információkat nem tartalmazza a kiegészítő melléklet, akkor emiatt minősített (korlátozott) véleményt kell adni a beszámolóra, mert ez lényeges hiányosságnak minősül.
ad2) Az ISA 706.10 bekezdésében foglaltakra tekintettel az egyéb kérdések bekezdésben arról kell tájékoztatást adni, hogy az előző évi beszámolót másik könyvvizsgáló vizsgálta. Erre a standard 3. számú függelékében az alábbi mintaszöveg található:

„Egyéb kérdések
Az ABC társaság 20X0. december 31-ével végződő évre vonatkozó pénzügyi kimutatásait másik könyvvizsgáló ellenőrizte, aki ezekre a kimutatásokra vonatkozóan 20X1. március 31-én minősítés nélküli véleményt bocsátott ki..”

Címkék: Beszámoló készítésKonzultációs szolgálatJelentések