Főoldal / Kamarai / MKVK közleményei

MKVK közleményei

 • Személyes bemutatkozó oldal

  A kamara erősíteni szeretné a könyvvizsgálók jelenlétét a világhálón, ezért újfajta megjelenési lehetőséget biztosít honlapján tagjai számára. A ’Személyes bemutatkozó oldal’ használatával a törvény által előírt, közérdekből nyilvános tagi adatlapon kívül tagjaink személyes bemutatkozó szöveget, referenciákat, profilképet (vagy akár képgalériát), önéletrajzot stb. is közzétehetnek magukról.

  Tovább
 • SZAKma - Adó 2017. Különszám
  SZAKma_Kulonszam_2017_s.jpg

  Felhívjuk a tisztelt könyvvizsgálók figyelmét, hogy megjelent a SZAKma - Adó 2017. Különszáma friss, átfogó kommentárral. A kiadványt a kamara tagjai 20% kedvezménnyel vásárolhatják meg. A kedvezményre jogosító kupont keressék e-mail fiókjukban (a kedvezményes vásárlásra jogosító kupont január 13-án küldte ki a SZAKma szerkesztősége a könyvvizsgálóknak e-mailben),* vagy vegyék fel a kiadóval a kapcsolatot az alábbi elérhetőségeken.

  Tovább
 • Felhívás a közfelügyelet részére teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésére

  Tájékoztatjuk a könyvvizsgálókat és a könyvvizsgáló társaságokat, hogy a Kkt. 67. §-ának rendelkezése értelmében a közérdeklődésre számot tartó gazdálkodónál jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenységet ellátó kamarai tag könyvvizsgáló vagy a könyvvizsgáló cég évente december 31-ig köteles a közfelügyeleti hatóságot tájékoztatni a december 31-én hatályban lévő, közérdeklődésre számot tartó gazdálkodóval kötött jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenységre vonatkozó megbízásairól.

  Tovább
 • E-learning technikai segítségnyújtás

  Tájékoztatjuk a tisztelt könyvvizsgáló kollégákat, hogy a kamara ez e-learning képzés közben felmerült problémák megoldásában csak korlátozottan tud segítséget nyújtani, mivel az e-learning képzéseket külső szolgáltatók üzemeltetik.

  Tovább
 • Tájékoztató az elektronikus beszámolók beküldésének átalakulásáról

  Az IM Céginformációs Szolgálata az immáron 1 éve tartó éles üzemi próba-működést követően 2016. december 1. napjától kizárólag az Online Beszámoló Űrlapkitöltő Rendszeren keresztül biztosítja a letétbehelyezés, illetve közzététel céljából benyújtott beszámolók elektronikus űrlapon történő megküldését.

  Tovább
 • Az ÁSZ jelentése és a kamara észrevételei a kamara tevékenységéről
  ASZ_jelentes.jpg

  Az Állami Számvevőszék (ÁSZ) elkészítette és közzétette a Magyar Könyvvizsgálói Kamara 2012-2014 évi tevékenységére vonatkozó jelentését. Az ÁSZ vizsgálata első körben a kamara Főtitkári Hivatalára, a Fővárosi, a Vas megyei, a Győr-Moson-Sopron és a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei területi szervezetre terjedt ki, melyet második körben már az ország valamennyi területi szervezetére kiterjesztettek. A vizsgálat 2015. novemberében kezdődött és 206 napon át tartott. Az ÁSZ 11 hónap után bocsátotta ki jelentését.

  Tovább
 • Együttműködési megállapodást kötött a Budapesti Értéktőzsde és a kamara

  Együttműködési megállapodást kötött a Budapesti Értéktőzsde és a Magyar Könyvvizsgálói Kamara azzal a céllal, hogy a tőzsdén jelenlévő és oda készülő vállalatok, valamint könyvvizsgálóik a lehető legmagasabb színvonalú képzésben részesülhessenek. Ennek érdekében a két szervezet a jövőben az érintett szereplők képzésére még nagyobb hangsúlyt kíván fektetni.
   

  Tovább
 • Sikeresen lezajlott a XXIV. Országos Könyvvizsgálói Konferencia
  XXIV. Országos Könyvvizsgálói Konferencia

  Szeptember 8-án, csütörtökön reggel Dr. Hegedűs Mihály oktatási alelnök, valamint a konferencia levezető elnökének nyitó szavaival kezdetét vette a XXIV. Országos Könyvvizsgálói Konferencia. Az előzetes várakozásokat is felülmúlva a plenáris ülésre zsúfolásig megtelt az előadóterem, a nagy számban megjelent résztvevők magas színvonalú előadásokat hallgathattak végig.

  Tovább
 • IFRS Szakértői névjegyzék

  A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Szakértői Bizottsága a nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok (a továbbiakban: IFRS) szerinti számviteli elszámolás minősítésére vonatkozó szakértői vélemény kiadásáról szóló kamarai szabályzat 6. pontja alapján 2016. július 13-án közzétett pályázati felhívásra beérkezett pályázatokat kiértékelte és elbírálta. A Szakértői Bizottság által vezetett IFRS szakértői névjegyzékbe az alábbi személyek kerültek felvételre:

  Tovább
 • Módosult a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standard (a továbbiakban: MNKS)

  A könyvvizsgálói közfelügyeleti feladatok ellátásáért felelős nemzetgazdasági miniszter 2016. július 20-án jóváhagyta a "Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standard a nemzetközi könyvvizsgálati és minőségellenőrzési standardok alkalmazásáról” módosítását, amely így 2016. július 21-én hatályba lépett. A módosított MNKS-t a kihirdetését követően induló üzleti évekre vonatkozó jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenységre kell alkalmazni. A kihirdetés napja az a nap, amelyen a módosított MNKS a kamara honlapján megjelentetésre került. (A 2016. július 27-én kihirdetett standard a jelen közlemény végén található linkre való kattintással közvetlenül is elérhető.)

  Tovább
 • Szabályzat az IFRS-ek szerinti számviteli elszámolás minősítésére vonatkozó szakértői vélemény kiadásáról

  Az Országgyűlés 2016. június 7-i ülésnapján elfogadta az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosításáról szóló T/10537 számú törvényjavaslatot, amely többek között módosította az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényt (a továbbiakban: Art.), és a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvényt (a továbbiakban: Kkt.).

  Tovább
 • Tájékoztatás a könyvvizsgálói felelősségbiztosítás változásairól

  Az elmúlt időszakban több megkeresés is érkezett a könyvvizsgálói felelősségbiztosításra vonatkozó előírások gyakorlati értelmezésével kapcsolatosan, mellyel összefüggésben a következő tájékoztatást adjuk:

  Tovább
 • Könyvvizsgálói tevékenységért járó díjtétel-minimumok meghatározása

  A kamara 2012-ben tette közzé ajánlását a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység ellátásáért járó díjtételek alsó határainak meghatározásához. Az MKVK Szakértői Bizottsága 2016. május 3-i ülésén áttekintette az ajánlást, mely alapján indokoltnak tartja és feladatul tűzte ki annak felülvizsgálatát.

  Tovább
 • Megszavazta a könyvvizsgálat reformját az Országgyűlés

  Az európai uniós jogharmonizációt célzó törvénymódosítások elsősorban két területen hoznak jelentős változást. Egyrészt a közérdeklõdésre számot tartó gazdálkodóknál vezetnek be 8 illetve 10 évente kötelezõ könyvvizsgáló cég rotációt és jelentős szigorítást az ezen gazdálkodók részére a könyvvizsgálójuk által nyújtható egyéb szolgáltatások terén. Másrészt a könyvvizsgálók tevékenységének ellenőrzésében adnak nagyobb szerepet a könyvvizsgálói közfelügyeletnek, mint végső felelõsséggel bíró illetékes hatóságnak.

  Tovább
 • Tájékoztatás elektronikus kapcsolattartásról

  A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (a továbbiakban: Pp.) rendelkezései értelmében a jogi képviselővel eljáró fél, a belföldi székhelyű gazdálkodó szervezet, valamint a közigazgatási szerv 2016. július 1-től köteles elektronikus úton kapcsolatot tartani a polgári perben a bírósággal. E jogalanyok a hatályos szabályozás szerint a keresetlevelet elektronikus úton, általános nyomtatványkitöltő (ÁNYK) űrlap benyújtás támogatási szolgáltatás igénybevételével kötelesek benyújtani. A jelzett időpont előtt az elektronikus kapcsolattartást az érintettek önként választhatják.

  Tovább
 • Perkapu - tájékoztató a bírósággal történő elektronikus kapcsolattartásról

  A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (a továbbiakban: Pp.) rendelkezései értelmében a jogi képviselővel eljáró fél, a belföldi székhelyű gazdálkodó szervezet, valamint a közigazgatási szerv 2016. július 1-től köteles elektronikus úton kapcsolatot tartani a polgári perben a bírósággal. A jelzett időpont előtt az elektronikus kapcsolattartást az érintettek önként választhatják.

  Tovább
 • Közlemény a kamarai törvény módosításáról
  par.jpg

  Felhívjuk a kamarai tagság szíves figyelmét arra, hogy az egyes törvényeknek a pénzügyi közvetítőrendszer fejlesztésének előmozdítása érdekében történő módosításáról szóló 2015. évi LXXXV. törvény a pénzügyi közvetítőrendszert szabályozó további ágazati törvény módosítása mellett döntően 2015. július 7-ei, részben 2015. szeptember 1-jei, illetve 2018. január 1-jei hatállyal több pontban módosította a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvényt (továbbiakban: Kkt.).

  Tovább
 • Módosult a pénzmosás kamarai ellenőrzéséről szóló szabályzat és kérdőív

  Az elmúlt időszakban a kamara és a NAV Központi Hivatala Pénzmosás Elleni Információs Iroda (továbbiakban: PEII) képviselői között több fordulós egyeztetésre került sor a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzésére és megakadályozására szolgáló könyvvizsgálói tevékenység kamarai ellenőrzésének módszertanáról és a vonatkozó kamarai szabályozásról.

  Tovább
 • A kamara sajtótájékoztatója

  2015.április 2-án a Magyar Könyvvizsgálói Kamara épületében nagy sajtóérdeklődés mellett Dr. Lukács János, a kamara elnöke sajtótájékoztatót tartott, melyen részt vett dr. Ladó Judit, a kamara szakmai alelnöke. A rövid tájékoztatást követően Dr. Lukács János az újságírók, valamint a TV riportereinek a kérdéseire válaszolt. 

  Tovább
 • Magyarul Balóval
  LJ.jpg

  Dr. Lukács János, a kamara elnöke március 30-án, hétfőn este a Magyarul Balóval című műsor vendége volt. A csődsorozat kapcsán beszélt a könyvvizsgálói munkáról, a könyvvizsgáló felelősségéről, valamint a brókerbotrányok áldozatainak kártérítését szolgáló vagyon biztonságba helyezéséről szóló törvényjavaslat könyvvizsgálókat érintő részének módosításáról.

  A riportműsort az alábbi linkre kattintva tekinthetik meg. 

  Tovább
 • Kamara levele Rogán Antalnak a brókerbotrányok áldozatainak kártérítését szolgáló vagyon biztonságba helyezéséről szóló törvényjavaslat könyvvizsgálókat érintő részének módosításáról

  Ezúton szeretnénk tájékoztatni a tagságot, hogy a Magyar Könyvvizsgálói Kamara (továbbiakban: kamara) a T/4029 irományszámú, a brókerbotrányok áldozatainak kártérítését szolgáló vagyon biztonságba helyezéséről szóló törvényjavaslattal (továbbiakban: Törvényjavaslat) kapcsolatban észrevétellel fordult Rogán Antal felé.

  Tovább
 • EKÁER folyamatábra

  A 2014. évi adótörvény módosításokat tartalmazó törvénycsomagnak a gazdaság kifehérítését szolgáló rendelkezései között kiemelt szerepet tölt be az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer (EKAER) bevezetése. A 2015. január 1-jétől elindult rendszer célja az áruk valós útjának nyomon követése, az árubeszerzések, értékesítések során keletkező közterhek megfizetésének biztosítása, valamint az, hogy Magyarországon ne kerülhessen forgalomba olyan áru, amely előzetesen nem volt bejelentve az adóhatósághoz.

  Tovább
 • Csoportos kockázati életbiztosítás a kamara aktív tagjai részére
  121268591.jpg

  A Magyar Könyvvizsgálói Kamara 2015-ben - immáron negyedik alkalommal kötött csoportos kockázati életbiztosítási szerződést, melynek biztosítottjai a Kamara azon főfoglalkozású tagjai, akik a biztosítás évében NEM töltik be a 70. életévüket.

   

  Tovább
 • Stratégiai partnerségi megállapodás a Nemzetgazdasági Minisztériummal

  2014. november 19-én stratégiai partnerségi megállapodást írt alá Varga Mihály, Nemzetgazdasági miniszter és Dr. Lukács János, a Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnöke. A Nemzetgazdasági Minisztérium és a Magyar Könyvvizsgálói Kamara jelen megállapodással azt kívánja elérni, hogy a közvetlen egyeztetéssel szorosabb együttműködés valósuljon meg a Kamara feladatkörét és tagságát érintő jogszabályok előkészítése során, elősegítve ezzel a szélesebb körű társadalmi részvételt a jogszabályok előkészítésében, a különböző társadalmi rétegek érdekeinek érvényesülését, a fokozatosan fejlődő életviszonyoknak megfelelő jogi szabályozás sokoldalú megalapozását, ezáltal a jogszabályok minőségének és végrehajthatóságának javítását, valamint az önkéntes jogkövetés elősegítését.

  Tovább
 • Stratégiai partnerségi megállapodás a Nemzeti Fejlesztési Minisztériummal

  A XXII. Országos Könyvvizsgálói Konferencián stratégiai partnerségi megállapodást írt alá Hegmanné Nemes Sára, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium vagyonpolitikáért felelős államtitkára és Dr. Lukács János, a Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnöke.

  Tovább
 • Megjelentek hivatalosan a könyvvizsgálati politikáról szóló jogszabályok
  EU_mini.jpg

  Megjelentek hivatalosan a könyvvizsgálati politikáról szóló jogszabályok

  Az Európai Unió közzétette hivatalos lapjában a könyvvizsgálati politikáról szóló jogszabályokat. Az irányelv átültetésére két év haladékot kaptak a tagállamok. Mivel azonban a rendelet 2014. június 16-ától hatályos, és egyes részei az irányelvre vonatkoznak, azok alkalmazására szintén adott a két év haladék.
   

  Tovább
 • Közlemény a kiegészítő melléklet és az IFRS szerinti pénzügyi kimutatások elkészítéséről
  Tovább
 • Szoftveralkalmazási kérdésekkel kapcsolatos felhívás

  A Közfelügyeleti Hatóság és az MKVK minőség-ellenőrzése során egyaránt felmerült szoftveralkalmazási kérdésekkel kapcsolatban az alábbiakra szükséges felhívni a figyelmet.

  Tovább
 • Közlemény a „Magyar Kereskedelmi Nyilvántartási Intézet” leveléről

  Az elmúlt napokban több könyvvizsgáló kolléga jelezte számunkra azt, hogy a „Magyar Kereskedelmi Nyilvántartási Intézet” elnevezésű szervezettől a nyilvános jegyzékükben való közzétételért 24.000,- Ft összegű díj megfizetésére felhívó levelet és ahhoz mellékelt általános szerződési feltételeket kapott.

  Tovább
 • NAV közlemény elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedésről

  A Nemzeti Adó- és Vámhivatal szervezetéről és egyes szervek kijelöléséről szóló 273/2010. (XII. 9.) Korm. rendelet alapján az Európai Unió által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedés foganatosításával kapcsolatos feladatokat a Nemzeti Adó- és Vámhivatal látja el.

  Tovább
 • Közlemény a Pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvényben meghatározott belső szabályzat kidolgozására kiadott kamarai mintaszabályzat 2014. február 12. napján hatályba lépett módosításáról

  A 2013. évi LII. törvény 2013. július 1-jei hatállyal módosította a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvényt (továbbiakban: Pmt.), melyre figyelemmel a kamara elnöksége 2013. október 7-én átdolgozta a Pmt-ben meghatározott belső szabályzat elkészítéséhez kidolgozott kamarai mintaszabályzatot (továbbiakban: mintaszabályzat).

  Tovább
 • Könyvvizsgálat, jogszabály alapján nem kötelezetteknél - mikrogazdálkodói beszámoló

  Konzultációs szolgálatunkhoz érkezett megkeresés a jogszabály alapján nem kötelezetteknél készítendő könyvvizsgálói jelentéssel kapcsolatosan.  Az alábbiakban a kérdés mellett a Nemzetgazdasági Minisztérium válaszát tesszük közzé.

  Tovább
 • Átalakulások könyvvizsgálatával kapcsolatos minisztériumi állásfoglalás

  A gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (továbbiakban: Gt.) 73. § (4) bekezdésének értelmezésével kapcsolatosan (Átalakulások könyvvizsgálata) a Magyar Könyvvizsgálói Kamara állásfoglalás kérésével fordult a Nemzetgazdasági Minisztérium felé. A minisztérium válasza arra vonatkozóan, hogy a Gt. előző előírásának alkalmazása szempontjából mi minősül könyvvizsgálatnak, alább csatoltan olvasható.

  Tovább
 • Összefoglaló a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 2013. július 1. napján hatályba lépett módosításáról
  parag.jpg

  A 2013. évi LII. törvény 2013. július 1-jei hatállyal módosította a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvényt (továbbiakban: Pmt.). Az indokolás szerint a módosítás célja a gyakorlati tapasztalatok alapján szükségessé vált korrekciók, valamint az Európa Tanács Pénzmosás Elleni Bizottsága (Moneyval) 2010-es országjelentésében megfogalmazott ajánlások alapján elfogadott 1303/2011. (IX. 2.) Korm. határozat szerinti módosítások elvégzése.

  Tovább
 • Tagi kölcsön és fizetendő osztalék

  A Nemzeti Adó- és Vámhivatal 2013. január 28-án közleményt adott ki a "Tagi kölcsön és fizetendő osztalék címén nyilvántartott kötelezettség rendezésének – a gyakorlatban előforduló - egyes esetei a végelszámolás alatt álló társaságoknál" címmel.

   

   

  Tovább
 • Időszerű számvitel – elektronikus formában is
  idoszeru.jpg

  Örömmel értesítjük tisztelt könyvvizsgáló kollégáinkat, hogy ügyfélkapus bejelentkezés követően a jobb oldalon megjelenő bordó, „Időszerű számvitel” dobozra kattintva elérhető az időszerű számviteli kérdések kereshető, elektronikus változata.

  Tovább
 • Adatexport útmutató / Data export guide
  Tovább
 • Közlemény a kamarai törvény bűnügyi nyilvántartási rendszerrel összefüggő változásáról

  Felhívjuk a kamarai tagság, illetve a kamarai tagfelvételi kérelmet, valamint a könyvvizsgálójelöltek névjegyzékébe történő felvételi kérelmet előterjeszteni kívánó kérelmezők szíves figyelmét arra, hogy a bűnügyi nyilvántartási rendszer átalakításával összefüggő 2009. évi CXLIX. törvény – 2010. január 1-jei hatállyal – több pontban módosította a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvényt (továbbiakban: Kkt.).

  Tovább
 • Elindult a fórum
  89700318_.jpg

  Örömmel értesítjük, hogy a honlapon beindult a fórum funkció. A fórumban - a korábbiakban megszokotthoz híven - olvasási és hozzászólási jogosultsággal rendelkezik minden bejegyzett könyvvizsgáló, tagjelölt és hallgató – jogosultságának megfelelően - ügyfélkapus belépést követően. (Belépésre a korábbi évekhez hasonlóan az esetleges szenzitav tartalmak védelme és a külső felhasználók támadásainak elkerülése végett van szükség)
  A publikus fórum minden (bejelentkezett) tagunk számára látható, míg a bizottsági tagok, küldöttek, tagjelöltek valamint a hallgatók jogosultság szerint külön, zártkörű fórummal rendelkeznek.

  Tovább
 • Adószakértők, adótanácsadók, okleveles adószakértők továbbképzése

  Több könyvvizsgáló kollégánk keresett fel minket telefonon az adótanácsadói, adószakértői, illetve okleveles adószakértői kreditpontot érő továbbképzési programok közzétételével kapcsolatban. Ezen képzések adatait a pénzügyminiszter havonta teszi közzé a Pénzügyminisztérium honlapján (az adott szakterület szerinti kreditpont-értéket, a képző szervezet megnevezését, azt az időszakot (elszámolhatóság időszaka), amelyben az adott továbbképzési program figyelembe vehető továbbképzésként).

  Tovább
 • Adatok módosítása a honlapon keresztül

  Nagy örömünkre szolgál, hogy több ezer kollégánk regisztrálta már ügyfélkapus azonosítóját kamaránkban és használja bejelentkezve a honlapot. A nagyszámú regisztráció és a beérkezett kéréseknek, javaslatoknak megfelelően újabb fejlesztés történt a honlapon: bővült azon online hozzáférhető, módosítható adatok köre a saját adatok menün belül.

  Tovább
 • Segédlet az elektronikusan hitelesített PDF dokumentumok ellenőrzéséhez

  Több könyvvizsgáló kollégánk jelezte, hogy a tagdíjszámla megnyitásakor nehézségei adódtak az elektronikus számla hitelességének ellenőrzése során. Tájékoztatónkkal a számlát megnyitó adobe acrobat reader program beállításához szeretnénk segítséget nyújtani.

  Tovább
 • Könyvvizsgálók nyilvános adatai
  Felhívjuk tisztelt könyvvizsgáló kollégák figyelmét, hogy a 2007. évi LXXV. törvény a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről (továbbiakban Kktv.) 33. § (4) bekezdése valamint a 44. § (3) bekezdése alapján a kamara által nyilvántartott adatok közül az alábbiak nyilvános adatnak minősülnek:
  Tovább
 • Belépés és Ügyfélkapu
  9147982.thb.jpg
  Nagy örömünkre szolgál, hogy egyre több könyvvizsgáló kollégánk használja ügyfélkapus azonosítóját a megújult honlapra történő bejelentkezéshez. Reméljük, a bejelentkezve elérhető szolgáltatások bővülésével ez az arány csak nőni fog. Ezzel az írásunkkal azoknak kívánunk segítséget nyújtani, akik még nem tudtak bejelentkezni a honlapra azonosítójukkal, vagy nem rendelkeznek ügyfélkapus regisztrációval.
  Felhívjuk a tisztelt könyvvizsgáló kollégiáink figyelmét, hogy a kamara új honlapjára már csak „ügyfélkapus" azonosítóval lehet belépni, a régi jelszavak nem használhatóak. Az ügyfélkapus azonosító megegyezik a magyarorszag.hu oldalán használt központi azonosítóval, tehát belépni ugyanazon jelszóval kell, mellyel (például) az adóbevallásuk leadásakor lépnek be az APEH oldalán.
  Tovább
 • Könyvviteli szolgáltatás nyújtására szóló igazolás szüneteltető jogállású kamarai tagok számára
  Az egyéni vállalkozásról szóló 1990. évi V. törvény 4. §-a (5) bekezdésének c) és d) pontja rendelkezik arról, hogy a vállalkozói igazolvány kiadásához szükséges kérelemhez mellékelni kell – többek között – a képesítéshez kötött tevékenység esetén a jogszabályban előírt képesítés meglétét igazoló okiratot, valamint hatósági engedélyhez kötött tevékenység esetén a jogszabályban előírt más hatóság engedélyét.
  Tovább
 • Gyakran ismételt kérdések - segítség a honlap használatához

  Kérjük, figyelmesen olvassa át a Gyakran Ismételt Kérdésekben leírt információkat! Nagyon valószínű, hogy így kérdésére azonnal megtalálja a választ.

  Tovább
 • Könyvvizsgálói megnevezés használata jelentésekben illetve szerződésekben
  Több könyvvizsgálóban felvetődött az a kérdés, hogy egy aktív kamarai tag könyvvizsgáló a könyvvizsgálói szerződésben, illetve a független könyvvizsgálói jelentésében milyen megnevezést alkalmazzon az alábbiak közül: könyvvizsgáló, bejegyzett könyvvizsgáló, kamarai tag könyvvizsgáló, hites könyvvizsgáló, könyvszakértő? Megfelel-e az összes jogszabályi előírásnak, ha az aktív kamarai tag könyvvizsgáló csak a „könyvvizsgáló" megnevezést használja?
  Tovább