Főoldal / Tudástár / Konzultáció

Konzultáció"Egy kis könyvvizsgálói társaság nevében kérnék szakmai vélemény. A társaság nem dolgozik asszisztenssel tulajdonképpen a társaságban lévő könyvvizsgáló (k) maguk látják el a feladatokat. A könyvvizsgálói társaság árbevétele ez idáig nem haladta meg a 1,5 M Ft-ot, az árbevételből cca. 95 % könyvvizsgálathoz (jogszabályi kötelezettség alapján, illetve külön megválasztás - nem kötelező könyvvizsgálat a számviteli törvény szerint -).

A jelenlegi szűkös piaci lehetőség ellenére egy új ügyféllel folynak tárgyalások (nem közérdeklődésnek kitett társaság), aki cca. 1 M Ft-ot hajlandó fizetni a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálatért.

Ismereteim szerint a Kamara régi (2017.07.01 előtti) Etikai szabályzatában a 10 M Ft fölötti (nem közérdeklődésnek kitett társaság) árbevételt elérő társaságnál az egy ügyféltől származó bevétel nem haladhatta meg a társaság összes árbevételének 50 %-át. Ha jól értelmezem, akkor 10 M Ft árbevétel alatt ezek az arányok nem érvényesek.

A 2017.07.01-től érvényes etikai szabályzatot áttanulmányozva az egy ügyféltől származó árbevétel korlátjára nem találtam utalást.

Kérdés
A kérdésem tehát, hogy egy ügyféltől származó bevételi vonatkozik-e még az alacsony árbevétellel és asszisztens nélkül működő kis könyvvizsgáló társaságokra? Az egy ügyféltől származó bevételbe csak a könyvvizsgálatból származó bevétel tartozik, vagy az egyéb árbevétel (pl. pénzügyi tanácsadás, adótanácsadás, könyvelési szolgáltatás stb.)?"

2017. november

A 2017.07.01-től hatályos etikai szabályzat nem tartalmaz konkrét szabályozást arra vonatkozóan, hogy az egy ügyféltől származó összes bevétele (korábbi etikai szabályzatban 10 millió Ft feletti árbevételű társaságoknál ez az arány 50 % volt) mikor veszélyezteti a függetlenséget. A jelenleg hatályos etikai szabályzat nem tesz különbséget kis, közepes és nagy társaságok között ezért a függetlenséget veszélyeztető helyzetet azonosan kell értelmezni.

Az etikai szabályzat 37. pontjában leírtak alapján az IESBA Könyvvizsgálók Etikai Kódexe is része a könyvvizsgálók magatartás szabályainak. A hivatkozott kódex 290.220 és 290.221 pontjai (Díjak – Részarány) részletes útmutatást adnak a könyvvizsgálónak arra vonatkozóan, hogy az egy ügyféltől származó magas díjbevétel aránya milyen formában veszélyezteti a könyvvizsgáló függetlenségét és a veszélyhelyzet csökkentése (megszüntetése) érdekében milyen intézkedéseket kell tennie.

Ha valamelyik ügyfelétől egy társaságnak jelentős bevétele származik, akkor a függetlenséget veszélyeztető helyzet előállhat. Ez esetben a könyvvizsgálónak megfelelő intézkedéseket kell tenni a függetlenséget veszélyeztető helyzet csökkentése vagy megszüntetése érdekében.
A konkrét kérdésre a válaszom, hogy véleményem szerint a közölt tényállás (1.5 millió Ft-os meglévő árbevételhez egy újabb ügyféltől várhatóan 1 millió Ft további árbevétel fog realizálódni) szerint az egy ügyféltől származó árbevétele a társaságnak nem fogja meghaladni az árbevételének az 50%-át, viszont jelentős részarányt fog képezni, ezért fentiek szerint kell eljárni a függetlenséget veszélyeztető veszély csökkentése érdekében.

Az egy ügyféltől származó bevételbe a könyvvizsgálatból származó bevétel és minden egyéb bevétel (pl. adótanácsadás) beleszámít.
 

Címkék: Konzultációs szolgálat