Főoldal / Szervezet / Bizottságok / Minőség-ellenőrzési Bizottság / Előadások

Előadások

MKVK Minőség-ellenőrzési bizottságának rendezvényein elhangzott előadások

2018. október 10.

LetöltésElőadás címe / Előadó
2018.10 15-16.- „Minőség-ellenőrzés - 2018.” kötelező továbbképzés
Letöltés A Pmt-vel kapcsolatos könyvvizsgáló feladatok betartásának minőségellenőrzési tapasztalatai
Munkácsi Márta - MKVK Minőség-ellenőrzési bizottságának tagja
Letöltés Mikor jó egy MER rendszer? – kamarai minőségellenőrzés tapasztalatai
Munkácsi Márta - MKVK Minőség-ellenőrzési bizottságának tagja
Letöltés Mikor jó egy MER rendszer? – a közfelügyeleti ellenőrzés tapasztalatai
Tolnai Krisztián - Könyvvizsgálói Közfelügyelet, Pénzügyminisztérium
Letöltés A megbízás elfogadása munkaszakasz
Tolnai Krisztián - Könyvvizsgálói Közfelügyelet, Pénzügyminisztérium
-A tervezési munkaszakasz (letölthető anyagokat ld alább)
Tolnai Krisztián - Könyvvizsgálói Közfelügyelet, Pénzügyminisztérium
Letöltés • Kockázatfelmérés a könyvvizsgálat során, különös tekintettel a csalás kockázatára. Kritikus és lényeges audit területek azonosítása
Letöltés • Könyvvizsgálati munkaprogram – miért nem jó, ha általános? Mikor kell azt megváltoztatni a könyvvizsgálati munka során?
Letöltés • Lényegességi küszöbérték számítása – mikor és hogyan?
Letöltés • Rendszerfelmérés, kontrollok tesztelése
Letöltés • Kapcsolt felek könyvvizsgálatának kérdései a tervezés munkaszakaszában
Letöltés • Ellenőrzési tapasztalatok, tipikus hibák, hiányosságok
Letöltés Bizonyítékszerzés minőségellenőzésének tapasztalatai - I.
Munkácsi Márta - MKVK Minőség-ellenőrzési bizottságának tagja
Letöltés Bizonyítékszerzés minőségellenőzésének tapasztalatai - II.
Munkácsi Márta - MKVK Minőség-ellenőrzési bizottságának tagja
Letöltés Áttekintés munkaszakasz – könyvvizsgálói teendők a jelentés kibocsátása előtt és azt követően
Tolnai Krisztián - Könyvvizsgálói Közfelügyelet, Pénzügyminisztérium
•    A lényeges hibák kijavításának ellenőrzése
•    A nem helyesbített hibás állítások lényegességének vizsgálata, következtetések levonása
•    Kapcsolt felekkel és a vállalkozás folytatása elvével összefüggő bizonyítékok áttekintése, a könyvvizsgálói jelentésre gyakorolt hatás értékelése, kapcsolat a mer szabályzattal
•    Az elemző eljárások eredményének értékelése és a beszámoló számviteli törvénynek /IFRS-eknek és számviteli politikának való megfelelése
Letöltés Könyvvizsgálói jelentések
Tolnai Krisztián - Könyvvizsgálói Közfelügyelet, Pénzügyminisztérium
•    Nem közérdeklődésű és közérdeklőnek minősülő cégekre vonatkozó könyvvizsgálói jelentések különbségei
•    Mikor támasztják alá megfelelően a megszerzett könyvvizsgálati bizonyítékok a jelentést?
•    Ellenőrzési tapasztalatok, tipikus hibák, hiányosságok
•    A 337/2014/EU rendelet vonatkozó rendelkezéseinek ismertetése
2018.09.20.
Letöltés A minőség-biztosítási (minőség-ellenőrzési) követelményeknek megfelelő könyvvizsgálat
Mádi-Szabó Zoltán, MKVK Minőség-ellenőrzési bizottságának elnöke
2017.10.04. - „Minőség-ellenőrzés - 2017.” kötelező továbbképzés
Letöltés Minőség a könyvvizsgálatban - 2017
Munkácsi Márta - MKVK Minőség-ellenőrzési bizottságának tagja
2016.10.12. - „Minőség-ellenőrzés - 2016.” kötelező továbbképzés
Letöltés Minőség a könyvvizsgálatban - 2016
Munkácsi Márta - MKVK Minőség-ellenőrzési bizottságának tagja
2016.06.16. - XIV. Országos Minőség-ellenőrzési Továbbképzésen elhangzott előadások
Letöltés A közfelügyelet szerepe a kamarai minőség-ellenőrzésben
A közfelügyelet észrevételei, tapasztalatok megosztása
Molnár Csilla - főosztályvezető, Nemzetgazdasági Minisztérium
Letöltés A könyvvizsgálók tevékenységének értékelése az MNB ellenőrzések során, együttműködés a könyvvizsgálókkal
Vámosi Anikó - főosztályvezető, Magyar Nemzeti Bank
Letöltés KET előírások, belső határidők, szinkronhivatkozások a kérdőívek és a minőség-ellenőrzéseket lezáró határozatok között
Tácsi Hajnalka - főtitkár, MKVK
Letöltés Változások a minőség-ellenőrzésben, a minőség-ellenőrzések dokumentálása
Mádi-Szabó Zoltán, MKVK Minőség-ellenőrzési bizottságának elnöke
Letöltés Kamarai aktualitások, elvárások a minőségbiztosítási rendszerrel szemben
Dr. Pál Tibor - elnök, MKVK
Letöltés PMT ellenőrzések módszertana
Munkácsi Márta - MKVK Minőség-ellenőrzési bizottságának tagja
Letöltés MER ellenőrzések módszertana
Munkácsi Márta - MKVK Minőség-ellenőrzési bizottságának tagja
Letöltés A szakmai szkepticizmus érvényesülése, lényeges állítások elegendő és megfelelő bizonyítékkal való alátámasztása
Siklós Márta, MKVK Szakértői bizottságának tagja
2015. augusztus 27-28. - Minőségellenőrök éves kötelező továbbképzésén elhangzott előadások
Letöltés 240-es standard a könyvvizsgáló csalással összefüggő felelőssége a pénzügyi kimutatások könyvvizsgálatánál
Mádi-Szabó Zoltán
Letöltés Könyvvizsgálók tevékenységére vonatkozó tapasztalatok
Vámosi Anikó
Letöltés A könyvvizsgálat színvonalának növelése a minőség-ellenőrzésen keresztül
Szabó Zsuzsanna & Mádi-Szabó Zoltán
Letöltés A minőség-ellenőrzés kihívásai
Dr. Ladó Judit – Dr. Lukács János
Letöltés Közfelügyeleti ellenőrzések tapasztalatai
Molnár Csilla
Letöltés PMT rendszer és ellenőrzésének változásai (a Moneyval országvizsgálat tükrében)
Munkácsi Márta