Főoldal / Tudástár / Konzultáció

Konzultáció"Szerződés átruházási megállapodás jött létre két Társaság között mely szerint a "belépő" fél a "kilépő" fél helyébe lép a "kilépő" fél által már megkötött szolgáltatási szerződéseinek tekintetében és adott időpontól a változatlan tartalmú szerződés alapján szolgáltatást a "belépő" fél nyújtja úgy, hogy ettől kezdve a szolgáltatási szerződésben szereplő valamennyi jog és kötelezettség őt illeti. A szerződés átruházásról közösen értesítik a szolgáltatást igénybe vevőket. A " belépő" fél ezért 10.000.000 Ft összeget fizet a "kilépő" félnek. (Sem eszközök, követelések, kötelezettségek, sem egyéb erőforrások átadására nem kerül sor)

Mi a helyes kezelése a számviteli nyilvántartásokban a jogügyletnek, az ellenértéknek a feleknél? Terheli e ÁFA fizetési kötelezettség a fizetendő összeget?

A kérdező által jónak ítélt válasz, megoldás, beleértve a kérdező által lényegesnek ítélt törvényi hivatkozásokat, felhasznált szakirodalmi anyagokat.
Több értelmezéssel találkoztam a probléma tekintetében: 1. Vagyonértékű jog keletkezik a "belépő" félnél és ennek megfelelően kell elszámolni. Kétségesnek találom, hogy vagyonértékű jog keletkezne a szerződés átruházás révén. 2. Üzletág értékesítésként kell kezelni. Hiányzik azonban az ilyen eseteknél megjelenő erőforrás átadás. 3. Egyszerű ráfordításként kell kezelni, és ha szükséges elhatárolást kell alkalmazni."

2018. június

Véleményem szerint a vásárlónál vagyoni értékű jog keletkezik, mert megvalósul az éven túliság követelménye, előre leszámlázott, egyösszegű a díj, nem pedig a későbbi tevékenység alatt folyamatosan történik a kifizetés. A jogok meglehetősen széles skálán mozognak, a kérdésben leírtak alapján keletkezhet valamilyen használati jog (pl. üzemeltetési jog, kezelői jog). Azzal tehát nem értek egyet, hogy a belépőnél nem keletkezi jog. Az átadónál még egyszerűbb a helyzet, hiszen a szerződések átadásával arra vállaltak kötelezettséget, hogy a továbbiakban tartózkodnak ezeknek a tevékenységeknek a végzésétől. Ezzel olyan értékesítés történt, amikor a könyvekben nem szereplő eszköz (jog) eladásáról van szó. Nincs mit kivezetni a könyvekből az eladó félnél, ebből adódóan a kilépő fél szolgáltatást nyújtott a másik fél részére, ezért az ellenérték nála nettó árbevétel. Tartós használati jogok átengedése sem jöhet szóba, ezért elhatárolni sem lehet a bevételt, így a kifizetés évében teljes összegében adóköteles jövedelmet keletkeztet. Mivel az áfa tv. szerint egy tevékenységtől való tartózkodás is áfa köteles, ez a szerződéses ellenérték is alapja kell, hogy legyen az áfának.

 

Szt. 25. § (6) * Az immateriális javak között vagyoni értékű jogként azokat a megszerzett jogokat kell kimutatni, amelyek nem kapcsolódnak ingatlanhoz. Ilyenek különösen: a bérleti jog, a használati jog, a vagyonkezelői jog, a szellemi termékek felhasználási joga, a licencek, továbbá a koncessziós jog, a játékjog, valamint az ingatlanhoz nem kapcsolódó egyéb jogok.
Különös szabályok: Áfa tv. 46. § (3) * E § alkalmazandó abban az esetben is, ha kötelezettségvállalás történik valamely üzleti vagy hivatásszerűen folytatott tevékenység egészbeni vagy részbeni abbahagyására, illetőleg valamely (2) bekezdés alá tartozó jog gyakorlásától való időleges vagy végleges tartózkodásra.
 

Címkék: Immateriális javakKonzultációs szolgálat